Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: clemetsen   Fornavn: morten   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 156 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Clemetsen, Morten; Brandtzæg, Bent Aslak; Krogh, Erling.
Nye forvaltningsmodeller for verdifulle landskap. Oppsummering og drøftingsnotat på bakgrunn av studietur til Frankrike 21.-25. september 2004. Bø: Telemarksforkning 2005 (Notat 9/2005)
TF NMBU Untitled
 
2 Barane, Jorunn; Hugo, Aksel; Clemetsen, Morten.
Creative Place-Based Environmental Education. Children and Schools as Ecopreneurs for Change. Stroud, Gloucestershire,UK: Hawthorn Press 2018 (ISBN 978-1-907359-73-6) 168 s.
NMBU Untitled
 
3 Barane, Jorunn; Hugo, Aksel; Clemetsen, Morten.
Kunnskap for ei felles framtid. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 9788245016345) 212 s.
NMBU Untitled
 
4 Barane, Jorunn; Hugo, Aksel; Clemetsen, Morten.
Kunnskap for ei felles framtid. Lokal forankring av læreplanen. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1634-5) 212 s.
NMBU Untitled
 
5 Berg, Ingvild; Kjellberg, Karine Hvamstad; Ådnøy, Tormod; Eik, Lars Olav; Clemetsen, Morten.
Et kulturlandskap i endring. Sau og geit 2005 (5) s. 54-55
NMBU Untitled
 
6 Bernues, Alberto; Alfnes, Frode; Clemetsen, Morten; Eik, Lars Olav; Faccioni, Georgia; Ramanzin, Maurizio; Ripoll-Bosch, Raimon; Rodríguez-Ortega, Tamara; Stuararo, Enrico.
Exploring social preferences for ecosystem services of multifunctional agriculture across policy scenarios. Ecosystem Services 2019 ;Volum 39:101002. s. 1-9
NMBU Untitled
 
7 Bernues, Alberto; Clemetsen, Morten; Eik, Lars Olav.
Seeing Northern European Fjord and Mountain Agriculture Through Farmers' Eyes: A Critical Step in Promoting Sustainability. Mountain Research and Development Journal 2016 ;Volum 36.(3) s. 276-285
NMBU Untitled
 
8 Bernues, Alberto; Rodríguez-Ortega, Tamara; Alfnes, Frode; Clemetsen, Morten; Eik, Lars Olav.
Quantifying the multifunctionality of fjord and mountain agriculture by means of sociocultural and economic valuation of ecosystem services. Land Use Policy 2015 ;Volum 48. s. 170-178
NMBU Untitled
 
9 Clemetsen, Morten.
Aurlandsmodellen - samarbeid om landskap og verdiskaping. Kulturarven i lokalmiljøet.; 2005-04-21 - 2005-04-21
NMBU Untitled
 
10 Clemetsen, Morten.
Aurlandsmodellen - samarbeid om verdiskaping. Landskonferansen for tettstedsutvikling.; 2005-11-07 - 2005-11-07
NMBU Untitled
 
11 Clemetsen, Morten.
Cheriscape Conference III, concluding session, summary. Cheriscape conference III, Community Landscapes; 2015-05-18 - 2015-05-20
NMBU Untitled
 
12 Clemetsen, Morten.
Creativity on a Landscape Scale The Role of Social and Cultural Entrepreneurship in Sustainable Community Development. A Study from the Fjord landscape of Western Norway. SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICIES FOR MINOR DEPRIVED URBAN COMMUNITIES , workshop Evora; 2007-09-23 - 2007-09-25
NMBU Untitled
 
13 Clemetsen, Morten.
Current trends in integrated landscape protection, planning and management in Norway. The case of theNærøyfjorden UNESCO World Heritage Area. CCRI Seminar Series; 2016-04-07 - 2016-04-07
NMBU Untitled
 
14 Clemetsen, Morten.
Den europeiske landskaspkonvensjonen, Park og vegen videre. Dynamiske parker - verktøy for den europeiske landskapskonvensjonen; 2013-12-10 - 2013-12-10
NMBU Untitled
 
15 Clemetsen, Morten.
Det grenseløse landskapet - presentasjon av rapport fra studentkurs i strategisk landskapsplanlegging 2013. "Det grenseløse landskapet" - Bærekraftig områdeutvikling på Finnskogen; 2014-06-12 - 2014-06-12
NMBU Untitled
 
16 Clemetsen, Morten.
Eksingedalen områdeplanlegging. Landskapsanalyse og forslag til utviklingstiltak. : 2003 (aug.03)
NMBU Untitled
 
17 Clemetsen, Morten.
Forest of Bowland AONB - eksempel på verdiskapende landskap. Kurs for Natur og kulturbasert næringsutvikling; 2011-03-21 - 2011-03-21
NMBU Untitled
 
18 Clemetsen, Morten.
Forholdet mellom landskap og økosystemtjenester. Regjeringsutvalget for økosystemtjenester; 2012-09-04 - 2012-09-04
NMBU Untitled
 
19 Clemetsen, Morten.
Forskning på lokale og regionale parker som strategi for bærekraftig forvaltning. Parkmøtet 2011; 2011-11-02 - 2011-11-03
NMBU Untitled
 
20 Clemetsen, Morten.
Frå samtale til vedtak (om naturvernprosessen). Suldal kommune / Rogaland fylkeskommune; 2003-09-25 - 2003-09-25
NMBU Untitled
 
21 Clemetsen, Morten.
Geiter mot gjengroing. Fjell og vidde 2003 (6) s. 53-54
NMBU Untitled
 
22 Clemetsen, Morten.
Gjengroing som planleggingsutfordring ved spesielle reiselivsmål. Seminar om landskapsovervåking, Institutt for Skog og landskap; 2009-11-11 - 2009-11-11
NMBU Untitled
 
23 Clemetsen, Morten.
Godøynes. Forslag til tiltak for landskapspleie og områdeutvikling. : 2003
NMBU Untitled
 
24 Clemetsen, Morten.
Hvordan vurdere landskapsverdi?. Fagseminar om Landskap i Norge: Status og utvikling - kartlegging og analyser; 2015-11-04 - 2015-11-05
NMBU Untitled
 
25 Clemetsen, Morten.
In touch with the future.Including landscape in long term spatial planning. Regional landscape characterisation method. Practice and potentials. Unraveling the Logics of Landscape; 2014-09-08
NMBU Untitled
 
26 Clemetsen, Morten.
Innleiing til seminar og innlegg om landskapspleie. Kashmirgeit-seminar; 2003-05-30 - 2003-05-31
NMBU Untitled
 
27 Clemetsen, Morten.
Jeg fant - jeg fant! Landskapsressursanalyse, verktøy for verdiskaping og stedsutvikling. "INGO" SKOG WP 3 møte, Trysil; 2017-11-28 - 2017-11-29
NMBU Untitled
 
28 Clemetsen, Morten.
Korleis kan prosjektet "finne stad"?. kurs i stadbasert entreprenørskap og læring, samling 2; 2012-09-07 - 2012-09-09
NMBU Untitled
 
29 Clemetsen, Morten.
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse - hvordan vurdere sårbarhet?. Fagseminar Riksantikvaren; 2018-11-15 - 2018-11-15
NMBU Untitled
 
30 Clemetsen, Morten.
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Eksternt fagblikk på høringsutkast. Evalueringsseminar Riksantikvaren; 2014-10-14 - 2014-10-14
NMBU Untitled
 
31 Clemetsen, Morten.
Kulturlandskapsbegrepet - landskap under endrede rammevilkår. Kulturlandskap - Av jord er du kommet - til skog skal du bli? Konferanse om det åpne kulturlandskapet.; 2004-06-03 - 2004-06-04
NMBU Untitled
 
32 Clemetsen, Morten.
Kulturminner og kulturmiljø som samfunnsessurs. Seminar kulturminner og kulturmiljø som samfunnsressurs; 2012-04-25 - 2012-04-25
NMBU Untitled
 
33 Clemetsen, Morten.
La de 100 regionalparker blomstre. Natur - og kulturarven - strategisk erfaringskonferanse; 2014-10-30 - 2014-10-31
NMBU Untitled
 
34 Clemetsen, Morten.
Landscape - the transdisciplinary meeting place. The European Landscape Convention - Past - Present - Future; 2012-10-12 - 2012-10-12
NMBU Untitled
 
35 Clemetsen, Morten.
Landscape Character Assessment. New Guidance for Landscape in Municipal Master Planning. Landscape Amassador Workshop; 2011-05-22 - 2011-06-04
NMBU Untitled
 
36 Clemetsen, Morten.
Landscape conservation and implications for local development strategies in the rural society. Sharing Experiences between University of Genova and Norwegian Agricultural University.; 2004-03-27 - 2004-03-27
NMBU Untitled
 
37 Clemetsen, Morten.
Landscape, Identity and Community Development in the Rural Periphery. Pathways towards policy integration for sustainable agricultural landscape systems; 2011-09-02 - 2011-09-03
NMBU Untitled
 
38 Clemetsen, Morten.
Landskap og lokal natur som grunnlag for identitet og velferd. Foredragsrekke i jubileumsåret 2014; 2014-03-19 - 2014-03-19
NMBU Untitled
 
39 Clemetsen, Morten.
Landskap som ressurs for stedsutvikling og opplevelsesnæringer. Natur- og kulturbasert næringsutvikling; 2010-11-02 - 2010-11-03
NMBU Untitled
 
40 Clemetsen, Morten.
Landskapet - Møtested for opplevelser, verdiskaping og identitet. Kulturlandskapet - ressurs eller bremsekloss for vekst og utvikling.; 2005-02-11 - 2005-02-11
NMBU Untitled
 
41 Clemetsen, Morten.
Landskapet som arena for samhandling og verdiskaping. utenTitteltekst; 2008-05-27 - 2008-05-27
NMBU Untitled
 
42 Clemetsen, Morten.
Landskapet som arena for verdiskaping. Landskapstyper i Norge. Presentasjon av ny metodikk og oppsummering av erfaringer med landskaspkartlegging i Nordland; 2013-11-21 - 2013-11-21
NMBU Untitled
 
43 Clemetsen, Morten.
Landskapet som næringsressurs i lokalsamfunn. Nordisk seminar om implementering av den europeiske landskapskonvensjonen i planleggingen; 2004-09-15 - 2004-09-18
NMBU Untitled
 
44 Clemetsen, Morten.
Landskapsanalyse - ulike metodar og tema. Landskap i kommunal planlegging; 2007-11-30 - 2007-11-30
NMBU Untitled
 
45 Clemetsen, Morten.
Landskapsanalyse i kommuneplan. KOLA VIKEN 2011; 2011-10-20 - 2011-10-20
NMBU Untitled
 
46 Clemetsen, Morten.
Landskapsanalyse. Metode for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi. utenTitteltekst; 2010-10-19 - 2010-10-19
NMBU Untitled
 
47 Clemetsen, Morten.
Landskapsanalyse. Metode for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi. Forskningsprosjektmøte: Bättre landskapsanalys i transportsektoren; 2011-04-27 - 2011-04-27
NMBU Untitled
 
48 Clemetsen, Morten.
Landskapsanalyse som planleggingsverktøy. "Landskap i långsiktig planering". Avstämningsmöte; 2011-03-28 - 2011-03-28
NMBU Untitled
 
49 Clemetsen, Morten.
Landskapsparkar som ressurs for lokal og regional utvikling. Oppstartsseminar for regional satsing på landskapsparker; 2006-08-17 - 2006-08-17
NMBU Untitled
 
50 Clemetsen, Morten.
Landskapspleie med geit. utenTitteltekst; 2003-10-31 - 2003-10-31
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste