Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Navrud   Fornavn: Ståle   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 497 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Neste >>

2021
1 Blaalid, Rakel; Magnussen, Kristin; Westberg, Nina Buvik; Navrud, Ståle.
A benefit-cost analysis framework for prioritization of control programs for well-established invasive alien species. NeoBiota 2021 ;Volum 68. s. 31-52
UiB NINA NMBU Untitled
 
2 Bærum, Kim Magnus; Blumentrath, Stefan; Fossøy, Frode; Hesthagen, Trygve H.; Bremset, Gunnbjørn; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Westberg, Nina Buvik; Rød, Maria E..
Utredning av tiltaksplaner mot fremmede ferskvannsarter i Norge. En faglig gjennomgang av tiltak og spredningsrisiko sett i sammenheng med nyttekostnadsanalyser for tre områder og fire fremmede fiskearter. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4699-6) 92 s. NINA rapport(1924)
NINA Untitled
 
3 Caspersen, Elise; Navrud, Ståle.
The sharing economy and consumer preferences for environmentally sustainable last mile deliveries. Transportation Research Part D: Transport and Environment 2021 ;Volum 95. s. -
TØI NMBU Untitled
 
4 Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
The Significance of Place Attachment in Stated Preference Research. WEAI VIRTUAL 96TH ANNUAL CONFERENCE; 2021-06-27 - 2021-07-01
NMBU NINA UIS Untitled
 
5 Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
“This is Ours” – Psychological Ownership in Stated Preference Research. 26th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists; 2021-06-23 - 2021-06-25
NMBU NINA UIS Untitled
 
6 Johnston, Robert J.; Boyle, Kevin J.; Loureiro, Maria L.; Navrud, Ståle; Rolfe, John.
Guidance to Enhance the Validity and Credibility of Environmental Benefit Transfers. Environmental and Resource Economics 2021 ;Volum 79. s. 575-624
NMBU Untitled
 
7 Magnussen, Kristin; Gundersen, Vegard; Barton, David Nicholas; Navrud, Ståle.
OVERORDNET SAMFUNNSØKONOMISK VURDERING AV Å ETABLERE NASJONALPARK I DELER AV ØSTMARKA. Oslo: Menon Economics 2021 65 s.
NINA NMBU Untitled
 
8 Navrud, Ståle.
Energy and Enviropnmental Valuation. FOR15: Environmental Economics and Markets; 2021-02-12
NMBU Untitled
 
9 Navrud, Ståle.
Keynote Lecture: Valuing Ecosystem Service Impacts From Renewable Energy. Renewable energy and conservation: conflict or synergy? ved forskerskolene “ECOS - Ecology and Society” og “Ecology – basics and appli; 2021-04-15
NMBU Untitled
 
10 Ratnaweera, Dino; Heistad, Arve; Navrud, Ståle.
The current use and potential of cost-benefit analysis in water sector projects. Water Science and Technology : Water Supply 2021 ;Volum 21.(4) s. 1438-1449
NMBU Untitled
 
11 Stensland, Stian; Dugstad, Anders; Navrud, Ståle.
The Recreational value of Atlantic salmon angling under different fishing regulations. Fisheries Management and Ecology 2021 ;Volum 28.(4) s. 362-372
NMBU Untitled
 
12 Yin, Hao; Brauer, Michael; Zhang, Junfeng (Jim); Cai, Wenjia; Navrud, Ståle; Burnett, Richard; Howard, Courtney; Deng, Zhu; Kammen, Daniel M.; Schellnhuber, Hans Joachim; Chen, Kai; Kan, Haidong; Chen, Zhan-Ming; Chen, Bin; Zhang, Ning; Mi, Zhifu; Coffman, D'Maris; Cohen, Aaron J.; Guan, Dabo; Zhang, Qiang; Gong, Peng; Liu, Zhu.
Population ageing and deaths attributable to ambient PM2·5 pollution: a global analysis of economic cost. The Lancet Planetary Health 2021 ;Volum 5.(6) s. e356-e367
NMBU Untitled
 
