Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 132 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Hersoug, Bjørn; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Arealforvaltning av norsk havbruksnæring. Vurdering av scenarioer i «Havbruksforvaltning 2030». Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-625-2) 20 s. Nofima rapportserie(9/2020)
NOFIMA SAMFORSK Untitled
 
2 Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Kristiansen, Tore S; Størkersen, Kristine Vedal.
Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: three conflict cases. Marine Policy 2020
HAVFORSK SAMFORSK UiO UiT VETINST Untitled
 
2019
3 Amundsen, Vilde Steiro; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Virtually the Reality: Negotiating the Distance between Standards and Local Realities When Certifying Sustainable Aquaculture. Sustainability 2019 ;Volum 11.(9) s. -
NTNU SAMFORSK Untitled
 
4 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Områdesamarbeid i norsk havbruk. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-613-9) 40 s. Nofima rapportserie(34/2019)
NOFIMA SAMFORSK UIS UiT Untitled
 
5 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje Cecilie; Hersoug, Bjørn.
Områdesamarbeid og brakkleggingsområder i havbruk. Møte med Mattilsynet; 2019-10-09
NOFIMA SAMFORSK UiT Untitled
 
6 Mikkelsen, Eirik Inge; Hersoug, Bjørn; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Tidsbegrensning og krav til bruk av sjøareal til havbruk. Presentasjon levert skriftlig til Fiskeri- og havbruksnæringens forsknignsfinansiering (FHF); 2019-09-16
NOFIMA SAMFORSK Untitled
 
7 Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Endringer i arealplanlegging av sjøområder? Mulig betydning for havbruk. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-588-0) 60 s. Nofima rapportserie(11/2019)
NOFIMA SAMFORSK Untitled
 
8 Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Endringer i arealplanlegging av sjøområder? Mulig betydning for havbruk. Presentasjon levert skriftlig til Fiskeri- og havbruksnæringens forsknignsfinansiering (FHF); 2019-03-30
NOFIMA SAMFORSK Untitled
 
9 Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Kan marine industriparker gi mer areal til havbruk?. Nordlys 2019 s. 3-
NOFIMA SAMFORSK Untitled
 
10 Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Trenger mer plass. Avisa Nordland 2019 s. 3-
NOFIMA SAMFORSK Untitled
 
11 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Aquaculture governance at high sea. Brohode Havbruk 2050; 2019-10-30 - 2019-10-31
SAMFORSK Untitled
 
12 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Bærekraft i sjømatnæringen. Sjømat Rådets faglige forum; 2019-09-18 - 2019-09-18
SAMFORSK Untitled
 
13 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Lite klokt av Sjømat Norge å refse fagfolk som deltar i offentlig debatt om oppdrett. Forskersonen.no 2019
SAMFORSK Untitled
 
14 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Myter og fakta om norsk havbruksnæring. Arendalsuka; 2019-08-13 - 2019-08-13
SAMFORSK Untitled
 
15 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Social acceptability and the role of media. European Maritime Day; 2019-05-15 - 2019-05-17
SAMFORSK Untitled
 
16 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Var dette så klokt, Ystmark?. Klassekampen 2019 ;Volum 51.(78) s. 25-
SAMFORSK Untitled
 
17 Osmundsen, Tonje Cecilie; Amundsen, Vilde Steiro.
Bærekraft i havbruksnæringen. Næringsforening i Bergen; 2019-02-14 - 2019-02-14
NTNU SAMFORSK Untitled
 
18 Osmundsen, Tonje Cecilie; Amundsen, Vilde Steiro; Alexander, Karen A.; Asche, Frank; Bailey, Jennifer Leigh; Finstad, Bengt; Olsen, Marit Schei; Hernandez, Klaudia; Salgado, Hugo.
The operationalisation of sustainability: Sustainable aquaculture production as defined by certification schemes. Global Environmental Change 2019 ;Volum 60.
NINA NTNU SAMFORSK UIS Untitled
 
19 Osmundsen, Tonje Cecilie; Dahl, Unni Alice; Kulseng, Bård Eirik.
Enhancing knowledge and coordination in obesity treatment: a case study of an innovative educational program. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19. s. 278-
NTNU SAMFORSK STO Untitled
 
20 Osmundsen, Tonje Cecilie; Mikkelsen, Eirik Inge; Hersoug, Bjørn.
Sosial bærekraft i kystkommunene. Norsk Fiskeoppdrett 2019 (11) s. 56-59
NOFIMA SAMFORSK UiT Untitled
 
21 Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei.
Visningstillatelser - utfordringer og muligheter. Søknad om visningstillatelse; 2019-04-02 - 2019-04-02
NTNU SAMFORSK Untitled
 
22 Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei; Thorvaldsen, Trine.
The making of a louse- Constructing governmental technology for sustainable aquaculture. Environmental Science and Policy 2019 ;Volum 104. s. 121-128
OCEAN SAMFORSK Untitled
 
23 Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge.
Intervju fjørfe. Samling av notater fra intervju blant fjørfenæring og -forvaltning. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning 2019 36 s.
SAMFORSK UiT VETINST Untitled
 
24 Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge.
Intervju om fiskevelferd. Samling av notater fra feltarbeid og intervju blant oppdrettsnæring og forvaltning. TRONDHEIM: NTNU Samfunnsforskning 2019 109 s.
SAMFORSK UiT VETINST Untitled
 
25 Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge.
Resultat om dyrevelferd. Svar på spørreundersøkelse blant kyllingbønder. TRONDHEIM: NTNU Samfunnsforskning 2019 15 s.
SAMFORSK UiT VETINST Untitled
 
26 Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge.
Resultat om fiskevelferd til internt bruk. Svar på spørreundersøkelse blant oppdrettere og forvaltning. TRONDHEIM: NTNU Samfunnsforskning 2019 53 s.
VETINST SAMFORSK UiT Untitled
 
2018
27 Amundsen, Vilde Steiro; Osmundsen, Tonje.
Virtually the reality: Negotiating the distance between standards and local realities when certifying salmon aquaculture. Aqua2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NTNU Untitled
 
28 Amundsen, Vilde Steiro; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Sustainability indicators for salmon aquaculture. Data in Brief 2018 ;Volum 20. s. 20-29
NTNU SAMFORSK Untitled
 
29 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Stien, Lars Helge.
Regler på kryss og tvers- blir det kontrovers? Effektene for fiskevelferd og –helse. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
30 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Gir ord holdning om dyreverd?. Seminar om oppdrett og fiskevelferd under Forskningsdagene 2018; 2018-09-24 - 2018-09-24
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
31 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Dahl, Irene Vanja; Gauteplass, Asle Årthun; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn.
Rammebetingelser i havbruk: Samarbeid i havbruk - rom for forbedringer?. Norsk Sjømat 2018 (5) s. 46-47
NOFIMA SAMFORSK UiT Untitled
 
32 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Havbruksforvaltning mot 2030. Abstract. Havbruk 2018 - Havbruksnæringen i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA SAMFORSK Untitled
 
33 Naper, Linn Renée; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 3. TFoU-rapport 2018:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-275-9) 172 s.
DMMH TFoU SAMFORSK Untitled
 
34 Olsen, Marit Schei; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Visningsanlegg i havbruk - foreløpige resultater fra SARA-prosjektet. Sjømat Norge Årsmøte; 2018-03-20
NTNU SAMFORSK Untitled
 
35 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Polarisering av havbruksdebatten. Havbruk2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
SAMFORSK Untitled
 
36 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Sertifisering? En markedsbillett eller av betydning for bærekraft?. Havbruk2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
SAMFORSK Untitled
 
37 Osmundsen, Tonje Cecilie.
Sosial bærekraft i havbruk 4.0. Brohode Havbruk 2050; 2018-10-30 - 2018-10-31
SAMFORSK Untitled
 
38 Osmundsen, Tonje Cecilie; Amundsen, Vilde Steiro.
Havbruksnæringens arbeid for et bedre omdømme og bruk av sertifisering. The Salmon lansering bærekraftsrapport; 2018-12-04 - 2018-12-04
NTNU SAMFORSK Untitled
 
39 Osmundsen, Tonje Cecilie; Amundsen, Vilde Steiro.
Putting certification schemes into water - experiences from certified fish farmers. Aqua2018; 2018-08-20
NTNU SAMFORSK Untitled
 
40 Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei.
Hva kan vi /næringen gjøre for å sikre et godt omdømme fremover?. Høstkonferansen Salmon Group; 2018-11-13 - 2018-11-13
NTNU SAMFORSK Untitled
 
41 Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei.
Showcasing salmon. Ocean Week; 2018-05-09 - 2018-05-10
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2017
42 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian.
REGFISHWELH; Bedre praksis/forvaltning fiskehelse og velferd?. Mattilsynet; Regionalt kontaktmøte fiskehelse; 2017-11-22 - 2017-11-22
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
43 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian.
REGFISHWELH; presentasjon av prosjektet med spørsmålsdiskusjon. Mattilsynet; Kontaktmøte i regional faggruppe fiskehelse og fiskevelferd; 2017-11-21 - 2017-11-22
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
44 Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Birgitte; Haugset, Anne Sigrid; Osmundsen, Tonje; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Lorentzen, Ranveig Sofie.
Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 2. TFoU-rapport 2017:09. Steinkjer: TFoU A/S 2017 (ISBN 978-82-7732-258-2) 126 s.
DMMH NORD OSLOMET NTNU TFoU Untitled
 
45 Olsen, Marit Schei; Osmundsen, Tonje.
Media framing of aquaculture. Marine Policy 2017 ;Volum 76. s. 19-27
NTNU SAMFORSK Untitled
 
46 Osmundsen, Tonje.
Blir presset, refset og får korrupt-stempel.. Agderposten [Avis] 2017-06-16
SAMFORSK Untitled
 
47 Osmundsen, Tonje.
Forvaltningsutfordringer i forhold til dagens organisering - sett i lys av reformer og endringsbehov. Seminar FHF; 2017-06-12 - 2017-06-12
SAMFORSK Untitled
 
48 Osmundsen, Tonje.
Har forsket på den svært polariserte debatten. Hitra-Frøya [Avis] 2017-06-27
SAMFORSK Untitled
 
49 Osmundsen, Tonje.
Kritiske oppdrettsforskere får oppmerksomhet. NRK Hordaland [Radio] 2017-06-15
SAMFORSK Untitled
 
50 Osmundsen, Tonje.
Rammer for vekst - rettslige og organisatoriske utfordringer i havbruksnæringen. Arendalsuka; 2017-08-16 - 2017-08-16
SAMFORSK Untitled
 
    Vis neste liste