Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Volckmar   Fornavn: Nina   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 92 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Telhaug, Alfred O.; Kjøl, Per Eivind; Tønnessen, Rolf; Volckmar, Nina; Wallum, Alf Inge.
Norsk utdanningspolitisk retorikk 1945-2000. Cappelen Damm Akademisk 1999 (ISBN 8245608238) 1 s.
NTNU UIA Untitled
 
2 Telhaug, Alfred Oftedal; Volckmar, Nina.
Norsk utdanningspolitisk retorikk 1945-2000. Udanningstenkningen i de politiske partiers programmer. I: Både -og. Cappelen Damm Akademisk 1999 ISBN 82-456-0782-7. s. 65-86
NTNU Untitled
 
3 Telhaug, Alfred Oftedal; Volckmar, Nina.
Norwegian Education Policy Rhetoric 1945-2000: education philosphy in the political party platforms. Scandinavian Journal of Educational Research 1999 ;Volum 43.(3) s. 275-295
NTNU Untitled
 
4 Volckmar, Nina.
Det nye læreplanverket - hovedlinjer og utfordringer. Ny læreplan for musikkfaget i grunnskolen - Konsekvenser for grunnskole og lærerutdanning; 2005-10-24 - 2005-10-25
NTNU Untitled
 
5 Volckmar, Nina.
En desisjonistisk tilnærming til L 97: En komentar til Sylvi Stenersen Hovdenaks dr.gradsavhandling. Norsk pedagogisk tidsskrift 2000 (4-5) s. 329-337
NTNU Untitled
 
6 Volckmar, Nina.
En sammelignende studie av Gudmund Hernes og Helge Sivertsens utdannignspolitiske tenking. Metodiske avveininger. Nasjonal vitenskapelig fagkonferanse i pedagogikk; 2001-11-09
NTNU Untitled
 
7 Volckmar, Nina.
Et skolepolitisk alternativ?. Dagbladet 2005
NTNU Untitled
 
8 Volckmar, Nina.
Fra solidarisk samværskultur til kunnskapssolidaritet. Det sosialdemokratiske skoleprosjekt fra Sivertsen til Hernes. Trondheim: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU 2005 (ISBN 82-471-6909-6) 285 s.
NTNU Untitled
 
9 Volckmar, Nina.
Gudmund Hernes' normative cultural project. International Network of Philosophers of Education 8th Biennial Conference The Many Faces of Philosophy of Education: Traditions, Problems and Challenges; 2002-08-11
NTNU Untitled
 
10 Volckmar, Nina.
Helge Sivertsen - Educational Philosophy and Reform Policy in Norway in the 1950s and 60s. Education and Nationbuilding; 2001-06-15
NTNU Untitled
 
11 Volckmar, Nina.
Helge Sivertsen - ideolog og strateg. I: Pedagogiske profiler. Norsk utdanningstenkning fra Holberg til Hernes. Abstrakt forlag 2004 ISBN 82-7935-074-8. s. 227-244
NTNU Untitled
 
12 Volckmar, Nina.
Helge Sivertsen - ideolog og strateg. Pedagogik-historisk forskning. Perspektiv, metoder, förhållningssätt. 2:a nordiske konferensen; 2003-09-27
NTNU Untitled
 
13 Volckmar, Nina.
Helge Sivertsen og hans demokratiske oppdragelsesprogram. Norsk pedagogisk tidsskrift 2000 (6) s. ?-
NTNU Untitled
 
14 Volckmar, Nina.
Hernes, danning og modernitetens utfordringer. The End of a Millenium - The End of modernity?; 1999
NTNU Untitled
 
15 Volckmar, Nina.
Innledning til debatt på Samfunnsmøte 13.11.04, "Ut med de dumme!" Trondheim. Samfunnsmøte (lørdagsmøte); 2004-11-13 - 2004-11-13
NTNU Untitled
 
16 Volckmar, Nina.
Methodological Aspects of a Critical Approach to L 97: A study of Sylvi Stenersen Hovdenaks's Thesis. Does History matter; Stability and Change in Education; 1999
NTNU Untitled
 
17 Volckmar, Nina.
Skal universitetet favne alle?. Dagbladet 2000 s. 3-
NTNU Untitled
 
18 Volckmar, Nina.
The Philosophy of Education in Norway in the 1990s: continuity or departure from the social democratic project?. Nordic Educational Research Association 33rd congress; 2005-03-10 - 2005-03-12
NTNU Untitled
 
19 Volckmar, Nina; Korsvold, Tora.
Velferdspolitikken i skole og barnehage. En reorientering?. I: Pedagogikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2004 s. 233-246
NTNU Untitled
 
20 Imsen, Gunn; Volckmar, Nina.
The Development of a School for All in Norway. (Paper in progress.). NordNet seminar; 2010-09-15 - 2010-09-17
NTNU Untitled
 
21 Imsen, Gunn; Volckmar, Nina.
The Norwegian School for All - Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. ECER - European Conference on Educational Research.; 2012-09-18 - 2012-09-21
NTNU Untitled
 
22 Imsen, Gunn; Volckmar, Nina.
The Norwegian School for All: Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. I: The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science+Business Media B.V. 2014 ISBN 978-94-007-7124-6. s. 35-55
NTNU Untitled
 
23 Imsen, Gunn; Volckmar, Nina; Ramberg, Magnus Rye; Korseberg, Karl Arne; Tvedten, Sigrunn; Tommelstad, Kjersti.
A School for All - The Case of Norway. Seminar i nettverket NordNet; 2010-03-10 - 2010-03-10
NTNU Untitled
 
