Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 162 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Schwach, Vera.
Norsk fagspråk - hvem trenger det? Presentasjon av resultatene fra en undersøkelse om bruken av norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv.. Språkdagen 2018; 2018-03-15 - 2018-03-15
NIFU Untitled
 
2 Schwach, Vera.
Regjeringer og storstilte forskningsmål [Anmeldelse av Tore Li: Government and Research. The Evolution of Involvement in Europe and the United States. Linquiry Publications, Oslo 2018]. Forskningspolitikk 2018 ;Volum 41.(2) s. 30-31
NIFU Untitled
 
3 Schwach, Vera.
“Regjeringer og storstilte forskningsmål”, anmeldelse av Tore Li: Government and Research. The Evolution of Involvement in Europe and the United States, (Linquiry Publications), Oslo 2018, 536 sider, bibliografi.. Forskningspolitikk 2018 (2) s. x-x
NIFU Untitled
 
4 Schwach, Vera.
Second Look: Robert Marc Friedman, Appropriating the Weather, “Appropriating Science for a Weathered Area”. Isis 2018 ;Volum 109.(1) s. 130-133
NIFU Untitled
 
5 Schwach, Vera.
Vibeke K. Banik, Inger Bjørnhaug, Åsa Elstad, Bjørg Evjen, Marlen Ferrer, Ruth Hemstad, Guri Hjeltnes, Inger E. Haavet, Hanne M. Johansen, Trine R. Korsvik, Tora Korsvold, Lise Kvande, Claudia Lenz, Ellen C. Lund, Margit Løyland, Hanna Mellemsether, May-Brith Ohmann Nielsen, Inger Marie Okkenhaug, Liv Ramskjær, Hege Roll-Hansen, Vera Schwach, Hilde Gunn Slottemo, Marie Smith-Solbakken, Elisabeth Teige, Aud M. Tretvik, Astrid Wale, Liv H. Willumsen Elisabetta C. Wolf: Herrenes historie, nå igjen?. Historikeren 2018 (1) s. 6-10
NIFU Untitled
 
6 Schwach, Vera; Elken, Mari.
Å snakke fag på et språk andre forstår : Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0348-7) 66 s. NIFU-rapport(20)
NIFU Untitled
 
2017
7 Schwach, Vera.
Bo Poulsen, Global Marine Science and Carlsberg. The Golden Connections of Johannes Schmidt (1877–1933), (Brill) Leiden/Boston, 2016, 524 pages, (illustrated, references and with an index). International Journal of Maritime History 2017 ;Volum 29.(4) s. 963-965
NIFU Untitled
 
2016
8 Schwach, Vera.
Et kapittel i historien om forskningsrådene: bærekraft i natur og forskningsråd, 1960-1980. Kunnskapssamfunnets tilblivelse II - internasjonale perspektiver; 2016-05-27 - 2016-05-27
NTNU Untitled
 
9 Schwach, Vera.
Vinden dreier. Meteorologiens historie i Norge. Invitert kommentar ved boklanseringen.. Boklansering av Vinden dreier: Meteorologiens historie i Norge.; 2016-10-05 - 2016-10-05
NIFU Untitled
 
10 Schwach, Vera.
Vinden dreier. Meteorologiens historie i Norge, invitert kommentar ved jubileumsmarkering. 150-jubileet for opprettelsen av Meteorologisk institutt; 2016-12-01 - 2016-12-01
NIFU Untitled
 
11 Schwach, Vera.
"Vær og meteorologi - en historie om samspille mellom natur, forskning og samfunn", omtale av Yngve Nilsen og Magnus Vollset, Vinden dreier. Meteorologiens historie i Norge, Oslo (Spartacus forlag AS), 2016, 509 sider.. Forskningspolitikk 2016 (4) s. 25-25
NIFU Untitled
 
12 Schwach, Vera; Kjesbu, Olav Sigurd.
Bergen: der hav, biologi og Johan Hjort møttes. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2016 s. 53-69
HAVFORSK NIFU Untitled
 
2015
13 Airey, John; Lauridsen, Karen M.; Räsänen, Anne; Salö, Linus; Schwach, Vera.
The Expansion of English-medium Instruction in the Nordic Countries.Can Top-Down University Language Polices Encourage Bottom-up Disciplinary Literacy Goals?. Higher Education 2015 s. -
NIFU Untitled
 
14 Schwach, Vera.
Edgar Hovland, Dag Møller, Anders Haaland, Nils Kolle, Bjørn Hersoug, Gunnar Nævdal, Over den leiken ville han rå. Norsk havbruksnærings historie, Norges fiskeri- og kysthistorie, bd. 5, (Fagbokforlaget) Bergen, 2014.. Historisk Tidsskrift 2015 (2) s. 314-319
NTNU Untitled
 
15 Schwach, Vera.
Naturressurs, råvare og matproduksjon: Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd (NLVF), 1950–1990. Historiedagene 2015, 19.–21. juni, , 19. juni 2015.; 2015-06-19 - 2015-06-21
NTNU Untitled
 
2014
16 Schwach, Vera.
A sea change: Johan Hjort and the natural fluctuations in the fish stocks. ICES Journal of Marine Science 2014 ;Volum 71.(8) s. 1993-1999
NIFU Untitled
 
17 Schwach, Vera.
Bergen, byen der hav og biologi møttes, 1870/1900-1940. Ti-års jubileum for Biologisk institutt; 2014-05-15 - 2014-05-15
NTNU Untitled
 
18 Schwach, Vera.
Bokanmeldelse: Vær og meteorologi – en historie om samspillet mellom natur, forskning og samfunn. Forskningspolitikk 2014 ;Volum 39.(4) s. 25-
NIFU Untitled
 
19 Schwach, Vera.
Comment to: R.John Alaniz, University of California, San Diego, "A conflict of Interests: How International Deep Sea Scientific Practices Challenged 19th Century Evolution Theory". Place and Practice: Doing Science on and in the Oceans 1800-2000; 2014-06-14 - 2014-06-17
NTNU Untitled
 
20 Schwach, Vera.
Fisken, havet og vitenskapen. Johan Hjort. Ukens orientering; 2014-02-19
NTNU Untitled
 
21 Schwach, Vera.
Fisken,havet og vitenskapen. Mannen som ga senteret navn, Johan Hjort. Åpning av Hjort-senteret for økosystemdynamikk.; 2014-02-18
NTNU Untitled
 
22 Schwach, Vera.
Kultur i natur: havet. Norske historiedager; 2014-06-20 - 2014-06-22
NTNU Untitled
 
23 Schwach, Vera.
Omslag og nye råd i forskning på 1980-tallet: hva betød hovedinnsatsområder, miljøforskning og en europeisk forskningsarena for endringene?. Hvordan skrive forskningsrådenes historie?; 2014-02-13
NTNU Untitled
 
24 Schwach, Vera.
Til havs med oseanografien, ned i sjøen med vannhentere. Hvorfor satte Nansens vendevannhenter (1901) standard for å ta prøver?. Nasjonalbiblioteket, Kunnskapshistorisk kollokvium; 2014-02-04
NTNU Untitled
 
25 Schwach, Vera.
W. Jeffrey Bolster: "The Mortal Sea: Fishing the Atlantic in the Age of Sail" (Belknap Press 2012, (ISBN 978-0674047655). H-Environment Roundtable Reviews 2014 ;Volum 4.(3) s. 14-18
NTNU Untitled
 
2013
26 Schwach, Vera.
At sea with science, at work with watersamplers: the importance of instruments in the oceanography, 1890-1920. ICHSTM, 24th International Congress of History of Science,Technology and Medicine; 2013-07-21 - 2013-07-28
NIFU Untitled
 
27 Schwach, Vera.
engelsk og norsk i høyere utdanning. P2, Kulturnytt [Radio] 2013-08-28
NIFU Untitled
 
28 Schwach, Vera.
Eric L. Mills, The Fluid Envelope of our Planet. How the Study of Ocean Currents Became a Science, Toronto/London (University of Toronto Press) 2009,. History of Geo- and Space Sciences 2013 ;Volum 4. s. 105-106
NIFU Untitled
 
29 Schwach, Vera.
ICES: the fishing resources and the strength of internationalism,. Den femte norske konferansen i vitenskapshistorie; 2013-01-24 - 2013-01-25
NIFU Untitled
 
30 Schwach, Vera.
Morten Smelror, ”… en sten løftet fra mitt hjerte…”. En reise over Polhavet i Nansens og "Frams" geologiske fotefar, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2011 og Harald Dag Jølle: Nansen. Oppdageren, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2011. Nansen. Oppdageren. Historisk Tidsskrift 2013 ;Volum 92.(1) s. 139-144
NIFU Untitled
 
31 Schwach, Vera.
Pensum i høyere utdanning - hvilke læremidler brukes?. Nasjonalt bibliotekledermøte; 2013-10-30 - 2013-10-30
NIFU Untitled
 
32 Schwach, Vera.
Pensum i høyere utdanning - hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Møte i forhandlingsutvalget, Kopinor og UHR; 2013-10-21 - 2013-10-21
NIFU Untitled
 
33 Schwach, Vera.
With the face turned to the ocean: science and fisheries management in Norway, 1860–2010. A symposium at the Norwegian Academy of Science and Letters; 2013-10-21 - 2013-10-22
NTNU Untitled
 
34 Schwach, Vera; Mæsel, Elin Seim.
Pensum i høyere utdanning – hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2013 (ISBN 978-82-7218-935-7) 70 s. NIFU-rapport(29)
NIFU Untitled
 
2012
35 Gulbrandsen, Magnus; Ramberg, Inge; Sarpebakken, Bo; Schwach, Vera; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Wiig, Ole.
Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2012 (ISBN 978-82-7218-888-6) 118 s. NIFU-rapport(50)
NIFU Untitled
 
36 Schwach, Vera.
April 2012: «Ut mot havet. Natuvitenskapelige undersøkelser av fisk, 1860–1970», Norske historiedager, arrangert av Den norske historiske forening (HIFO), Bodø, Rica hotell 6.5.2012. Historikerdagene 2012; 2012-05-04 - 2012-05-06
NIFU Untitled
 
37 Schwach, Vera.
Det regionale ved de tolv regionale forskningsinstituttene. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2012. Oslo: Norges forskningsråd 2012 ISBN 978-82-12-03114-2. s. 170-171
NIFU Untitled
 
38 Schwach, Vera.
Edward J. Larson: An Empire of Ice: Scott, Shackleton, and the Heroic Age of Antarctic Science. xiv + 326 pp., illus., bibl., index. New Haven, CT: Yale University Press, 2011,. Isis (Chicago, Ill.) 2012 ;Volum 103.(2) s. 415-416
NIFU Untitled
 
39 Schwach, Vera.
Jeremy B.C. Jackson, Karen E. Alexander og Enric Sala (red.) Shifting Baselines: the Past and the Future of Ocean Fisheries, Washington: Island Press, 2011. Environmental History 2012 ;Volum 17.(April) s. 436-438
NIFU Untitled
 
40 Schwach, Vera.
The Sea Around Norway:Science, Resource Management, and Environmental Conserns, 1860-1970. Environmental History 2012 ;Volum 18.(1) s. 101-110
NIFU Untitled
 
41 Schwach, Vera.
Til havs med vitenskapen: fiskerirettet havforskning 1860-1970. Oslo: Universitetet i Oslo, Humanistisk fakultet 2012 280 s.
NIFU Untitled
 
42 Schwach, Vera; Brandt, Synnøve Skjersli; Dalseng, Carmen Celine From.
«Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk» :En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2012 (ISBN 978-82-7218-814-5) 60 s. NIFU-rapport(7)
NIFU Untitled
 
2011
43 Lohmander, Stefan; Hartvigsen, Jan; Lundberg, Ingrid; Roos, Ewa M.; Schwach, Vera.
Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2011 (ISBN 978-82-7218-729-2) 58 s. NIFU-rapport(2)
NIFU Untitled
 
44 Schwach, Vera.
De regionale forskningsinstituttene: Faktarapport. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdannng 2011 (ISBN 978-82-7218-779-7) 138 s. NIFU-rapport(31)
NIFU Untitled
 
45 Schwach, Vera.
Intervju om prosjektet "språk i pensum i høyere utdanning". NRK, P2, morgennyhetene [Radio] 2011-11-15
NIFU Untitled
 
46 Schwach, Vera.
Intervju om studien "språk i pensum i høyere utdanning". NRK, morgennyhetene [TV] 2011-11-15
NIFU Untitled
 
47 Schwach, Vera.
Intervju om studien "språk i pensum i høyere utdanning". NRK, programmet "Språkteigen" [Radio] 2011-11-20
NIFU Untitled
 
48 Schwach, Vera.
Odontologi i helsefaglig forskning i Norge. Videokonferanse; 2011-02-16 - 2011-02-16
NIFU Untitled
 
49 Schwach, Vera.
Pensum på norsk eller engelsk? Rapport frå ei forundersøking. Språkrådets språkdag 2011; 2011-11-15 - 2011-11-15
NIFU Untitled
 
50 Schwach, Vera; Dalseng, Carmen Celine From.
Språk i pensumlitteratur: Bruk av norsk og engelsk i første år på grunnivå i høyere utdanning: fysikk, historie, informatikk, sosiologi og sykepleie. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2011 (ISBN 978-82-7218-740-7) 31 s. NIFU-rapport(9)
NIFU Untitled
 
    Vis neste liste