Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Munthe   Fornavn: Elaine   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 213 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

1 Hagtvet, Bente Eriksen; Haug, Peder; Imsen, Gunn; Lillejord, Sølvi; Munthe, Elaine; Nergård, Jens-Ivar; Thuen, Harald; Turmo, Are.
En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning. Oppfølgingsutvalgets anbefalinger etter Forskningsrådets evaluering i 2004. Norges forskningsråd 2006 (ISBN 82-12-02295-1) 32 s.
UiO Untitled
 
2 Aase, Ingunn; Bru, Edvin; Munthe, Elaine.
Læring og ernæring - rapport fra pilotundersøkelsen (et empirisk studie). UKJENT 2009
UIS Untitled
 
3 Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine.
Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler. Acta Didactica Norge 2015 ;Volum 9.(1) Suppl. Art3 s. 1-17
UIS Untitled
 
4 Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne; Munthe, Elaine.
Muligheter og begrensninger for studenters læring i praksisopplæring – eksempel fra en førveiledningsdialog i matematikk. Nordisk matematikkdidaktikk 2014 ;Volum 19.(1) s. 53-73
UIS Untitled
 
5 Boyesen, Marit; Bru, Edvin; Munthe, Elaine; Roland, Erling.
The role of teacher support and peer relations at school in emotional problems and musculoskeletal pain among Norwegian 8th grade students. Scandinavian Journal of Educational Research 1997
UIS Untitled
 
6 Bru, Edvin; Boyesen, Marit; Munthe, Elaine; Roland, Erling.
Perceived Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints among Norwegian 8th Grade Students. Scandinavian Journal of Educational Research 1998 ;Volum 42.(4) s. 339-356
UIS Untitled
 
7 Bru, Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin.
Students - Perceptions of Teacher Support Across the Transition from Primary to Secondary School. Scandinavian Journal of Educational Research 2010 ;Volum 54.(6) s. 519-533
UIS Untitled
 
8 Bru, Lars Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin Marie.
Students’ Perceptions of Teacher Support across the School Years. 15th European Conference on Developmental Psychology.; 2011-08-23 - 2011-08-27
UIS Untitled
 
9 Bru, Lars Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin Marie.
Students' Perceptions of Teacher Support Across the Transition from Primary to Secondary School. Scandinavian Journal of Educational Research 2010 ;Volum 54.(6) s. 519-533
UIS Untitled
 
10 Conway, Paul; Munthe, Elaine.
The practice turn : research-informed clinical teacher education in two countries. I: From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. Routledge 2015 ISBN 9781138797444. s. 146-163
UIS Untitled
 
11 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond.
Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos. Systematic observation in educational research; 2017-09-27 - 2017-09-28
NTNU UIS Untitled
 
12 Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Munthe, Elaine.
Mapping the quality of feedback to support students' learning in lower secondary classrooms. Cambridge Journal of Education 2014 ;Volum 44.(1) s. 75-92
HVO UIS Untitled
 
13 Granlund, Lise; Mausethagen, Sølvi; Munthe, Elaine.
Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Høgskolen i Oslo og Akershus 2011 55 s. HiO-rapport(2)
HIOA UIS Untitled
 
14 Helgevold, Nina; Munthe, Elaine.
Veiledning på elevens vilkår. I: Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245017816. s. 81-100
UIS Untitled
 
15 Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin; Munthe, Elaine.
Perceptions of Learning Environment and On-Task Orientation Among Students Reporting Different Achievement Levels: A Study Conducted Among Norwegian Secondary School Students. Scandinavian Journal of Educational Research 2009 ;Volum 53.(4) s. 379-396
UIS Untitled
 
16 Idsøe, Thormod; Munthe, Elaine; Roland, Erling.
Skolemiljø i Finnmark: Prosjektbeskrivelse. Stavanger: Senter for atferdsforskning 1999
UIS Untitled
 
17 Instefjord, Elen; Munthe, Elaine.
Educating digitally competent teachers: A study of integration of Professional digital competence in teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2017 ;Volum 67. s. 37-45
HVL UIS Untitled
 
18 Instefjord, Elen; Munthe, Elaine.
Preparing pre-service teachers to integrate technology: an analysis of the emphasis on digital competence in teacher education curricula. European Journal of Teacher Education 2016 ;Volum 39.(1) s. 77-93
HVL UIS Untitled
 
19 Junge, June; Munthe, Elaine.
Use of video to promote learning for teachers Preconditions for learning in a school for all: pilot study. EARLI 2005; 2005-08-23 - 2005-08-27
UIS Untitled
 
20 Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne; Werler, Tobias Christoph.
Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2. : Universitetet i Stavanger 2012 146 s.
NORD OSLOMET USN HVO UIS Untitled
 
21 Munthe, Elaine.
A report from the conference "Taking Fear out of Schools". Humanistisk Fakultet, Universitetet i Stavanger: Senter for atferdsforskning 2005 (ISBN 8275780284) 132 s.
UIS Untitled
 
22 Munthe, Elaine.
A survey and follow-up study of Norwegian teachers' professional uncertainty/certainty and collaboration. European Association for Research on Learning and Instruction, 11th Biennual Conference; 2005-08-23 - 2005-08-27
UIS Untitled
 
23 Munthe, Elaine.
Approaches, pitfalls and challenges when using videography in educational research. NERA's 32nd Congress; 2004-03-11 - 2004-03-13
UIS Untitled
 
24 Munthe, Elaine.
Betydning av emosjonelt klima for læringsmiljø. I: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-885-9. s. 137-150
UIS Untitled
 
25 Munthe, Elaine.
Blir det bedre skole, lærer og lærerutdanning av dette?. Forskerforbundets LÆrerutdanningskonferanse; 2016-03-16 - 2016-03-16
UIS Untitled
 
26 Munthe, Elaine.
Bruk av forskning. Åpning av Norsk nettverk for systematiske kunnskapsoppsummeringer; 2019-10-12 - 2019-10-12
UIS Untitled
 
27 Munthe, Elaine.
Bruk av video i pedagogisk forskning. Videoseminar 2010; 2010-02-15 - 2010-02-16
UIS Untitled
 
28 Munthe, Elaine.
De gode lærerutdanningene. Høgskolen i Bergens årlige seminar; 2012-01-31 - 2012-01-31
UIS Untitled
 
29 Munthe, Elaine.
De nye grunnskolelærerutdanningene. Dagskonferanse; 2012-03-29 - 2012-03-29
UIS Untitled
 
30 Munthe, Elaine.
Den utfordrende rektor- og lærerrollen i et skiftende landskap. Utdanningskonferansen 2008; 2008-11-04 - 2008-11-05
UIS Untitled
 
31 Munthe, Elaine.
Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk. Skoleeierkonferansen 2014; 2014-03-05 - 2014-03-05
UIS Untitled
 
32 Munthe, Elaine.
Digitization in schools. Northern Lights; 2018-09-27 - 2018-09-28
UIS Untitled
 
33 Munthe, Elaine.
Elevrådets idéperm mot mobbing. : KUF: Nasjonalt læremidelsenter 1996
UIS Untitled
 
34 Munthe, Elaine.
En persons risiko er en annen persons fare. I: Jens Rasmussen (red),Luhmann anvendt. København, Danmark: Unge Pædagoger 2002
UIS Untitled
 
35 Munthe, Elaine.
En persons risiko er en annen persons fare. I: Jens Rasmussen (red),Luhmann anvendt. København, Danmark: Unge Pædagoger 2002
UIS Untitled
 
36 Munthe, Elaine.
Et hundreårs perspektiv. Bedre Skole 2002 (3) s. 59-65
UIS Untitled
 
37 Munthe, Elaine.
Et hundreårs perspektiv. Bedre Skole 2002 (3) s. 59-65
UIS Untitled
 
38 Munthe, Elaine.
Evaluering av lærerutdanning i Danmark; hovedresultater. Seminar arrangert av Utdannings- og forskningsministeriet i Danmark; 2019-01-15 - 2019-01-15
UIS Untitled
 
39 Munthe, Elaine.
Field Practice Schools in the NYMY-Project. Nordic Educational Research Association; 2008-03-06 - 2008-03-08
UIS Untitled
 
40 Munthe, Elaine.
Flerspråklige ti grunnskolelærerutdanningene og forskningsbehov for framtiden. Norsk som andrespråk; 2014-11-07 - 2014-11-07
UIS Untitled
 
41 Munthe, Elaine.
Fordommer i den flerkulturelle skolen. ? 2002
UIS Untitled
 
42 Munthe, Elaine.
Forskning om lærerutdanning - til nytte for veiledning av nyutdannede lærere?. nasjonal konferanse for veiledere; 2013-11-28 - 2013-11-28
UIS Untitled
 
43 Munthe, Elaine.
Fra allmennlærer til grunnskolelærer: Resultater fra første år. Følgegruppens Lærerutdanningskonferanse; 2011-03-15 - 2011-03-15
UIS Untitled
 
44 Munthe, Elaine.
Framtidens skole - konsekvenser for lærerutdanning?. Framtidens skole - konsekvenser for lærerutdanning?; 2015-09-17 - 2015-09-17
UIS Untitled
 
45 Munthe, Elaine.
Generalizability theory applied to a study of teacher certainty. : 1998
UIS Untitled
 
46 Munthe, Elaine.
Har vi en god lærerutdanning?. Landskonferanse Pedagogstudentene; 2011-10-29 - 2011-10-29
UIS Untitled
 
47 Munthe, Elaine.
How is teaching assessed and what can we learn about teaching when analyzing videos of novice teachers with CLASS – a content analysis scoring manual?. NERA's 32nd Congress; 2004-03-11 - 2004-03-13
UIS Untitled
 
48 Munthe, Elaine.
Hun løfter lærerutdanningene. Stavanger Aftenblad [Avis] 2014-04-23
UIS Untitled
 
49 Munthe, Elaine.
Hva vet vi om lærerutdanningsforskning?. PRAKUT konferanse; 2013-11-13 - 2013-11-14
UIS Untitled
 
50 Munthe, Elaine.
Hvor utdannet er nyutdannede lærere?. Lærerkvalitet og kompetanse i grunnskolen; 2010-11-12 - 2010-11-12
UIS Untitled
 
    Vis neste liste