Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: holsen   Fornavn: terje   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 214 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Holsen, Terje.
Forhandlinger ved private forslag til reguleringsplaner. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776.
NMBU Untitled
 
2020
2 Børrud, Elin; Holsen, Terje; Knudtzon, Lillin Cathrine.
Læringsutbytte i tverrfaglig problembasert undervisningsopplegg i planleggingsfag. Læring om læring 2020 ;Volum 4.(1)
NMBU Untitled
 
3 Elvestad, Helen Elisabeth; Holsen, Terje.
Negative covenants and real-estate developers’ modus operandi: the case of suburban densification in Oslo, Norway. Town planning review 2020 ;Volum 91.(3)
NMBU Untitled
 
4 Holsen, Terje.
A path dependent systems perspective on participation in municipal land-use planning. European Planning Studies 2020 s. 1-18
NMBU Untitled
 
5 Holsen, Terje.
Betydningen av regulerings- og planstatus. Mestergruppen Eiendomsakademi; 2020-09-11 - 2020-09-11
NMBU Untitled
 
6 Holsen, Terje.
Grunneiersamarbeid ved eiendomsutvikling. Mestergruppen Eiendomsakademi; 2020-11-25 - 2020-11-25
NMBU Untitled
 
7 Holsen, Terje.
Lokalpolitikk og planprosesser – risikohåndtering. Eiendomsuka 2020; 2020-08-31 - 2020-08-31
NMBU Untitled
 
8 Holsen, Terje.
Negotiations Between Developers and Planning Authorities in Urban Development Projects. DISP 2020 ;Volum 3. s. 33-46
NMBU Untitled
 
9 Holsen, Terje.
Planprosesser og lokalpolitiske beslutningsprosesser. Eiendomsbransjens ledernettverk i Bergensregionen; 2020-08-20 - 2020-08-20
NMBU Untitled
 
10 Holsen, Terje.
Planprosesser og lokalpolitiske beslutningsprosesser. Nettverk for ledende eiendomsforvaltere; 2020-10-20 - 2020-10-20
NMBU Untitled
 
11 Holsen, Terje.
Regulatory law but discretionary practice - on certainty and flexibility in Norwegian detailed zoning plans.. 14th PLPR annual conference; 2020-02-17 - 2020-02-21
NMBU Untitled
 
12 Holsen, Terje.
Utbyggingsavtalens plass i plansystemet. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler; 2020-10-29 - 2020-10-30
NMBU Untitled
 
13 Holsen, Terje.
Utviklingsstrategier ved komplekse eiendomsforhold. Kart og plan 2020 ;Volum 80.(2) s. 68-86
NMBU Untitled
 
14 Holsen, Terje.
Vernekrav. Driftslederstudiet, modul 1; 2020-09-24 - 2020-09-24
NMBU Untitled
 
15 Holsen, Terje; Børrud, Elin.
The Urban Planning Split: Area Based Qualities vs. Efficient Project Implementation. I: Methods and Concepts of Land Management - Diversity, Changes and New Approaches. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich 2020 ISBN 9783728140272. s. 107-117
NMBU Untitled
 
2019
16 Elvestad, Helen Elisabeth; Holsen, Terje.
Negative covenants and planning Law. The case of suburban densification in Oslo, Norway. Preparing for Climate Change in the Planned and Unplanned City; 2019-02-18 - 2019-02-22
NMBU Untitled
 
17 Holsen, Terje.
A path dependent systems perspective on participation in municipal land-use planning in Norway. AESOP 2019 - Planning for Transition; 2019-07-09 - 2019-07-13
NMBU Untitled
 
18 Holsen, Terje.
Between regulatory zoning and discretionary practice – current trends in Norwegian land-use planning practice. PlanNord 2019 - The 9th Nordic Planning Research Symposium; 2019-08-21 - 2019-08-23
NMBU Untitled
 
19 Holsen, Terje.
Bærekraften bestemmer du i tidligfase eiendomsutvikling – Refleksjoner om campusutviklingen på NMBU, Ås. FM-konferansen; 2019-10-15 - 2019-10-15
NMBU Untitled
 
20 Holsen, Terje.
De kommunale planprosessene. Lær dem ordentlig!. Eiendomsuka 2019; 2019-09-02 - 2019-09-06
NMBU Untitled
 
21 Holsen, Terje.
Eiendomsoverdragelser og gjennomføring av reguleringsplaner. Miniworkshop med SAM; 2019-09-17 - 2019-09-17
NMBU Untitled
 
22 Holsen, Terje.
Eiendomsrett, eiendomsdannelse, eiendomsutforming. Den juridiske verktøykassen for eiendomsutviklere; 2019-03-07 - 2019-03-07
NMBU Untitled
 
23 Holsen, Terje.
Et stiavhengig systemperspektiv på deltakelse i kommunal arealplanlegging. Fagboost!; 2019-01-14 - 2019-01-14
NMBU Untitled
 
24 Holsen, Terje.
Forhandlinger. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler; 2019-11-19 - 2019-11-20
NMBU Untitled
 
25 Holsen, Terje.
Glemmer vi læringen i inkluderingen? Betraktninger fra et brukerperspektiv. Statpedkonferansen 2019 - "Jeg vil lære! - et spesialpedagogisk blikk på læring og inkludering"; 2019-03-19 - 2019-03-20
NMBU Untitled
 
26 Holsen, Terje.
Hvordan lese plankart, bestemmelser og rekkefølgekrav?. Eiendomsuka 2019; 2019-09-02 - 2019-09-06
NMBU Untitled
 
27 Holsen, Terje.
Hvordan tenker en eiendomsutvikler?. Eiendomsutvikling og kommunale interesser; 2019-01-24 - 2019-01-24
NMBU Untitled
 
28 Holsen, Terje.
Plan- og bygningsloven, planprosesser. Den juridiske verktøykassen for eiendomsutviklere; 2019-03-07 - 2019-03-07
NMBU Untitled
 
29 Holsen, Terje.
Planprosesser og lokalpolitiske beslutningsprosesser. Eiendomsbransjens ledernettverk, Buskerud-Telemark-Vestfold; 2019-11-12 - 2019-11-12
NMBU Untitled
 
30 Holsen, Terje.
Politisk risiko. Vurdering og håndtering av risiko for utviklingsprosjekter; 2019-04-24 - 2019-04-24
NMBU Untitled
 
31 Holsen, Terje.
Reguleringsplaner, hvordan lese og forstå disse. Eie-dagen; 2019-08-23 - 2019-08-23
NMBU Untitled
 
32 Holsen, Terje.
Reguleringsrisiko og juridisk risiko. Vurdering og håndtering av risiko for utviklingsprosjekter; 2019-04-24 - 2019-04-24
NMBU Untitled
 
33 Holsen, Terje.
Utbyggingsavtalens plass i plansystemet. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler; 2019-11-19 - 2019-11-20
NMBU Untitled
 
34 Holsen, Terje.
Utbyggingsøkonomi - Verdien på tomten bestemmes av hva som kan bygges der. Rammebetingelser for prosjekter - reguleringsplanen som verdiskaping; 2019-03-07 - 2019-03-07
NMBU Untitled
 
35 Holsen, Terje.
Utviklingsstrategier ved vanskelige eiendomsforhold. Dekar 2019 (3) s. 8-11
NMBU Untitled
 
36 Holsen, Terje; Børrud, Elin.
The Urban Planning Split. 9th International and Interdisciplinary Symposium of the European Academy of Land Use and Development (EALD) - Land Use and Land Development in the Field of Tensions Between Environmental, Social and Economic Sustainability; 2019-09-05 - 2019-09-07
NMBU Untitled
 
2018
37 Falleth, Eva; Holsen, Terje.
Introduksjon til norsk planlegging. I: Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338. s. 27-43
NMBU Untitled
 
38 Holsen, Terje.
De kommunale planprosessene. Lær dem ordentlig!. Eiendomsuka 2018; 2018-09-03 - 2018-09-03
NMBU Untitled
 
39 Holsen, Terje.
Hvilke hensikter har vi når vi bruker medvirkning?. Fagdag om medvirkning; 2018-12-13 - 2018-12-13
NMBU Untitled
 
40 Holsen, Terje.
Hvordan lese plankart?. Nettverk for juridiske direktører i eiendomsselskaper; 2018-01-16 - 2018-01-16
NMBU Untitled
 
41 Holsen, Terje.
Hvordan lese plankart, bestemmelser, rekkefølgekrav?. Eiendomsuka 2018; 2018-09-04 - 2018-09-04
NMBU Untitled
 
42 Holsen, Terje.
Jordskifte i urbane strøk. Transformasjon og fortetting i sentrumsnære bebygde områder – hvordan få til gode prosesser?; 2018-09-17 - 2018-09-17
NMBU Untitled
 
43 Holsen, Terje.
Kampen om fellesrommene: Om ekskludering og inkludering i de urbane offentlige byrom. Kart og plan 2018 ;Volum 78.(2) s. 101-113
NMBU Untitled
 
44 Holsen, Terje.
Land assembly through land readjustment in Norway. AESOP Annual Congress; 2018-07-10 - 2018-07-14
NMBU Untitled
 
45 Holsen, Terje.
Negotiations between developers and planning authorities in urban development projects – the case of Oslo, Norway. CIRRE 2018 – 3rd conference of interdisciplinary research on real estate; 2018-09-20 - 2018-09-21
NMBU Untitled
 
46 Holsen, Terje.
Neoliberal urbanitet – om betingelser for bruken av de urbane offentlige rommene. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volum 59.(3) s. 303-317
NMBU Untitled
 
47 Holsen, Terje.
Risikoreduksjon i eiendomsutviklingsprosjekter - urbant jordskifte. Risikoreduksjon i eiendomsutviklingsprosjekter; 2018-02-28 - 2018-02-28
NMBU Untitled
 
48 Holsen, Terje.
Utbyggingsavtalens plass i plansystemet. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler; 2018-11-26 - 2018-11-27
NMBU Untitled
 
2017
49 Edvardsen, Morten; Holsen, Terje.
Leder: "Arealplanlegging modell Ås". Gjeste-redaktører Kart & Plan. Kart og plan 2017 ;Volum 77.(3) s. 181-181
NMBU Untitled
 
50 Holsen, Terje.
Arealplanfagets historie ved NLH / UMB / NMBU, NMBU. 50-årsjubileet for arealplanfaget ved NMBU; 2017-11-22 - 2017-11-22
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste