Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: ellefsen   Fornavn: kenneth   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-45 av 45

2021
1 Ellefsen, Kenneth.
Lars Inge Magerøy. Da Norge ble luthersk : fra Martin Luther til Hans Nielsen Hauge. Utsyn 2021 ;Volum 131.(3) s. 26-27
FIH Untitled
 
2019
2 Ellefsen, Kenneth.
Baptistisk kirkeordning og homofilispørsmålet. Dagen : kristelig dagblad 2019 ;Volum 101.(159) s. 3-3
FIH Untitled
 
3 Ellefsen, Kenneth.
Dåpsteologi fremfor dåpspolemikk. Vårt land 2019 ;Volum 75.(73) s. 19-19
FIH Untitled
 
4 Ellefsen, Kenneth.
Dåpsteologi i en ny tid. Vårt land 2019 ;Volum 75.(82) s. 33-33
FIH Untitled
 
2018
5 Ellefsen, Kenneth.
Diskriminering på uklare betingelser?. Dagen : kristelig dagblad 2018 ;Volum 128.(248) s. 3-3
FIH Untitled
 
6 Ellefsen, Kenneth.
Fornyet kall trenger fornyet frimodighet. Budbæreren 2018 ;Volum 136.(2) s. 14-14
FIH Untitled
 
7 Ellefsen, Kenneth.
Nattverdens glede. Fjellhaug : organ for Fjellhaug elevlag og Fjellhaug utdanningssenter 2018 ;Volum 89.(1) s. 20-20
FIH Untitled
 
8 Ellefsen, Kenneth.
NLM, kirketenkningen og tjenestedelingsprinsippet. Dagen : kristelig dagblad 2018 ;Volum 100.(266) s. 41-41
FIH Untitled
 
9 Ellefsen, Kenneth.
Oskar Skarsaune. Etterlyst : bergprekenens Jesus : har folkekirkene glemt Ham?. Utsyn 2018 ;Volum 128.(15) s. 35-35
FIH Untitled
 
10 Ellefsen, Kenneth.
Terje Hegertun. Nådens gaver i gjestfrihetens hus. Utsyn 2018 ;Volum 127.(6) s. 34-34
FIH Untitled
 
2017
11 Ellefsen, Kenneth.
Baptisme, hvor er din brodd?. Baptist.no 2017
FIH Untitled
 
12 Ellefsen, Kenneth.
Den problematiske Luther. 500-årsjubileum for Luther - seks miniforedrag om reformasjonen; 2017-10-17 - 2017-10-17
FIH Untitled
 
13 Ellefsen, Kenneth.
Det konfesjonelle dødsbud. Vårt land 2017 ;Volum 73.(131) s. 17-17
FIH Untitled
 
14 Ellefsen, Kenneth.
Forkynnelse og kirkerett er ikke motsetninger. Dagen : kristelig dagblad 2017 ;Volum 99.(27) s. 26-26
FIH Untitled
 
15 Ellefsen, Kenneth.
Kirkens tro er liturgisk. Fast Grunn 2017 ;Volum 69.(4) s. 54-55
FIH Untitled
 
16 Ellefsen, Kenneth.
Man kan ikke bygge kirker uten noe kirkerett. Dagen : kristelig dagblad 2017 ;Volum 99.(20) s. 3-3
FIH Untitled
 
17 Ellefsen, Kenneth.
Manglende menighetsteologi skaper forvirring i embetsteologien. Dagen : kristelig dagblad 2017 ;Volum 99.(233) s. 17-17
FIH Untitled
 
18 Ellefsen, Kenneth.
Samme djervhet i kirkesyn i Norge som på misjonsfeltene. Dagen : kristelig dagblad 2017 ;Volum 99.(267) s. 33-33
FIH Untitled
 
19 Ellefsen, Kenneth.
Skuffende om NLMs selvforståelse og identitet. Dagen : kristelig dagblad 2017 ;Volum 99.(229) s. 3-3
FIH Untitled
 
20 Ellefsen, Kenneth.
Teologiske ressurser i fortiden til hjelp for dagens utfordringer. Baptist : tidsskrift for baptistisk historie, teologi og praksis 2017 ;Volum 21. s. 1-3
FIH Untitled
 
21 Ellefsen, Kenneth.
Underutviklet kirketenkning og halvhjertede anbefalinger. Utsyn 2017 ;Volum 127.(14) s. 28-28
FIH Untitled
 
2016
22 Ellefsen, Kenneth.
Arven etter Hope er ikke bare god. Dagen : kristelig dagblad 2016 ;Volum 98.(116) s. 18-18
FIH Untitled
 
23 Ellefsen, Kenneth.
En mangfoldig baptisme. Baptist : tidsskrift for baptistisk historie, teologi og praksis 2016 ;Volum 20.(1) s. 1-8
FIH Untitled
 
24 Ellefsen, Kenneth.
Enhet i mangfold : om Kristusbekjennelsen som sentrumet i kristenheten og konfesjonelt mangfold som et uttrykk for enhet. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2016 ;Volum 43.(2) s. 101-119
FIH Untitled
 
25 Ellefsen, Kenneth.
Hallaråkers guddommelige kall er følt, men ikke begrunnet. Dagen : kristelig dagblad 2016 ;Volum 98.(212) s. 19-19
FIH Untitled
 
26 Ellefsen, Kenneth.
Mannen fra Nasaret kom for å skape etterfølgere, ikke begeistring. Dagen : kristelig dagblad 2016 ;Volum 98.(194) s. 18-18
FIH Untitled
 
27 Ellefsen, Kenneth.
Trenger dåpen egentlig skille lutheranere og baptister?. Dagen : kristelig dagblad 2016 ;Volum 98.(12) s. 18-19
FIH Untitled
 
2015
28 Ellefsen, Kenneth.
"... et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære" : om hedningenes plass i den frelsestid som Det gamle testamente skuer frem imot. Baptist : tidsskrift for baptistisk historie, teologi og praksis 2015 ;Volum 19.(2) s. 39-58
FIH Untitled
 
29 Ellefsen, Kenneth.
En misjonerende og økumenisk baptisme. Baptist : tidsskrift for baptistisk historie, teologi og praksis 2015 ;Volum 19.(1) s. 1-4
FIH Untitled
 
30 Ellefsen, Kenneth.
Fortiden i fremtiden. Baptist : tidsskrift for baptistisk historie, teologi og praksis 2015 ;Volum 19.(2) s. 1-4
FIH Untitled
 
31 Ellefsen, Kenneth.
NLM - for lukket på toppen?. Dagen : kristelig dagblad 2015 ;Volum 97.(159) s. 3-3
FIH Untitled
 
32 Ellefsen, Kenneth.
Verdidokumenter, tilsettingsfrihet og slingringsmonn. Dagen : kristelig dagblad 2015 ;Volum 97.(182) s. 3-3
FIH Untitled
 
33 Ellefsen, Kenneth.
Å nå den ene. Utsyn 2015 ;Volum 125.(12) s. 7-7
FIH Untitled
 
2014
34 Ellefsen, Kenneth.
Fra kirkehistorie til kristendomshistorie : en fagdidaktisk studie av kirkehistoriestoffet i fagplaner for kristendoms-, KRL- og RLE-faget i grunnskolen fra 1939-2008. Bergen: NLA Høgskolen 2014 139 s.
FIH Untitled
 
2011
35 Ellefsen, Kenneth.
Njål Skrunes: Lærebokforskning og Toleranselæring og læreboktekster. Fast Grunn 2011 ;Volum 64.(3) s. 191-192
FIH Untitled
 
2010
36 Ellefsen, Kenneth.
En tradisjon å forvalte - en fremtid å utfordre : norsk baptisme i 150 år. Baptist : tidsskrift for baptistisk historie, teologi og praksis 2010 ;Volum 14.(2) s. 5-12
FIH Untitled
 
37 Ellefsen, Kenneth.
Luthersk dåpsteologi i spenningen mellom dåp og omvendelse. I: Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv : festskrift til Kjell Olav Sannes. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2512-9. s. 87-98
FIH Untitled
 
38 Ellefsen, Kenneth.
Misjonærutdanning i markedsøkonomiens tid : Fjellhaug Misjonshøgskole i møte med høyere norsk utdanningspolitikk. Innsyn : tidsskrift for misjonsstrategisk informasjon og debatt 2010 (45) s. 59-71
FIH Untitled
 
2009
39 Ellefsen, Kenneth.
Det ene oppdrag og de mange tjenester : en drøftelse av forholdet mellom apostolatet, de nytestamentlige tjenester og det kirkelige embete. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2009 ;Volum 10. s. 113-130
FIH Untitled
 
40 Ellefsen, Kenneth.
Jeg var adventist. Fast Grunn 2009 ;Volum 62.(4) s. 220-226
FIH Untitled
 
2008
41 Ellefsen, Kenneth.
Carl Fr. Wisløffs syn på det kirkelige embetet. I: Teologen Carl Fr. Wisløff : en antologi hundre år etter hans fødsel / Sverre Bøe (red.). Oslo: FMH-forlaget 2008 ISBN 978-82-91911-56-4. s. 56-69
FIH Untitled
 
2007
42 Ellefsen, Kenneth.
Det kirkelige embetet : en drøftelse av luthersk embetsforståelse, på bakgrunn av en analyse av Leiv Aalens, Carl Fredrik Wisløffs og Olav Skjeveslands embetssyn. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet 2007 138 s.
FIH Untitled
 
43 Ellefsen, Kenneth.
Kristendommen i møte med andre religioner. Fast Grunn 2007 ;Volum 60.(3) s. 160-166
FIH Untitled
 
44 Ellefsen, Kenneth.
Kristian Fagerli: Mot kveld : Guds plan skal bli fullført. Fast Grunn 2007 ;Volum 60.(1) s. 62-62
FIH Untitled
 
2004
45 Ellefsen, Kenneth.
Den norske kirke og Porvoo-erklæringen. Fast Grunn 2004 ;Volum 57.(5) s. 313-319
FIH Untitled