Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Sandersen   Fornavn: Håkan   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-37 av 37

1 Andersen, Ole Johan; Arbo, Peter Nicolai; Jussila, Heikki; Nilsson, Jan Evert; Sandersen, Håkan.
Høgskolene i Nord-Skandinavia - drivkrefter for regional næringsutvikling?. NordREFO 1993 (4) s. -
UiT Untitled
 
2 Alsos, Gry Agnete; Karlsen, Asbjørn; Lindeløv, Bjarne; Pettersen, Liv Toril; Sandersen, Håkan; Øines, Torgeir.
Havbruksnæringa fra et regionalt ståsted – Verdiskaping og utvikling i tilknytning til lakseoppdrett i Nordland. Bodø: Nordlandsforskning 2003 (ISBN 82-7321-478-8) 205 s. NF-notat(2003-07)
NORD NF NTNU Untitled
 
3 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Sandersen, Håkan.
Medvirkningsorientert partnerskap i verneplanprosesser -Eksempelet Junkerdal Nasjonalpark. Tidsskriftet UTMARK 2005
NORD NF Untitled
 
4 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Sandersen, Håkan.
Partnership and Co-management in ConservationPlanning -the case of Junkerdal National Park. 11th International Symposium on Society and Resource Management; 2005-06-16
NORD NF Untitled
 
5 Buanes, Arild; Mikkelsen, Eirik Inge; Sandersen, Håkan.
Will up-scaling the planning scope enhance Ecosystem-based Management within ICZM? Will the trend towards inter-municipal coastal zone planning in Norway realize the ambitions of ecosystem based management. Littoral conference; 2016-10-25
NORD NORCE Untitled
 
6 Dale, Brigt; Sandersen, Håkan.
The Fjord as a Contested Space: Aquaculture, Values and Policies in a North-Norwegian Municipality. MARE 2015; 2015-06-23 - 2015-06-25
NORD NF Untitled
 
7 Didyk, Vladimir; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Sandersen, Håkan Torleif; Ivanova, Ludmila; Isaeva, Ludmila; Kharitonova, Galina.
Sustainability and Mining: The Case of the Kola Peninsula. I: The Will to Drill - Mining in Arctic Communities. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-62610-9. s. 103-127
NORD NF Untitled
 
8 Gjertsen, Arild; Sandersen, Håkan.
"Å kunne eg fara frå Telemark". : Nordlandsforskning 2000 (ISBN 82-7321-419-2) 72 s.
NORD NF Untitled
 
9 Gjertsen, Arild; Sandersen, Håkan Torleif; Johnsen, Jahn Petter.
In search of the missing governance object: Climate adaption in Norwegian Aquaculture. Littoral 2016; 2016-10-25 - 2016-10-27
NORD NF UiT Untitled
 
10 Kvalvik, Ingrid; Elvestad, Christel; Sandersen, Håkan.
ManAqua - «Building a Sustainable Future for the Aquaculture Industry: Local Legitimacy, Area Access and Strategies to Manage Controversy in the Coastal Zone” et prosjekt om havbruksnæringens legitimitet og arealtilgang. Fiskeridirektoratets planforum; 2013-11-12 - 2013-11-14
NORD NOFIMA Untitled
 
11 Mariussen, Åge; Gjertsen, Arild; Røiseland, Asbjørn; Sandersen, Håkan; Persson, L.
Evaluering av regionale utviklingsprogram i Norge. Stockholm: Nordregio 2000 (ISBN 91-89332-12-1) 106 s. Nordregio report(2000:5)
NORD NF Untitled
 
12 Mathey, Eric; Skreslet, Stig; Aanerød, Ivar; Krogstad, Morten; Olsen, Bjørn T.; Sandersen, Håkan T.
A coastal zone database for Nordland County. Bodø: Høgskolen i Bodø 2004 (ISBN 8273144380) 103 s. (16/2004)
NORD Untitled
 
13 Moksness, Erlend; Gjøsæter, Jakob; Lagaillarde, Guillame; Mikkelsen, Eirik Inge; Olsen, Esben Moland; Sandersen, Håkan; Vølstad, Jon Helge.
Effects of Fishing Tourism in a Coastal Municipality: a Case Study from Risor, Norway. Ecology & Society 2011 ;Volum 16.(3) s. -
HAVFORSK NORD NORCE Untitled
 
14 Sandersen, Håkan; Kvalvik, Ingrid.
Access to aquaculture sites: A wicked problem in Norwegian aquaculture development. Maritime Studies 2015 ;Volum 14. s. -
NORD NOFIMA Untitled
 
15 Sandersen, Håkan; Kvalvik, Ingrid.
Governability of production site structure in Norwegian Salmon farming. MARE People and the Sea Conference VIII: Geopolitics of the Oceans; 2015-06-24 - 2015-06-26
NORD NOFIMA Untitled
 
16 Sandersen, Håkan; Kvalvik, Ingrid.
Sustainable Governance of Norwegian Aquaculture and the Administrative Reform: Dilemmas and Challenges. Coastal Management 2014 ;Volum 42.(5) s. 447-463
NORD NOFIMA Untitled
 
17 Sandersen, Håkan; Mikkelsen, Eirik Inge; Moksness, Erlend; Vølstad, Jon Helge.
Knowledge issues in ICZM and EBM applied on small geographic scales: Lessons from a case study in Risør, Norway. I: Global challenges in integrated coastal zone management. Wiley-Blackwell 2013 ISBN 978-0-470-65756-0.
HAVFORSK NORD NORCE Untitled
 
18 Sandersen, Håkan; Olsen, Terje.
Verneprosesser, ressursforvaltning og samiskhet – fjordressurser og forvaltningsutfordringer i Tysfjord. I: naturressurser og miljøverdier i samiske områder: forvaltnings- og forsknings-utfordringer. Kautokeino: Nordisk samisk institutt 2001
NORD NF Untitled
 
19 Sandersen, Håkan; Skorstad, Berit; Otterlei, Jill Beth; Kvåle, Gro.
Noen vitenskapsteoretiske poenger og deres mulige relevans i allmenningsteorien. Bodø: Høgskolen i Bodø 1996
NORD UIA Untitled
 
20 Sandersen, Håkan T.
Da laksekonsesjonene kom til bygda. ? 2005 ;Volum 6.(1)
NORD Untitled
 
21 Sandersen, Håkan T.
Organization and Social Capital as a Prerequisite for Participatory Fisheries Management - The Case of Trinidad & Tobago and St.Lucia. Capital Social, Participactión Social y Trabajo Comunitario; 2004-12-13 - 2004-12-17
NORD Untitled
 
22 Sandersen, Håkan T; Aarsæther, Nils; Finstad, Nils.
Kommunen som utviklingsaktør i kystsonen - havbruksnæringen som eksempel. Oslo: Kommuneforlaget 2003 (ISBN 8244609575)
NORD NF UiT Untitled
 
23 Sandersen, Håkan T; Andersen, Ole Johan.
I markedets tjeneste? En studie av høgskolemiljøene i Bodø og Narvik. Bodø: Nordlandsforsknings rapportserie 1992 (24)
NORD Untitled
 
24 Sandersen, Håkan T; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Medvirkningsorientert partnerskap i verneplanprosesser - Eksempelet Junkerdal nasjonalpark. Tidsskriftet UTMARK 2005 (1)
NORD Untitled
 
25 Sandersen, Håkan T; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Partnerskap mot alle odds? : erfaringer med lokalt styrt verneplanlegging. I: Partnerskap - problemløsning og politikk. Fagbokforlaget 2008 ISBN 9788245007640. s. 147-163
NORD Untitled
 
26 Sandersen, Håkan T.; Brastad, Bjørn; Årseth, Liv Marit; Skorstad, Berit.
Holdninger til olje- og gassutvinning utenfor Lofoten : en studie blant befolkningen i Lofoten og Sandnessjøen. Bodø : Nordlandsforskning: NF-rapport (Nordlandsforskning) 2004 (ISBN 8273215016) 1 s. (nr 2/2004)
NORD NF Untitled
 
27 Sandersen, Håkan T; Nicolaisen, Ove.
Fra kystallmenning til kolonihage - havbruk og arealbruk i tre nordlandskommuner. I: Konsesjonar og konsesjonsverdi i norsk oppdrettsnæring. Fagbokforlaget 2007 s. 173-193
NORD Untitled
 
28 Sandersen, Håkan Torleif.
Erfaringer fra interkommunal kystsoneplanlegging, status Helgeland og utfordringer,. Workshop kystsoneplanlegging; 2018-06-12
NORD Untitled
 
29 Sandersen, Håkan Torleif.
Interkommunal kystsoneplanlegging. Efaringer fra Helgeland.. Fagseminar Faktultet for landskap og samfunn (LANDSAM); 2018-06-11
NORD Untitled
 
30 Sandersen, Håkan Torleif.
Langsomt ble kysten vår egen : akvakultur, autonomi og avmakt i kommunal kystsoneplanlegging. I: Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-338-1. s. 218-248
NORD Untitled
 
31 Sandersen, Håkan Torleif.
Success by Necessity? Educational Partnerships Between Individual Initiatives and Institutional Frameworks. I: Higher Education in the High North: Academic Exchanges between Norway and Russia. Springer 2017 ISBN 978-3-319-56832-4. s. 105-126
NORD Untitled
 
32 Sandersen, Håkan Torleif; Buanes, Arild; Mikkelsen, Eirik Inge.
Here and there or everywhere? Municipal strategies for siting of salmon farms in Norway. Littoral conference; 2016-10-25
NORD NORCE Untitled
 
33 Sandersen, Håkan Torleif; Olsen, Julia; Hovelsrud, Grete K.; Gjertsen, Arild.
Climate Change and Norwegian Arctic Aquaculture: Perception, Relevance and Adaptation. The Arctic Yearbook 2020 s. 316-327
NORD NF Untitled
 
34 Skorstad, Berit; Sandersen, Håkan; Brastad, Bjørn.
Den Første Olje- en intervjuundersøkelse om holdninger til oljeutvinning i Lofoten. Bodø: Nordlandsforskning 2002 ;Volum 2002.NF-notat(1016)
NORD Untitled
 
35 Skorstad, Berit; Sandersen, Håkan Torleif.
Urban gruvedrift – byens nye oppgave?. www.nordnorskdebatt.no 2021
NORD Untitled
 
36 Skorstad, Berit; Sandersen, Håkan Torleif.
Vrakpanten for den gamle Forden holdt akkurat til en forlovelsesring: I fremtiden kan slike ordninger bli enda mer verdt. Forskning.no 2021
NORD Untitled
 
37 Wiers-Jenssen, Jannecke; Sandersen, Håkan Torleif.
The Norwegian framework for educational cooperation with Russia - Educational Policy with a hint of foregin Affairs. I: Higher Education in the High North: Academic Exchanges between Norway and Russia. Springer 2017 ISBN 978-3-319-56832-4. s. 47-63
NORD NIFU Untitled