Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 83 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Godbolt, James.
Hijab-debatten sett fra elvebyens bredder. Drammens tidende 2019
USN Untitled
 
2018
2 Godbolt, James.
Frå motstandskamp til menneskerettsengasjement. I: I dag er fortsatt alltid. 40 år med Latin-Amerikagruppene i Norge. Oslo: Solidaritet Forlag 2018 ISBN 978-82-91916-50-7. s. 22-32
USN Untitled
 
3 Godbolt, James.
Rosa Parks:Borgarrettsrørsla og bussboikotten i 1955. NRK [Radio] 2018-12-03
USN Untitled
 
4 Godbolt, James.
1968 og Norge: Kva veit vi?. Historiedagene 2018; 2018-06-01 - 2018-06-03
USN Untitled
 
5 Johannessen, Marius Rohde; Berntzen, Lasse; Godbolt, James; Elvestad, Eiri.
Research proposal: Activism vs parliamentary strategies for influencing political decision making -A case study of two different approaches.. Scandinavian workshop on eGovernment; 2018-01-31 - 2018-02-01
HSN Untitled
 
2017
6 Godbolt, James Whitney.
Religion og integrering i Drammen 1970 til i dag: Konflikt og harmoni i eit lokalhistorisk perspektiv. Norwegian-American Historical Associaion Conference; 2017-06-21 - 2017-06-24
HSN Untitled
 
2016
7 Godbolt, James Whitney.
Amerikansk valgkamp NRK Vestfold. Tønsberg [Radio] 2016-11-01
HSN Untitled
 
8 Godbolt, James Whitney.
Fifty shades of grey. Drammens tidende 2016
HSN Untitled
 
9 Godbolt, James Whitney.
Jeg ble forbauset. Tønsbergs blad 2016
HSN Untitled
 
10 Godbolt, James Whitney.
Norsk integreringshistorie i eit mangoskall. Cappelens konferanse for historielærere; 2016-04-22 - 2016-04-22
HSN Untitled
 
11 Godbolt, James Whitney.
Trump er et speilbilde av oss selv. VG : Verdens gang 2016
HSN Untitled
 
2015
12 Godbolt, James Whitney.
Ein integreringsolitikk blir til: Drammen kommune og innvandrarbefolkninga 1970-2015.. Historiedagene 2015; 2015-06-19 - 2015-06-21
HSN Untitled
 
2014
13 Berntzen, Lasse; Rohde-Johannessen, Marius; Godbolt, James.
Understanding internet use in grassroots campaigns : internet and social movement theory. I: User-centric technology design for nonprofit and civic engagements. Springer 2014 ISBN 978-3-319-05962-4. s. 15-24
USN Untitled
 
14 Godbolt, James.
A Picture and a Protest: Kjartan Slettemark and the Vietnam War. Scandinavian Journal of History 2014 ;Volum 39.(3) s. 299-313
HSN Untitled
 
15 Godbolt, James.
Solidaritetsarbeidet med Chile - frå motstandskamp til menneskerettsengasjement. Historisk Tidsskrift 2014 ;Volum 93.(2) s. 277-298
HSN Untitled
 
16 Godbolt, James Whitney.
Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal (red.): Venstreekstremisme: Ideer og bevegelse. Historisk Tidsskrift 2014 ;Volum 93.(1) s. 158-163
HSN Untitled
 
2013
17 Godbolt, James.
Ein generasjon under tiltale. Dagsavisen 2013
HSN Untitled
 
18 Godbolt, James.
Striden om Fjell skole : det vanskelige fellesskapet. Drammens tidende 2013 s. 14-
HSN Untitled
 
2012
19 Godbolt, James.
Det flerkuturelle Drammen. 12. nordiske lokalhistoriske seminar: Nordiske lokalsamfunn i møte med globaliseringen 1950-2010; 2012-10-08 - 2012-10-10
HSN Untitled
 
20 Godbolt, James.
The impact of the coup in Chile on the international solidarity and student movement. Chile 40 Years after the Coup; 2012-09-11 - 2013-09-11
HSN Untitled
 
2010
21 Godbolt, James.
Den norske vietnambevegelsen. Unipub forlag 2010 (ISBN 9788274774445) 381 s.
HSN Untitled
 
22 Godbolt, James.
Den norske vietnamrørsla : tradisjonell folkerørsle eller ny sosial rørsle?. I: Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. Abstrakt forlag 2010 ISBN 978-82-7935-304-1. s. 59-78
HSN Untitled
 
2008
23 Godbolt, James.
Harald Berntsen : Staurberaren Per Borten. Historisk Tidsskrift 2008 ;Volum 87.(2) s. 392-396
HSN Untitled
 
24 Godbolt, James; Larsen, Chris Holmsted; Rasmussen, Søren Hein.
THE VIETNAM WAR. Scandinavian Journal of History 2008 ;Volum 33.(4) s. 395-416
HSN Untitled
 
2007
25 Godbolt, James.
Den norske vietnambevegelsen 1967-1973. Oslo: Universitetet i Oslo 2007 372 s. (328)
HSN Untitled
 
2006
26 Godbolt, James.
Adjø solidaritet? Steinar Stjernø : Solidarity in Europe : the history of an idea. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2006 ;Volum 18.(02.mar) s. 165-166
HSN Untitled
 
27 Godbolt, James.
Amalgam of Popular Pacifism and Anti-Authoritarian Protest? : the Protest movement against the Vietnam War in Scandinavia. Small States and the Quest for a Durable International Peace : Aspirations and Efforts of Denmark, Norway in the 20th Century : a Research Seminar; 2006-09-22 - 2006-09-24
HSN Untitled
 
28 Godbolt, James.
Høgskolen i Vestfold : sporløst forsvunnet?. Tønsbergs blad 2006 s. 10-11
HSN Untitled
 
29 Godbolt, James.
Institusjoner og bevegelser i den norske protesten mot Vietnamkrigen. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2006 ;Volum 18.(02.mar) s. 51-61
HSN Untitled
 
2005
30 Godbolt, James.
AUF og Vietnamprotesten : motsetninger og samarbeid i norsk solidaritetsarbeide. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek 2005 ;Volum 29.(01.feb) s. 75-81
HSN Untitled
 
31 Godbolt, James.
Bomringen, Bolærne og bevegelser. Tønsbergs blad 2005
HSN Untitled
 
32 Godbolt, James.
Mao, min Mao - et moderne politisk eventyr [bokanmeldelse]: Sjølie: Mao, min Mao - historien om AKPs velst og fall]. Tønsbergs blad 2005
HSN Untitled
 
2004
33 Godbolt, James.
AUF og den norske Vietnam-protesten : motsetninger og samarbeid i solidaritetsarbeidet for Vietnam. 11. Nordiska konferensen för forskning om arbetarrörelsens historia; 2004-06-21 - 2004-06-23
HSN Untitled
 
34 Godbolt, James.
Back to the sixties. Forskningsdagene; 2004-09-17 - 2004-09-17
HSN Untitled
 
35 Godbolt, James.
Brune tråder i norsk historie. Tønsbergs blad 2004
HSN Untitled
 
36 Godbolt, James.
De regionale strategene og høgskolens framtid. Tønsbergs blad 2004 s. 10-11
HSN Untitled
 
37 Godbolt, James.
Political institutions and social movements in the Norwegian protest against the Vietnam war. Seminar om bevegleser ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo; 2004-05-24 - 2004-05-24
HSN Untitled
 
38 Godbolt, James.
Protest og paradoks. Dagbladet 2004
HSN Untitled
 
39 Godbolt, James.
Vietnamkrigen i Norge. [Avis] 2004-02-09
HSN Untitled
 
40 Godbolt, James.
Vietnam-protesten i Norge : fra ad hoc-aksjoner til politisk kapital. Instituttseminar, Historisk institutt, UiO; 2004-02-09 - 2004-02-09
HSN Untitled
 
41 Godbolt, James.
Vietnam-protesten i Norge : fra ad hoc-aksjoner til politisk kapital. Nytt Norsk Tidsskrift 2004 ;Volum 21.(1) s. 61-68
HSN Untitled
 
42 Godbolt, James.
68-historie - nytt forskningsfet, noen resultater. Historisk forening, Vestfold; 2004-10-21 - 2004-10-21
HSN Untitled
 
2003
43 Godbolt, James.
Amerika : drøm eller mareritt [bokanmeldelse]. Tønsbergs blad 2003
HSN Untitled
 
44 Godbolt, James.
AUF og protesten mot Vietnamkrigen : opprør og kontinuitet. Arbeiderhistorie 2003 s. 56-87
HSN Untitled
 
45 Godbolt, James.
Bushs "good guys" klare til kamp. Tønsbergs blad [Avis] 2003-01-30
HSN Untitled
 
46 Godbolt, James.
Dager som ryster verden. Tønsbergs blad 2003
HSN Untitled
 
47 Godbolt, James.
Det nye imperium og det gamle Europa. Tønsbergs blad 2003
HSN Untitled
 
48 Godbolt, James.
En tale og en krig. Tønsbergs blad 2003
HSN Untitled
 
49 Godbolt, James.
Forholdet mellom Europa og USA. [Radio] 2003-11-12
HSN Untitled
 
50 Godbolt, James.
Hva er antiamerikanisme?. Tønsbergs blad 2003
HSN Untitled
 
    Vis neste liste