2020
13 Boman, Mattias; Strange, Nils; Kristrøm, Bengt; Navrud, Ståle; Moonsammy, Stephen.
Can happiness be a welfare indicator? Validity testing using sustainability indicators. 24th Annual conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE); 2020-06-26 - 2020-06-29
NMBU Untitled
 
14 Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Acceptance of national wind power development and exposure - A case-control choice experiment approach. SSB - Discussion papers 2020 s. -
NINA UIS NMBU SSB Untitled
 
15 Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Acceptance of National Wind Power Development and Exposure – Not-in-anybody’s-backyard. 42nd Meeting of the Norwegian Association of Economists; 2020-01-06 - 2020-01-07
NINA SSB UIS NMBU Untitled
 
16 Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Acceptance of wind power development and exposure – Not-in-anybody’s-backyard. Energy Policy 2020 ;Volum 147. s. -
NINA SSB UIS NMBU Untitled
 
17 Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Scope elasticity and economic significance in discrete choice experiments. SSB - Discussion papers 2020 s. -
NINA UIS NMBU SSB Untitled
 
18 Endrestøl, Anders; Jacobsen, Rannveig Margrete; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av fremmede arter – om å finne nåla i høystakken. NINA fakta 2020 (1-2020)
NINA Untitled
 
19 Geels, C; Andersen, M. S.; Andersson, C.; Christensen, J. H.; Forsberg, B; Frohn, LM; Gislason, T.; Hänninen, O.; Im, U; Jensen, A.; Karvosenoja, N.; Kukkonen, J.; Sofiev, M; Karppinen, A; Navrud, Ståle; Lehtomäki, H.; Lopez-Aparicio, Susana; Nielsen, O. K.; Raashcou-Nielsen, O.; Hvidtfeldt, U.; Strandell, A.; Paunu, Ville-Veikko; Pedersen, CB; Timmermann, A.; Plejdrup, M. S.; Schwarze, Per Everhard; Segersson, D.; Seifert-Dähnn, Isabel; Sigsgaard, T.; Thorsteinsson, T; Moss, A.; Vennemo, Haakon; Brandt, J..
An interdisciplinary view on air pollution and its impact on health and welfare in the Nordic countries. I: Proceedings of Abstracts. 12th International Conference on Air Quality Science and Application. Online Conference. Hatfield: The Air quality Conference 2020 ISBN 9781527258297. s. 97-
FHI NILU NIVA NMBU Untitled
 
20 Grimsrud, Kristine; Barton, David Nicholas; Navrud, Ståle; Lindhjem, Henrik.
Verdsetting av naturgoder i FNs naturregnskap. Samfunnsøkonomen 2020 ;Volum 34.(6) s. 52-69
NINA SSB NMBU Untitled
 
21 Handberg, Øyvind Nystad; Iversen, Endre Kildal; Navrud, Ståle; Jakobsen, Erik w.; Handberg, Øyvind Nystad.
ØRN OG NORSK REISELIV. Oslo: Menon Economics 2020 96 s.
NMBU Untitled
 
22 Handberg, Øyvind Nystad; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Vistad, Odd Inge.
Lokale virkninger av vindkraft. Oslo: Menon-publikasjon 87/2020 2020 87 s.
NINA NMBU Untitled
 
23 Hendrichsen, Ditte Katrine; Sandvik, Hanno; Töpper, Joachim Paul; Olsen, Siri Lie; Hilmo, Olga; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Fleisje, Erlend Magnussen.
Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Kunnskapsstatus per 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3489-4) 157 s. NINA rapport(1735)
NINA UiO Untitled
 
24 Iversen, Endre Kildal; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Socially optimal development of a tourism destination: The case of Norefjell. Assessing welfare effects of cultural and environmental goods in the context of urbanisation; 2020-01-21 - 2020-01-23
NINA NMBU SSB Untitled
 
25 Jacobsen, Rannveig Margrete; Endrestøl, Anders; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av nye fremmede arter i Norge - Uttesting og videreutvikling av overvåkingssystem for fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3483-2) 97 s. NINA rapport(1729)
NINA Untitled
 
26 Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Scope elasticities of willingness to pay in discrete choice experiments. 42nd Meeting of the Norwegian Association for Economists; 2020-01-06 - 2020-01-07
NINA UIS NMBU SSB Untitled
 
27 Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle.
Scope elasticity and economic significance in discrete choice experiments. 25th Annual Conference of the EAERE, Berlin (online); 2020-06-20 - 2020-07-03
NINA UIS NMBU SSB Untitled
 
28 Lindhjem, Henrik; Dombu, Siri Voll; Laugesen, Jens; Magnussen, Kristin; Møskeland, Thomas; Navrud, Ståle.
Verdsetting av miljørelatert nytte ved håndtering av forurensede sedimenter: Kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser. Oslo: Menon-publikasjon 24/2020 2020 200 s.
NIBIO NMBU Untitled
 
29 Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Laugesen, Jens.
Verdsetting av miljørelatert nytte ved håndtering av forurensede sedimenter: Kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser. Fagseminar for Kystverkets avdelinger; 2020-11-19 - 2020-11-19
NMBU Untitled
 
30 Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Laugesen, Jens.
Verdsetting av miljørelatert nytte ved håndtering av forurensede sedimenter: Kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser. Fagseminar for Miljødirektoratets avdelinger; 2020-11-19 - 2020-11-19
NMBU Untitled
 
31 Meressa, Abrha Megos; Navrud, Ståle.
"Not my cup of coffee”. Farmers’ Preferences for Coffee Variety Traits - Lessons for Crop Breeding in the Age of Climate Change. Bio-based and Applied Economics 2020
NMBU Untitled
 
32 Navrud, Ståle.
Contingent Valuation – Current research challenges and ideas for assessing externalities of urbanization on landscape aestehics and biodiversity. "Valuechange" workshop: Asessing welfare effects of cultural and environmental goods in the context of urbanization; 2020-01-21 - 2020-01-23
NMBU Untitled
 
33 Navrud, Ståle.
«Korona kan bli naturens Greta Thunberg» på www.nrk.no i Intervjuet om viktigheten av å prise naturen slik at den samfunnsøkonomiske verdien av å verne biologisk mangfold synliggjøres og hjelper oss til å oppnå Aichi-målene som ble fastsatt på FNs biomangfoldskonferanse i Aichi, Japan i 2010.. www.nrk.no [Internett] 2020-05-05
NMBU Untitled
 
34 Navrud, Ståle.
«Norges usynlige gigantgevinst». Intervjuet om samfunnsøkonomisk nytteverdi av redusert dødsrisiko og verdien av statistiske liv, og bruken i samfunnsøkonomiske analyser av tiltak mot koronapandemien.. Dagens Næringsliv [Avis] 2020-05-16
NMBU Untitled
 
35 Navrud, Ståle.
«Statistiske liv og statistisk død». Itervjuet om hvordan en kan beregne nyttesiden av det samfunnsøkonomiske regnestykket for Norges tiltak mot koronaviruset. Dag og Tid [Avis] 2020-03-27
NMBU Untitled
 
36 Navrud, Ståle.
Valuing enivironment, public health and cultural heritage. ENE 423 Economics of the Environment and Climate; 2020-09-29
NMBU Untitled
 
37 Navrud, Ståle; Lindhjem, Henrik.
Valuing environmental damages of oil spills from ships. Sluttseminar for NFR-prosjektet MarES (Changing uses and values of marine ecosystem services in Arctic Norway); 2020-10-22 - 2020-10-22
NINA NMBU Untitled
 
38 Navrud, Ståle.
Verdsetting av miljøgoder i samfunnsøkonomiske analyser. ECN 427 Samfunnsøkonomiske analyser; 2020-09-28
NMBU Untitled
 
39 Navrud, Ståle; Aweke, Abinet Tilahun.
A shot in the dark? Estimating households`welfare loss from electricity blackouts in developing countries. 42. Årlige forskermøte for Samfunnsøkonomene; 2020-01-06 - 2020-01-07
NMBU NTNU Untitled
 
40 Sabyrbekov, Rahat; Dallimer, Martin; Navrud, Ståle.
Nature affinity and willingness to pay for urban green spaces in a developing country. Landscape and Urban Planning 2020 ;Volum 194.
NMBU Untitled
 
41 Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Dahle, Sondre; Davey, Marie Louise; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Magnussen, Kristin; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Forslag til nasjonal insektovervåking. Erfaringer fra et pilotforsøk samt en nytte-kostnadsanalyse. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3479-5) 107 s. NINA rapport(1725)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2019
42 Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Engelien, Erik; Syverhuset, Anne Olga; Bekkby, Trine; Rinde, Eli.
Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7155-3) 163 s. NIVA-rapport(7420)
NINA NIVA SSB Untitled
 
43 Dugstad, Anders; Navrud, Ståle.
Can Experts Predict Households’ Willigness-to-pay to Preserve the Amazon Rainforest? Comparing Contingent Valuation, Expert assessment and Benefit Transfer. Nordic Annual Environmental and Resource Economics (NAERE); 2019-04-11 - 2019-04-12
NMBU Untitled
 
44 Dugstad, Anders; Navrud, Ståle.
How Reliable are Expert Predictions of Households’ Willingness-to-Pay to Preserve the Amazon Rainforest? Comparing Contingent Valuation, Delphi Survey and Benefit Transfer. LEEPin2019; 2019-06-24 - 2019-06-25
NMBU Untitled
 
45 Dugstad, Anders; Navrud, Ståle.
How Reliable are Expert Predictions of Households’ Willingness-to-Pay to Preserve the Amazon Rainforest? Comparing Contingent Valuation, Delphi Survey and Benefit Transfer. Workshop on Non-market Valuation (WONV) 2019; 2019-07-01 - 2019-07-02
NMBU Untitled
 
46 Dugstad, Anders; Navrud, Ståle.
How Reliable are Expert Predictions of Households’ Willingness-to-Pay to Preserve the Amazon Rainforest? Comparing Contingent Valuation, Delphi Survey and Benefit Transfer. EAERE 2019; 2019-06-26 - 2019-06-29
NMBU Untitled
 
47 Dugstad, Anders; Navrud, Ståle.
Verdien av å bevare Amazonasregnskogen. Dagens næringsliv 2019
NMBU Untitled
 
48 Lindhjem, Henrik; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Handberg, Øyvind; Kipperberg, Gorm; Kløw, Eirik; Navrud, Ståle.
Økonomer vil kreve avgift fra vindkraft. Finansavisen 2019 ;Volum 28.(216) s. 12-13
SSB UIS NMBU NINA Untitled
 
49 Lindhjem, Henrik; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Handberg, Øyvind Nystad; Kipperberg, Gorm; Kløw, Eirik; Navrud, Ståle.
Vindkraft i motvind – Miljøkostnadene er ikke til å blåse av. Samfunnsøkonomen 2019 (4) s. 6-17
NINA SSB UiO UIS NMBU Untitled
 
50 Lindhjem, Henrik; Laugesen, Jens; Navrud, Ståle; Møskeland, Thomas; Skjeflo, Sofie; Magnussen, Kristin.
Verdsetting av nytten av håndtering av forurensede sedimenter - fase 1 av hovedprosjekt. OSLO: MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2019 2019 46 s.
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste