Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 143 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Emilsen, Kari.
Gender equality in Early Childhood Education and Care in Norway. Faglig seminar; 2018-12-05 - 2018-12-05
DMMH Untitled
 
2 Emilsen, Kari.
Likestilling er ikkje målet med fleire menn i omsorgsyrka. Kilden [Internett] 2018-07-07
DMMH Untitled
 
3 Emilsen, Kari.
The Norwegian story - “men in ECEC” (policy, action plans, measures, research). Gender diversification of the early year’s education workforce: recruiting, supporting and retaining male practitioners. Knowledge Exchange - Norway/UK - Trondheim; 2018-11-12 - 2018-11-14
DMMH Untitled
 
4 Emilsen, Kari.
Å se og å handle – når barn utsettes for omsorgssvikt. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2387-9. s. 247-261
DMMH Untitled
 
5 Emilsen, Kari; Ljunggren, Birgitte; Xu, Yuwei; Sullivan, Victoria; Thorp, Karen.
Men‘s career trajectories in early childhood education and care (ECEC): Perspectives from Australia, China, and Norway. GEA - Gender and Education Association 2018; 2018-12-09 - 2018-12-11
DMMH Untitled
 
6 Emilsen, Kari; Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne.
Gutter som slutter – om motivasjon og trivsel i barnehagelærutdanningen. Forskingskonferanse: FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH NTNU Untitled
 
7 Emilsen, Kari; Warin, Jo.
ECEC system/offer – UK and Norway. Gender diversification of the early year’s education workforce: recruiting, supporting and retaining male practitioners. Knowledge Exchange - Norway/UK - Trondheim; 2018-11-12 - 2018-11-14
DMMH Untitled
 
8 Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari; Nordli, Arnt.
Gutter og (jenter) som slutter - om frafall i barnehagelærerutdanningen. Forskingskonferanse: FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH Untitled
 
9 Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari.
Should I stay or should I go? How does Queen Maud University college (QMUC) facilitate teacher training for male students? (in Norway. Forskningskonferanse; 2018-08-30 - 2018-09-01
DMMH Untitled
 
10 Rohrmann, Tim; Emilsen, Kari; Peeters, Jan; Warin, Jo; Ramazan, Sak.
Advantages of gender-mixed teams - recent data, studies, and policy developments. Forskingskonferanse; 2018-08-30
DMMH Untitled
 
2017
11 Emilsen, Kari.
Early Childhood Education and Care in Norway Strategies for gender equality.. Faglig seminar; 2017-05-09 - 2017-05-09
DMMH Untitled
 
12 Emilsen, Kari.
Fler menn i barnehagen. NRK P1 [Radio] 2017-11-20
DMMH Untitled
 
13 Emilsen, Kari.
Menn til berikelse eller besvær? Å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Oppsummering av konferansen.. Nasjonale barnehagekonferanse; 2017-11-16 - 2017-11-17
DMMH Untitled
 
14 Emilsen, Kari; Koch, Bernhard.
Men and women in outdoor play – the gender perspective.. I: The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. Sage Publications 2017 ISBN 978-1-4739-2660-8. s. 413-428
DMMH Untitled
 
15 Emilsen, Kari; Lauritzen, Tonje.
Fler menn i barnehagen. I dag finnes ingen handligsplan for likestilling i barnehage og skole.. Adresseavisen 2017 s. 39-39
DMMH ØF Untitled
 
16 Emilsen, Kari; Lauritzen, Tonje.
Lekeressurs: Kan oppfylle tre ønsker på én gang. Barnehage.no [Internett] 2017-11-27
DMMH ØF Untitled
 
17 Emilsen, Kari; Lauritzen, Tonje; Nina, Johannesen; Ljunggren, Birgitte; Olsvik, Vigdis Mathisen.
Ressursheftet for å rekruttere og beholde men i barnehagen. Lekerressurs som tiltak. DMMH. Trondheim: DMMH 2017 18 s.
DMMH ØF Untitled
 
18 Emilsen, Kari; Ljunggren, Birgitte.
Young boys as "Play Resources" in ECECs-New Images of masculinity?. Forskingsnettverk; 2017-08-28 - 2017-08-28
DMMH Untitled
 
19 Emilsen, Kari; Lysklett, Olav Bjarne.
Dropout, motivation and well-being among male (and female) ECEC bachelor students (in Norway). Konferanse; 2017-08-20 - 2107-09-01
DMMH Untitled
 
2016
20 Emilsen, Kari.
Finnes en mannlig og en kvinnelig omsorg?. Fagdag for menn i barnehagen; 2016-11-10 - 2016-11-10
DMMH Untitled
 
21 Emilsen, Kari.
Mangfold,likeverd og likestilling i arbeid med de yngste barna.. Fagdag for Barne og familietjenesten (BFT - Midtbyen); 2016-12-16 - 2016-12-16
DMMH Untitled
 
22 Emilsen, Kari; Ljunggren, Birgitte.
Vi må ha flere menn i barnehagen. Adresseavisen 2016
DMMH Untitled
 
23 Emilsen, Kari; Ljunggren, Birgitte.
Young boys as "Play Resources" in ECECs – an innovative recruitment initiative.. 26th EECERA Annual Conference; 2016-08-31 - 2016-09-03
DMMH Untitled
 
24 Emilsen, Kari; Sørsveen, Aurora.
Barnehagen - en kjønnet arena. Barnehagefolk 2016 (1) s. 88-92
DMMH Untitled
 
25 Kamsvåg, Gro Anita; Emilsen, Kari.
Typisk gutter! Guttene henger etter i skolen. Skyldes det at de møtes med utaterte, kjønnssterotype forventninger?. Klassekampen 2016 s. 16-17
DMMH NMH Untitled
 
26 Ljunggren, Birgitte; Emilsen, Kari.
To be a place with boys and men, a good place to work: Constructions of the gendered ECEC organization. EECERA Conference; 2016-08-30 - 2016-09-03
DMMH Untitled
 
2015
27 Emilsen, Kari.
Barnehagen som arena for likestilling og likeverd. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s. 125-136
DMMH Untitled
 
28 Emilsen, Kari.
Changing the concept of gender in Norwegian Kindergartens.. or not. Konferanse; 2015-10-21 - 2015-10-22
DMMH Untitled
 
29 Emilsen, Kari.
Der norwegische Aktionsplan für Geschlechtergerechtigkeit in Kindergarten. I: Der Kindergarten als Arbeitsplatz für Frauen und Männer; Eine Herausforderung für die Geschlechterpolitik. Innsbruck University Press 2015 ISBN 978-3-902936-85-1. s. 91-97
DMMH Untitled
 
30 Emilsen, Kari.
Fra idè til prosjekt "Likeverd og likestilling i barnehagen". I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s. 187-211
DMMH Untitled
 
31 Emilsen, Kari.
Hva er mangfold i barnehagen..?. Fagdag; 2015-11-06 - 2115-11-06
DMMH Untitled
 
32 Emilsen, Kari.
Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 9788245015546) 283 s.
DMMH Untitled
 
33 Emilsen, Kari.
Likestilling og likeverd i Norge. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s. 21-37
DMMH Untitled
 
34 Emilsen, Kari.
Mangfold - Likeverd - Likestilling i barnehagen. Planleggingsdag i barnehage; 2015-08-14 - 2015-08-14
DMMH Untitled
 
35 Emilsen, Kari.
Mangfold – likeverd - likestilling i barnehagen. Fagdag for ansatte i barnehage; 2015-05-06 - 2015-05-06
DMMH Untitled
 
36 Emilsen, Kari.
New perspectives on gender in ECEC. Erasmus International pluss; 2015-03-23 - 2015-03-25
DMMH Untitled
 
37 Emilsen, Kari.
Rammer for likestilling og likeverd i barnehagen. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s. 39-51
DMMH Untitled
 
38 Emilsen, Kari.
Rosa eller blå? En kjønnet kommersialisering av barndommen. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s. 111-123
DMMH Untitled
 
39 Emilsen, Kari.
Taking the issues a step further:gender equality and diversity in Norwegian kindergartens. EECERA SIG Pre-conferance; 2015-09-07 - 2015-09-07
DMMH Untitled
 
40 Emilsen, Kari.
The Norwegian action plan for gender equality in ECECs. Konferanse; 2015-05-11 - 2015-05-11
DMMH Untitled
 
41 Emilsen, Kari; Friis, Pia; Hornslien, Øivind.
Barnehagen - en kjønnet arena. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s. 141-165
DMMH Untitled
 
42 Emilsen, Kari; Johannessen, Nina.
Ulike veier til likestilling og likeverd i barnehagen - eksempler på utviklingsarbeid. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s. 213-256
DMMH Untitled
 
43 Johannessen, Nina; Emilsen, Kari.
Kjønnssensitiv refleksjon. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s. 167-185
DMMH Untitled
 
44 Kamsvåg, Gro Anita; Emilsen, Kari.
Hvorfor utelates barns oppvekst i likestillingsdebatten?. Morgenbladet 2015
DMMH Untitled
 
45 Kjeldsaas, Lene; Emilsen, Kari.
Barnehageeiers og ansattes ansvar og mulighet - kompetanseutvikling. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s. 53-69
DMMH Untitled
 
46 Myklebust Odland, Anne; Emilsen, Kari.
Hanene i kurven. Glade barn i barnehagen 2015 ;Volum 02. s. 25-29
DMMH Untitled
 
47 Peeters, Jan; Rohrmann, T.; Emilsen, Kari.
Gender balance in ECEC: why is there so little progress?. European Early Childhood Education Research Journal 2015 ;Volum 23.(3) s. 302-314
DMMH Untitled
 
48 Pettersen, John Roald; Emilsen, Kari.
Fagprat- Likestilling og likeverd. www.barnehageforum.no 2015
DMMH Untitled
 
2014
49 Emilsen, Kari.
Mangfold-likeverd-likestilling. En plattform for norske barnehager?. "Gutt eller jente - samma det!": Konferanse om kjønn, mangfold, likstilling og likeverd i barnehagen; 2014-11-06 - 2014-11-07
DMMH Untitled
 
50 Emilsen, Kari.
Menn i barnehagen. Kurs: Menn i barnehagen; 2014-11-19 - 2014-11-19
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste