Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: blix   Fornavn: bodil hansen   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 162 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Berendonk, Charlotte; Blix, Bodil Hansen; Caine, Vera; Hoben, Matthias; Clandinin, D. Jean; Roach, Pamela M.; Compton, Roslyn; Cave, Marie T.; Cave, Andrew J..
Developing a narrative care intervention for professional care providers situated in long-term care. Narrative Matters 2018; 2018-07-05 - 2018-07-05
UiT Untitled
 
2 Berendonk, Charlotte; Blix, Bodil Hansen; Hoben, Matthias; Clandinin, D. Jean; Roach, Pamela M.; Compton, Roslyn M.; Cave, Marie T.; Caine, Vera.
A Narrative Care approach for persons living with dementia in institutional care settings. International Journal of Older People Nursing 2019 ;Volum 15.(1) s. 1-10
UiT Untitled
 
3 Berendonk, Charlotte; Blix, Bodil Hansen; Randall, William L.; Baldwin, Clive; Caine, Vera.
Care as narrative practice in the context of long-term care: Theoretical considerations. International Journal of Older People Nursing 2017 ;Volum 12.(4) s. -
UiT Untitled
 
4 Blix, Bodil Hansen.
Aging in place in rural communities - prerequisites and challenges. European Forum for Primary Care (EFPC) yearly conference; 2019-09-30 - 2019-10-01
UiT Untitled
 
5 Blix, Bodil Hansen.
Analyser av narrativ samhandling. I: Fortelling og forskning: Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2. s. 111-122
UiT Untitled
 
6 Blix, Bodil Hansen.
Arctic aging in place - pårørendes, helse- og omsorgspersonells og seniorers perspektiver. Seminar om arktisk aldring; 2018-11-13 - 2018-11-13
UiT Untitled
 
7 Blix, Bodil Hansen.
Beklager eldreminister - eldreomsorg koster penger. nordnorskdebatt.no 2018
UiT Untitled
 
8 Blix, Bodil Hansen.
CAPS LOC: Beretningen om en søknad til NFR HELSEVEL. RETHOS høringskonferanse; 2019-08-09 - 2019-08-09
UiT Untitled
 
9 Blix, Bodil Hansen.
Chair of session: Dementia. Narrative Matters 2018; 2018-07-03 - 2018-07-03
UiT Untitled
 
10 Blix, Bodil Hansen.
Chair of session: Embodying stories and storying bodies. Narrative Matters 2018; 2018-07-03 - 2018-07-03
UiT Untitled
 
11 Blix, Bodil Hansen.
Demens hos samiske personer. I: Demensomsorgens ABC. perm 2. Aldring og helse 2019 ISBN 978-82-8061-411-7. s. -
UiT Untitled
 
12 Blix, Bodil Hansen.
Demens hos samiske personer. Tønsberg: Aldring og helse 2019 (ISBN 978-82-8061-419-3) 31 s.
UiT Untitled
 
13 Blix, Bodil Hansen.
Eldre samers livshistorier utvider og utfordrer trange representasjoner av "den gamle samen". Senterbladet. Senter for omsorgsforskning 2014 s. 27-29
UiT Untitled
 
14 Blix, Bodil Hansen.
En kritisk refleksjon over betydningen av kultur i møter mellom innvandrere og helse- og omsorgstjenester. Tidsskrift for samfunnsforskning 2014 ;Volum 55.(4) s. 471-484
UiT Untitled
 
15 Blix, Bodil Hansen.
Erfaringer med PhD-veiledning fra stipendiatperspektiv. Veilederseminar for PhD-veiledere, Det helsevitenskapelige fakultet; 2014-10-31 - 2014-10-31
UiT Untitled
 
16 Blix, Bodil Hansen.
Erfaringer med PhD-veiledning fra stipendiatperspektiv. Fagdag Forskningsgruppe psykiatri; 2014-12-03 - 2014-12-03
UiT Untitled
 
17 Blix, Bodil Hansen.
"Forsnakk" om pårørende og demens før forestillingen Faren ved Hålogaland Teater. "Forsnakk" før forestillingen Faren ved Hålogaland teater; 2019-11-08 - 2019-11-08
UiT Untitled
 
18 Blix, Bodil Hansen.
Frantzen har ikke demens. Men det har 70 000 andre personer i Norge. Nordlys 2016
UiT Untitled
 
19 Blix, Bodil Hansen.
Fremtidens USHT for den samiske befolkningen: Innspill fra Senter for omsorgsforskning, nord. Dialogmøte; 2017-04-24 - 2017-04-24
UiT Untitled
 
20 Blix, Bodil Hansen.
Frivillige som ressurs i helse- og omsorgstjenestene. Forskningskonferansen "Mellom oss sagt"; 2017-03-15 - 2017-03-15
UiT Untitled
 
21 Blix, Bodil Hansen.
Grensefortellinger: Symposium på Forskningsdagene 2016. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2016 (4) s. 7-7
UiT Untitled
 
22 Blix, Bodil Hansen.
Health care and elderly Sami people in Norway – How can we overcome “culturalism”?. Gjesteforelesning University of British Columbia, Canada; 2012-03-08 - 2012-03-08
UiT Untitled
 
23 Blix, Bodil Hansen.
Helse, aldring, sosial ulikhet og kulturelt mangfold. Foredrag; 2014-05-23 - 2014-05-23
UiT Untitled
 
24 Blix, Bodil Hansen.
Helse, kultur og sosial ulikhet. Gjesteforelesning Fagskolen i Troms; 2016-10-14 - 2016-10-14
UiT Untitled
 
