Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Navrud   Fornavn: Ståle   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 486 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Neste >>

2021
1 Bærum, Kim Magnus; Blumentrath, Stefan; Fossøy, Frode; Hesthagen, Trygve H.; Bremset, Gunnbjørn; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Westberg, Nina Buvik; Rød, Maria E..
Utredning av tiltaksplaner mot fremmede ferskvannsarter i Norge. En faglig gjennomgang av tiltak og spredningsrisiko sett i sammenheng med nyttekostnadsanalyser for tre områder og fire fremmede fiskearter. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4699-6) 92 s. NINA rapport(1924)
NINA Untitled
 
2020
2 Boman, Mattias; Strange, Nils; Kristrøm, Bengt; Navrud, Ståle; Moonsammy, Stephen.
Can happiness be a welfare indicator? Validity testing using sustainability indicators. 24th Annual conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE); 2020-06-26 - 2020-06-29
NMBU Untitled
 
3 Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Acceptance of national wind power development and exposure - A case-control choice experiment approach. SSB - Discussion papers 2020 s. -
NINA UIS NMBU Untitled
 
4 Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Acceptance of National Wind Power Development and Exposure – Not-in-anybody’s-backyard. 42nd Meeting of the Norwegian Association of Economists; 2020-01-06 - 2020-01-07
NINA SSB UIS NMBU Untitled
 
5 Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Acceptance of wind power development and exposure – Not-in-anybody’s-backyard. Energy Policy 2020 ;Volum 147. s. -
NINA SSB UIS NMBU Untitled
 
6 Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Scope elasticity and economic significance in discrete choice experiments. SSB - Discussion papers 2020 s. -
NINA UIS NMBU Untitled
 
7 Endrestøl, Anders; Jacobsen, Rannveig Margrete; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av fremmede arter – om å finne nåla i høystakken. NINA fakta 2020 (1-2020)
NINA Untitled
 
8 Geels, C; Andersen, M. S.; Andersson, C.; Christensen, J. H.; Forsberg, B; Frohn, LM; Gislason, T.; Hänninen, O.; Im, U; Jensen, A.; Karvosenoja, N.; Kukkonen, J.; Sofiev, M; Karppinen, A; Navrud, Ståle; Lehtomäki, H.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Raashcou-Nielsen, O.; Hvidtfeldt, U.; Strandell, A.; Paunu, Ville-Veikko; Pedersen, CB; Timmermann, A.; Plejdrup, M. S.; Schwarze, Per Everhard; Segersson, D.; Seifert-Dähnn, Isabel; Sigsgaard, T.; Thorsteinsson, T; Moss, A.; Vennemo, Haakon; Brandt, J..
An interdisciplinary view on air pollution and its impact on health and welfare in the Nordic countries. I: Proceedings of Abstracts. 12th International Conference on Air Quality Science and Application. Online Conference. Hatfield: The Air quality Conference 2020 ISBN 9781527258297. s. 97-
FHI NILU NIVA NMBU Untitled
 
9 Grimsrud, Kristine; Barton, David Nicholas; Navrud, Ståle; Lindhjem, Henrik.
Verdsetting av naturgoder i FNs naturregnskap. Samfunnsøkonomen 2020 ;Volum 34.(6) s. 52-69
NINA SSB NMBU Untitled
 
10 Handberg, Øyvind Nystad; Iversen, Endre Kildal; Navrud, Ståle; Jakobsen, Erik w.; Handberg, Øyvind Nystad.
ØRN OG NORSK REISELIV. Oslo: Menon Economics 2020 96 s.
NMBU Untitled
 
11 Handberg, Øyvind Nystad; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Vistad, Odd Inge.
Lokale virkninger av vindkraft. Oslo: Menon-publikasjon 87/2020 2020 87 s.
NINA NMBU Untitled
 
12 Hendrichsen, Ditte Katrine; Sandvik, Hanno; Töpper, Joachim Paul; Olsen, Siri Lie; Hilmo, Olga; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Fleisje, Erlend Magnussen.
Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Kunnskapsstatus per 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3489-4) 157 s. NINA rapport(1735)
NINA UiO Untitled
 
13 Iversen, Endre Kildal; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Socially optimal development of a tourism destination: The case of Norefjell. Assessing welfare effects of cultural and environmental goods in the context of urbanisation; 2020-01-21 - 2020-01-23
NINA NMBU Untitled
 
14 Jacobsen, Rannveig Margrete; Endrestøl, Anders; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av nye fremmede arter i Norge - Uttesting og videreutvikling av overvåkingssystem for fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3483-2) 97 s. NINA rapport(1729)
NINA Untitled
 
15 Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Scope elasticities of willingness to pay in discrete choice experiments. 42nd Meeting of the Norwegian Association for Economists; 2020-01-06 - 2020-01-07
NINA UIS NMBU Untitled
 
16 Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Scope elasticity and economic significance in discrete choice experiments. 25th Annual Conference of the EAERE, Berlin (online); 2020-06-20 - 2020-07-03
NINA UIS NMBU Untitled
 
17 Lindhjem, Henrik; Dombu, Siri Voll; Laugesen, Jens; Magnussen, Kristin; Møskeland, Thomas; Navrud, Ståle.
Verdsetting av miljørelatert nytte ved håndtering av forurensede sedimenter: Kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser. Oslo: Menon-publikasjon 24/2020 2020 200 s.
NIBIO NMBU Untitled
 
18 Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Laugesen, Jens.
Verdsetting av miljørelatert nytte ved håndtering av forurensede sedimenter: Kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser. Fagseminar for Kystverkets avdelinger; 2020-11-19 - 2020-11-19
NMBU Untitled
 
19 Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Laugesen, Jens.
Verdsetting av miljørelatert nytte ved håndtering av forurensede sedimenter: Kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser. Fagseminar for Miljødirektoratets avdelinger; 2020-11-19 - 2020-11-19
NMBU Untitled
 
20 Meressa, Abrha Megos; Navrud, Ståle.
"Not my cup of coffee”. Farmers’ Preferences for Coffee Variety Traits - Lessons for Crop Breeding in the Age of Climate Change. Bio-based and Applied Economics 2020
NMBU Untitled
 
21 Navrud, Ståle.
Contingent Valuation – Current research challenges and ideas for assessing externalities of urbanization on landscape aestehics and biodiversity. "Valuechange" workshop: Asessing welfare effects of cultural and environmental goods in the context of urbanization; 2020-01-21 - 2020-01-23
NMBU Untitled
 
22 Navrud, Ståle.
«Korona kan bli naturens Greta Thunberg» på www.nrk.no i Intervjuet om viktigheten av å prise naturen slik at den samfunnsøkonomiske verdien av å verne biologisk mangfold synliggjøres og hjelper oss til å oppnå Aichi-målene som ble fastsatt på FNs biomangfoldskonferanse i Aichi, Japan i 2010.. www.nrk.no [Internett] 2020-05-05
NMBU Untitled
 
23 Navrud, Ståle.
«Norges usynlige gigantgevinst». Intervjuet om samfunnsøkonomisk nytteverdi av redusert dødsrisiko og verdien av statistiske liv, og bruken i samfunnsøkonomiske analyser av tiltak mot koronapandemien.. Dagens Næringsliv [Avis] 2020-05-16
NMBU Untitled
 
24 Navrud, Ståle.
«Statistiske liv og statistisk død». Itervjuet om hvordan en kan beregne nyttesiden av det samfunnsøkonomiske regnestykket for Norges tiltak mot koronaviruset. Dag og Tid [Avis] 2020-03-27
NMBU Untitled
 
25 Navrud, Ståle.
Valuing enivironment, public health and cultural heritage. ENE 423 Economics of the Environment and Climate; 2020-09-29
NMBU Untitled
 
26 Navrud, Ståle; Lindhjem, Henrik.
Valuing environmental damages of oil spills from ships. Sluttseminar for NFR-prosjektet MarES (Changing uses and values of marine ecosystem services in Arctic Norway); 2020-10-22 - 2020-10-22
NINA NMBU Untitled
 
27 Navrud, Ståle.
Verdsetting av miljøgoder i samfunnsøkonomiske analyser. ECN 427 Samfunnsøkonomiske analyser; 2020-09-28
NMBU Untitled
 
28 Navrud, Ståle; Aweke, Abinet Tilahun.
A shot in the dark? Estimating households`welfare loss from electricity blackouts in developing countries. 42. Årlige forskermøte for Samfunnsøkonomene; 2020-01-06 - 2020-01-07
NMBU NTNU Untitled
 
29 Sabyrbekov, Rahat; Dallimer, Martin; Navrud, Ståle.
Nature affinity and willingness to pay for urban green spaces in a developing country. Landscape and Urban Planning 2020 ;Volum 194.
NMBU Untitled
 
30 Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Dahle, Sondre; Davey, Marie Louise; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Magnussen, Kristin; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Forslag til nasjonal insektovervåking. Erfaringer fra et pilotforsøk samt en nytte-kostnadsanalyse. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3479-5) 107 s. NINA rapport(1725)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2019
31 Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Engelien, Erik; Syverhuset, Anne Olga; Bekkby, Trine; Rinde, Eli.
Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7155-3) 163 s. NIVA-rapport(7420)
NINA NIVA SSB Untitled
 
32 Dugstad, Anders; Navrud, Ståle.
Can Experts Predict Households’ Willigness-to-pay to Preserve the Amazon Rainforest? Comparing Contingent Valuation, Expert assessment and Benefit Transfer. Nordic Annual Environmental and Resource Economics (NAERE); 2019-04-11 - 2019-04-12
NMBU Untitled
 
