Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Rørstad   Fornavn: Per Kr.   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 120 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Molkersrød, Kristine; L'Abee-Lund, Jan Henning; Rørstad, Per Kr..
Årsaker til driftsstans i småkraftverk. Vann 2019 ;Volum 54.(1) s. 45-50
NMBU Untitled
 
2018
2 Arvesen, Anders; Cherubini, Francesco; del Alamo Serrano, Gonzalo; Astrup, Rasmus Andreas; Becidan, Michael; Belbo, Helmer; Goile, Franziska; Grytli, Tuva; Guest, Geoffrey; Lausselet, Carine; Rørstad, Per Kr.; Rydså, Line; Seljeskog, Morten; Skreiberg, Øyvind; Vezhapparambu, Veena Sajith; Strømman, Anders Hammer.
Cooling aerosols and changes in albedo counteract warming from CO2 and black carbon from forest bioenergy in Norway. Scientific Reports 2018 ;Volum 8. s. -
ENERGISINT NIBIO NTNU NMBU Untitled
 
3 Cardellini, Giuseppe; Valada, Tatiana; Cornillier, Claire; Vial, Estelle; Dragoi, Marian; Goudiaby, Venceslas; Mues, Volker; Lasserre, Bruno; Gruchala, Arkadiusz; Rørstad, Per Kr.; Neumann, Mathias; Svoboda, Miroslav; Sirgmets, Risto; Nasaro, Olli-Pekka; Mohren, Frits; Achten, Wouter M.J.; Vranken, Liesbet; Muys, Bart.
EFO-LCI: A New Life Cycle Inventory Database of Forestry Operations in Europe. Environmental Management 2018 ;Volum 61.(6) s. 1031-1047
NMBU Untitled
 
4 Rørstad, Per Kr..
Bioenergi som en del av klimaløsningen. Er bioenergi fra skog klimavennlig?. Fagdag for NVEs Energiavdeling; 2018-09-05
NMBU Untitled
 
5 Rørstad, Per Kr..
Biomasseressurser i skog. Preem Fagdag om biodrivstoff; 2018-02-15
NMBU Untitled
 
6 Rørstad, Per Kr..
Biomasseressurser i skog. Preem Forhandlerseminar; 2018-09-28
NMBU Untitled
 
7 Rørstad, Per Kr..
Hvor mye biomasse og til hvilken pris?. Skogbasert biodrivstoff- og biokullproduksjon i Agder; 2018-04-20
NMBU Untitled
 
8 Rørstad, Per Kr..
Hvordan bruke skog i klimasammenheng?. Hvordan bruke skog i klimasammenheng?; 2018-10-23
NMBU Untitled
 
9 Rørstad, Per Kr..
Kan skogen redde klimaet? Karbonkretsløp, karbonlager, bruk kontra vern av skog, osv. Åpent møte om skog og klima; 2018-03-07
NMBU Untitled
 
2017
10 Lausselet, Carine; Cherubini, Francesco; Oreggioni, Gabriel David; del Alamo Serrano, Gonzalo; Becidan, Michael; Hu, Xiangping; Rørstad, Per Kr.; Strømman, Anders Hammer.
Norwegian Waste-to-Energy: Climate change, circular economy and carbon capture and storage. Resources, Conservation and Recycling 2017 ;Volum 126. s. 50-61
ENERGISINT NTNU NMBU Untitled
 
11 Nordén, Björn; Löf, Magnus; Rusch, Graciela; Rørstad, Per Kr.; Olsen, Siri Lie.
Restoration of temperate deciduous woodland with semi-open canopy from mixed forest on abandoned agricultural land. 3rd conference Restoring Forests – Regeneration and ecosystem function in the future; 2017-09-12 - 2017-09-14
NINA NMBU Untitled
 
12 Rørstad, Per Kr..
Hvilke reelle muligheter er det for at bioenergi kan redusere transportutslippene – og hvilke krav vil EU stille til klimavennlig biodrivstoff?. NTVA Teknologiforun: Minst 40 %s utslippskutt til 2030 - Transportnæringens største utfordring; 2017-04-26 - 2017-04-26
NMBU Untitled
 
13 Rørstad, Per Kr..
Hvordan reduserer vi utslippene?. Unge Høyres programkomite; 2017-11-17 - 2017-11-17
NMBU Untitled
 
14 Rørstad, Per Kr..
Markeder for flytende energibærere til fjernvarmeproduksjon. Ås|: INA/NMBU 2017 16 s.
NMBU Untitled
 
15 Rørstad, Per Kr..
Skog og klima. Fagdag for Aspland Viak på NMBU; 2017-12-14 - 2017-12-14
NMBU Untitled
 
16 Rørstad, Per Kr.; Bolkesjø, Torjus Folsland; Hoen, Hans Fredrik; Solberg, Birger; Trømborg, Erik.
Trenger vi biodrivstoff – og må det være norsk?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
NMBU Untitled
 
17 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger; Moiseyev, Alex.
Economics of forest management for carbon storage and mitigation. IUFRO 125th Anniversary Congres 2017; 2017-09-18 - 2017-09-22
NMBU Untitled
 
2016
18 Grytli, Tuva; Guest, Geoffrey; Lausselet, Carine; Cherubini, Francesco; Rørstad, Per Kr.; Belbo, Helmer; Astrup, Rasmus Andreas; Skreiberg, Øyvind; Seljeskog, Morten; Goile, Franziska; Strømman, Anders Hammer.
Old Versus New Wood Stove Technology for Domestic Heating in Norway: Environmental Impacts and Costs. 24th European Biomass Conference & Exhibition; 2016-06-06 - 2016-06-09
ENERGISINT NIBIO NTNU NMBU Untitled
 
19 Lausselet, Carine; Cherubini, Francesco; Rørstad, Per Kr.; Becidan, Michael; del Alamo Serrano, Gonzalo; Strømman, Anders Hammer.
Life Cycle Assessment and Costs of the Norwegian Waste-to-Energy Sector: Current Situation and Future Perspectives. 24thEuropean Biomass Conference & Exhibition; 2016-06-06 - 2016-06-09
ENERGISINT NTNU NMBU Untitled
 
20 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger.
Biodrivstoff – status og fremtidsutsikter. Ås: MINA/NMBU 2016 20 s.
NMBU Untitled
 
21 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger.
Profitability of forest management strategies. ÅS: MINA/NMBU 2016 58 s.
NMBU Untitled
 
22 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger; Levet, Anne-Laure.
Assessment of the economic impact of non-market ecosystem services. Ås: MINA/NMBU 2016 21 s.
NMBU Untitled
 
23 Trømborg, Erik; Rørstad, Per Kristian; Bolkesjø, Torjus Folsland.
The economic viability of biofuel production based on wood biomass. I: Festschrift in honor of professors Ole Hofstad and Birger Solberg. Ås: Institutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2016 s. 39-48
NMBU Untitled
 
2015
24 Grytli, Tuva; Guest, Geoffrey; Lausselet, Carine; Cherubini, Francesco; Bright, Ryan M.; Rørstad, Per Kr.; Belbo, Helmer; Astrup, Rasmus Andreas; Skreiberg, Øyvind; Seljeskog, Morten; Goile, Franziska; Strømman, Anders Hammer.
Integrated economic and environmental assessment of heat production from wood stoves in Norway. 7th International Conference on Life Cycle Management (LCM 2015); 2015-08-30 - 2015-09-02
ENERGISINT NIBIO NTNU NMBU Untitled
 
25 Grytli, Tuva; Guest, Geoffrey; Lausselet, Carine; Cherubini, Francesco; Bright, Ryan M.; Rørstad, Per Kr.; Belbo, Helmer; Astrup, Rasmus Andreas; Skreiberg, Øyvind; Seljeskog, Morten; Goile, Franziska; Strømman, Anders Hammer.
Ny studie av verdikjeden for ved - klimavirkning, biodiversitet, økonomi og energieffektivitet. Bioenergidagene 2015; 2015-11-18 - 2015-11-19
ENERGISINT NIBIO NTNU NMBU Untitled
 
26 Kvakkestad, Valborg; Rørstad, Per Kr.; Vatn, Arild.
Norwegian farmers' perspectives on agriculture and agricultural payments: Between productivism and cultural landscapes. Land Use Policy 2015 ;Volum 42. s. 83-92
NIBIO NMBU Untitled
 
27 Lausselet, Carine; del Alamo Serrano, Gonzalo; Becidan, Michael; Cherubini, Francesco; Rørstad, Per Kr.; Strømman, Anders Hammer.
SP6 Waste-to-Energy value chain: Summary of the results. CenBio Strategic Days; 2015-10-28 - 2015-11-29
ENERGISINT NTNU NMBU Untitled
 
2013
28 Bergseng, Even; Eid, Tron Haakon; Rørstad, Per Kr.; Trømborg, Erik.
Hva koster 16 TWh bioenergi fra skog?. Norsk Skogbruk 2013 ;Volum 59.(2) s. 36-37
NMBU Untitled
 
29 Brough, Philip; Rørstad, Per Kr.; Breland, Tor Arvid; Trømborg, Erik.
Exploring Norwegian forest owner's intentions to provide harvest resides for bioenergy. Biomass & Bioenergy 2013 ;Volum 57. s. 57-67
NMBU Untitled
 
2012
30 Bergseng, Even; Eid, Tron Haakon; Rørstad, Per Kr.; Trømborg, Erik.
Bioenergiressurser i skog – kartlegging av økonomisk potensial. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 (ISBN 978-82-410-0820-7) 48 s.
NMBU Untitled
 
31 Rørstad, Per Kr..
Skog som karbonlager. Landbruket i Oppland – Hvordan redusere utslippene fra landbruket; 2012-11-14 - 2012-11-14
NMBU Untitled
 
2011
32 Rørstad, Per Kr..
Bioenergi fra skog – bra eller dårlig for klimaet? Klimaeffekter kombinert med økonomi. Oslofjordalliansens FoU-dag; 2011-02-10
NMBU Untitled
 
33 Rørstad, Per Kr..
Bioenery (from Norwegian forests) - Good or bad for the climate?. Bæredygtig Biomasseproduktion; 2011-09-13 - 2011-09-14
NMBU Untitled
 
34 Rørstad, Per Kr..
Bærekraftig bruk av bioenergi – Muligheter og begrensinger ved dagens bioenergistrategier i Norge og EU. Zero11; 2011-11-21 - 2011-11-21
NMBU Untitled
 
35 Rørstad, Per Kr..
Europeiske virkemidler for fornybar energi. ENOVAs varmesemiar; 2011-05-24 - 2011-05-24
NMBU Untitled
 
36 Rørstad, Per Kr..
Grønne sertifikater. Energidag på IMT; 2011-04-12
NMBU Untitled
 
37 Rørstad, Per Kr..
Hogst eller ikke – Er bioenergi bra for klimaet?. Fagdag i fornybar energi; 2011-10-20 - 2011-10-20
NMBU Untitled
 
38 Rørstad, Per Kr..
La oss skille snørr og barter – Hvilke konklusjoner kan vi trekke ut fra det vi vet i dag?. Klimaskolen – Skog som en del av klimaløsningen; 2011-03-30
NMBU Untitled
 
39 Rørstad, Per Kr..
Skogbruk og klima – Hvor står skapet?. Fagdag for Buskerudskogbruket; 2011-04-06
NMBU Untitled
 
40 Rørstad, Per Kr..
Utslipp fra bioenergi - Effekten av utnyttelse av hogstavfall. Forskning og fakta om skog og klima; 2011-01-06
NMBU Untitled
 
41 Rørstad, Per Kr.; Bolkesjø, Torjus Folsland.
Grønne sertifikater - Hvem - hva - hvor?. Årsmelding, Institutt for naturforvaltning 2011 (2010) s. 12-15
NMBU Untitled
 
42 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger.
Er det nok råstoff til å nå bioenergimålene i Europa?. Norsk Skogbruk 2011 (9) s. 30-31
NMBU Untitled
 
43 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger.
Virkemidler for å fremme fornybar energi i Europa. Bioenergi : fagtidsskrift 2011 (4) s. 18-21
NMBU Untitled
 
44 Trømborg, Erik; Havskjold, Monica; Lislebø, Ole; Rørstad, Per Kr..
Projecting demand and supply of forest biomass for heating in Norway. Energy Policy 2011 ;Volum 39.(11) s. 7049-7058
NMBU Untitled
 
45 Trømborg, Erik; Sjølie, Hanne Kathrine; Bergseng, Even; Bolkesjø, Torjus Folsland; Hofstad, Ole; Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger; Sunde, Kathrin.
Carbon cycle effects of different strategies for utilisation of forest resources - a review. Ås: Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap 2011 44 s. INA fagrapport(19)
NMBU Untitled
 
2010
46 Bergseng, Even; Sjølie, Hanne Kathrine; Rørstad, Per Kristian; Hobbelstad, Kåre; Solberg, Birger.
Å hogge eller ikke hogge?. Klassekampen 2010
NMBU Untitled
 
47 Bergseng, Even; Sjølie, Hanne Kathrine; Rørstad, Per Kristian; Hobbelstad, Kåre; Solberg, Birger.
Å hogge eller ikke hogge?. Forskning.no 2010
NMBU Untitled
 
48 Rørstad, Per Kristian.
Bioenergi kan gi klimagevinst raskt. Forskning.no 2010
NMBU Untitled
 
49 Rørstad, Per Kristian.
Bioenergi og samfunnsøkonomi. UKJENT 2010
NMBU Untitled
 
50 Rørstad, Per Kristian.
Bloggeren fra Ås har kommet til rette i god behold. UKJENT 2010
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste