Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 326 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

1 Røsæg, Erik.
Ahenkonvensjonen og globalbegrensingsreglene. Foredrag for rederinæringen; 2003-04-03
UiO Untitled
 
2 Røsæg, Erik.
Ansattes medvirking i omstillingsprosessen. Institusjonsmøte; 2003-10-10
UiO Untitled
 
3 Røsæg, Erik.
Artikler om common law og luftrett. I: Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget 1997
UiO Untitled
 
4 Røsæg, Erik.
Athenkonvensjonen. Medlemsmøte; 2004-02-10 - 2004-02-10
UiO Untitled
 
5 Røsæg, Erik.
Athens impelmentation. IMO legal committee; 2005-04-30
UiO Untitled
 
6 Røsæg, Erik.
Athens impolementation. EC consultations; 2005-11-18
UiO Untitled
 
7 Røsæg, Erik.
Beskyttelse og respekt - dilemmaer i hjelpevergemål. Landsmøte i nettverk for overformynderier; 2005-04-05
UiO Untitled
 
8 Røsæg, Erik.
Boets tilbakeleveringsplikt. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2003
UiO Untitled
 
9 Røsæg, Erik.
Conflicts of maritime liability conventions. 5th International Conference on Maritime Law; 2004-09-29
UiO Untitled
 
10 Røsæg, Erik.
Elektronisk avtaleslutning. Nordisk dommerseminar; 2003-08-27
UiO Untitled
 
11 Røsæg, Erik.
Etterforskning av sjøulykker. Bergens Tidende [Avis] 2004-02-24
UiO Untitled
 
12 Røsæg, Erik.
Etterforskning av sjøulykker, elektroniske sjøkart. TV2 [TV] 2004-02-01
UiO Untitled
 
13 Røsæg, Erik.
EU rules on jurisdiction and recognition and enforcement of judgments� A maritime law perspective: how will maritime judgments be affected?. MarIus 2005 ;Volum 330. s. 191-210
UiO Untitled
 
14 Røsæg, Erik.
Feilbehandling ikke matfat for glupske advokater. Advokatbladet [Avis] 2004-12-23
UiO Untitled
 
15 Røsæg, Erik.
First tier implemenation. IMO intersessional meeting; 2003-06-02
UiO Untitled
 
16 Røsæg, Erik.
First tier problems. IMO cocrdination meeting; 2003-10-01
UiO Untitled
 
17 Røsæg, Erik.
Follow-up on resolutions adopted by the International Conference on the Revision of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 Draft guidelines and reservation clause. London: International Maritime Organization 1996 17 s.
UiO Untitled
 
18 Røsæg, Erik.
Forsikringsaspektene ved HNSC. Miljørettslunsj; 2003-11-14
UiO Untitled
 
19 Røsæg, Erik.
Forskningskvalitet. Det juridiske fakultets forskningssminar; 2003-10-15
UiO Untitled
 
20 Røsæg, Erik.
Fortrinnsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2003
UiO Untitled
 
21 Røsæg, Erik.
Garantier eller fattigmanns trøst? : støtteerklæringer i selskapsforhold av typen "comfort letters". Universitetet i Oslo 1992 (ISBN 82-00-21468-0) 654 s.
UiO Untitled
 
22 Røsæg, Erik.
Gjeldsforhandling. Finansavisen [Avis] 2004-02-16
UiO Untitled
 
23 Røsæg, Erik.
HNSC and the Collision Convention, 1910. IMO intersessional meeting; 2003-06-03
UiO Untitled
 
24 Røsæg, Erik.
HNSC implematation. IOPC HNSC comference; 2005-06-28
UiO Untitled
 
25 Røsæg, Erik.
HNSC implementation. Off foredrag; 2004-11-18
UiO Untitled
 
26 Røsæg, Erik.
Human element in shippuing - summary. Universitetet i Nantes - Human element in shipping; 2005-06-23
UiO Untitled
 
27 Røsæg, Erik.
Implementation of the Athens Convention. Møte arrangert av EU--parlamentets transportkomite; 2006-09-13
UiO Untitled
 
28 Røsæg, Erik.
Internasjonal omstøtelseskompetanse. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2004
UiO Untitled
 
29 Røsæg, Erik.
International jurisdiction. Off foredrag; 2004-11-19
UiO Untitled
 
30 Røsæg, Erik.
Jurisdikajonsbestemmelsene i HNSC. Nordisk sjørettsseminar; 2004-08-23
UiO Untitled
 
31 Røsæg, Erik.
Konflikter med andre konvensjoner og EU-regelverk. Konflikter og løsningsmodeller. UNCITRAL-utkastet; 2003-02-20 - 2003-02-20
UiO Untitled
 
32 Røsæg, Erik.
Limitation and Brussels I. ECMLR; 2004-09-18
UiO Untitled
 
33 Røsæg, Erik.
Lov om elektroniske reisereservasjonssystemer. I: Norsk kommentert lovsamling. : Gyldendal Rettsdata 2002 ISBN 82-05-30946-9.
UiO Untitled
 
34 Røsæg, Erik.
Lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2004
UiO Untitled
 
35 Røsæg, Erik.
Lovforslag om etterforskning av sjøulykker. NRK [Radio] 2004-02-25
UiO Untitled
 
36 Røsæg, Erik.
Misapprehension of peril in salvage. MarIus 2004 (321) s. 1-43
UiO Untitled
 
37 Røsæg, Erik.
Motregning i konkurs. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2004
UiO Untitled
 
38 Røsæg, Erik.
Neskter å betale for "Rocknes"-søl. Aftenposten [Avis] 2004-06-04
UiO Untitled
 
39 Røsæg, Erik.
Norwegian and US Law of Contract. Sommerskolen; 2003-06-01
UiO Untitled
 
40 Røsæg, Erik.
NOU 2004:16 om vergemål. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2004
UiO Untitled
 
41 Røsæg, Erik.
Offentlighet i overformynderiene. Nettverk for overformynderiene - meddelelser 2003
UiO Untitled
 
42 Røsæg, Erik.
Om sjøforklaringen etter Roksnes-ulykken. NRK [Radio] 2003-01-23
UiO Untitled
 
43 Røsæg, Erik.
Overbeheftet eierandel ved samlivsbrudd. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2004
UiO Untitled
 
44 Røsæg, Erik.
Overformynderiets avgjørelser. Samling for overfomynderne i Telemark, Vestfold og Aust-Agder; 2004-01-28
UiO Untitled
 
45 Røsæg, Erik.
Owners, beneficial owners, disponent owners, operators: Who should be made liable for incidents at sea?. Baltic/North Sea Regional Conference; 2003-10-31
UiO Untitled
 
46 Røsæg, Erik.
Pant i surrogater. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2003
UiO Untitled
 
47 Røsæg, Erik.
Produktansvar. Åpent møte; 2003-03-12
UiO Untitled
 
48 Røsæg, Erik.
Proforma. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006
UiO Untitled
 
49 Røsæg, Erik.
Release and Quit Claim avtaler. Aftenposten [Avis] 2004-02-05
UiO Untitled
 
50 Røsæg, Erik.
Renter og begrensingsfond. Nordisk sjørettsseminar; 2005-09-06
UiO Untitled
 
    Vis neste liste