33 Dugstad, Anders; Navrud, Ståle.
How Reliable are Expert Predictions of Households’ Willingness-to-Pay to Preserve the Amazon Rainforest? Comparing Contingent Valuation, Delphi Survey and Benefit Transfer. LEEPin2019; 2019-06-24 - 2019-06-25
NMBU Untitled
 
34 Dugstad, Anders; Navrud, Ståle.
How Reliable are Expert Predictions of Households’ Willingness-to-Pay to Preserve the Amazon Rainforest? Comparing Contingent Valuation, Delphi Survey and Benefit Transfer. Workshop on Non-market Valuation (WONV) 2019; 2019-07-01 - 2019-07-02
NMBU Untitled
 
35 Dugstad, Anders; Navrud, Ståle.
How Reliable are Expert Predictions of Households’ Willingness-to-Pay to Preserve the Amazon Rainforest? Comparing Contingent Valuation, Delphi Survey and Benefit Transfer. EAERE 2019; 2019-06-26 - 2019-06-29
NMBU Untitled
 
36 Dugstad, Anders; Navrud, Ståle.
Verdien av å bevare Amazonasregnskogen. Dagens næringsliv 2019
NMBU Untitled
 
37 Lindhjem, Henrik; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Handberg, Øyvind; Kipperberg, Gorm; Kløw, Eirik; Navrud, Ståle.
Økonomer vil kreve avgift fra vindkraft. Finansavisen 2019 ;Volum 28.(216) s. 12-13
SSB UIS NMBU NINA Untitled
 
38 Lindhjem, Henrik; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Handberg, Øyvind Nystad; Kipperberg, Gorm; Kløw, Eirik; Navrud, Ståle.
Vindkraft i motvind – Miljøkostnadene er ikke til å blåse av. Samfunnsøkonomen 2019 (4) s. 6-17
SSB UiO UIS NMBU NINA Untitled
 
39 Lindhjem, Henrik; Laugesen, Jens; Navrud, Ståle; Møskeland, Thomas; Skjeflo, Sofie; Magnussen, Kristin.
Verdsetting av nytten av håndtering av forurensede sedimenter - fase 1 av hovedprosjekt. OSLO: MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2019 2019 46 s.
NMBU Untitled
 
40 Lindhjem, Henrik; Åsheim, Erlend Røshol; Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle.
Kort forklaring om spørreundersøkelse. IntraFish Media AS 2019
UIS NMBU NINA Untitled
 
41 Navrud, Ståle.
Determining Social Costs of Environmental Impacts and Social Benefits of Mitigation Measures. Workshop on “Sustaniability Assessment of Infrastructure Projects – Geotechnical Aspects"; 2019-11-26
NMBU Untitled
 
42 Navrud, Ståle.
Metodisk tilnærming til økonomisk verdsetting av helse- og miljøeffekter av lokal luftforurensning. "Verdsetting av effekter av luftforurensning på helse, miljø og materialer»; 2019-11-25
NMBU Untitled
 
43 Navrud, Ståle.
State-of-play and key problems in studies valuing environmental impacts of chemicals. Valuing environmental bads: A dialogue between ecotoxicologists and environmental economists on the valuation of environmental impacts of chemicals; 2019-05-28
NMBU Untitled
 
44 Navrud, Ståle.
Valuing Ecosystem Service Damages for Policy Use. Valuing ecosystem services: Future trends; 2019-03-08
NMBU Untitled
 
45 Navrud, Ståle.
Valuing Public Goods – From Norwegian Fjords to the Amazon Rainforest. Department Seminar; 2019-10-31
NMBU Untitled
 
46 Navrud, Ståle.
Valuing the Economic Benefits of Public Goods - Ecosystem services, public health, and cultural heritage. Emnet ENE 423 Environmental Economics, NHH; 2019-10-31
NMBU Untitled
 
47 Navrud, Ståle.
Verdsetting av fellesgoder i samfunnsøkonomiske analyser. Emnet ENE 427 Samfunnsøkonomisk Prosjektanalyse; 2019-10-30
NMBU Untitled
 
48 Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin; Lindhjem, Henrik.
Verdsetting av natur, friluftsliv og folkehelse. Faglig Lunchseminar for "Grønne" Økonomer"; 2019-04-03
NMBU Untitled
 
49 Navrud, Ståle; Romstad, Eirik.
Grunnrenteskatt alene løser ikke miljøproblemene med lakseoppdrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
NMBU Untitled
 
50 Navrud, Ståle; Vondolia, Godwin K.
Farmers´ preferences for reductions in flood risk under monetary and non-monetary payment modes. Water Resources and Economics 2019 s. -
NIVA NMBU Untitled
 
    Vis neste liste