Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2017
1 Beever, Jonathan; Tønnessen, Morten; Hendlin, Yogi Hale.
Interview on Biosemiotic Ethics with Wendy Wheeler. Zeitschrift für Semiotik 2017 ;Volum 37.(3-4) s. 177-187
UIS Untitled
 
2 Favareau, Donald; Kull, Kalevi; Ostdiek, Gerald; Maran, Timo; Westling, Louise; Cobley, Paul; Stjernfelt, Frederik; Anderson, Myrdene; Tønnessen, Morten; Wheeler, Wendy.
How can the study of the humanities inform the study of biosemiotics?. Biosemiotics 2017 ;Volum 10.(1) s. 9-31
Untitled
 
3 Maran, Timo; Sharov, Alexei; Tønnessen, Morten.
The first decade of biosemiotics. Biosemiotics 2017 ;Volum 10.(3) s. 315-318
UIS Untitled
 
4 Tuastad, Svein Erik; Tønnessen, Morten.
Familie og fridom. Norsk familiepolitikk i lys av liberal politisk teori. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029818. s. 191-214
UIS Untitled
 
5 Tønnessen, Morten.
Artsutryddelse i menneskets tidsalder. Forskning.no 2017
UIS Untitled
 
6 Tønnessen, Morten.
Dyre- og miljøetikk. Medlemsmøte for Grønne Studenter; 2017-08-31 - 2017-08-31
UIS Untitled
 
7 Tønnessen, Morten.
Existential universals: Biosemiosis and existential semiosis. Chinese Semiotic Studies 2017 ;Volum 13.(4) s. 381-397
UIS Untitled
 
8 Tønnessen, Morten.
From Goldstein, The Organism. Fenomenologiseminar; 2017-05-11 - 2017-05-12
UIS Untitled
 
9 Tønnessen, Morten.
Menneskeveldet – menneskets globale økologiske hierarki. Seminar i grønn krimonologi; 2017-02-23 - 2017-02-23
UIS Untitled
 
10 Tønnessen, Morten.
Merket for livet - Etiske spørsmål knyttet til forvaltning av og forskning på ulv. Minding Animals Norge sitt sjette forskningsseminar; 2017-11-20 - 2017-11-20
UIS Untitled
 
11 Tønnessen, Morten.
The Search Image as Link Between Sensation, Perception and Action. 15th Annual Conference of the Nordic Society for Phenomenology (NoSP); 2017-07-15 - 2017-07-17
UIS Untitled
 
12 Tønnessen, Morten.
The search image as link between sensation, perception and action. Biosystems (Amsterdam. Print) 2017 ;Volum 164. s. 138-146
UIS Untitled
 
13 Tønnessen, Morten.
Uexküllian phenomenology. 13th world congress of semiotics, “Cross-Inter-Multi-Trans”; 2017-06-26 - 2017-06-30
UIS Untitled
 
14 Tønnessen, Morten.
Ulv og sau - et naturlig par?. Dagens næringsliv 2017
UIS Untitled
 
15 Tønnessen, Morten.
Umwelt theory revisited - contemporary Uexküllian thought in 10 points. 10th conference of the Nordic Association for Semiotic Studies; 2017-06-26 - 2017-06-30
UIS Untitled
 
16 Tønnessen, Morten.
University politics, academic activism and vested interests. Understanding Arctic oil; 2017-11-07 - 2017-11-07
UIS Untitled
 
17 Tønnessen, Morten; Beever, Jonathan.
Justifying Moral Standing by Biosemiotic Particularism. Zeitschrift für Semiotik 2017 ;Volum 37.(3-4) s. 31-53
UIS Untitled
 
18 Tønnessen, Morten; Beever, Jonathan; Hendlin, Yogi Hale.
Introducing biosemiotic ethics. Zeitschrift für Semiotik 2017 ;Volum 37.(3-4) s. 3-12
UIS Untitled
 
19 Tønnessen, Morten; Bigalke, Silke.
Die letzten Jäger. Süddeutsche Zeitung [Avis] 2017-07-22
UIS Untitled
 
20 Tønnessen, Morten; Ellingsen, Kristian.
Et etisk blikk på ulvesaken. Nationen 2017 s. -
UIS VETINST Untitled
 
21 Tønnessen, Morten; Gjertsen, Jostein.
Intervju om kunsten å gå. NRK P2 Verdibørsen [Radio] 2017-05-18
UIS Untitled
 
22 Tønnessen, Morten; Gjertsen, Jostein.
Intervju om utopisk individualisme. NRK P2 Verdibørsen [Radio] 2017-03-28
UIS Untitled
 
23 Tønnessen, Morten; Gjertsen, Jostein.
Maktmennesker. NRK P2 Ut i kulturen [Radio] 2017-02-26
UIS Untitled
 
24 Tønnessen, Morten; Hendlin, Yogi Hale; Beever, Jonathan.
A world of signs: in memory of John Deely (1942–2017). Zeitschrift für Semiotik 2017 ;Volum 37.(3-4) s. 211-213
UIS Untitled
 
25 Tønnessen, Morten; Lenth, Lars; Bøckman, Petter.
Ulvetider - Rovdyret som splitter Norge. Vega forlag 2017 (ISBN 9788282114301) 314 s.
UiO UIS Untitled
 
26 Tønnessen, Morten; Lenth, Lars; Bøckman, Petter.
Vi må snakke om ulven. Dagbladet 2017 s. 28-29
UiO UIS Untitled
 
27 Tønnessen, Morten; Moen, Ole Martin.
Ville dyrs lidelser (filosofisk samtale). Filosofifestivalen På Kanten; 2017-05-25 - 2017-05-28
UiO UIS Untitled
 
28 Tønnessen, Morten; Nylenna, Mathias.
Intervju om utopisme. NRK P2 Verdibørsen [Radio] 2017-10-03
UIS Untitled