Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 214 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Skolbekken, John-Arne; Solberg, Berge.
Four decades of consent in Norwegian biobanking. WEH/Ethox seminar; 2020-11-18 - 2020-11-18
NTNU Untitled
 
2 Solberg, Berge.
Politiattester i assistert befruktning - viktig av hensyn til barnets beste?. Årsmøte i norsk forening for assistert befruktning (NOFAB); 2020-01-04
NTNU Untitled
 
3 Solberg, Berge.
Tilbakemelding om tilfeldighetsfunn i registerforskning. Foredrag for den danske nasjonale vitenskapsetiske komite; 2020-01-24
NTNU Untitled
 
4 Solberg, Berge.
Utilsiktede funn i medisinsk genetikk - informere eller ikke informere?. Internundervisning avdeling for medisinsk genetikk, OUS; 2020-11-26
NTNU Untitled
 
2019
5 Solberg, Berge.
Etikk og lagring av gendata i skyen. Make Data Smart 2019; 2019-11-28
NTNU Untitled
 
6 Solberg, Berge.
Etiske aspekter ved maskinlæring og AI på helsefeltet. Frokostmøte i anledning NITO sitt 100-års jubileum; 2019-10-11
NTNU Untitled
 
7 Solberg, Berge.
Hvilke helseforskjeller er urettferdige og unødvendige?. The Big Challenge - Folkehelsedag NTNU; 2019-06-18
NTNU Untitled
 
8 Solberg, Berge.
Hvorfor – og når – trenger vi en god dødsdefinisjon?. Seminar om dødsdefinisjoner og organdonasjon; 2019-05-21
NTNU Untitled
 
9 Solberg, Berge.
Juss vs etikk - har jussen overtatt forskningsetikken?. Storfellesmøte i forskningsetikk REK og NEM; 2019-10-16 - 2019-10-17
NTNU Untitled
 
10 Solberg, Berge.
Kunstig intelligens i helsesektoren. Debattmøte i regi av Samfunnsviterne; 2019-10-23
NTNU Untitled
 
11 Solberg, Berge.
Sikre selvbestemmelse eller omsorg?. Halvdagsseminar med Klinisk etikkomite; 2019-10-01
NTNU Untitled
 
12 Solberg, Berge.
The HUNT-study and return of results. Nettverksseminar; 2019-02-11
NTNU Untitled
 
13 Solberg, Berge.
The right to know – and not to know?. Nordisk konferanse om Rettslige reguleringer av persontilpasset medisin; 2019-11-18 - 2019-11-19
NTNU Untitled
 
14 Solberg, Berge.
Two ways of belonging? Ritual circumcision of boys in liberal, secular, European democracies. 33rd EUROPEAN CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF MEDICINE AND HEALTH CARE; 2019-08-07 - 2019-08-10
NTNU Untitled
 
15 Solberg, Berge; Kahrs, Birgitte Heiberg.
Etiske vurderinger ved prenatal diagnostikk. Ultralyd i gynekologi og obstetrikk. Trinn I-kurs.; 2019-09-23 - 2019-09-27
NTNU Untitled
 
2018
16 Carson, Siri Granum; Solberg, Berge; Hofmann, Bjørn Morten.
Ethics committees. ELSA Norway; 2018-11-02 - 2018-11-04
NTNU UiO Untitled
 
17 Solberg, Berge.
Bør pasienter få informasjon om behandling som ikke tilbys?. Rikshospitalets stabsmøte; 2018-11-02
NTNU Untitled
 
18 Solberg, Berge.
Can paternalism in health promotion be justified?. 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research; 2018-08-24 - 2018-08-26
NTNU Untitled
 
19 Solberg, Berge.
Fremtidens helsetjeneste sett fra et etisk og prioriteringsmessig perspektiv. Regional utdanningskonferanse; 2018-06-06 - 2018-06-07
NTNU Untitled
 
20 Solberg, Berge.
Har folk en moralsk plikt til å delta i medisinsk forskning?. Frampeiks årskonferanse; 2018-10-19
NTNU Untitled
 
21 Solberg, Berge.
Hva gjør vi når kvinnen nekter keisersnitt?. Årsmøte i Norsk Gynekologisk Forening; 2018-10-26 - 2018-10-26
NTNU Untitled
 
22 Solberg, Berge.
I hvilken retning blåser de regulatoriske vindene på biobank/helsedata-forskningsfeltet?. Biobank Norges årskonferanse; 2018-03-12 - 2018-03-13
NTNU Untitled
 
23 Solberg, Berge.
Non Invasive Perinatal Test - et etisk perspektiv. Perinataldagene 2018; 2018-11-07 - 2018-11-07
NTNU Untitled
 
24 Solberg, Berge.
Risikobegrunnet forskningsetikk – har Norge noe å lære av USA?. Storfellesmøte for REK og NEM; 2018-10-16 - 2018-10-16
NTNU Untitled
 
25 Solberg, Berge.
The history of risk-based ethical review and the US model for risk-based review and ethical considerations. ETHICAL REVIEW FOR BIOBANK-BASED RESEARCH PROJECTS: TOWARDS A RISK-BASED ETHICAL REVIEW; 2018-02-20 - 2018-02-20
NTNU Untitled
 
26 Solberg, Berge; Kahrs, Birgitte Heiberg.
Etiske vurderinger ved prenatal diagnostikk. Ultralyd i gynekologi og obstetrikk. Trinn I-kurs.; 2018-09-24 - 2018-09-28
NTNU STO Untitled
 
2017
27 Solberg, Berge.
Etikken rundt velsignelse av fostre i mors liv som skal aborteres. Konsultasjon om liturgiske ordninger ved dødfødsel; 2017-09-20
NTNU Untitled
 
28 Solberg, Berge.
Hvordan bli et godt medlem av forskningsetiske komiteer?. Innføringsseminar for nye medlemmer i forskningsetiske komiteer; 2017-05-23
NTNU Untitled
 
29 Solberg, Berge.
Informert samtykke - teori og praksis. Introduksjonskurs for nye medlemmer i forskningsetiske komiteer; 2017-05-24
NTNU Untitled
 
30 Solberg, Berge.
Inkludering og ressursfokus - hvilke dilemmaer og etiske utfordringer kan vi se?. Fagkongress i ergoterapi; 2017-11-06 - 2017-11-08
NTNU Untitled
 
31 Solberg, Berge.
Organdonasjon - hvorfor kan man føle et lite ubehag?. NTNU-kveld på Dokkhuset; 2017-09-05
NTNU Untitled
 
32 Solberg, Berge.
Preemies and Prenatal diagnosis: The Scandinavian moral landscape. Konferanse i nyfødtmedisinsk etikk; 2017-06-07 - 2017-06-08
NTNU Untitled
 
33 Solberg, Berge.
Sju teser om NIPT. Åpent møte; 2017-03-27
NTNU Untitled
 
34 Solberg, Berge.
The ethics of incidental findings and Return of results. Feedback of Individual Genetic Results to Research Participants: Is it feasible? Should we do it? If so – why and when?; 2017-09-07 - 2017-09-08
NTNU Untitled
 
35 Solberg, Berge.
Verdien av et liv - verdien av aksepterende foreldre. Debattmøte Litteraturhuset; 2017-05-03
NTNU Untitled
 
36 Solberg, Berge; Kahrs, Birgitte Heiberg.
Etiske vurderinger ved prenatal diagnostikk. Ultralyd i gynekologi og obstetrikk. Trinn I kurs; 2017-09-25 - 2017-09-29
NTNU STO Untitled
 
2016
37 Kahrs, Birgitte Heiberg; Solberg, Berge.
Ethical challenges in Fetal Medicine - What is a Lethal Malformation?. Temadag Etikk i Perinatalmedisin; 2016-01-22
NTNU STO Untitled
 
38 Solberg, Berge.
Bioethics and law in Norwegian large scale genomic research. The third ELSA-conference in Norway; 2016-04-11 - 2016-04-13
NTNU Untitled
 
39 Solberg, Berge.
Contributing locally – sharing internationally?. RESET-seminar on data sharing; 2016-06-13 - 2016-06-14
NTNU Untitled
 
40 Solberg, Berge.
Drives det aldersdiskriminering i norsk helsetjeneste?. Gjesteforelesning for seniorgruppen i Human-Etisk forbund; 2016-10-26
NTNU Untitled
 
41 Solberg, Berge.
Er forskningsetikken for streng?. Gjesteforelesning på Kvinneklinikken, St. Olav; 2016-11-25
NTNU Untitled
 
42 Solberg, Berge.
Hva er verdier og hvorfor trenger vi dem?. Fagdag Ledelse St. Olavs hospital; 2016-10-24
NTNU Untitled
 
43 Solberg, Berge.
Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?. Presentasjon av nye retningslinjer for genetisk forskning i Norge; 2016-04-21
NTNU Untitled
 
44 Solberg, Berge.
Om hjertefeil hos fosteret og etiske utfordringer ved informasjonsformidling fra helsepersonell. Nasjonalt fagmøte om fostre og barn med alvorlige hjertefeil; 2016-11-16
NTNU Untitled
 
45 Solberg, Berge.
Opening the door barely for return of results - the new guidelines for genetic research in Norway. THe Europeean Biobank Week 2016; 2016-09-12 - 2016-09-16
NTNU Untitled
 
46 Solberg, Berge.
Rituell omskjæring av gutter - medisinsk-etiske betraktninger. Seminar om rituell omskjæring av guttebarn i helsetjenesten; 2016-06-06
NTNU Untitled
 
47 Solberg, Berge.
Scandinavian biobanks and health registries: - Research opportunities and Research ethical challenges. Gjesteforelesning på The Hastings Center of Bioethics, USA; 2016-02-15
NTNU Untitled
 
48 Solberg, Berge.
Verdien av inkludering. Barn og ungekonferansen 2016; 2016-10-05
NTNU Untitled
 
49 Solberg, Berge; Sørensen, Øyvind Taraldset.
Erfaringer fra flerkulturell dialog om rituell omskjæring av guttebarn. Kliniske etikkomiteers nasjonale høstseminar; 2016-11-15
NTNU Untitled
 
2015
50 Norheim, Berge; Solberg, Berge.
Fair priority setting in healthcare: from political theory to practice. ISP-FIDE Final Conference; 2015-05-21 - 2015-05-22
NTNU UiB Untitled
 
    Vis neste liste