Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 205 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Fagerholt, Randi Ann; Myhr, Arnhild; Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2018. Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:2.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-286-5)
TFoU Untitled
 
2 Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte; Mordal, Siri; Nissen, Kjersti; Fagerholt, Randi Ann; Lorentzen, Ranveig Sofie; Stene, Morten; Gotvassli, Kjell Åge.
Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:9.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-293-3)
DMMH SINTEF TFoU Untitled
 
3 Stene, Morten.
I klangen av skolefellesskapet: om musikk og månedsfesten i Steinerskolen.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2019 (5) s. 257-269
RSH Untitled
 
4 Stene, Morten; Ekmann, Lisa.
Kritiske betingelser ved samstyring mellom sosial entreprenør og kommune. I: Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden = Samfunnsentreprenørskap og regional verdiskapning i Norden. Embla Akademisk 2019 ISBN 978-82-93689-07-2. s. 141-157
NORD TFoU Untitled
 
5 Stene, Morten; Johansen, Karl Johan.
Skalering av sosiale effekter for samfunnsentreprenører. I: Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden = Samfunnsentreprenørskap og regional verdiskapning i Norden. Embla Akademisk 2019 ISBN 978-82-93689-07-2. s. 95-116
NORD NTNU Untitled
 
6 Stene, Morten; Mørkved, Britt Paula.
Kommunene sin framtidige næringsutviklingsrolle (Nord arbeidsnotat nr 2 - 2019). Bodø: Nord universitet 2019 15 s.
NORD Untitled
 
7 Stene, Morten; Sivertsen, Håkon; Nordtug, Bente.
Arbeidsmetodikk, samhandling og livskvalitet for yngre personer med demens ved Maurtuva Vekstgård AS. TFoU-rapport 2019:4.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-288-9) 63 s.
NORD TFoU Untitled
 
2018
8 Fagerholt, Randi Ann; Naper, Linn Renée; Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Berit Therese; Stene, Morten.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2017. TFoU-rapport 2018:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2018 (ISBN 978-82-7732-265-0) 186 s.
TFoU Untitled
 
9 Stene, Morten.
The musical risk of education. A qualitative study of music teaching in a Waldorf School. Research on Steiner Education 2018 ;Volum 9.(1) s. 43-58
RSH Untitled
 
10 Stene, Morten; Stickler, Kerstin.
ReSeNS - Regional utvikling og Samfunnsentreprenørskap Norge-Sverige. Eksempler, samfunnseffekter og rådgivermetodikk. Bodø/Østersund: Nord universitet/Mittuniveristetet 2018 (ISBN 978-82-7456-793-1) 76 s.
NORD Untitled
 
2017
11 Ekmann, Lisa; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten; Lysø, Roald.
Samarbeid for barn og unges oppvekstmiljø. Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og frivillighet i Steinkjer kommune. TFoU-rapport 2017:07. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-256-8)
TFoU Untitled
 
12 Molden, Lars; Stene, Morten.
Grønn konkurransekraft: Fremtidens muligheter [kronikk]. Trønder-avisa 2017 s. 2-3
NORD NTNU Untitled
 
13 Naper, Linn Renée; Haugum, Margrete Hembre; Nilsen, Randi Dyblie; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten; Ekmann, Lisa.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2016. TFoU-rapport 2017:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2017 (ISBN 978-82-7732-250-6) 155 s.
NTNU TFoU Untitled
 
14 Stene, Morten.
Forprosjekt: Midtnorsk senter for immateriell kulturarv. TFoU-notat 2017:107. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017
TFoU Untitled
 
15 Stene, Morten.
Holdninger til gran. Forprosjekt: Håndtering av utfordrende saker (issues management.) TFoU-rapport 2017:6. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvkling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-255-1)
TFoU Untitled
 
16 Stene, Morten; Ekmann, Lisa.
Utprøving av felles ledelse i jordskiftedomstolene – ansatte og lederes erfaringer. TFoU-rapport 2017:2. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-251-3)
TFoU Untitled
 
17 Stene, Morten; Mørkved, Britt Paula.
Sammen skapes framtida [kronikk]. Trønder-avisa 2017 (296) s. 2-3
NORD Untitled
 
2016
18 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Hvordan yrkesretting og relevans praktiseres i fellesfagene. Bedre Skole 2016 (4) s. 26-31
TFoU Untitled
 
19 Naper, Linn Renée; Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet - et forklaringsproblem? TFoU-rapport 2016:18. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-245-2)
TFoU Untitled
 
20 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Næringsanalyse Namsos kommune. TFoU-rapport 2016:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-240-7)
TFoU Untitled
 
21 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Strategisk utviklingsanalyse nye Indre Fosen kommune. TFoU-rapport 2016:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-239-1)
TFoU Untitled
 
22 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten; Alnes, Per Kristian.
Konsekvensanalyse - bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommuner. TFoU-rapport 2016:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-238-4)
HINN TFoU Untitled
 
23 Sand, Roald; Stene, Morten.
Verdiskapingsmuligheter trebransjen. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016
TFoU Untitled
 
24 Stene, Morten.
Kunnskapsoversikt - forretningsmodeller Inn på tunet-bedrifter. TFoU-rapport 2016:16. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-243-8) 40 s.
TFoU Untitled
 
25 Stene, Morten.
Ledelse av frivillige: Vanskelig og viktig. I: Hilmarfest i 10 år. Steinkjer: Embla Forlag/Stiftinga Hilmar Alexandersen 2016 ISBN 978-82-92577-95-0. s. 124-125
TFoU Untitled
 
26 Stene, Morten.
Ætti'n Hilmar. Trønder-avisa 2016
TFoU Untitled
 
27 Stene, Morten; Lysø, Roald.
Kreativ næring – samarbeid og verdiskaping. TFoU-rapport 2016:20. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2016
TFoU Untitled
 
28 Stene, Morten; Nossum, Gunnar.
Oppsummering og evaluering av Ungboprosjektet i Steinkjer 2012-2016. TFoU-arbeidsnotat 2016:104. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016
TFoU Untitled
 
29 Stene, Morten; Sivertsen, Håkon; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Utprøving av felles ledelse i tingrettene - ansatte og lederes erfaring med utprøving av felles ledelse. TFoU-rapport 2016:21. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-248-3)
TFoU Untitled
 
30 Sæheim, Odd; Aardal, Jostein; Stene, Morten.
Hilmarfest i 10 år. Steinkjer: Embla Forlag/Stiftinga Hilmar Alexandersen 2016 (ISBN 978-82-92577-95-0)
TFoU Untitled
 
2015
31 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Fagsamling FYR-koorinatorer; 2015-01-29
TFoU Untitled
 
32 Nossum, Gunnar; Stene, Morten.
Blir folk friskere av offentlige bevilgninger. Forprosjektstudie. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-7732-82-215-5)
TFoU Untitled
 
33 Sand, Roald; Lerfald, Merethe; Nossum, Gunnar; Stene, Morten.
Steinkjer som administrasjonssenter. Samfunnseffekter av endringer i fylkeskommune og regional statsforvaltning.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
HINN TFoU Untitled
 
34 Sand, Roald; Lerfald, Merethe; Stene, Morten.
Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
HINN TFoU Untitled
 
35 Stene, Morten.
Forretnings- og markedsutvikling - Inn på tunet. Møte Inn på tunet-utvalget; 2015-01-22
TFoU Untitled
 
36 Stene, Morten.
Inn på tunet - status og utfordringer. Oppstartmøte handlingsplan Inn på tunet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag; 2015-02-12
TFoU Untitled
 
37 Stene, Morten.
Inn på tunet - status og utfordringer. Oppstartmøte handlingsplan Inn på tunet, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; 2015-02-04
TFoU Untitled
 
38 Stene, Morten.
Inn på tunet – status, utfordringer og muligheter. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 16 s.
TFoU Untitled
 
39 Stene, Morten.
Kundeundersøkelser NOEN AS. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
TFoU Untitled
 
40 Stene, Morten.
Steinkjer røde kors 75 år : 1940 til 2015. Steinkjer: Steinkjer Røde Kors 2015
NORD Untitled
 
41 Stene, Morten.
Vil kundene Inn på tunet?. Nationen 2015
TFoU Untitled
 
42 Stene, Morten.
Vil kundene Inn på tunet?. Landbrukstidende 2015 (6) s. 19-
TFoU Untitled
 
43 Stene, Morten; Mariussen, Åge; Vinogradov, Evgueni; Løvland, Jarle.
Grunnlagsdata framtidig utdanningsbehov – PANDA-analyser og sekundærdata. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 33 s.
NF TFoU Untitled
 
44 Stene, Morten; Nilsen, Leif Terje.
Forstudie salg og markedsføringskompetanse - Tindved kulturhage. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
TFoU Untitled
 
2014
45 Haugset, Anne Sigrid; Gotvassli, Kjell-Åge; Ljunggren, Elin Birgitte; Stene, Morten.
Åpne barnehager i Norge : organisering, bruk og betydning. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-198-1) 106 s. Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(9)
NORD TFoU Untitled
 
46 Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten.
Lokale effekter av festivaler. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
47 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Hva sier forskningen om yrkesretting og relevans?. Seminar - FYR-koordinatorer; 2014-03-11
TFoU Untitled
 
48 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans. rektormøte; 2014-03-19
TFoU Untitled
 
49 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Åarjel-saemiej skuvle. Valgkriterier og utviklingsmuligheter. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-196-7) 85 s.
TFoU Untitled
 
50 Iversen, Jon Marius Vaag; Haugset, Anne Sigrid; Martinsen, Anders; Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Nossum, Gunnar; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-205-6) ;Volum 2014.Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(16)
NTNU SAMFORSK TFoU Untitled
 
    Vis neste liste