Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Sky   Fornavn: Per Kåre   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 225 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Beiteordninger som sak for jordskifteretten. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 197-221
NMBU Untitled
 
2 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
From rural to urban land consolidation – An analysis of recent changes in Norwegian land consolidation. Ås: Centre for Land Tenure Studies Working Paper 01/21 2021 (ISBN 978-82-7490-292-3) 18 s.
NMBU Untitled
 
3 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Jordleie, jordskifte og utradisjonelle arealbytter. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 222-246
NMBU Untitled
 
4 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre; Taubøll, Steinar.
Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215037776) 450 s.
NMBU Untitled
 
5 Sky, Per Kåre.
Utskiftningsloven 200 år. Lokalavisa Trysil - Engerdal 2021 ;Volum 14.(3) s. 8-8
NMBU Untitled
 
6 Sky, Per Kåre.
Utskiftningsloven 200 år – finnes det kart fra Vestfold?. Østlandsposten 2021 ;Volum 140.(47) s. 9-9
NMBU Untitled
 
7 Sky, Per Kåre; Elvestad, Helen Elisabeth.
Land consolidation cases relating to grazing arrangements. Ås: Centre for Land Tenure Studies Working Paper no. 01/21 2021 22 s.
NMBU Untitled
 
2020
8 Faafeng, Veslemøy; Holth, Fredrik; Høgvard, Dag; Sky, Per Kåre.
Matrikkelloven kommentarutgave. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215032122) 328 s.
NMBU Untitled
 
9 Sky, Per Kåre.
Endret jordbruk – spredte arealer. Trondheim: Ruralis 2020 39 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(6/2020)
NMBU Untitled
 
10 Sky, Per Kåre.
Forhandling, forhandlingsplanlegging og jordskifte i urbane områder. Ås: Centre for Land Tenure Studies (CLTS), NMBU 2020 (ISBN 978-82-7490-287-9) 20 s.
NMBU Untitled
 
11 Sky, Per Kåre.
Jordbruksareal under press. Østlandsposten 2020 s. 10-10
NMBU Untitled
 
12 Sky, Per Kåre.
Jordskifte og grunneiersamarbeid. Kurs; 2020-11-25 - 2020-11-25
NMBU Untitled
 
13 Sky, Per Kåre.
Mekler bare i trygge saker. Advokatbladet nr. 3/2020 [Fagblad] 2020-05-15
NMBU Untitled
 
14 Sky, Per Kåre.
Mekling på ulike områder - fast eiendom. Meklingskonferansen 2020; 2020-03-04 - 2020-03-04
NMBU Untitled
 
15 Sky, Per Kåre.
Slik skal jordskifteretten blir mer effektiv. www.nationen.no 2020
NMBU Untitled
 
16 Sky, Per Kåre.
Utjenlig eiendom - jordskifteloven § 3-2. Det årlige tingsrettskurset; 2020-02-06 - 2020-02-07
NMBU Untitled
 
17 Sky, Per Kåre; Elvestad, Helen Elisabeth.
Jordskifteretten er viktig for mer effektiv utnyttelse av utmarka. Nationen 2020 (97) s. 18-
NMBU Untitled
 
18 Sky, Per Kåre; Elvestad, Helen Elisabeth.
Leasing of farmland and land consolidation. FIG Peer Review Journal 2020 s. -
NMBU Untitled
 
19 Sky, Per Kåre; Lyng, Ane Margrethe.
Bærekraftig jordskifte?. Nationen 2020 (143) s. 19-19
HVL NMBU Untitled
 
20 Sky, Per Kåre; Lyng, Ane Margrethe.
Jordskifte og FNs bærekraftsmål. Kart og plan 2020 ;Volum 113.(4) s. 113-117
HVL NMBU Untitled
 
21 Udnes, Heidi; Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Jordskifteretten har skapt mye nytte for Vestfold. Tønsbergs blad 2020 s. 10-11
NMBU Untitled
 
2019
22 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Effects of Land Consolidation in Norway. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research 2019 ;Volum 14.(1) s. 64-78
NMBU Untitled
 
23 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
From rural to urban land consolidation – An analysis of recent urban cases treated by the Norwegian Land consolidation Court. FIG Working Week; 2019-04-22 - 2019-04-26
NMBU Untitled
 
24 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Land consolidation, effects and rural development. RSA Annual Conference 2019 Pushing regions beyond their borders; 2019-06-05 - 2019-06-07
NMBU Untitled
 
25 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Store gebyrforskjeller ved deling av personlig sameie. Bondebladet 2019 s. 16-16
NMBU Untitled
 
26 Holth, Fredrik; Sky, Per Kåre.
Fra rettspraksis. Fordeling av planskapte verdier. En kommentar til høyesterettsavgjørelse HR-2019-1152-A. Kart og plan 2019 ;Volum 112.(3) s. 230-233
NMBU Untitled
 
27 Lyng, Ane Margrethe; Sky, Per Kåre.
Rypeforvaltning i 15 utvalgte jaktterreng i Sør-Norge. Tidsskriftet UTMARK 2019 (1) s. -
HVL NMBU Untitled
 
28 Sevatdal, Hans; Sky, Per Kåre; Berge, Erling.
Eigedomsteori: Innføring i samfunnsvitskapeleg teoritilfang for utøving av eigedomsfag. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2019 (ISBN 978-82-575-1640-6) 133 s.
NMBU Untitled
 
29 Sky, Per Kåre.
En innføring i urbant jordskifte med fokus på virkemidlene i jordskifteloven. Gjennomføring av reguleringsplaner; 2019-04-09 - 2019-04-09
NMBU Untitled
 
30 Sky, Per Kåre.
Hvorfor behov for endring?. Møte om Domstolkommisjonens forslag til struktur; 2019-11-19 - 2019-11-19
NMBU Untitled
 
31 Sky, Per Kåre.
Jordskiftelov – virkemidler, materielle bestemmelser og materielle vilkår. Introduksjonsprogram for dommere – jordskiftemodul; 2019-11-14 - 2019-11-15
NMBU Untitled
 
32 Sky, Per Kåre.
Utskiftningsrett og gardsskipnad. Tidsskrift for eiendomsrett 2019 ;Volum 15.(1) s. 78-80
NMBU Untitled
 
33 Sky, Per Kåre; Elvestad, Helen Elisabeth.
From rural to urban land consolidation. An analysis of recent changes in Norwegian land consolidation. “Preparing for Climate Change in the Planned and Unplanned City”; 2019-02-18 - 2019-02-22
NMBU Untitled
 
2018
34 Bjerva, Øystein Jakob; Holth, Fredrik; Reiten, Magne; Sky, Per Kåre; Aasen, Ingrid.
Jordskifteloven. Kommentarutgave (2. utgave, digital versjon). Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02366-3) 380 s.
NMBU Untitled
 
35 Sky, Per Kåre.
Betent jordskiftesak går til Høyesterett. Tønsberg blad [Avis] 2018-12-01
NMBU Untitled
 
36 Sky, Per Kåre.
Hvordan kan domstolenes tvisteløsning knyttet til fast eiendom bli mer brukervennlig sett fra jordskiftefaglig ståsted?. DA Workshop - domstolene og saker om fast eiendom; 2018-06-21 - 2018-06-21
NMBU Untitled
 
37 Sky, Per Kåre.
Innføring i jordskifte, sakstyper. Innføring i jordskifte; 2018-01-16 - 2018-01-17
NMBU Untitled
 
38 Sky, Per Kåre.
Jordskiftelov med hovedvekt på sakstyper og virkemidler og forholdet til matrikkelloven. Matrikkelsamling Statens kartverk; 2018-10-31 - 2018-10-31
NMBU Untitled
 
39 Sky, Per Kåre.
Jordskifterettene, utviklingstrekk, utfordringer og vegen videre. Møte i Domstolkommisjonen; 2018-09-13 - 2018-09-13
NMBU Untitled
 
40 Sky, Per Kåre.
Utskiftningen på Aamli (Omlid). Nesjar 2018 s. 65-70
NMBU Untitled
 
41 Sky, Per Kåre; Bjerva, Øystein Jakob.
Innføring i jordskifterett. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215026862) 288 s.
NMBU Untitled
 
42 Sky, Per Kåre; Holth, Fredrik.
Jusekspertene Fredrik og Per gir kommunen støtte i betent sak om millionbeløp. Nå håper de Høyesterett tar saken. Tønsberg Blad [Avis] 2018-11-14
NMBU Untitled
 
43 Sky, Per Kåre; Holth, Fredrik.
Jusekspertene håper på behandling i Høyesterett: Gir kommunen støtte i betent sak. Tønsberg Blad [Avis] 2018-11-22
NMBU Untitled
 
44 Sky, Per Kåre; Holth, Fredrik.
Kommunenes rolle i jordskiftesaker - Kilen Syd-historien fortsetter. Dekar 2018 ;Volum 1.(2) s. 11-12
NMBU Untitled
 
45 Sky, Per Kåre; Holth, Fredrik.
Tønsberg kommune i sentrum for prinsippavgjørelse i Høyesterett?. Tønsbergs blad 2018
NMBU Untitled
 
46 Sky, Per Kåre; Stokstad, Sæmund.
Det lønner seg å forhandle. Telemarksavisa 2018 s. 39-39
NMBU Untitled
 
2017
47 Holsen, Terje; Sky, Per Kåre.
Eiendomsutvikling, jordskifte og det grønne skiftet. Estate : magasin for eiendomsbransjen 2017
NMBU Untitled
 
48 Holsen, Terje; Sky, Per Kåre.
Hvem skal tjene på byutviklingen?. Tønsbergs blad 2017
NMBU Untitled
 
49 Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch; Sky, Per Kåre.
Jordskiftelovens bestemmelser om fordeling av planskapte verdier - fungerer de?. Tidsskrift for eiendomsrett 2017 ;Volum 13.(2) s. 107-110
NMBU Untitled
 
50 Holth, Fredrik; Sky, Per Kåre.
Fordeling av planskapt netto verdiøkning – noen refleksjoner. Kart og plan 2017 ;Volum 77.(4) s. 300-313
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste