Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: hegstad   Fornavn: einar   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-21 av 21

2017
1 Hegstad, Einar A..
Eigedomshistorie hovudliner i norsk eigedomshistorie fra 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215027807) 486 s.
NMBU Untitled
 
2 Hegstad, Einar A..
Eigedomsregistrering i eit historisk perspektiv. Seminar i "Eigedomshistorie"; 2017-09-15 - 2017-09-15
NMBU Untitled
 
3 Hegstad, Einar A.; Gammelmo, Leikny.
Spøkelser i kartet og dagens "ghostbusters". Forskning.no 2017
NMBU Untitled
 
2014
4 Hegstad, Einar A..
Eiendomsregistrering, offentlige registre og statistikk. I: Arealadministrasjon. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02368-7. s. 116-140
NMBU Untitled
 
2007
5 Hegstad, Einar.
Eiendomsregistrering og økonomisk utvikling. I: Areal og eiendomsrett. Universitetsforlaget 2007 s. 223-240
NMBU Untitled
 
6 Hegstad, Einar.
Eiendomsregistrering og økonomisk utvikling. Areal og Eiendom; 2007-10-25 - 2007-10-25
NMBU Untitled
 
2006
7 Bærug, Sølve; Hegstad, Einar; Steinsholt, Håvard.
Prisregister for tomter til utbyggingsformål. Ås: Instututt for landskapsplanlegging, Universitetet for milø- og biovitenskap 2006 42 s.
NMBU Untitled
 
8 Hegstad, Einar.
Det kommunale oppmålingsmonopolet videreføres - konsekvenser?. Ny lov om eiendomsregistrering - hva nå? arr: Norges jordskiftekandidatforening; 2006-11-08 - 2006-11-08
NMBU Untitled
 
9 Hegstad, Einar.
Matrikkelloven. Eiendom og Landmåling, arr: Geoforum; 2006-10-17 - 2006-10-17
NMBU Untitled
 
10 Hegstad, Einar.
Noen refleksjoner og depresjoner omkring Regjeringens ønskede endring i lov om eiendomsregistrering. Areal og Eiendom, arr: Norges jordskiftekandidatforening; 2006-09-06 - 2006-09-06
NMBU Untitled
 
11 Hegstad, Einar; Sevatdal, Hans.
Norge. I: Dannelse og transaksjoner vedrørende fast ejendom i de nordiske lande. København, Danmark: Kort & Matrikkelstyrelsen 2006 s. 99-
NMBU Untitled
 
12 Maalen-Johansen, Ivar; Hegstad, Einar; Sevatdal, Hans; Steinsholt, Håvard; Øvstedal, Ola; Rolstad, Cecilie.
Utdanning av eiendomslandmålere ved UMB. Kart og plan 2006 ;Volum 66.(1) s. 39-45
NMBU Untitled
 
2005
13 Hegstad, Einar.
Ny lov om eiendomsregistrering - utfordringer for UMB i forbindelse med kravskompetanse til ansvarlig landmåler og foretaket - foreløpige refleksjoner ved ILP. Seminar om lov om eiendomsregistrering; 2005-10-03 - 2005-10-03
NMBU Untitled
 
14 Hegstad, Einar; Sevatdal, Hans.
Jordsameier i endring. Kart og plan 2005 ;Volum 65. s. 17-25
NMBU Untitled
 
15 Sevatdal, Hans; Hegstad, Einar.
Jordsameier i endring. Kart og plan 2005 ;Volum 65. s. 17-25
NMBU Untitled
 
2004
16 Hegstad, Einar.
Eiendomsregistrering - en orientering om "rikets tilstand". AReal og Eiendom; 2004-10-14 - 2004-10-14
NMBU Untitled
 
17 Hegstad, Einar.
Presentasjon av dr.gradsarbeidet "Om eiendomsregistrering- men hovedvekt på norske forhold". Konferanse; 2004-07-08 - 2004-07-08
NMBU Untitled
 
2003
18 Hegstad, Einar.
Eiendomsregistrenes betydning for forhandling og jordskifterettens mekling i eiendomsspørsmål. Kart og plan 2003 ;Volum 63.(3) s. 165-176
NMBU Untitled
 
19 Hegstad, Einar.
Nytten av eiendomsregistrering. Historiske tilbakeblikk og status. Sideblikk på tilhøve i andre land. Eiendomskonferansen 2003; 2003-10-13 - 2003-10-13
NMBU Untitled
 
20 Hegstad, Einar.
Om eiendomsregistrering - med hovedvekt på norske forhold. : 2003 (ISBN 8257505390) 391 s. (2003:02:00)
NMBU Untitled
 
2001
21 Sevatdal, Hans; Hegstad, Einar.
Eiendomsregistrering - en forutsetning for verdiskaping og internasjonalisering. ? 2001
NMBU Untitled