Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 102 << Forrige 1 2 3    Neste >>

Bok
1 Fjørtoft, Kjersti; Skorstad, Berit.
Etikk i sosialt arbeid. Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998 135 s.
UiT Untitled
 
2 Skorstad, Berit; Handegård, Tina Luther.
Sosialkunnskap : hjelpepleier VKI OG VKII. OSLO: Gyldendal forlag AS 1998
NORD NF Untitled
 
3 Skorstad, Berit; Handegård, Tina Luther.
Sosialkunnskap : hjelpepleier VKI og VKII. Oslo: Gyldendal AS 1996
NORD NF Untitled
 
4 Dale, Brigt; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Skorstad, Berit.
The Will to Drill - Mining in Arctic Communities. Springer Publishing Company 2018 (ISBN 978-3-319-62610-9) 228 s. Springer Polar Sciences(5)
NORD NF Untitled
 
5 Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit.
Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205533936) 304 s.
NORD UIA Untitled
 
6 Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit; Skorstad, Berit.
Etikk . Utfordring til ettertanke i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2005 (ISBN 8205342342) 250 s.
NORD UIA Untitled
 
7 Skorstad, Berit; Eide, Solveig Botnen.
Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 9788205447165) 260 s.
NORD UIA Untitled
 
8 Skorstad, Berit; Fjørtoft, Kjersti.
Etikk i sosialt arbeide: mellom samfunnsplikt og personlig ansvar. Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998
NORD UiT Untitled
 
9 Skorstad, Berit; Handegård, Tina.
Sosialkunnskap. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2003 (ISBN 82-05-30878-0) 149 s.
NORD PHS Untitled
 
10 Skorstad, Berit; Handegård, Tina.
Sosialkunnskap. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1996 (ISBN 82-05-23320-9) 144 s.
NORD PHS Untitled
 
11 Skorstad, Berit; Pettersen, Elisabeth; Wollan, Gjermund.
Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer. Orkana Forlag 2018 (ISBN 978-82-8104-338-1) 384 s.
NORD Untitled
 
12 Skorstad, Berit; Skorstad, Berit; Eide, Solveig Botnen.
Etikk : til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2008 (ISBN 9788205385917) 256 s.
NORD UIA Untitled
 
Del av bok/rapport
13 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Skorstad, Berit; Dale, Brigt.
Mining and Arctic Communitites. I: The Will to Drill - Mining in Arctic Communities. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-62610-9. s. 1-12
NORD NF Untitled
 
14 Dale, Brigt; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Skorstad, Berit.
The Will to Drill. Revisiting Arctic Communities. I: The Will to Drill - Mining in Arctic Communities. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-62610-9. s. 213-228
NORD NF Untitled
 
15 Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit.
Etisk refleksjon. I: Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205533936. s. 267-273
UIA NORD Untitled
 
16 Goes, Sander Bernardus; Skorstad, Berit.
Bærekraftig mineralutvinning i nord-Norge: visjon eller realitet?. I: Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-338-1. s. 137-159
NORD UiT Untitled
 
17 Goes, Sander Bernardus; Skorstad, Berit.
Legitimizing Business?: Environmental Awareness in the Norwegian Mining Industry. I: The Will to Drill - Mining in Arctic Communities. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-62610-9. s. 61-80
NORD UiT Untitled
 
18 Kvåle, Gro; Otterlei, Jill Beth; Skorstad, Berit.
Undring og uro; - ei samling vitskapesteoretiske essay. I: Undring og uro - Ei samling vitskapsteoretiske essay. Bodø: Høgskolen i Bodø 1996
NORD Untitled
 
19 Rahman, Masudur; Skorstad, Berit.
Tillit og bærekraft i velferdsstaten – en fortelling om Norge. I: Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-338-1. s. 161-182
NORD Untitled
 
20 Skorstad, Berit.
Etikk, organisasjon og kultur. I: Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205447165. s. 203-225
NORD Untitled
 
21 Skorstad, Berit.
Etikk, organisasjon og kultur. I: Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205533936. s. 212-238
NORD Untitled
 
22 Skorstad, Berit.
Miljøomsyn og politisk deltaking. I: Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0375-1.
NORD Untitled
 
23 Skorstad, Berit.
Profesjonsetikk. I: Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205447165. s. 174-202
NORD Untitled
 
24 Skorstad, Berit.
Profesjonsetikk. I: Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205533936. s. 179-211
NORD Untitled
 
25 Skorstad, Berit.
Velferdssamfunnets verdibasis. I: Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205447165. s. 226-252
NORD Untitled
 
26 Skorstad, Berit.
Velferdssamfunnets verdibasis. I: Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205533936. s. 239-266
NORD Untitled
 
27 Skorstad, Berit; Bjørgvik, Ine.
Edel vilje eller rene handlinger? – en miljøinstitusjon bli til. I: Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-338-1. s. 183-216
NORD Untitled
 
28 Skorstad, Berit; Dale, Brigt; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Governing Complexity. Theories, Perspectives and Methodology for the Study of Sustainable Development and Mining in the Arctic. I: The Will to Drill - Mining in Arctic Communities. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-62610-9. s. 13-32
NORD NF Untitled
 
