Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 66 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Graham, Mackenzie; Hallowell, Nina; Solberg, Berge; Haukkala, Ari; Holliday, Joanne; Kerasidou, Angeliki; Littlejohns, Thomas; Ormonroyd, Elizabeth; Skolbekken, John-Arne; Vornanen, Marleena.
Taking it to the bank: the ethical management of individual findings arising in secondary research. Journal of Medical Ethics 2021
NTNU Untitled
 
2020
2 Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge; Solberg, Carl Tollef; Wester, Gry.
The Coronavirus Immunisation Programme Advice on priority groups for coronavirus vaccination in Norway Expert group in ethics and priority setting 15 November 2020. Oslo: Norwegian Institute of Public Health 2020 27 s.
FHI NTNU UiB UiO Untitled
 
3 Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge; Solberg, Carl Tollef; Wester, Gry; Littmann, Jasper; Ottersen, Trygve.
Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet 2020 26 s.
FHI NTNU UiB UiO Untitled
 
4 Solberg, Berge.
Forskningsetikk. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. s. 210-220
NTNU Untitled
 
5 Solberg, Berge.
Pasientautonomi og brukermedvirkning i helsetjenesten - hvorfor så verdifullt?. I: Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?. Det norske medicinske Selskab 2020 ISBN 978-82-92871-80-5. s. 45-55
NTNU Untitled
 
6 Solberg, Berge; Hofmann, Bjørn Morten.
Bioteknologiens etikk. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. s. 150-159
UiO NTNU Untitled
 
7 Solberg, Berge; Magelssen, Morten.
Abort og fosterdiagnostikk. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. s. 139-149
NTNU UiO Untitled
 
2019
8 Giske, Liv; Solberg, Berge; Tranvåg, Eirik Joakim; Dahlberg, Jørgen; Halvorsen, Marit; Hafstad, Elisabet Vivianne; Melien, Øyvind; Arentz-Hansen, Eva Helene.
Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes. Oslo: Folkehelseinstituttet, område for helsetjenester 2019 (ISBN 978-82-8406-051-4) 196 s.
FHI NTNU UiB UiO Untitled
 
9 Nydal, Rune; Solberg, Berge; Myskja, Bjørn Kåre.
Interessekonflikter i forskning: Om forskningens saksorienterte forpliktelse. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 19-43
NTNU Untitled
 
10 Solberg, Berge; Ursin, Lars Øystein.
Being Polite: Why Biobank Consent Comprehension is Neither a Requirement nor an Aspiration. American Journal of Bioethics 2019
NTNU Untitled
 
2018
11 Eikemo, Hilde; Solberg, Berge.
Rulemaking in the US. : BBMRI-ERIC Common Service ELSI 2018 36 s.
NTNU Untitled
 
12 Magelssen, Morten; Solberg, Berge; Supphellen, Magne; Haugen, Guttorm.
Attitudes to prenatal screening among Norwegian citizens: liberality, ambivalence and sensitivity. BMC Medical Ethics 2018 ;Volum 19.(80) s. 1-8
NHH NTNU OUS UiO Untitled
 
13 Solberg, Berge.
From prenatal diagnosis to preterm infants: A cultural guide to understand scandinavian variation. Pediatrics 2018 ;Volum 142. s. 593-599
NTNU Untitled
 
2017
14 Solberg, Berge.
Verdien (av) inkludering i ergoterapien. Ergoterapeuten 2017 ;Volum 6. s. 38-44
NTNU Untitled
 
2016
15 Juvet, Lene Kristine; Ormstad, Sari Susanna; Schneider, Anna; Solberg, Berge; Arentz-Hansen, Helene; Kvamme, Maria Knoph; Fure, Brynjar.
Ikke invasiv testing (NIPT) for påvisning av trisomi 21,18 og 13.. Oslo: Folkehelseinstituttet 2016 (ISBN 978-82-8082-723-4) 111 s.
FHI USN NTNU UiO UiT Untitled
 
16 Nydal, Rune; Solberg, Berge.
Kan man være bare litt uredelig? - Om mindre alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis. I: Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52206-3. s. 40-66
NTNU Untitled
 
17 Ormstad, Sari Susanna; Schneider, Anna; Solberg, Berge; Fure, Brynjar; Juvet, Lene Kristine.
Ikke-invasiv prenatal testing (NIPT) for kjønnsbestemmelse av foster. Metodevurdering. Oslo: Folkehelseinstituttet 2016 (ISBN 978-82-8082-776-0) 80 s.
FHI USN NTNU UiT Untitled
 
18 Skovlund, Eva; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Bakke, Ingunn; Janszky, Imre; Marhaug, Gudmund; Skogvoll, Eirik; Solberg, Berge; Solheim, Ole; Teigland, Benedicte; Åsvold, Bjørn Olav.
Vitenskapelig kompetanse som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. DMF Trondheim: Det medisinske fakultet 2016 35 s.
NTNU Untitled
 
19 Solberg, Berge.
Ikke invasiv prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 21, 18 og 13. Oslo: Folkehelseinstituttet 2016 (ISBN 978-82-8082-723-4) 111 s.
NTNU Untitled
 
20 Solberg, Berge.
The Incompatible Codes of Prenatal and Neonatal Practice. American Academy of Pediatrics Section on Bioethics 2016 (Spring 2016) s. 12-15
NTNU Untitled
 
21 Solberg, Berge; Espnes, Geir Arild.
Helsefremmingens etiske dimensjoner. I: Helsefremming i Spesialisthelsetjenesten. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202482619. s. 304-312
NTNU Untitled
 
22 Solberg, Berge; Undlien, Dag Erik.
Da genetikken traff Norge. I: Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205496927. s. 136-159
NTNU UiO Untitled
 
2015
23 Solberg, Berge; Steinsbekk, Kristin Solum.
Biobank consent models – are we moving toward increased participant engagement in biobanking?. Journal of Biorepository Science for Applied Medicine 2015 ;Volum 3.(1) s. 23-33
NTNU Untitled
 
2013
24 Steinsbekk, Kristin Solum; Myskja, Bjørn Kåre; Solberg, Berge.
Broad consent versus dynamic consent in biobank research: Is passive participation an ethical problem?. European Journal of Human Genetics 2013 ;Volum 21.(9) s. 897-902
NTNU Untitled
 
25 Steinsbekk, Kristin Solum.
Biobank Reserach Ethics, An examination of consent, commercial use and return of research results in the realm of population-based biobanks. Trondheim: NTNU 2013 (ISBN 978-82-471-4339-1) 176 s.
NTNU Untitled
 
26 Steinsbekk, Kristin Solum; Ursin, Lars Øystein; Skolbekken, John-Arne; Solberg, Berge.
We're not in it for the money - lay people's moral intuitions on commercial use of 'their' biobank. Medicine, Health care and Philosophy 2013 ;Volum 16.(2) s. 151-162
NTNU Untitled
 
2012
27 Solberg, Berge; Steinsbekk, Kristin Solum.
Managing incidental findings in population based biobank research :. Norsk Epidemiologi 2012 ;Volum 21.(2) s. 195-201
NTNU Untitled
 
28 Steinsbekk, Kristin Solum; Solberg, Berge.
Skal genfunn ved genomforskning meldes tilbake til deltakerne?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ;Volum 132. s. 2190-2193
NTNU Untitled
 
2011
29 Steinsbekk, Kristin Solum; Solberg, Berge.
Biobanks - when is re-consent necessary?. Public Health Ethics 2011 ;Volum 4.(3) s. 236-250
NTNU Untitled
 
2010
30 Kermit, Patrick Stefan.
Etikk etter cochleaimplantering av døve barn: En undersøkelse med fokus på anerkjennelse, identitet og språk. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap 2010 (ISBN 978-82-471-2029-3) 273 s.
NTNU Untitled
 
31 Solberg, Berge.
Barnets beste når barnet ikke er til. I: Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01638-2. s. 132-151
NTNU Untitled
 
2009
32 Hamang, Anniken; Solberg, Berge; Bjorvatn, Cathrine; Greve, Gottfried; Øyen, Nina.
Genetic counseling in congenital long QT syndrome. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009 ;Volum 129.(12) s. 1226-1229
HAUKELAND NTNU UiB Untitled
 
33 Hamang, Anniken; Solberg, Berge; Bjorvatn, Cathrine; Greve, Gottfried; Øyen, Nina.
Genetisk veiledning ved medfødt lang QT-syndrom. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009 ;Volum 129. s. 1226-1229
HAUKELAND NTNU UiB Untitled
 
34 Solberg, Berge.
Getting beyond the welfare of the child in assisted reproduction. Journal of Medical Ethics 2009 ;Volum 35.(6) s. 373-376
NTNU Untitled
 
35 Solberg, Berge.
Prenatal screening for Down Syndrome. Why we shouldn't?. I: Arguing about Disability Philosophical Perspectives. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-45595-4. s. 185-202
NTNU Untitled
 
36 Steinsbekk, Kristin Solum; Solberg, Berge; Myskja, Bjørn Kåre.
From idealism to realism: Commercial ventures in publicly funded biobanks. I: New Challenges for Biobanks: Ethics, Law and Governance. Intersentia 2009 ISBN 9789050959742. s. -
NTNU Untitled
 
37 Ursin, Lars Øystein; Solberg, Berge.
The Health dugnad: Biobank participation and the solidary pursuit of the common good. I: The Ethics of Research Biobanking. Springer 2009 ISBN 978-0-387-93871-4. s. 219-236
NTNU Untitled
 
2008
38 Solberg, Berge.
Frykten for et samfunn uten Downs syndrom. Etikk i praksis 2008 ;Volum 2.(1) s. 33-52
NTNU Untitled
 
39 Ursin, Lars Øystein; Solberg, Berge.
When is normative recruitment legitimate?. Etikk i praksis 2008 ;Volum 2.(2) s. 93-113
NTNU Untitled
 
40 Ursin, Lars Øystein.
The informed consenters : biobank research and the ethics of recruitment and participation. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: NTNU-trykk 2008 (ISBN 978-82-471-1281-6) 202 s.
NTNU Untitled
 
2006
41 Nydal, Rune; Solberg, Berge.
Gode forskningskulturer. I: Juks,uredelighet og god forskning. Tapir Akademisk Forlag 2006 ISBN 82-519-2140-6. s. 7-16
NTNU Untitled
 
42 Nydal, Rune; Solberg, Berge.
Juks, uredelighet og god forskning. Tapir Akademisk Forlag 2006 (ISBN 978-82-519-2140-4) 100 s.
UiO Untitled
 
43 Nydal, Rune; Solberg, Berge.
Juks,uredelighet og god forskning. Tapir Akademisk Forlag 2006 (ISBN 82-519-2140-6) 100 s.
NTNU Untitled
 
44 Myskja, Bjørn Kåre; Solberg, Berge.
Svaret er "mer etikk". Hva er spørsmålet?. I: Juks,uredelighet og god forskning. Tapir Akademisk Forlag 2006 ISBN 82-519-2140-6. s. 33-49
NTNU Untitled
 
45 Solberg, Berge.
Menneskesyn - fosterdiagnostikk og seleksjon før fødsel. I: Med vitende og vilje - om funksjonshemming, diskriminering og krenkelse. Kommuneforlaget AS 2006 ISBN 8244611383. s. 214-225
NTNU Untitled
 
46 Solberg, Berge.
Retten til å vite og retten til ikke å vite - hvilken rett veier tyngst når krybbedødsforskningen har frembrakt ny og sensitiv kunnskap?. Oss foreldre imellom 2006 (3) s. -
NTNU Untitled
 
2005
47 Skolbekken, John-Arne; Ursin, Lars Øystein; Solberg, Berge; Ytterhus, Borgunn; Christensen, Erik.
Not worth the paper it's written on? Informed consent and biobank research in a Norwegian context. Critical Public Health 2005 ;Volum 15.(4) s. 335-347
NTNU Untitled
 
48 Solberg, Berge.
Er fosterdiagnostikk sortering av liv?. I: P2-Akademiet XXXIII. Oslo: NRK, Transit 2005 ISBN 82-7596-157-2. s. 141-152
NTNU Untitled
 
2004
49 Solberg, Berge.
Fosterdiagnostikk og respekten for funksjonshemmede mennesker. I: Med Downs gjennom livet. Høvik, Norge: Kolofon as 2004 ISBN 82-300-0052-2. s. 57-71
NTNU Untitled
 
50 Solberg, Berge.
Gentesting, retten til å vite og det gode liv - er det noen ganger bedre å stikke hodet i sanden?. I: Festskrift - seksjon lindrende behandling gjennom 10 år. Trondheim: NTNU og St. Olavs hospital 2004 ISBN 82-303-0311-8. s. 181-192
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste