Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: korsvold   Fornavn: Tora   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 261 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2021
1 Korsvold, Tora.
Barn på flukt. "A welcome culture"? Ungarske gutters migrasjon til Norge 1956-1957.. Zonta Trondheim; 2021-05-11 - 2021-05-11
DMMH Untitled
 
2 Korsvold, Tora.
Turi Sverdrup Berg. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2021
DMMH Untitled
 
3 Korsvold, Tora.
Velferdsstatens barndom: Barndommens historie og metodologiske refleksjoner. I: Barndomsstudier i norsk kontekst : Tverrfaglige tilnærminger. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 9788205519213. s. 72-92
DMMH Untitled
 
4 Korsvold, Tora.
Velferdsstaten barndom: Barndommens historie og metodologiske refleksjoner. I: Barndomsstudier i norsk kontekst : Tverrfaglige tilnærminger. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 9788205519213. s. 72-92.
DMMH Untitled
 
2020
5 Korsvold, Tora.
Astrid Vatne. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
DMMH Untitled
 
6 Korsvold, Tora.
Barneasyl. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
DMMH Untitled
 
7 Korsvold, Tora.
Barnehageloven. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
DMMH Untitled
 
8 Korsvold, Tora.
Barnehagepedagogikk. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
DMMH Untitled
 
9 Korsvold, Tora.
Barnehagereformen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
DMMH Untitled
 
10 Korsvold, Tora.
Dagmamma. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
DMMH Untitled
 
11 Korsvold, Tora.
Eva Balke. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
DMMH Untitled
 
12 Korsvold, Tora.
Familiebarnehage. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
DMMH Untitled
 
13 Korsvold, Tora.
Hungarian boy's immigration to Norway, 1956-1957: The complex economic, political, and humanitarian motives of minors on the move.. Journal of the History of Childhood and Youth 2020 ;Volum 13.(3) s. 407-425
DMMH Untitled
 
14 Korsvold, Tora.
Slik var barnehagene i gamle dager. forskning.no [Internett] 2020-11-05
DMMH Untitled
 
15 Korsvold, Tora; Seland, Monica.
Barnehagens vanlige åpningstider krever full bemanning. Adresseavisen 2020
DMMH Untitled
 
2019
16 Korsvold, Tora.
Barnehagelærer. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019
DMMH Untitled
 
17 Korsvold, Tora.
Deltagelse rundbordssamtale: Barnehagens kunnskapshistorie. Fagseminar; 2019-01-29 - 2019-01-29
DMMH Untitled
 
18 Korsvold, Tora.
Flere stillinger i barnehagen bør ha masterkrav.. Første steg 2019
DMMH Untitled
 
19 Korsvold, Tora.
Hva skjer når barnehagen blir skjøvet nærmere markedet?. Demokratinettverksamling; 2019-06-11 - 2019-06-11
DMMH Untitled
 
20 Korsvold, Tora.
I Norge får barna være med å koste ute i barnehager. I USA ville barnehagen bli saksøkt.. Første steg [Fagblad] 2019-03-28
DMMH Untitled
 
21 Korsvold, Tora.
I Norge får barna være med å koste ute i barnehager. I USA ville barnehager bli saksøkt.. Utdanningsnytt.no [Internett] 2019-03-28
DMMH Untitled
 
22 Korsvold, Tora.
The Nordic approach- history and developments. The Nordic Way Early Childhood Education and Care; 2019-03-26 - 2019-03-27
DMMH Untitled
 
2018
23 Korsvold, Tora.
Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv- et kunnskapsgrunnlag Kap.3. Historiske perspektiver på barnehagelærerrollen. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2018 308 s.
DMMH Untitled
 
24 .
Barnehagens møte med minoritetsforeldre. En kritisk studie av anerkjennelsens og miskjennelsens tilblivelser og virkninger.. NTNU: Bergsland, Mirjam Dahl 2018 (ISBN 978-82-326-2902-2) 239 s.
DMMH Untitled
 
25 Korsvold, Tora.
Her kan barnehagelærere ta mastergrad. Første steg 2018 (4)
DMMH Untitled
 
26 Korsvold, Tora.
Her kan barnehagelærere ta mastergrad. Utdanningsnytt.no [Internett] 2018-12-10
DMMH Untitled
 
27 Korsvold, Tora.
Herrens historie, igjen? (Et opprop skrevet av 28 kvinnelige forfattere.). Historikeren 2018 (1)
DMMH Untitled
 
28 Korsvold, Tora.
Hvordan kan barnehagelærere med masterutdanning bli pedagogiske fyrtårn?. barnehage.no [Internett] 2018-11-05
DMMH Untitled
 
29 Korsvold, Tora.
Migrasjon og mangfold: Barn på flukt - et historisk perspektiv. Ungarske gutters migrasjon til Norge 1956-1957. FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH Untitled
 
30 Korsvold, Tora.
Perspektiver på barnehagens historie: Fra familiepoltikk til utdanningspolitikk. Barnehageavdelingen; 2018-02-15 - 2018-02-15
DMMH Untitled
 
31 Korsvold, Tora.
Researching the complexity of economic, political and humanitarian motives of children on the move. Hungarian boys’ immigration to Norway in 1956-1957. Mangfold og inkludering i utdanning og sosialt arbeid; 2018-05-29 - 2018-05-29
DMMH Untitled
 
32 Korsvold, Tora.
Styrken ved den nordiske barnehagetradisjonen: Hva gjør den unik?. NORSAMBY Nordisk vennskapsbykonferanse 2018; 2018-08-06 - 2018-08-08
DMMH Untitled
 
33 Korsvold, Tora.
Velferdsstatens barndom: historiske perspektiver på fenomenene barn og barndom. NTNU Forsknings- og skriveseminar; 2018-03-11 - 2018-03-14
DMMH Untitled
 
34 Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina.
Herrenes historie, igjen?. Historikeren 2018 (1) s. 6-10
DMMH NORD HINN OSLOMET USN HVO NIFU NTNU UIA UiB UiO UiT Untitled
 
2017
35 .
Barnehagen som læringsarena i endring. Politiske ideologier og barnehagelæreres fortolkninger.. NTNU: Mette Nygård 2017 (ISBN 978-82-326-2502-4) 87 s.
DMMH Untitled
 
36 Korsvold, Tora.
Childhood and Children's Retrospective Media Consumption Experiences. The case of Norway. Nordicom Review 2017 ;Volum 38.(2)
DMMH Untitled
 
37 Korsvold, Tora.
Hva er barnehagevitenskap? Perspektiver på et mangfoldig og tverrfaglig forskningsfelt. Barnehagelærerutdanning; 2017-10-24 - 2017-10-24
DMMH Untitled
 
38 Korsvold, Tora.
Hvem skal eie og drive barnehager?. Barnehagefolk 2017 (3) s. 10-16
DMMH Untitled
 
39 Korsvold, Tora.
Immigrant Children Coming to Norway in the 1950s and 1960s.. NOS-HS Seminar Nordic Experiences of Child Migration in a Comparativ Perspective; 2017-03-20 - 2017-03-21
DMMH Untitled
 
2016
40 Berg, Jon Olaf; Korsvold, Tora; Moe, Merete.
Dette blir en thriller: Språknorm eller bemanningsnorm?. Barnehageforum 2016
DMMH Untitled
 
41 Bergmann, Hanne Kristin.
Hvordan opplever ansatte i barnehage, barneverntjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste samarbeidet med hverandre?. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2016 64 s.
DMMH Untitled
 
42 Ingebretsen Leine, Camilla.
Vaksenrolla i utetida i barnehagen. Ei kvalitativ studie av dei vaksne si oppleving av si eiga rolle i utetida.. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2016 54 s.
DMMH Untitled
 
43 Korsvold, Tora.
Children's consumption of cultural products: The narratives of adult actors looking back.. 7th Child and Teen Consumption Conference; 2016-04-27 - 2016-04-29
DMMH Untitled
 
44 Korsvold, Tora.
Cultural Diversity: Researching Early Childhood Education and Care Settings. FoU seminar; 2016-05-25 - 2016-05-25
DMMH Untitled
 
45 Korsvold, Tora.
Eksporterer "norske" barnehager til Tyskland. Dagens Næringsliv [Avis] 2016-01-13
DMMH Untitled
 
46 Korsvold, Tora.
Fra autonomi til økende politisk styring?. Barnehagefolk 2016 ;Volum 3.
DMMH Untitled
 
47 Korsvold, Tora.
Perspektiver på barndommens historie. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1663-5) 201 s.
DMMH Untitled
 
48 Korsvold, Tora; Nygård, Mette.
Et brudd med norsk barnehagetradisjon. barnehage.no 2016
DMMH Untitled
 
2015
49 Angelo, Elin; Korsvold, Tora; Sæther, Morten.
Ledere i næringslivet må testes for musikalitet. Musikkultur 2015
DMMH NTNU Untitled
 
50 Ekra, Else Mari Ruberg; Korsvold, Tora; Gjengedal, Eva.
Characteristics of being hospitalized as a child with a new diagnosis of type 1 diabetes: a phenomenological study of children’s past and present experiences.. BMC Nursing 2015 ;Volum 14:4. s. 1-10
DMMH UIA UiB Untitled
 
    Vis neste liste