29 Skorstad, Berit; Eide, Solveig Botnen.
Etisk refleksjon. I: Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205533936. s. 267-285
UIA NORD Untitled
 
30 Skorstad, Berit; Eide, Solveig Botnen.
På vei mot samme felt. I: Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205447165. s. 15-45
NORD UIA Untitled
 
31 Skorstad, Berit; Eide, Solveig Botnen.
På vei mot samme felt. I: Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205533936. s. 15-47
NORD UIA Untitled
 
32 Skorstad, Berit; Hanssen, Jan-Inge.
Ungdomskultur - bare en "kommers"?. I: Temaer om ungdom og levekår. Bodø: Nordlandsforskning: 1993 s. 200-
NORD Untitled
 
33 Skorstad, Berit; Ravnå, Per Bjarne; Mathisen, Birgit Røe.
Akademisk kommunikasjon: den vitenskapelige dialogen, undervisning og forskningsformidling. I: Faglig kommunikasjon i praksis. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030777. s. 167-184
NORD Untitled
 
34 Wollan, Gjermund; Pettersen, Elisabeth; Skorstad, Berit.
Små samfunn, store utfordringer - en introduksjon. I: Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-338-1. s. 13-30
NORD Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
35 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Dale, Brigt; Skorstad, Berit.
Arctic as a mining frontier -preliminary results. In the spirit of the Rovaniemi process 2015; 2015-11-24 - 2015-11-26
NORD NF Untitled
 
36 Bay-Larsen, Ingrid; Magnussen, Tone; Dale, Brigt; Rasmussen, Rasmus Ole; Skorstad, Berit; Didyk, Vladimir; Sande, Allan; Dannevig, Halvor.
Mapping ecosystem services and landscape values- the case of mining in Greenland, Russia and Norway. ICASS; 2014-05-22 - 2014-05-26
NORD NF UiT VF Untitled
 
37 Dale, Brigt; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Skorstad, Berit.
Presenting "The Will to Drill. Mining in Arctic Communities". The International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS) IX 2017; 2017-06-08 - 2017-06-12
NORD NF Untitled
 
38 Dale, Brigt; Skorstad, Berit.
Sacrifice zones and sustainability - potential conceptual Tools for analyzing consequences of Arctic Mining?. Mining the Arctic: sustainable communities, economies and governance?; 2014-10-07 - 2014-10-08
NORD NF Untitled
 
39 Karlsen, Eivind; Skorstad, Berit.
Russian Students in Norway. The IPSA World Congress of Political Science; 2018-07-21 - 2018-07-25
NORD Untitled
 
40 Sandberg, Audun; Skorstad, Berit.
Attitudes towards eco-etics among fishermen and resuorce managers. International Conference; People and the sea: Maritime Research in the Social Sciences - an agenda for the 21st century; 2001-08-30 - 2001-09-03
NORD NF Untitled
 
41 Skorstad, Berit.
Det moderne samfunnet og naturen - Lofoten som case. Samfunnsvitenskapelige perspektiv på miljø- og ressursforvaltning i nordområdene; 2013-09-27 - 2013-09-27
NORD Untitled
 
42 Skorstad, Berit.
Environmental management and governance in coastal zones: Theories and practices. The 8th CONFERENCE of the EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION; 2007-09-03 - 2007-09-06
NORD Untitled
 
43 Skorstad, Berit.
Gruvedrift i Nordområdene – Bærekraftig utvikling eller offer?. Gull eller grønne skoger - er bærekraftig gruvedrift mulig?; 2017-09-27 - 2017-09-27
NORD Untitled
 
44 Skorstad, Berit.
«Hvem skal ta ansvar for det sirkulære samfunnet? Makt og myndighet i resirkulerings- og gjenbruksinstitusjoner.». URBINN - seminar; 2020-11-06 - 2020-11-06
NORD Untitled
 
45 Skorstad, Berit.
Kvalitetssikring av karakterskala. Karaktersamling og sensurkonferanse; 2010-10-28 - 2010-10-29
NORD Untitled
 
46 Skorstad, Berit.
Miljø og samfunn: Hvordan kan samfunnet omstilles til å bli mer miljøvennlig?. Pensjonistuniversitetets fagseminar om Miljø og samfunn; 2019-02-05 - 2019-02-05
NORD Untitled
 
47 Skorstad, Berit.
Miljøholdninger og vilje til kildesortering: er det kun et moralsk og filosofisk spørsmål?. Visjoner og avfall og miljø: Innovasjon og kompetanse; 2006-09-07 - 2006-09-08
NORD Untitled
 
48 Skorstad, Berit.
Organisational and cultural frames for ethical consideration and moral climate among social workers. IIRA's 12th World Congress; 2000-05-29 - 2000-06-02
NORD Untitled
 
49 Skorstad, Berit.
Samarbeidprosjektet Urbanmine. Workshop om ombruk av materialer og avfallspyramiden; 2020-08-21 - 2020-08-21
NORD Untitled
 
50 Skorstad, Berit.
Skulering, Læring og integrering av miljøpolitikk på regionalt nivå.. Nasjonal konferanse om miljøpolitikk; 1996-05-20 - 1996-05-21
NORD Untitled
 
    Vis neste liste