Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 176 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Bhana, Deevia; Xu, Yuwei; Emilsen, Kari.
Masculinity, sexuality and resistance.. I: Exploring Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Why They Leave and Why They Stay.. Routledge 2021 ISBN 9781003048473. s. 138-150.
DMMH Untitled
 
2 Brody, L. David; Emilsen, Kari; Rohrman, Tim; Warin, Jo.
Exploring Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Why They Leave and Why They Stay.. Routledge 2021 (ISBN 9781003048473) 238 s.
DMMH Untitled
 
3 Brody, L. David; Emilsen, Kari; Rohrman, Tim; Warin, Jo.
Introduction. I: Exploring Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Why They Leave and Why They Stay.. Routledge 2021 ISBN 9781003048473. s. 3-15
DMMH Untitled
 
4 Brody, L. David; Emilsen, Kari; Rohrman, Tim; Warin, Jo.
More men in ECEC: Towards a gender-sensitive workforce - summary and conclusions.. I: Exploring Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Why They Leave and Why They Stay.. Routledge 2021 ISBN 9781003048473. s. 178-197.
DMMH Untitled
 
5 Emilsen, Kari.
An international research collaboration on the Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Collaboration research; 2021-05-20 - 2021-05-20
DMMH Untitled
 
6 Emilsen, Kari.
Exploring career trajectories of men in the early childhood education and care workforce: Why they leave and why they stay. Virtual Seminar; 2021-03-18 - 2021-03-18
DMMH Untitled
 
7 Emilsen, Kari; Lauritzen, Tonje; Ljunggren, Birgitte.
Rekruttering av menn til barnehagen gjennom utadrettet ledelse. I: Utadrettet barnehageledelse. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-05184-0. s. 79-89
DMMH HINN Untitled
 
8 Emilsen, Kari; Plaisir, Jean-Yves; Sak, Ramazan; Eidevald, Christian.
Why men stay.. I: Exploring Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Why They Leave and Why They Stay.. Routledge 2021 ISBN 9781003048473. s. 153-164.
DMMH Untitled
 
2020
9 Emilsen, Kari.
Bakgrunn for boken. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 11-18
DMMH Untitled
 
10 Emilsen, Kari.
Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 9788245024951) 235 s.
DMMH Untitled
 
11 Emilsen, Kari.
Men in the early childhood and care workforce – the Norwegian story(successes and challenges). Konferanse - for avslutning av forskningsprosjekt; 2020-10-09 - 2020-10-09
DMMH Untitled
 
12 Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Ansvar, plikt og samarbeid. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 37-63
DMMH Untitled
 
13 Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Avslutning. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 213-214
DMMH Untitled
 
14 Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Barnehagen som forebyggende arena. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 105-117
DMMH Untitled
 
15 Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Barnehagens arbeid når omsorgssvikten er utydelig, men alvorlig. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 175-188
DMMH Untitled
 
16 Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Dilemmaer og hindringer. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 65-78
DMMH Untitled
 
17 Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Samfunnsmandat og rettigheter. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 21-36
DMMH Untitled
 
18 Emilsen, Kari; Bratterud, Åse; Lehn, Elisabeth Walsøe.
Barnehagens generelle arbeid for å styrke barns omsorg og utvikling. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 151-173
DMMH Untitled
 
19 Emilsen, Kari; Enge, Ole; Petersen, Jesper Aagaard; Valenta, Anita; Lyngsnes, Kitt Margaret.
Leder- FoU i praksis – Politikk og kunnskap i norsk lærerutdanning.. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ;Volum 14.(1) s. 1-4
DMMH NORD NTNU Untitled
 
20 Emilsen, Kari; Lehn, Elisabeth Walsøe.
Barnehagens arbeid med åpenbar omsorgssvikt. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 189-211
DMMH Untitled
 
21 Emilsen, Kari; Lehn, Elisabeth Walsøe.
Hurra-!Statsråd Henrik Aasheim lover bedre kvalitet på barnehagelærerutdanningen og økt fokus på seksuelle overgrep mot barn. Men vet han egentlig hva som skjer i utdanningen?. Adresseavisen 2020
DMMH Untitled
 
22 Emilsen, Kari; Lehn, Elisabeth Walsøe.
Målrettet og systematisk forebyggende arbeid. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 119-137
DMMH Untitled
 
23 Emilsen, Kari; Lysklett, Olav Bjarne; Nordli, Arnt.
Gutter (menn) som slutter – om frafall i barnehagelærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ;Volum 14.(1) s. 5-22
DMMH Untitled
 
24 Emilsen, Kari; Lysklett, Olav Bjarne; Nordli, Arnt.
Gutter som slutter. En intern kartlegging av frafall blant mennlige (og kvinnelige) studenter ved DMMH. En intern sluttrapport.. Trondheim: DMMH 2020 94 s.
DMMH Untitled
 
25 Untitled
 
26 Lehn, Elisabeth Walsøe; Emilsen, Kari.
Sentrale mønstre i barnehageansattes arbeid med barn som bekymrer. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 139-147
DMMH Untitled
 
2019
27 Bhana, Deevia; Xu, Yuwei; Emilsen, Kari.
Why men stay and why men leave early childhood education and care (ECEC): masculinity, sexuality and resistance.. Forskningskonferanse; 2019-08-20 - 2019-08-23
DMMH Untitled
 
28 Emilsen, Kari.
Når barndommen blir et kvinnevelde Tør vi ta sjanse på at en feminisert barndom ikke påvirker guttene våre?. www.nrk.ytring 2019
DMMH Untitled
 
29 Emilsen, Kari.
Tør vi ta sjangsen på at en feminisert barndom ikke påvirker barna i barnehagen?. Arendalsuke; 2019-08-15 - 2019-08-15
DMMH Untitled
 
30 Emilsen, Kari; Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne.
"Gutter som slutter" - om motivasjon og trivsel i barnehagelærerutdanningen.. Internt lunsj foredrag; 2019-09-18 - 2019-09-18
DMMH Untitled
 
31 Emilsen, Kari; Walsøe Lehn, Elisabet.
Vold og overgrep mot barn er brudd på menneskerettighetene. barnehage.no 2019
DMMH Untitled
 
32 Ljunggren, Birgitte; Xu, Yuwei; Sullivan, Victoria; Emilsen, Kari; Thorp, Karen.
An intersectional approach to men’s career trajectories in ECEC: Comparisons of Australia, China, and Norway. Forskerkonferanse; 2019-08-21 - 2019-08-23
DMMH Untitled
 
33 Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari.
To drop out or not to drop out. How do male students in ECEC teacher training answer this question?. Forskningskonferanse; 2019-08-20 - 2019-08-23
DMMH Untitled
 
2018
34 Emilsen, Kari.
Gender equality in Early Childhood Education and Care in Norway. Faglig seminar; 2018-12-05 - 2018-12-05
DMMH Untitled
 
35 Emilsen, Kari.
Likestilling er ikkje målet med fleire menn i omsorgsyrka. Kilden [Internett] 2018-07-07
DMMH Untitled
 
36 Emilsen, Kari.
The Norwegian story - “men in ECEC” (policy, action plans, measures, research). Gender diversification of the early year’s education workforce: recruiting, supporting and retaining male practitioners. Knowledge Exchange - Norway/UK - Trondheim; 2018-11-12 - 2018-11-14
DMMH Untitled
 
37 Emilsen, Kari.
Å se og å handle – når barn utsettes for omsorgssvikt. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2387-9. s. 247-261
DMMH Untitled
 
38 Emilsen, Kari; Ljunggren, Birgitte; Xu, Yuwei; Sullivan, Victoria; Thorp, Karen.
Men‘s career trajectories in early childhood education and care (ECEC): Perspectives from Australia, China, and Norway. GEA - Gender and Education Association 2018; 2018-12-09 - 2018-12-11
DMMH Untitled
 
39 Emilsen, Kari; Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne.
Gutter som slutter – om motivasjon og trivsel i barnehagelærutdanningen. Forskingskonferanse: FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH NTNU Untitled
 
40 Emilsen, Kari; Warin, Jo.
ECEC system/offer – UK and Norway. Gender diversification of the early year’s education workforce: recruiting, supporting and retaining male practitioners. Knowledge Exchange - Norway/UK - Trondheim; 2018-11-12 - 2018-11-14
DMMH Untitled
 
41 Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari; Nordli, Arnt.
Gutter og (jenter) som slutter - om frafall i barnehagelærerutdanningen. Forskingskonferanse: FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH Untitled
 
42 Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari.
Should I stay or should I go? How does Queen Maud University college (QMUC) facilitate teacher training for male students? (in Norway. Forskningskonferanse; 2018-08-30 - 2018-09-01
DMMH Untitled
 
43 Rohrmann, Tim; Emilsen, Kari; Peeters, Jan; Warin, Jo; Ramazan, Sak.
Advantages of gender-mixed teams - recent data, studies, and policy developments. Forskingskonferanse; 2018-08-30
DMMH Untitled
 
2017
44 Emilsen, Kari.
Early Childhood Education and Care in Norway Strategies for gender equality.. Faglig seminar; 2017-05-09 - 2017-05-09
DMMH Untitled
 
45 Emilsen, Kari.
Fler menn i barnehagen. NRK P1 [Radio] 2017-11-20
DMMH Untitled
 
46 Emilsen, Kari.
Menn til berikelse eller besvær? Å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Oppsummering av konferansen.. Nasjonale barnehagekonferanse; 2017-11-16 - 2017-11-17
DMMH Untitled
 
47 Emilsen, Kari; Koch, Bernhard.
Men and women in outdoor play – the gender perspective.. I: The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. Sage Publications 2017 ISBN 978-1-4739-2660-8. s. 413-428
DMMH Untitled
 
48 Emilsen, Kari; Lauritzen, Tonje.
Fler menn i barnehagen. I dag finnes ingen handligsplan for likestilling i barnehage og skole.. Adresseavisen 2017 s. 39-39
DMMH HINN Untitled
 
49 Emilsen, Kari; Lauritzen, Tonje.
Lekeressurs: Kan oppfylle tre ønsker på én gang. Barnehage.no [Internett] 2017-11-27
DMMH HINN Untitled
 
50 Emilsen, Kari; Lauritzen, Tonje; Nina, Johannesen; Ljunggren, Birgitte; Olsvik, Vigdis Mathisen.
Ressursheftet for å rekruttere og beholde men i barnehagen. Lekerressurs som tiltak. DMMH. Trondheim: DMMH 2017 18 s.
DMMH HINN Untitled
 
    Vis neste liste