Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 53 << Forrige 1 2    Neste >>

2016
1 Tøsse, Sigvart.
Aldring og læring. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49090-1) 269 s.
NTNU Untitled
 
2 Tøsse, Sigvart.
Book review: Learning across generations in Europe. RELA 2016 ;Volum 7.(1) s. 127-129
NTNU Untitled
 
3 Tøsse, Sigvart.
En ny aldring?. Gerontologi 2016 ;Volum 32.(2) s. 11-15
NTNU Untitled
 
2014
4 Tøsse, Sigvart Roald.
Læring for eldre - Framvekst og utvikling av universiteter for den tredje alder. I: Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1687-1. s. 257-268
NTNU Untitled
 
5 Tøsse, Sigvart Roald.
Rationales for Learning in later life. Utbildning och lärande 2014 ;Volum 8.(1) s. 46-62
NTNU Untitled
 
6 Tøsse, Sigvart Roald.
Särskilda studieverksamheter för äldre - om framväxten och utvecklingen av senioruniversitet. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning 2014 (ISBN 978-91-980213-2-5) 22 s.
NTNU Untitled
 
2013
7 Tøsse, Sigvart Roald.
Learning in later life and the U3A movement in Norway. The Fifth Nordic Conference on Adult Learning; 2013-03-05 - 2013-03-06
NTNU Untitled
 
8 Tøsse, Sigvart Roald; Andersson, Eva.
Tid för studier efter sextiofem. I: Lärandets Mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning. Studentlitteratur AB 2013 ISBN 978-91-44-08298-1. s. 89-105
NTNU Untitled
 
2012
9 Tøsse, Sigvart.
Teorier om voksnes læring. Fagdag Karriere Oppland; 2012-11-05 - 2012-11-05
NTNU Untitled
 
2011
10 Assarsson Aarsand, Liselott; Håland, Erna; Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart.
Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 978-82-05-41680-2) 265 s.
NTNU Untitled
 
11 Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart.
Voksne, læring og kompetanse. I: Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41680-2. s. 17-33
NTNU Untitled
 
12 Tøsse, Sigvart.
Historie, praksis, teori og politikk. Om kunnskapsgrunnlaget for voksnes læring. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 978-82-519-2716-1) 259 s.
NTNU Untitled
 
13 Tøsse, Sigvart.
Kunnskapspolitikken for voksnes læring (1960-2010). I: Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41680-2. s. 34-55
NTNU Untitled
 
14 Tøsse, Sigvart.
Permanent education. The Contribution of the Council of Europe to educational thinking and policy planning. The Fourth Nordic Conference on Adult Learning; 2011-04-11 - 2011-04-13
NTNU Untitled
 
2010
15 Tøsse, Sigvart.
Filantropia, controle hegemônico e a educacâo popular: Sociedade para a Promocâo da Educacâo Popular na Noruega, 1850-1870. História & Perspectivas 2010 ;Volum 23.(43) s. 174-194
NTNU Untitled
 
16 Tøsse, Sigvart.
Popular Adult Education. I: International Encyclopedia of Education - 3. edition. Elsevier 2010 ISBN 978-0-08-044893-0. s. 162-168
NTNU Untitled
 
17 Tøsse, Sigvart.
Sosial kapital og det kollektive utbyttet av deltakelse og læring. Seminar om Forskning på studieforbundenes samfunnsoppdrag; 2010-11-26 - 2010-11-26
NTNU Untitled
 
18 Tøsse, Sigvart.
Voksenpedagogikk. Seminar om voksenpedagogikk; 2010-04-30 - 2010-04-30
NTNU Untitled
 
2009
19 Tøsse, Sigvart.
Folkbildning som universellt fenomen. Om betydelser och motsvarigheter i historiskt och internationellt perspektiv. Linköping: Mimer i samarbeid med Skapande Vetande 2009 (ISBN 978-91-7393-570-8) 105 s.
NTNU Untitled
 
20 Tøsse, Sigvart.
Philantrophy, Hegemonic Control and the Enlightenment of the People. The Society for the Promotion of the Enlightenment of the People in Norway 1850-1870s. 31th session of the International Standing Conference for the History of Education; 2009-08-26 - 2009-08-29
NTNU Untitled
 
2008
21 Andersson, Eva; Laginder, Ann-Marie; Salo, Petri; Stenøien, Jorun M; Tøsse, Sigvart.
Adult Education and Lifelong Learning Research in the Nordic Countries. A mapping of recent articles in international journals. NERA/NFPF's 36th Congress; 2008-03-06 - 2008-03-08
NTNU Untitled
 
22 Tøsse, Sigvart.
Knowledge is Power! The Rise and Fall of European Popular Educational Movements, 1848-1939. International Journal of Lifelong Education 2008 ;Volum 27.(6) s. 733-734
NTNU Untitled
 
23 Tøsse, Sigvart.
The Changing Relations Between Civil Society, State and Market in the Nordic Popular Adult Education. A Comparative Investigation of Trends in Denmark, Sweden and Norway. I: Comparative Adult Education 2008. Experiences and Examples. Peter Lang Publishing Group 2008 ISBN 978-3-631-58235-0. s. 203-214
NTNU Untitled
 
24 Tøsse, Sigvart; Engesbak, Heidi; Finbak, Liv; Rønning, Wenche M; Tønseth, Christin.
Documentation and validation of non-formal and informal learning in Norway. Policy, initiatives and experiences. Lifelong Learning in Europe 2008 ;Volum XIII-.(3) s. 172-180
NTNU Untitled
 
2007
25 Engesbak, Heidi; Finbak, Liv; Rønning, Wenche M; Stubbe, Tor Arne; Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart.
Adult Educaton is dead – long live Adult Education!Adult education in transition. Meaning, Relevance and Variation. The second nordic conference on adult learning; 2007-04-17 - 2007-04-19
NTNU Untitled
 
26 Norberg, Perly Folstad; Tøsse, Sigvart.
Integration and language for immigrants in Norway. Lifelong Learning in Europe 2007 ;Volum XII.(3) s. 156-161
NTNU Untitled
 
27 Tøsse, Sigvart.
Different meanings and some common dimensions of popular adult education. The 5th European Research Conference; 2007-09-20 - 2007-09-23
NTNU Untitled
 
28 Tøsse, Sigvart.
Popular Adult Education: A world-wide mapping of conceptual meanings. Mimers årliga forskarkonferens; 2007-11-06
NTNU Untitled
 
29 Tøsse, Sigvart.
The Social and Political Construction of Equality and Equity. Kasvatusalan tutkimuksia 2007 s. 67-82
NTNU Untitled
 
30 Tøsse, Sigvart; Norberg, Perly Folstad.
Integration policy concerning language training for immigrants in Norway 1970-2006. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 2007 (1) s. 99-105
NTNU Untitled
 
2006
31 Tøsse, Sigvart.
The Changing Relations between Civil society, State and Market in Nordic Popular Adult Education. A comparative investigation of trends in Denmark, Sweden and Norway. International Society for Comparative Adult Education (ISCAE) conference in Bamberg; 2006-09-24 - 2006-09-27
NTNU Untitled
 
32 Tøsse, Sigvart.
The ideal of self-education in popular adult education. A historical and comparative perspective. the 11th Standing International Conference on the history of Adult Education; 2006-09-27 - 2006-10-01
NTNU Untitled
 
33 Tøsse, Sigvart.
The Study Assocications in Sweden and Norway. A comparative investigation. NFPF's 34. kongress; 2006-03-09 - 2006-03-11
NTNU Untitled
 
34 Tøsse, Sigvart.
Det voksne lærende menneske. Utdanning 2006
NTNU Untitled
 
35 Tøsse, Sigvart.
Lifelong learning and new competence. I: Milestones towards lifelong learning systems. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2006 ISBN 87-7684-068-9. s. 113-130
NTNU Untitled
 
36 Tøsse, Sigvart.
Nyere utvikling og trender i studieforbundenes historie. Oppstartmøte i Tron-utvalget; 2006-11-09 - 2006-11-09
NTNU Untitled
 
2005
37 Tøsse, Sigvart.
A comparative view on the Adult Education Initiative (Sweden) and the Competence Reform (Norway). 33. kongress for Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning; 2005-03-10 - 2005-03-12
NTNU Untitled
 
38 Tøsse, Sigvart.
Folkeopplysning og vaksenopplæring. Idear og framvekst gjennom 200 år. Oslo: Didakta Norsk Forlag 2005 (ISBN 82-7056-053-7) 347 s.
NTNU Untitled
 
39 Tøsse, Sigvart.
Frå folkeopplysning til vaksenopplæring. Trondheim: NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 2005 (ISBN 82-471-6887-1) 627 s.
NTNU Untitled
 
40 Tøsse, Sigvart.
Frå livskompetanse til ny kompetanse. NTNU ViLL seminar; 2005-12-09 - 2005-12-09
NTNU Untitled
 
41 Tøsse, Sigvart.
Propagandisten Håkon Lie og AOF. Adresseavisen 2005
NTNU Untitled
 
42 Tøsse, Sigvart.
Reforms and policy - a comparative view on The Adult Education Initiative (Sweden) and the Competence Reform (Norway). Nordic Conference on Adult Education; 2005-05-12 - 2005-05-14
NTNU Untitled
 
43 Tøsse, Sigvart.
The Social and Political Construction of Equality and Equity. Nordic Conference on Adult Education; 2005-05-12 - 2005-05-14
NTNU Untitled
 
44 Tøsse, Sigvart.
Transformativ læring. Jack Mezirows bidrag til teori om vaksnes læring. I: Fasetter i voksnes læring. Trondheim: Forskningsenheten Voksne i Livslang Læring (NTNU ViLL). 2005 ISBN 82-8139-003-4. s. 3-20
NTNU Untitled
 
45 Tøsse, Sigvart; Norberg, Perly Folstad.
Language training as adult education for migrants in Norway: Policy and politics 1970 to 2005. 10th International Conference on the History of Adult Education; 2005-09-08 - 2005-09-11
NTNU Untitled
 
46 Tøsse, Sigvart; Norberg, Perly Folstad.
Norsk innvandringspolitikk 1970-2005, policy og politics - med et sideblikk til Sverige. Mimers årliga forskarkonferens; 2005-11-09 - 2005-11-09
NTNU Untitled
 
2004
47 Stenøien, Jorun M; Tøsse, Sigvart; Laginder, Ann-Marie; Rubenson, Kjell; Mørkved, Tone.
Utfordringer for voksnes læring. Et nordisk perspektiv. Trondheim: Vox, Trondheim i samarbeid med Mimer - nationellt program för vuxnas lärande, Linköping 2004 (ISBN 82-7724-067-8) 288 s.
NTNU Untitled
 
48 Tøsse, Sigvart.
Målsetting, rolle og funksjon i vaksenopplæringa 1945-2004. I: Utfordringer for voksnes læring. Et nordisk perspektiv. Trondheim: Vox, Trondheim i samarbeid med Mimer - nationellt program för vuxnas lärande, Linköping 2004 ISBN 82-7724-067-8. s. 49-63
NTNU Untitled
 
49 Tøsse, Sigvart.
The role of the voluntary sector in adult education reforms in Nordic countries. 32. kongress 10-13. mars 2004; 2004-03-10 - 2004-03-13
NTNU Untitled
 
50 Tøsse, Sigvart.
Voksenopplæring: Et felt i endring - og noen stabile trekk. FOVU Dialog 2004 (1) s. 6-8
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste