Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Rørstad   Fornavn: Per Kr.   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 54 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Härkönen, Sanna; Neumann, Mathias; Mues, Volker; Berninger, Frank; Bronisz, Karol; Cardellini, Giuseppe; Chirici, Gherardo; Hasenauer, Hubert; Köhl, Michael; Lang, Mait; Merganičová, Katarína; Mohren, Frits; Moiseyev, Alexander; Moreno, Adam; Mura, Matteo; Muys, Bart; Olschofsky, Konstantin; Del Perugia, Barbara; Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger; Thivolle-Cazat, Alain; Trotsiuk, Volodymyr; Mäkelä, Annikki.
A climate-sensitive forest model for assessing impacts of forest management in Europe. Environmental Modelling & Software 2019 ;Volum 115. s. 128-143
NMBU Untitled
 
2 Jåstad, Eirik Ogner; Bolkesjø, Torjus Folsland; Trømborg, Erik; Rørstad, Per Kr..
Large-scale forest-based biofuel production in the Nordic forest sector: Effects on the economics of forestry and forest industries. Energy Conversion and Management 2019 ;Volum 184. s. 374-388
NMBU Untitled
 
3 Molkersrød, Kristine; L'Abee-Lund, Jan Henning; Rørstad, Per Kr..
Årsaker til driftsstans i småkraftverk. Vann 2019 ;Volum 54.(1) s. 45-50
NMBU Untitled
 
2018
4 Arvesen, Anders; Cherubini, Francesco; del Alamo Serrano, Gonzalo; Astrup, Rasmus Andreas; Becidan, Michael; Belbo, Helmer; Goile, Franziska; Grytli, Tuva; Guest, Geoffrey; Lausselet, Carine; Rørstad, Per Kr.; Rydså, Line; Seljeskog, Morten; Skreiberg, Øyvind; Vezhapparambu, Veena Sajith; Strømman, Anders Hammer.
Cooling aerosols and changes in albedo counteract warming from CO2 and black carbon from forest bioenergy in Norway. Scientific Reports 2018 ;Volum 8. s. -
ENERGISINT NIBIO NTNU NMBU Untitled
 
5 Cardellini, Giuseppe; Valada, Tatiana; Cornillier, Claire; Vial, Estelle; Dragoi, Marian; Goudiaby, Venceslas; Mues, Volker; Lasserre, Bruno; Gruchala, Arkadiusz; Rørstad, Per Kr.; Neumann, Mathias; Svoboda, Miroslav; Sirgmets, Risto; Nasaro, Olli-Pekka; Mohren, Frits; Achten, Wouter M.J.; Vranken, Liesbet; Muys, Bart.
EFO-LCI: A New Life Cycle Inventory Database of Forestry Operations in Europe. Environmental Management 2018 ;Volum 61.(6) s. 1031-1047
NMBU Untitled
 
6 Rørstad, Per Kr..
Bioenergi som en del av klimaløsningen. Er bioenergi fra skog klimavennlig?. Fagdag for NVEs Energiavdeling; 2018-09-05
NMBU Untitled
 
7 Rørstad, Per Kr..
Biomasseressurser i skog. Preem Fagdag om biodrivstoff; 2018-02-15
NMBU Untitled
 
8 Rørstad, Per Kr..
Biomasseressurser i skog. Preem Forhandlerseminar; 2018-09-28
NMBU Untitled
 
9 Rørstad, Per Kr..
Hvor mye biomasse og til hvilken pris?. Skogbasert biodrivstoff- og biokullproduksjon i Agder; 2018-04-20
NMBU Untitled
 
10 Rørstad, Per Kr..
Hvordan bruke skog i klimasammenheng?. Hvordan bruke skog i klimasammenheng?; 2018-10-23
NMBU Untitled
 
11 Rørstad, Per Kr..
Kan skogen redde klimaet? Karbonkretsløp, karbonlager, bruk kontra vern av skog, osv. Åpent møte om skog og klima; 2018-03-07
NMBU Untitled
 
2017
12 Nordén, Björn; Löf, Magnus; Rusch, Graciela; Rørstad, Per Kr.; Olsen, Siri Lie.
Restoration of temperate deciduous woodland with semi-open canopy from mixed forest on abandoned agricultural land. 3rd conference Restoring Forests – Regeneration and ecosystem function in the future; 2017-09-12 - 2017-09-14
NINA NMBU Untitled
 
13 Lausselet, Carine; Cherubini, Francesco; Oreggioni, Gabriel David; del Alamo Serrano, Gonzalo; Becidan, Michael; Hu, Xiangping; Rørstad, Per Kr.; Strømman, Anders Hammer.
Norwegian Waste-to-Energy: Climate change, circular economy and carbon capture and storage. Resources, Conservation and Recycling 2017 ;Volum 126. s. 50-61
ENERGISINT NTNU NMBU Untitled
 
14 Rørstad, Per Kr..
Hvilke reelle muligheter er det for at bioenergi kan redusere transportutslippene – og hvilke krav vil EU stille til klimavennlig biodrivstoff?. NTVA Teknologiforun: Minst 40 %s utslippskutt til 2030 - Transportnæringens største utfordring; 2017-04-26 - 2017-04-26
NMBU Untitled
 
15 Rørstad, Per Kr..
Hvordan reduserer vi utslippene?. Unge Høyres programkomite; 2017-11-17 - 2017-11-17
NMBU Untitled
 
16 Rørstad, Per Kr..
Markeder for flytende energibærere til fjernvarmeproduksjon. Ås|: INA/NMBU 2017 16 s.
NMBU Untitled
 
17 Rørstad, Per Kr..
Skog og klima. Fagdag for Aspland Viak på NMBU; 2017-12-14 - 2017-12-14
NMBU Untitled
 
18 Rørstad, Per Kr.; Bolkesjø, Torjus Folsland; Hoen, Hans Fredrik; Solberg, Birger; Trømborg, Erik.
Trenger vi biodrivstoff – og må det være norsk?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
NMBU Untitled
 
19 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger; Moiseyev, Alex.
Economics of forest management for carbon storage and mitigation. IUFRO 125th Anniversary Congres 2017; 2017-09-18 - 2017-09-22
NMBU Untitled
 
2016
20 Grytli, Tuva; Guest, Geoffrey; Lausselet, Carine; Cherubini, Francesco; Rørstad, Per Kr.; Belbo, Helmer; Astrup, Rasmus Andreas; Skreiberg, Øyvind; Seljeskog, Morten; Goile, Franziska; Strømman, Anders Hammer.
Old Versus New Wood Stove Technology for Domestic Heating in Norway: Environmental Impacts and Costs. 24th European Biomass Conference & Exhibition; 2016-06-06 - 2016-06-09
ENERGISINT NIBIO NTNU NMBU Untitled
 
21 Lausselet, Carine; Cherubini, Francesco; Rørstad, Per Kr.; Becidan, Michael; del Alamo Serrano, Gonzalo; Strømman, Anders Hammer.
Life Cycle Assessment and Costs of the Norwegian Waste-to-Energy Sector: Current Situation and Future Perspectives. 24thEuropean Biomass Conference & Exhibition; 2016-06-06 - 2016-06-09
ENERGISINT NTNU NMBU Untitled
 
22 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger.
Biodrivstoff – status og fremtidsutsikter. Ås: MINA/NMBU 2016 20 s.
NMBU Untitled
 
23 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger.
Profitability of forest management strategies. ÅS: MINA/NMBU 2016 58 s.
NMBU Untitled
 
24 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger; Levet, Anne-Laure.
Assessment of the economic impact of non-market ecosystem services. Ås: MINA/NMBU 2016 21 s.
NMBU Untitled
 
2015
25 Grytli, Tuva; Guest, Geoffrey; Lausselet, Carine; Cherubini, Francesco; Bright, Ryan M.; Rørstad, Per Kr.; Belbo, Helmer; Astrup, Rasmus Andreas; Skreiberg, Øyvind; Seljeskog, Morten; Goile, Franziska; Strømman, Anders Hammer.
Integrated economic and environmental assessment of heat production from wood stoves in Norway. 7th International Conference on Life Cycle Management (LCM 2015); 2015-08-30 - 2015-09-02
ENERGISINT NIBIO NTNU NMBU Untitled
 
26 Grytli, Tuva; Guest, Geoffrey; Lausselet, Carine; Cherubini, Francesco; Bright, Ryan M.; Rørstad, Per Kr.; Belbo, Helmer; Astrup, Rasmus Andreas; Skreiberg, Øyvind; Seljeskog, Morten; Goile, Franziska; Strømman, Anders Hammer.
Ny studie av verdikjeden for ved - klimavirkning, biodiversitet, økonomi og energieffektivitet. Bioenergidagene 2015; 2015-11-18 - 2015-11-19
ENERGISINT NIBIO NTNU NMBU Untitled
 
27 Kvakkestad, Valborg; Rørstad, Per Kr.; Vatn, Arild.
Norwegian farmers' perspectives on agriculture and agricultural payments: Between productivism and cultural landscapes. Land Use Policy 2015 ;Volum 42. s. 83-92
NIBIO NMBU Untitled
 
28 Lausselet, Carine; del Alamo Serrano, Gonzalo; Becidan, Michael; Cherubini, Francesco; Rørstad, Per Kr.; Strømman, Anders Hammer.
SP6 Waste-to-Energy value chain: Summary of the results. CenBio Strategic Days; 2015-10-28 - 2015-11-29
ENERGISINT NTNU NMBU Untitled
 
2013
29 Bergseng, Even; Eid, Tron Haakon; Rørstad, Per Kr.; Trømborg, Erik.
Hva koster 16 TWh bioenergi fra skog?. Norsk Skogbruk 2013 ;Volum 59.(2) s. 36-37
NMBU Untitled
 
30 Brough, Philip; Rørstad, Per Kr.; Breland, Tor Arvid; Trømborg, Erik.
Exploring Norwegian forest owner's intentions to provide harvest resides for bioenergy. Biomass & Bioenergy 2013 ;Volum 57. s. 57-67
NMBU Untitled
 
2012
31 Bergseng, Even; Eid, Tron Haakon; Rørstad, Per Kr.; Trømborg, Erik.
Bioenergiressurser i skog – kartlegging av økonomisk potensial. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 (ISBN 978-82-410-0820-7) 48 s.
NMBU Untitled
 
32 Rørstad, Per Kr..
Skog som karbonlager. Landbruket i Oppland – Hvordan redusere utslippene fra landbruket; 2012-11-14 - 2012-11-14
NMBU Untitled
 
2011
33 Rørstad, Per Kr..
Bioenergi fra skog – bra eller dårlig for klimaet? Klimaeffekter kombinert med økonomi. Oslofjordalliansens FoU-dag; 2011-02-10
NMBU Untitled
 
34 Rørstad, Per Kr..
Bioenery (from Norwegian forests) - Good or bad for the climate?. Bæredygtig Biomasseproduktion; 2011-09-13 - 2011-09-14
NMBU Untitled
 
35 Rørstad, Per Kr..
Bærekraftig bruk av bioenergi – Muligheter og begrensinger ved dagens bioenergistrategier i Norge og EU. Zero11; 2011-11-21 - 2011-11-21
NMBU Untitled
 
36 Rørstad, Per Kr..
Europeiske virkemidler for fornybar energi. ENOVAs varmesemiar; 2011-05-24 - 2011-05-24
NMBU Untitled
 
37 Rørstad, Per Kr..
Grønne sertifikater. Energidag på IMT; 2011-04-12
NMBU Untitled
 
38 Rørstad, Per Kr..
Hogst eller ikke – Er bioenergi bra for klimaet?. Fagdag i fornybar energi; 2011-10-20 - 2011-10-20
NMBU Untitled
 
39 Rørstad, Per Kr..
La oss skille snørr og barter – Hvilke konklusjoner kan vi trekke ut fra det vi vet i dag?. Klimaskolen – Skog som en del av klimaløsningen; 2011-03-30
NMBU Untitled
 
40 Rørstad, Per Kr..
Skogbruk og klima – Hvor står skapet?. Fagdag for Buskerudskogbruket; 2011-04-06
NMBU Untitled
 
41 Rørstad, Per Kr..
Utslipp fra bioenergi - Effekten av utnyttelse av hogstavfall. Forskning og fakta om skog og klima; 2011-01-06
NMBU Untitled
 
42 Rørstad, Per Kr.; Bolkesjø, Torjus Folsland.
Grønne sertifikater - Hvem - hva - hvor?. Årsmelding, Institutt for naturforvaltning 2011 (2010) s. 12-15
NMBU Untitled
 
43 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger.
Er det nok råstoff til å nå bioenergimålene i Europa?. Norsk Skogbruk 2011 (9) s. 30-31
NMBU Untitled
 
44 Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger.
Virkemidler for å fremme fornybar energi i Europa. Bioenergi : fagtidsskrift 2011 (4) s. 18-21
NMBU Untitled
 
45 Trømborg, Erik; Havskjold, Monica; Lislebø, Ole; Rørstad, Per Kr..
Projecting demand and supply of forest biomass for heating in Norway. Energy Policy 2011 ;Volum 39.(11) s. 7049-7058
NMBU Untitled
 
46 Trømborg, Erik; Sjølie, Hanne Kathrine; Bergseng, Even; Bolkesjø, Torjus Folsland; Hofstad, Ole; Rørstad, Per Kr.; Solberg, Birger; Sunde, Kathrin.
Carbon cycle effects of different strategies for utilisation of forest resources - a review. Ås: Institutt for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap 2011 44 s. INA fagrapport(19)
NMBU Untitled
 
2003
47 Rørstad, Per Kr.; Vatn, Arild; Romstad, Eirik.
Systemanalyse som verktøy for bedre miljø - Erfaringer fra forskningsprogrammet MILDRI. Landbruksøkonomisk forum 2003 ;Volum 30.(3) s. 29-40
NMBU Untitled
 
2000
48 Morken, John; Rørstad, Per Kr..
Environmentally friendly Manure Management Technologies and Policy Instruments. International Conference on Agricultural Effects on Ground and Surface Waters; 2000-10-01 - 2000-10-04
NMBU Untitled
 
1997
49 Vatn, Arild; Bakken, Lars R.; Lundeby, Halstein; Romstad, Eirik; Rørstad, Per Kr.; Vold, Arild; Botterweg, Peter.
Regulating nonpoint-source pollution from agriculture: An integrated modelling analysis. European Review of Agricultural Economics 1997 ;Volum 24.(0165-15) s. 207-229
NIBIO NMBU Untitled
 
1996
50 Vatn, Arild; Bakken, Lars; Bleken, Marina Azzaroli; Botterweg, Peter; Lundeby, Halstein; Romstad, Eirik; Rørstad, Per Kr.; Vold, Arild.
Policies for Reduced Nutrient Losses from Norwegian Agriculture. Integrating Economics and Ecology. : Norges landbrukshøgskole 1996 319 s. Norwegian Journal of Agricultural Sciences, Supplement(23)
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste