Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-2 av 2

2012
1 Sochocka, Anna Kinga; Jańczewska, Beata.
Ecopolis - wpływ nowej koncepcji rozwoju zrównoważonegomiasta globalnego, na architekturę, na przykładzie Singapurueng.: Ecopolis - influence of a new sustainable global city concept on architecture - Singapore. I: MIASTO ZWARTE MIASTO ROZPROSZONEMateriały ogólnopolskiej konferencji Doktorantów Wydziału Architektury, Warszawa, 4-5 listopada 2011. Warszawa: Profesjadruk, Łódź 2012 ISBN 978-83-924-697-35. s. -
NTNU Untitled
 
2 Sochocka, Anna Kinga; Jańczewska, Beata.
Granica przestrzeni publicznej - kształtowanie się wielofunkcyjnej przestrzeni "pomiędzy" na przykładzie Singapuru." eng:(The border of public space - shaping of multifunctional space "in between", example of Singapore.). Conference of Young Researchers " The place for work in multifunctional space"; 2012-11-09 - 2012-11-10
NTNU Untitled