Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 186 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie 1946-2016. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 19-42
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
2 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
En paradoksal historie - konkluderende merknader. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 595-608
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
3 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
Kapittel 1 - Innledning. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 19-42
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
4 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn; Schwach, Vera.
Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2132-5) 688 s.
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
5 Høst, Håkon; Lyby, Lars; Schwach, Vera.
Fagskoleutdanningens kunnskapsbase. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 2019 (ISBN 978-82-327-0433-0) 108 s. NIFU-rapport(22)
NIFU Untitled
 
6 Schwach, Vera.
Et forskningsråd tett på landbrukspolitikken. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 112-144
NIFU NTNU Untitled
 
7 Schwach, Vera.
I urent farvann: et råd for fiskeriene. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 197-227
NIFU NTNU Untitled
 
8 Schwach, Vera.
“Johan Hjort and the Bergen he saw: A marine science walking tour through Bergen”, 13.06.2019, 16:30–18:30.. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Johan Hjort symposium 2019, Challenging the scientific legacy of Johan Hjort: Is it time for a new paradigm shift in marine research,. Havforskningsinstituttet og ICES; Hotel Scandic City Bergen, Bergen. 2019-06-13 - 2019-06-13
NIFU Untitled
 
9 Schwach, Vera.
Johan Hjort, dagsaktuell havforskningspioner. Ukens orientering; 2019-02-06 - 2019-02-06
NIFU Untitled
 
10 Schwach, Vera.
Kim Helsvig and Jan Eivind Myhre (Editors). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. 305pp., illus., index. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2018. Euro 42 (paper). ISBN 9788230402122. Isis 2019 ;Volum 110.(3) s. 616-617
NIFU Untitled
 
11 Schwach, Vera.
Kommentator ved boklansering av: Tore Lis, Forskning og teknologi for fedrelandet. Nasjonal prestisje som drivkraft for myndighetenes engasjement i forskning og utvikling (Kolofon forlag) Oslo,. Boklansering; 2019-09-12 - 2019-09-12
NIFU Untitled
 
12 Schwach, Vera.
Kunnskapsleverandør og tidsvitne. NIFU 1969–2019. Forskningspolitikk 2019 ;Volum 42.(2) s. 8-11
NIFU Untitled
 
13 Schwach, Vera.
Med vitenskap for nasjonens ære. [Anmeldelse av Tore Li: Forskning og teknologi for fedrelandet]. Forskningspolitikk 2019 ;Volum 42.(3) s. 30-31
NIFU Untitled
 
14 Schwach, Vera.
Miljøforskning som utfordring. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 226-264
NIFU NTNU Untitled
 
15 Schwach, Vera; Brandt, Thomas.
Internasjonaliseringsagenten. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. s. 491-509
NIFU NTNU Untitled
 
16 Schwach, Vera; Kjesbu, Olav Sigurd.
Johan Hjort: a marine research pioneer whose ideas still holds water. Fram Forum 2019 s. 76-83
HAVFORSK NIFU Untitled
 
17 Schwach, Vera; Kjesbu, Olav Sigurd.
Skal videreutvikle havforskningens barnelærdom. Kyst og fjord 2019
HAVFORSK NIFU Untitled
 
18 Schwach, Vera; Kjesbu, Olav Sigurd.
Skal videreutvikle havforskningens barnelærdom. Bladet Vesterålen 2019 s. 10-10
HAVFORSK NIFU Untitled
 
19 Schwach, Vera; Kjesbu, Olav Sigurd.
(2019) Vera Schwach og Olav Sigurd Kjesbu, «Johan Hjort, en dagsaktuell havforskningspioner». Fram Forum 2019
HAVFORSK NIFU Untitled
 
20 Schwach, Vera; Lyby, Lars.
Kunnskapsbasen i fagskolen, en presentasjon av NIFU rapport 2019:22. Kompetansefrokost; 2019-11-20 - 2019-11-20
NIFU Untitled
 
21 Schwach, Vera; Wollscheid, Sabine.
Forskning på straffesakskjeden 2006–2018 : En forenklet kunnskapsoppsummering («rapid review»). Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0380-7) 50 s. NIFU Arbeidsnotat(2)
NIFU Untitled
 
22 Schwach, Vera; Wollscheid, Sabine.
Resultater fra «Forskning på straffesakskjeden 2006–2018. En forenklet kunnskapsoppsummering», en presentasjon av prosjektresultater. Arbeidsmøte i Justisdepartementet.; 2019-03-07 - 2019-03-07
NIFU Untitled
 
23 Solberg, Espen; Schwach, Vera; Aksnes, Dag W.; Børing, Pål.
Lange spor i velferdsforskningen : En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000–2014. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0398-2) 110 s. NIFU-rapport(7)
NIFU Untitled
 
2018
24 Schwach, Vera.
Economics in Norway. I: Educational quality in economics in Norway. Joint evaluations of research and education. Oslo: NOKUT 2018 s. 11-12
NIFU Untitled
 
25 Schwach, Vera.
Norsk fagspråk - hvem trenger det? Presentasjon av resultatene fra en undersøkelse om bruken av norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv.. Språkdagen 2018; 2018-03-15 - 2018-03-15
NIFU Untitled
 
26 Schwach, Vera.
Regjeringer og storstilte forskningsmål [Anmeldelse av Tore Li: Government and Research. The Evolution of Involvement in Europe and the United States. Linquiry Publications, Oslo 2018]. Forskningspolitikk 2018 ;Volum 41.(2) s. 30-31
NIFU Untitled
 
27 Schwach, Vera.
Second Look: Robert Marc Friedman, Appropriating the Weather, “Appropriating Science for a Weathered Area”. Isis 2018 ;Volum 109.(1) s. 130-133
NIFU Untitled
 
28 Schwach, Vera; Agnalt, Ann-Lisbeth.
Hvorfor har vi hummer med fredningstid og minstemål?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2018
HAVFORSK NIFU Untitled
 
29 Schwach, Vera; Elken, Mari.
Å snakke fag på et språk andre forstår : Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0348-7) 66 s. NIFU-rapport(20)
NIFU Untitled
 
30 Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina.
Herrenes historie, igjen?. Historikeren 2018 (1) s. 6-10
DMMH NORD HINN OSLOMET USN HVO NIFU NTNU UIA UiB UiO UiT Untitled
 
2017
31 Schwach, Vera.
Bo Poulsen, Global Marine Science and Carlsberg. The Golden Connections of Johannes Schmidt (1877–1933), (Brill) Leiden/Boston, 2016, 524 pages, (illustrated, references and with an index). International Journal of Maritime History 2017 ;Volum 29.(4) s. 963-965
NIFU Untitled
 
2016
32 Schwach, Vera.
Et kapittel i historien om forskningsrådene: bærekraft i natur og forskningsråd, 1960-1980. Kunnskapssamfunnets tilblivelse II - internasjonale perspektiver; 2016-05-27 - 2016-05-27
NTNU Untitled
 
33 Schwach, Vera.
Vinden dreier. Meteorologiens historie i Norge. Invitert kommentar ved boklanseringen.. Boklansering av Vinden dreier: Meteorologiens historie i Norge.; 2016-10-05 - 2016-10-05
NIFU Untitled
 
34 Schwach, Vera.
Vinden dreier. Meteorologiens historie i Norge, invitert kommentar ved jubileumsmarkering. 150-jubileet for opprettelsen av Meteorologisk institutt; 2016-12-01 - 2016-12-01
NIFU Untitled
 
35 Schwach, Vera.
"Vær og meteorologi - en historie om samspille mellom natur, forskning og samfunn", omtale av Yngve Nilsen og Magnus Vollset, Vinden dreier. Meteorologiens historie i Norge, Oslo (Spartacus forlag AS), 2016, 509 sider.. Forskningspolitikk 2016 (4) s. 25-25
NIFU Untitled
 
36 Schwach, Vera; Kjesbu, Olav Sigurd.
Bergen: der hav, biologi og Johan Hjort møttes. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2016 s. 53-69
HAVFORSK NIFU Untitled
 
2015
37 Airey, John; Lauridsen, Karen M.; Räsänen, Anne; Salö, Linus; Schwach, Vera.
The Expansion of English-medium Instruction in the Nordic Countries.Can Top-Down University Language Polices Encourage Bottom-up Disciplinary Literacy Goals?. Higher Education 2015 s. -
NIFU Untitled
 
38 Schwach, Vera.
Edgar Hovland, Dag Møller, Anders Haaland, Nils Kolle, Bjørn Hersoug, Gunnar Nævdal, Over den leiken ville han rå. Norsk havbruksnærings historie, Norges fiskeri- og kysthistorie, bd. 5, (Fagbokforlaget) Bergen, 2014.. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015 (2) s. 314-319
NTNU Untitled
 
39 Schwach, Vera.
Naturressurs, råvare og matproduksjon: Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd (NLVF), 1950–1990. Historiedagene 2015, 19.–21. juni, , 19. juni 2015.; 2015-06-19 - 2015-06-21
NTNU Untitled
 
2014
40 Schwach, Vera.
A sea change: Johan Hjort and the natural fluctuations in the fish stocks. ICES Journal of Marine Science 2014 ;Volum 71.(8) s. 1993-1999
NIFU Untitled
 
41 Schwach, Vera.
Bergen, byen der hav og biologi møttes, 1870/1900-1940. Ti-års jubileum for Biologisk institutt; 2014-05-15 - 2014-05-15
NTNU Untitled
 
42 Schwach, Vera.
Bokanmeldelse: Vær og meteorologi – en historie om samspillet mellom natur, forskning og samfunn. Forskningspolitikk 2014 ;Volum 39.(4) s. 25-
NIFU Untitled
 
43 Schwach, Vera.
Comment to: R.John Alaniz, University of California, San Diego, "A conflict of Interests: How International Deep Sea Scientific Practices Challenged 19th Century Evolution Theory". Place and Practice: Doing Science on and in the Oceans 1800-2000; 2014-06-14 - 2014-06-17
NTNU Untitled
 
44 Schwach, Vera.
Fisken, havet og vitenskapen. Johan Hjort. Ukens orientering; 2014-02-19
NTNU Untitled
 
45 Schwach, Vera.
Fisken,havet og vitenskapen. Mannen som ga senteret navn, Johan Hjort. Åpning av Hjort-senteret for økosystemdynamikk.; 2014-02-18
NTNU Untitled
 
46 Schwach, Vera.
Kultur i natur: havet. Norske historiedager; 2014-06-20 - 2014-06-22
NTNU Untitled
 
47 Schwach, Vera.
Omslag og nye råd i forskning på 1980-tallet: hva betød hovedinnsatsområder, miljøforskning og en europeisk forskningsarena for endringene?. Hvordan skrive forskningsrådenes historie?; 2014-02-13
NTNU Untitled
 
48 Schwach, Vera.
Til havs med oseanografien, ned i sjøen med vannhentere. Hvorfor satte Nansens vendevannhenter (1901) standard for å ta prøver?. Nasjonalbiblioteket, Kunnskapshistorisk kollokvium; 2014-02-04
NTNU Untitled
 
49 Schwach, Vera.
W. Jeffrey Bolster: "The Mortal Sea: Fishing the Atlantic in the Age of Sail" (Belknap Press 2012, (ISBN 978-0674047655). H-Environment Roundtable Reviews 2014 ;Volum 4.(3) s. 14-18
NTNU Untitled
 
2013
50 Schwach, Vera.
At sea with science, at work with watersamplers: the importance of instruments in the oceanography, 1890-1920. ICHSTM, 24th International Congress of History of Science,Technology and Medicine; 2013-07-21 - 2013-07-28
NIFU Untitled
 
    Vis neste liste