Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 118 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Amundsen, Vilde Steiro; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Virtually the Reality: Negotiating the Distance between Standards and Local Realities When Certifying Sustainable Aquaculture. Sustainability 2019 ;Volum 11.(9) s. -
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje Cecilie; Hersoug, Bjørn.
Områdesamarbeid og brakkleggingsområder i havbruk. Møte med Mattilsynet; 2019-10-09
NOFIMA SAMFORSK UiT Untitled
 
3 Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Endringer i arealplanlegging av sjøområder? Mulig betydning for havbruk. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-588-0) 60 s. Nofima rapportserie(11/2019)
NOFIMA SAMFORSK Untitled
 
4 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Aquaculture governance at high sea. Brohode Havbruk 2050; 2019-10-30 - 2019-10-31
SAMFORSK Untitled
 
5 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Bærekraft i sjømatnæringen. Sjømat Rådets faglige forum; 2019-09-18 - 2019-09-18
SAMFORSK Untitled
 
6 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Lite klokt av Sjømat Norge å refse fagfolk som deltar i offentlig debatt om oppdrett. Forskersonen.no 2019
SAMFORSK Untitled
 
7 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Myter og fakta om norsk havbruksnæring. Arendalsuka; 2019-08-13 - 2019-08-13
SAMFORSK Untitled
 
8 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Social acceptability and the role of media. European Maritime Day; 2019-05-15 - 2019-05-17
SAMFORSK Untitled
 
9 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Var dette så klokt, Ystmark?. Klassekampen 2019 ;Volum 51.(78) s. 25-
SAMFORSK Untitled
 
10 Osmundsen, Tonje Cecilie; Amundsen, Vilde Steiro.
Bærekraft i havbruksnæringen. Næringsforening i Bergen; 2019-02-14 - 2019-02-14
NTNU SAMFORSK Untitled
 
11 Osmundsen, Tonje Cecilie; Dahl, Unni Alice; Kulseng, Bård Eirik.
Enhancing knowledge and coordination in obesity treatment: a case study of an innovative educational program. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19. s. 278-
NTNU SAMFORSK STO Untitled
 
12 Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei.
Visningstillatelser - utfordringer og muligheter. Søknad om visningstillatelse; 2019-04-02 - 2019-04-02
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2018
13 Amundsen, Vilde Steiro; Osmundsen, Tonje.
Virtually the reality: Negotiating the distance between standards and local realities when certifying salmon aquaculture. Aqua2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NTNU Untitled
 
14 Amundsen, Vilde Steiro; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Sustainability indicators for salmon aquaculture. Data in Brief 2018 ;Volum 20. s. 20-29
NTNU SAMFORSK Untitled
 
15 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Stien, Lars Helge.
Regler på kryss og tvers- blir det kontrovers? Effektene for fiskevelferd og –helse. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
16 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Gir ord holdning om dyreverd?. Seminar om oppdrett og fiskevelferd under Forskningsdagene 2018; 2018-09-24 - 2018-09-24
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
17 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Dahl, Irene Vanja; Gauteplass, Asle Årthun; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn.
Rammebetingelser i havbruk: Samarbeid i havbruk - rom for forbedringer?. Norsk Sjømat 2018 (5) s. 46-47
NOFIMA SAMFORSK UiT Untitled
 
18 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Havbruksforvaltning mot 2030. Abstract. Havbruk 2018 - Havbruksnæringen i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA SAMFORSK Untitled
 
19 Naper, Linn Renée; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 3. TFoU-rapport 2018:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-275-9) 172 s.
DMMH TFoU SAMFORSK Untitled
 
20 Olsen, Marit Schei; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Visningsanlegg i havbruk - foreløpige resultater fra SARA-prosjektet. Sjømat Norge Årsmøte; 2018-03-20
NTNU SAMFORSK Untitled
 
21 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Polarisering av havbruksdebatten. Havbruk2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
SAMFORSK Untitled
 
22 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Sertifisering? En markedsbillett eller av betydning for bærekraft?. Havbruk2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
SAMFORSK Untitled
 
23 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Sosial bærekraft i havbruk 4.0. Brohode Havbruk 2050; 2018-10-30 - 2018-10-31
SAMFORSK Untitled
 
24 Osmundsen, Tonje Cecilie; Amundsen, Vilde Steiro.
Havbruksnæringens arbeid for et bedre omdømme og bruk av sertifisering. The Salmon lansering bærekraftsrapport; 2018-12-04 - 2018-12-04
NTNU SAMFORSK Untitled
 
25 Osmundsen, Tonje Cecilie; Amundsen, Vilde Steiro.
Putting certification schemes into water - experiences from certified fish farmers. Aqua2018; 2018-08-20
NTNU SAMFORSK Untitled
 
26 Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei.
Hva kan vi /næringen gjøre for å sikre et godt omdømme fremover?. Høstkonferansen Salmon Group; 2018-11-13 - 2018-11-13
NTNU SAMFORSK Untitled
 
27 Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei.
Showcasing salmon. Ocean Week; 2018-05-09 - 2018-05-10
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2017
28 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian.
REGFISHWELH; Bedre praksis/forvaltning fiskehelse og velferd?. Mattilsynet; Regionalt kontaktmøte fiskehelse; 2017-11-22 - 2017-11-22
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
29 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian.
REGFISHWELH; presentasjon av prosjektet med spørsmålsdiskusjon. Mattilsynet; Kontaktmøte i regional faggruppe fiskehelse og fiskevelferd; 2017-11-21 - 2017-11-22
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
30 Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Birgitte; Haugset, Anne Sigrid; Osmundsen, Tonje; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Lorentzen, Ranveig Sofie.
Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 2. TFoU-rapport 2017:09. Steinkjer: TFoU A/S 2017 (ISBN 978-82-7732-258-2) 126 s.
DMMH NORD OSLOMET NTNU TFoU Untitled
 
31 Olsen, Marit Schei; Osmundsen, Tonje.
Media framing of aquaculture. Marine Policy 2017 ;Volum 76. s. 19-27
NTNU SAMFORSK Untitled
 
32 Osmundsen, Tonje.
Blir presset, refset og får korrupt-stempel.. Agderposten [Avis] 2017-06-16
SAMFORSK Untitled
 
33 Osmundsen, Tonje.
Forvaltningsutfordringer i forhold til dagens organisering - sett i lys av reformer og endringsbehov. Seminar FHF; 2017-06-12 - 2017-06-12
SAMFORSK Untitled
 
34 Osmundsen, Tonje.
Har forsket på den svært polariserte debatten. Hitra-Frøya [Avis] 2017-06-27
SAMFORSK Untitled
 
35 Osmundsen, Tonje.
Kritiske oppdrettsforskere får oppmerksomhet. NRK Hordaland [Radio] 2017-06-15
SAMFORSK Untitled
 
36 Osmundsen, Tonje.
Rammer for vekst - rettslige og organisatoriske utfordringer i havbruksnæringen. Arendalsuka; 2017-08-16 - 2017-08-16
SAMFORSK Untitled
 
37 Osmundsen, Tonje; Almklov, Petter Grytten; Tveterås, Ragnar.
Fish farmers and regulators coping with the wickedness of aquaculture. Aquaculture Economics & Management 2017 ;Volum 21.(1) s. 163-183
SAMFORSK UIS Untitled
 
38 Osmundsen, Tonje; Olsen, Marit Schei.
The imperishable controversy over aquaculture. Marine Policy 2017 ;Volum 76. s. 136-142
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2016
39 Brattheim, Berit J; Toussaint, Pieter Jelle; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild; Osmundsen, Tonje.
Samhandling med IKT (SIKT), prosjekt 229623 Sluttrapport til Forskningsrådet. NTNU: Prosjektrapport 2016
NTNU SAMFORSK SINTEF UiO Untitled
 
40 Haugset, Anne Sigrid; Osmundsen, Tonje; Caspersen, Joakim; Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Birgitte.
Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 1: Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82–7732–236-0) 144 s.
DMMH HIOA SAMFORSK TFoU Untitled
 
41 Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Osmundsen, Tonje; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Andreassen, Otto.
HAVBRUK. Regelrett eller - rett regel?.
NOFIMA SAMFORSK UIS UiT Untitled
 
42 Kongsvik, Trond; Halvorsen, Kristin; Osmundsen, Tonje; Gjøsund, Gudveig.
Strengthening patient safety in transitions of care: an emerging role for local medical centres in Norway. BMC Health Services Research 2016 ;Volum 16.(452) s. -
NTNU SAMFORSK Untitled
 
43 Kulseng, Bård Eirik; Osmundsen, Tonje.
Trepartskonsultasjoner: pasient, fastlege og spesialist i elektronisk samhandling. Forskning og erfaring.. Avslutningsseminar for NFR-prosjektet Samhandling og IKT (SIKT); 2016-06-07 - 2016-06-07
NTNU SAMFORSK STO Untitled
 
44 Olsen, Marit Schei; Osmundsen, Tonje.
Medias bilde av lakseoppdrett.. Havbruk 2016; 2016-04-18
NTNU SAMFORSK Untitled
 
45 Olsen, Marit Schei; Osmundsen, Tonje.
Medias bilde av lakseoppdrett - en analyse av norske mediers dekning av oppdrettsnæringen. Faglig foredrag for Havforskningsinstituttet; 2016-11-16 - 2016-11-16
NTNU SAMFORSK Untitled
 
46 Osmundsen, Tonje.
Avisstrid, rømlinger og børstemark. Norsk Fiskerinæring nr. 4 [Tidsskrift] 2016-04-01
SAMFORSK Untitled
 
47 Osmundsen, Tonje.
Balansert om oppdrett i media. Fiskeribladet fiskaren [Fagblad] 2016-05-29
SAMFORSK Untitled
 
48 Osmundsen, Tonje.
Debatten om oppdrett står stille. NRK Troms [Radio] 2016-07-13
SAMFORSK Untitled
 
49 Osmundsen, Tonje.
Forvaltningsobjekt i laksenæringa - hindrer upresise og kontroversielle indikatorer den nødvendige forutsigbarheten for laksevekst?. Tekmar2016; 2016-12-06 - 2016-12-07
SAMFORSK Untitled
 
50 Osmundsen, Tonje.
Forvaltningsobjekt i laksenæringen - hindrer upresise og kontroversielle indikatorer den nødvendige forutsigbarheten for laksevekst?. Tekmar; 2016-12-06 - 2016-12-07
SAMFORSK Untitled
 
    Vis neste liste