Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: håland   Fornavn: erna   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 75 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Bostad, Finn; Håland, Erna.
Innføring og bruk av Coursekeeper ved NTNU. Statusrapport 3. : [Mangler utgivernavn] 2002
NTNU Untitled
 
2 Håland, Erna.
The implementation of a net based learning system in Statoil. 4S-conference; 2003-10-19
NTNU Untitled
 
3 Håland, Erna; Hestmann, Morten; Hernes, Frank; Skog, Berit.
Læremidler i grunnskolen - en intervjuundersøkelse. : [Mangler utgivernavn] 2000 (ISBN 82-7730-073-5) Analoge og digitale læremidler - elever og lærere i grunnskolen(8/2000)
NTNU Untitled
 
4 Skog, Berit; Hernes, Frank H.; Hestmann, Morten; Håland, Erna.
Elever og læremidler - en innledende analyse. Trondheim: ALLFORSK 1999 (ISBN 82-7730-033-6) ;Volum Delrapport 4.156 s. Analoge og digitale læremidler - en innledende analyse
NTNU Untitled
 
5 Skog, Berit; Hernes, Frank H.; Hestmann, Morten; Håland, Erna.
Elevundersøkelsen. Frekvensfordelinger. Trondheim: ALLFORSK 1999 (ISBN 82-7730-070-0) ;Volum Delrapport 3.156 s. Analoge og digitale læremidler - elever og lærere i informasjonssamfunnet
NTNU Untitled
 
6 Skog, Berit; Hernes, Frank H.; Hestmann, Morten; Håland, Erna.
Lærere og læremidler - en innledende analyse. Trondheim: ALLFORSK 1999 (ISBN 82-7730-067-0) ;Volum Rapport 5.214 s. Analoge og digitale læremidler - elever og lærere i informasjonssamfunnet
NTNU Untitled
 
7 Skog, Berit; Hernes, Frank H.; Hestmann, Morten; Håland, Erna.
Lærerundersøkelsen Frekvensfordelinger. Trondheim: ALLFORSK 1999 (ISBN 82-7730-069-7) ;Volum Delrapport 2.103 s. Analoge og digitale læremidler. Elever og lærere i informasjonssamfunnet
NTNU Untitled
 
8 Skog, Berit; Hernes, Frank H.; Hestmann, Morten; Håland, Erna.
Metode og utvalg. Trondheim: ALLFORSK 1999 (ISBN 82-7730-068-9) ;Volum Delrapport 1.68 s. Analoge og digitale læremidler - elever og lærere i informasjonssamfunnet
NTNU Untitled
 
9 Skog, Berit; Hernes, Frank; Hestmann, Morten; Håland, Erna.
Elever og læremidler i grunnskolen. Trondheim: ALLFORSK 2000 (ISBN 82-7730-071-9) ;Volum 6.138 s. Analoge og digitale læremidler- elever og lærere i informasjonssamfunnet
NTNU Untitled
 
10 Skog, Berit; Hernes, Frank; Hestmann, Morten; Håland, Erna.
Lærere og læremidler i grunnskolen. Trondheim: ALLFORSK 2000 (ISBN 82-7730-072-7) ;Volum 7.122 s. Analoge og digitale læremidler - elever og lærere i informasjonssamfunnet
NTNU Untitled
 
11 Skog, Berit; Håland, Erna; Hernes, Frank; Hestmann, Morten.
Internet Skills, Attitudes and Integration among Norwegian teachers. The 25th ATEE Annual Conference; 2000-09-02
NTNU Untitled
 
12 Aarsand, Liselott; Håland, Erna.
Balancing freedom and commitment - making higher education matter to working life. UNIPED 2015 ;Volum 38.(1) s. 23-38
NTNU Untitled
 
13 Assarsson Aarsand, Liselott; Håland, Erna; Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart.
Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 978-82-05-41680-2) 265 s.
NTNU Untitled
 
14 Das, Anita; Melby, Line; Håland, Erna.
4th Annual Seminar: "Forskernettverk for kvinner i helseinformatikk". Nettverksseminar; 2012-05-24 - 2012-05-24
NTNU Untitled
 
15 Das, Anita; Pettersen, Ida Nilstad; Håland, Erna; Brattheim, Berit; Gilstad, Heidi.
Service Improvement for Childhood Obesity Treatment through eHealth Cooperation and Communication. 3rd European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics (PAHI 2015); 2015-10-27 - 2015-10-28
NTNU SINTEF Untitled
 
16 Gilstad, Heidi; Melby, Line; Håland, Erna; Osmundsen, Tonje; Brattheim, Berit.
The introduction of cancer patient pathways in Norway: premises and challenges.. PAHI 2015 -Practical Aspects of Health Informatics; 2015-10-27 - 2015-10-28
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
17 Gilstad, Heidi; Osmundsen, Tonje; Melby, Line; Håland, Erna; Brattheim, Berit.
Exploring the notion of cancer patient pathways.. 5th International conference Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP); 2015-11-05 - 2015-11-07
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
18 Heldal, Frode; Kongsvik, Trond; Håland, Erna.
Advancing the status of nursing: reconstructing professional nursing identity through patient safety work. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19.(1) s. 1-12
NTNU Untitled
 
19 Heldal, Frode; Kongsvik, Trond; Håland, Erna.
Reconstructing patient safety in nursing. 14th Annual Norwegian Health Sociology Conference; 2018-04-18 - 2018-04-19
NTNU Untitled
 
20 Håland, Erna.
Care pathways as boundary objects. BSA MedSoc Conference 2014; 2014-09-10 - 2014-09-12
NTNU Untitled
 
21 Håland, Erna.
Change and reconstruction: Implementing the electronic patient record (EPR) in a Norwegian hospital. BSA Medical Sociology Group Conference in Brighton; 2008-09-04 - 2008-09-06
NTNU Untitled
 
22 Håland, Erna.
Electronic patient record (EPR) as sociomaterial practice in the hospital. 4S Conference; 2008-08-20 - 2008-08-23
NTNU Untitled
 
23 Håland, Erna.
Enthusiastic establishment and continuous maintenance; collaboration across boundaries. International Conference on Integrated Care; 2015-03-24 - 2015-04-27
NTNU Untitled
 
24 Håland, Erna.
Healthcare reform encounters health personnel - friend or enemy?. BSA MedSoc Conference; 2015-06-09 - 2015-09-11
NTNU Untitled
 
25 Håland, Erna.
Hvordan kan teori bidra i samhandlingsforskningen - et eksempel fra innføring av helhetlig pasientforløp i eget hjem (HPH). eSamhandlingsforskning-teoretiske perspektiver og empiriske erfaringer; 2014-10-08 - 2014-10-08
NTNU Untitled
 
26 Håland, Erna.
Introducing the electronic patient record (EPR) in a hospital setting: boundary work and shifting constructions of professional identities. Sociology of Health and Illness 2012 ;Volum 34.(5) s. 761-775
NTNU Untitled
 
27 Håland, Erna.
Learning, communication and cooperation: Experiences with net-based learning among health personnel in municipal health care. BSA Medical sociology group annual conference 2011; 2011-09-14 - 2011-09-16
NTNU Untitled
 
28 Håland, Erna.
Læreportal som mulig grenseobjekt mellom sentraliserte målsetninger og lokale behov. Nordiske organisasjonsstudier 2008 ;Volum 10.(1) s. 22-36
NTNU Untitled
 
29 Håland, Erna.
Læring, kommunikasjon og samarbeid - erfaringer fra et læringsprogram for helsepersonell på Fosen. Presentasjon for forskernettverket innen pasientopplæring/brukermedvirkning; 2011-05-30 - 2011-05-30
NTNU Untitled
 
30 Håland, Erna.
Mellom egenskap og prosess - ulike forståelser av kompetansebegrepet. I: Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41680-2.
NTNU Untitled
 
31 Håland, Erna.
Må ha det, bare må ha det! om fenomenet Learning Management System (LMS). Digital kompetanse 2007 ;Volum 2.(1) s. 4-22
NTNU Untitled
 
32 Håland, Erna.
Presentasjon onsdagsseminar NSEP: Helhetlig pasientforløp i eget hjem. Seminar NSEP; 2013-11-20 - 2013-11-20
NTNU Untitled
 
33 Håland, Erna.
Realising and implementing good and cohesive patient pathways. European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics (PAHI); 2013-03-11 - 2013-03-12
NTNU Untitled
 
34 Håland, Erna.
Realising and implementing good and cohesive patient pathways. CEUR Workshop Proceedings 2013 ;Volum 984. s. 88-88
NTNU Untitled
 
35 Håland, Erna.
Shaping of technology and place. PAHI; 2014-05-19 - 2014-05-20
NTNU Untitled
 
36 Håland, Erna.
Shaping of technology and place in municipal health care in Norway. BSA MedSoc Conference; 2012-09-05 - 2012-09-07
NTNU Untitled
 
37 Håland, Erna.
Shaping of technology and place in municipal health care in Norway. Health Sociology Conference in Norway 2012; 2012-05-22 - 2012-05-23
NTNU Untitled
 
38 Håland, Erna.
Shaping of Technology and Place in municipal Healthcare in Norway - an explorative study. CEUR Workshop Proceedings 2014 s. 9-16
NTNU Untitled
 
39 Håland, Erna.
Standards as collective efforts; the introduction of standardised cancer patient pathways (CPPs) in Norway. BSA MedSoc; 2017-09-13 - 2017-09-15
NTNU Untitled
 
40 Håland, Erna.
Verktøy, symbol og mote. En studie av innføring av Learning Management System (LMS) i Statoil. Trondheim: NTNU 2008 (ISBN 978-82-471-6695-6) 152 s.
NTNU Untitled
 
41 Håland, Erna.
Whose practice? Whose knowledge? Enhancing collaboration on obesity between primary and secondary care. BSA MedSoc; 2013-09-11 - 2013-09-13
NTNU Untitled
 
42 Håland, Erna; Heldal, Frode; Kongsvik, Trond.
Advancing the status of nursing; reconstructing patient safety as professional work. BSA MedSoc; 2018-09-11 - 2018-09-14
NTNU Untitled
 
43 Håland, Erna; Melby, Line.
Ambisjoner og ambivalens: Helsepersonells forståelse av digitaliserte pasienter. I: Digitale pasienter. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205399099. s. 189-208
NTNU Untitled
 
44 Håland, Erna; Melby, Line.
Ambisjoner og ambivalens: Helsepersonells forståelser av digitaliserte pasienter. NSEP seminar; 2010-01-13 - 2010-01-13
NTNU Untitled
 
45 Håland, Erna; Melby, Line.
Ambitions and ambivalence: Health personnel’s understandings of digitized patients. BSA Medical Sociology Group Conference; 2009-09-03 - 2009-09-05
NTNU Untitled
 
46 Håland, Erna; Melby, Line.
Articulating cancer care through standardized patient pathways. 12th Annual Norwegian Health Sociology Conference; 2016-04-27 - 2016-04-28
NTNU SINTEF Untitled
 
47 Håland, Erna; Melby, Line.
Healthcare personnel integrating technology-mediated interaction into practice. 9th Health Sociology Conference; 2013-04-23 - 2013-04-24
NTNU UiO Untitled
 
48 Håland, Erna; Melby, Line.
Individualised standardisation? Articulating cancer care through standardised patient pathways. BSA MedSoc Conference; 2016-09-06 - 2016-09-09
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Håland, Erna; Melby, Line.
Individualisert standardisering? : hvordan god pasientbehandling blir til i politiske taler om innføring av pakkeforløp for kreft. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 ;Volum 1.(5) s. 380-398
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Håland, Erna; Melby, Line.
Inscriptions of discipline and control in health information systems: Implications for health care practices. 4S conference; 2010-08-25 - 2010-08-29
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste