Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Taraldrud   Fornavn: Karen Eg   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-16 av 16

2021
1 Taraldrud, Karen Eg.
Eiendomsrett. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 21-54
NMBU Untitled
 
2018
2 Taraldrud, Karen Eg.
Oversikt over rettskildene. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-54075-3) 209 s.
NMBU Untitled
 
2016
3 Taraldrud, Karen Eg.
Oversikt over rettigheter til fast eiendom. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-52162-2) 217 s.
NMBU Untitled
 
4 Taraldrud, Karen Eg.
Skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Lov og Rett 2016 ;Volum 56.(10) Suppl. 2016 s. 624-639
NMBU Untitled
 
2014
5 Taraldrud, Karen Eg.
Problembasert læring og casestudier i juristutdanningens innledende år. UNIPED 2014 ;Volum 37.(3) s. 93-101
NMBU Untitled
 
2012
6 Taraldrud, Karen Eg.
Bokmelding: Herdis Garmann Eriksen (Red.): Juss for skoleledere, Universitetsforlaget 2012. Arbeidsrett 2012 ;Volum IX.(2) s. 178-179
NMBU Untitled
 
7 Taraldrud, Karen Eg.
Forholdet mellom ekspropriasjon og erstatningsfri rådighetsbegrensning av fast eiendom. Tidsskrift for eiendomsrett 2012 ;Volum 8.(3) s. 183-203
NMBU Untitled
 
2011
8 Taraldrud, Karen Eg.
Skjærgårdsparkavtaler - rettslige spørsmål ved tilblivelsen. : Universitetet i Oslo 2011 ;Volum 2011.441 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo(43)
UiO NMBU Untitled
 
2009
9 Taraldrud, Karen Eg.
Konsesjonsvilkår om arealavståelse til friluftslivsformål. Tidsskrift for eiendomsrett 2009 ;Volum 5.(4) s. 285-300
NMBU Untitled
 
2008
10 Taraldrud, Karen Eg.
Friluftsloven 50 år. Fagseminar; 2008-02-01 - 2008-02-01
NMBU Untitled
 
2007
11 Taraldrud, Karen Eg.
Arealsikring ved avtale - Det offentliges avtaler med private grunneiere om sikring av arealer for friluftsvern og om vern av barskog. Universitetet i Oslo 2007 1 s.
UiO Untitled
 
12 Taraldrud, Karen Eg.
Foretaksstruktur og avtaleverk - konsekvenser for landskapet - hvor går vi?. KOLA VIKEN Kompetanseutvikling for landbruksforvaltningen i Viken-fylkene; 2007-02-07 - 2007-02-07
NMBU Untitled
 
13 Taraldrud, Karen Eg.
Foretaksstruktur og avtaleverk - konsekvenser for landskapet - hvor går vi?. KOLA VIKEN Kompetanseutvikling for landbruksforvaltningen i Viken-fylkene; 2007-02-14 - 2007-02-14
NMBU Untitled
 
14 Taraldrud, Karen Eg.
Friluftsloven 50 år noen momenter om utviklingen av allemannsretten til ferdsel og opphold på fremmed grunn. Tidsskrift for eiendomsrett 2007 (4) s. 348-390
NMBU Untitled
 
2006
15 Taraldrud, Karen Eg.
Avtalt og sikret? Det offentliges avtaler med private grunneiere om sikring av friluftslivområder og vern av barskog. utenTitteltekst; 2006-09-14 - 2006-09-14
NMBU Untitled
 
16 Taraldrud, Karen Eg.
Avtalt og sikret? Det offentliges avtaler med private grunneiere om sikring av friluftslivsområder og vern av barskog. Oppfølgingsseminar i juridiske emner; 2006-06-12 - 2006-06-12
NMBU Untitled