25 Blix, Bodil Hansen.
Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. En oppsummering av kunnskap. http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket: Senter for omsorgsforskning 2016 (ISBN 978-82-8340-050-2) 61 s.
UiT Untitled
 
26 Blix, Bodil Hansen.
Helse- og omsorgstjenester til samiske hjemmeboende personer med demens. Demensomsorg i nord; 2019-10-22 - 2019-10-22
UiT Untitled
 
27 Blix, Bodil Hansen.
Hvem er fri, hvem er villig?. www.nordnorskdebatt.no 2019
UiT Untitled
 
28 Blix, Bodil Hansen.
Hvem er fri, hvem er villig?. Dagsavisen 2019
UiT Untitled
 
29 Blix, Bodil Hansen.
Hvem er fri og hvem er villig? Paneldebatt Arendalsuka. Introduksjon og deltakelse i panel. Arendalsuka 2019; 2019-08-15 - 2019-08-15
UiT Untitled
 
30 Blix, Bodil Hansen.
Identity and older adults: Struggles of being and becoming. Guest lecture; 2015-09-30 - 2015-09-30
UiT Untitled
 
31 Blix, Bodil Hansen.
Indigenous Sami older adults - status and challenges. Team meeting and open seminar: Imagining age-friendly communities within communities; 2019-12-09 - 2019-12-09
UiT Untitled
 
32 Blix, Bodil Hansen.
Innspill til Palliasjonsutvalget fra Senter for omsorgsforskning, nord. Møte i Palliasjonsutvalget; 2017-08-16 - 2017-08-16
UiT Untitled
 
33 Blix, Bodil Hansen.
Intervju med Lill Sverresdatter Larsen. omsorgsforskning.no [Internett] 2017-10-11
UiT Untitled
 
34 Blix, Bodil Hansen.
Intervju om forskningsprosjektet Offentlig demensomsorg på Ettermiddagssendingen NRK Troms. NRK Troms [Radio] 2019-10-25
UiT Untitled
 
35 Blix, Bodil Hansen.
Leve hele livet - en reform eller en ansvarsfraskrivelse?. nordnorskdebatt.no 2018
UiT Untitled
 
36 Blix, Bodil Hansen.
Life stories of elderly Sami - narratives of health and resistance. Constructing narratives of continuity and change; 2012-05-12 - 2012-05-12
UiT Untitled
 
37 Blix, Bodil Hansen.
Life stories of elderly Sami - narratives of health and resistance. A dialogical narrative analysis Presentasjon ved konferanse om Livsberettelseforskning ved Karlstad universitet 24. - 25. november 2011. Konferanse om livsberettelseforskning; 2011-11-24 - 2011-11-25
UiT Untitled
 
38 Blix, Bodil Hansen.
Likheter og ulikheter i tilbud og bruk av helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetting. Urfolk och demens; 2018-10-03 - 2018-10-03
UiT Untitled
 
39 Blix, Bodil Hansen.
Livsberettelse i narrativ gerontologi: Tid for et skifte?. I: Berättelser. Vänbok til Héctor Pérez Prieto. Karlstad University Press 2018 ISBN 978-91-7063-829-9. s. 117-129
UiT Untitled
 
40 Blix, Bodil Hansen.
Narrativ forskning - muligheter og begrensninger. Seminar FG Rural and remote nursing, IHO Hammerfest; 2018-05-29 - 2018-05-29
UiT Untitled
 
41 Blix, Bodil Hansen.
Narrativ forskning: Erfaringer fra Sápmi. Seminar PhD-studier Sámi allaskuvla / Samisk høgskole; 2018-05-30 - 2018-05-30
UiT Untitled
 
42 Blix, Bodil Hansen.
Narrativ identitet. I: Fortelling og forskning: Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2. s. 63-80
UiT Untitled
 
43 Blix, Bodil Hansen.
Narrativ omsorg i sykehjem: Om å gjenskape gamle fortellinger og skape nye eventyr. Pårørendekveld Sør-Tromsøya sykehjem; 2018-11-28 - 2018-11-28
UiT Untitled
 
44 Blix, Bodil Hansen.
Narrativ: Store og små, og på ulike nivå. I: Fortelling og forskning: Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2. s. 47-60
UiT Untitled
 
45 Blix, Bodil Hansen.
Narrative gerontology: Which and whose stories? (Key note speech at network meeting for Nordic network for studies in narrativity and medicine and Norwegian network on narrative and health care). Potentials and limitations of narrative in medicine and health care; 2015-11-02 - 2015-11-03
UiT Untitled
 
46 Blix, Bodil Hansen.
Narrativer som inngang til forskning i flerkulturelle kontekster. Forskningsgruppemøte; 2016-06-13 - 2016-06-13
UiT Untitled
 
47 Blix, Bodil Hansen.
Nytt masterstudium i helsefaglig utviklingsarbeid ved UiT fra høsten 2019. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2018 (3) s. 7-7
UiT Untitled
 
48 Blix, Bodil Hansen.
Older adults' stories about missed opportunities as situated identity claims. Undergraduate course in narrative gerontology; 2016-10-19 - 2016-10-19
UiT Untitled
 
49 Blix, Bodil Hansen.
Om å knuse (minst) 40 000 egg for å lage omelett til "folk flest". Nordlys 2017
UiT Untitled
 
50 Blix, Bodil Hansen.
Presentasjon av artikkelen: "Something decent to wear": Performances of being an insider and an outsider in Indigenous research. Forskningsgruppemøte; 2014-06-16 - 2014-06-16
UiT Untitled
 
    Vis neste liste