Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: halvorsen   Fornavn: Terje   Institusjon: Nord universitet   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-30 av 30

1 Halvorsen, Terje.
Anton Makarenko. Journal of Pedagogic Development 2014 ;Volum 4.(2) s. 58-71
NORD Untitled
 
2 Halvorsen, Terje.
Bridging the divide between education and social work in order to improve the prospects of looked-after children. Scottish Journal of Residential Child Care 2014 ;Volum 13.(2) s. 1-11
NORD Untitled
 
3 Halvorsen, Terje.
Ethics - also for young people? Exploring the explicit imparting of ethics as a possible approach in social education. Scottish Journal of Residential Child Care 2013 ;Volum 12.(1) s. 76-86
NORD Untitled
 
4 Halvorsen, Terje.
Etikk for store, men ikke for små - Om ulike oppfatninger om etikk som uttrykkes i rammeplanen for barnevernpedagogutdanningen. Tidsskriftet Norges Barnevern 2007 ;Volum 84.(1) s. 7-
NORD Untitled
 
5 Halvorsen, Terje.
Etikk, rasjonalitet og sosialpedagogisk arbeid. Tidsskriftet Norges Barnevern 2009
NORD Untitled
 
6 Halvorsen, Terje.
Fokus på kognitiv utvikling i sosialfaglig arbeid med barn. Fontene forskning 2009 ;Volum 2.(1) s. 9-
NORD Untitled
 
7 Halvorsen, Terje.
Forståelse av avvikende atferd. Universitetet i Tromsø: Universitetet i Tromsø 1998
NORD Untitled
 
8 Halvorsen, Terje.
Glimt fra tilknytningsteoriens historie. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ;Volum 95.(1) s. 50-69
NORD Untitled
 
9 Halvorsen, Terje.
Holdninger til praktisk pedagogikk. Universitetet i Tromsø: Universitetet i Tromsø 1993
NORD Untitled
 
10 Halvorsen, Terje.
Kognitiv utvikling som tema i opplæring og veiledning av fosterforeldre. Tidsskriftet Norges Barnevern 2011 ;Volum 88.(3) s. 116-127
NORD Untitled
 
11 Halvorsen, Terje.
Kohlbergkontroverser. Nordisk sosialt arbeid 2007 ;Volum 27.(2) s. 90-104
NORD Untitled
 
12 Halvorsen, Terje.
Meningsforstående samfunnsvitenskap og lingvistikk. I: Undring og uro. Høgskolen i Bodø: Høgskolen i Bodø 1996
NORD Untitled
 
13 Halvorsen, Terje.
Miljøarbeid - teori og praksis. Fagbokforlaget 2006 (ISBN 8245004391) 208 s.
NORD Untitled
 
14 Halvorsen, Terje.
Miljøarbeid i institusjoner for utsatte unge. Fagbokforlaget 2012 (ISBN 978-82-450-1353-5) 226 s.
NORD Untitled
 
15 Halvorsen, Terje.
Om et nytt syn på kompetanse. Bodø: Høgskolen i Bodø 1999 (ISBN 82-7314-280-9) 38 s. (11)
NORD Untitled
 
16 Halvorsen, Terje.
Om et nytt syn på kompetanse. Tidsskriftet Norges Barnevern 2001
NORD Untitled
 
17 Halvorsen, Terje.
Om viktigheten av å påvirke barn. Tidsskriftet Norges Barnevern 2005 (4) s. 15-24
NORD Untitled
 
18 Halvorsen, Terje.
Om å beskrive sosialpedagogisk arbeid med medisinske ord. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501. s. 52-60
NORD Untitled
 
19 Halvorsen, Terje.
Oppfatninger om sosialfaglig kompetanse. : 2003 (ISBN 8273144062)
NORD Untitled
 
20 Halvorsen, Terje.
Parents role and prevention. I: Prevention strategies in social work : conference in Archangel, Russia,19th-24th May 2004 / eds.: Larisa Malik, Marina Kalinina, Ståle Sårheim. Bodø: Høgskolen i Bodø 2006 s. 10-
NORD Untitled
 
21 Halvorsen, Terje.
Pedagogikkens pionerer. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-49914-0) 303 s.
NORD Untitled
 
22 Halvorsen, Terje.
Philosophy of social work - a new and advantageous field of training and research. Journal of Social Work Practice 2018 ;Volum 33.(1) s. 55-66
NORD Untitled
 
23 Halvorsen, Terje.
Poly-theorism in the field of residential child care. Scottish Journal of Residential Child Care 2018 ;Volum 17.(2) s. -
NORD Untitled
 
24 Halvorsen, Terje.
Sosialpedagogisk arbeid med utsatte unge - utelukkende anvendt vitenskap eller også normativ-ideologisk påvirkning?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ;Volum 94.(1) s. 40-53
NORD Untitled
 
25 Halvorsen, Terje.
Upbringing and Rationality. Moral education: the intersection of ethics, aesthetics and social justice. The Association for moral education 30th Annual Conference; 2004-11-10 - 2004-11-13
NORD Untitled
 
26 Halvorsen, Terje.
Utvikling gjennom likhet. I: Kunnskap og utvikling. Norges Forskningsråd: Norges Forskningsråd 1995
NORD Untitled
 
27 Halvorsen, Terje.
Vitenskapskritikk og hjelp til utsatte unge. Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 ;Volum 94.(2) s. 163-174
NORD Untitled
 
28 Halvorsen, Terje Jostein.
An Alternative Neo-Kohlbergian Approach in Social Pedagogy. International journal of social pedagogy 2017 ;Volum 6.(1) s. 29-42
NORD Untitled
 
29 Lone, Arvid; Halvorsen, Terje Jostein.
Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215033501) 200 s.
NORD UIS Untitled
 
30 Neverdal, Sissel; Halvorsen, Terje.
Barnevern, kompetanse og utdanning. Fontene forskning 2016 ;Volum 9.(1) s. 75-79
NORD UiT Untitled