24 Mjaavatn, Per Egil; Volckmar, Nina.
Skolefanen - fra kampduk til merkevare. Trondheims skolefaner 1827-2010. Tapir Akademisk Forlag 2010 (ISBN 978-82-519-2532-7) 163 s.
NTNU Untitled
 
25 Mjaavatn, Per Egil; Volckmar, Nina.
Skolefanen - fra kampduk til merkevare. Trondheims skolefaner 1827-2010. "Kort og godt". Museumsdag på Sveresborg Folkemuesum; 2011-01-31
NTNU Untitled
 
26 Mjaavatn, Per Egil; Volckmar, Nina; Ulleberg, Hans Petter.
School banners - what do they tell us?. ECER 2007 (European Conference on Educational Research; 2007-09-19 - 2007-09-21
NTNU Untitled
 
27 Thuen, Harald; Volckmar, Nina.
Postwar school reforms in Norway. I: Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press 2020 ISBN 9780190264093. s. -
HINN NTNU Untitled
 
28 Volckmar, Nina.
Bachelor i samfunnsvitenskap med fordypning i pedagogikk. Fagvalgsdag; 2006-03-30 - 2006-03-30
NTNU Untitled
 
29 Volckmar, Nina.
Bildung in Norwegian post-war education policy. The European Conference on Educational Research; 2011-09-13 - 2011-09-16
NTNU Untitled
 
30 Volckmar, Nina.
Bridging the gap between vocational and general eudcation in upper secondary school. NERA's 37th Congress; 2009-03-05 - 2009-03-07
NTNU Untitled
 
31 Volckmar, Nina.
Comments on "Is There a Nordic School Model?". SJER 50th Anniversary Seminar; 2006-09-02 - 2006-09-02
NTNU Untitled
 
32 Volckmar, Nina.
Den utvidede enhetsskolen som kunnskapsintegrerende prosjekt. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 87-110
NTNU Untitled
 
33 Volckmar, Nina.
En grunnleggende kritikk av virksomheten i skole og barnehage. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie 2018
NTNU Untitled
 
34 Volckmar, Nina.
"En skole for alle" og privatisering - en analyse av de skandinaviske landenes privatiseringspolitikk. : Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2010 (ISBN 978-87-87185-15-8) 17 s.
NTNU Untitled
 
35 Volckmar, Nina.
Enhetsskolen som solidarisk sosialdemokratisk prosjekt. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 51-86
NTNU Untitled
 
36 Volckmar, Nina.
Et blå-blått utdanningspolitisk skifte? En studie av den utdanningspolitiske retorikken i partiprogrammene til stortingsvalget 2013 og Sundvollen-plattformen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 ;Volum 98.(6) s. 482-494
NTNU Untitled
 
37 Volckmar, Nina.
Fanene i et historisk perspektiv. I: Osloskolens faner. Oslo: Smøyg forlag 2019 ISBN 978-82-690744-4-4. s. 12-19
NTNU Untitled
 
38 Volckmar, Nina.
Fellesskolen som arbeidsmarkedsintegrerende prosjekt. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 111-131
NTNU Untitled
 
39 Volckmar, Nina.
Folkeskolen som nasjonsintegrerende prosjekt. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 24-50
NTNU Untitled
 
40 Volckmar, Nina.
Formal education and curricula 1945-present: Scopes and challenges. Valuing the past, sustaining the future - 2nd international seminar; 2017-09-22 - 2017-09-24
NTNU Untitled
 
41 Volckmar, Nina.
Forskjeller i skolen. Klassekampen 2007 s. 9-9
NTNU Untitled
 
42 Volckmar, Nina.
Fra kampduk til merkevare. En historisk studie av skolefanene i Trondheim. Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen; 2009-10-01 - 2009-10-02
NTNU Untitled
 
43 Volckmar, Nina.
Fra solidarisk samværskultur til kunnskapssolidaritet. - Det sosialdemokratiske skoleprosjekter i endring 1945-2000. Årbok for norsk utdanningshistorie 2008 ;Volum 25. s. 144-158
NTNU Untitled
 
44 Volckmar, Nina.
Fra solidarisk samværskultur til (solidarisk) kunnskapssamfunn. Etterkrigstidens utdanningspolitikk som danningsprosjekt. I: Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2554-9. s. 255-278
NTNU Untitled
 
45 Volckmar, Nina.
Fra solidarisk samværskultur til (solidarisk) kunnskapssamfunn: Etterkrigstidens utdanningspolitikk som danningsprosjekt. Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen; 2012-09-26 - 2012-09-28
NTNU Untitled
 
46 Volckmar, Nina.
Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon. Fra nasjonsbygging til markedstilpasning.. Fredagsseminar; 2017-03-10 - 2017-03-10
NTNU Untitled
 
47 Volckmar, Nina.
Grunnskolen som samfunnsintegrerende prosjekt. En sammenfattende analyse. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 132-143
NTNU Untitled
 
48 Volckmar, Nina.
Harald Thuens tiltredelsesforelesning. Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 ;Volum 94.(4) s. 291-292
NTNU Untitled
 
49 Volckmar, Nina.
I nasjonsbyggingens tjeneste. Skolefanen som forskningsmateriale. Kulturuka i Levanger; 2018-06-13 - 2018-06-17
NTNU Untitled
 
50 Volckmar, Nina.
Independent Schools in Sweden and England. Special Interest Group Comparative Education; 2009-01-19
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste