Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Mosvold   Fornavn: Reidar   Fra: 1900   Rapporteringsår   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 72 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Jankvist, Uffe Thomas; Clark, Kathleen Michelle; Mosvold, Reidar.
Developing mathematical knowledge for teaching teachers: potentials of history of mathematics in teacher educator training. Journal of Mathematics Teacher Education 2019 s. 1-22
UIS Untitled
 
2018
2 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond.
Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 ISBN 978-91-984024-1-4. s. 239-248
NTNU UIS Untitled
 
3 Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Wood, Phil; Baldry, Fay; Jakobsen, Arne; Bugge, Hans Erik; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Norton, Julie E..
A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation. International Journal for Lesson and Learning Studies 2018 ;Volum 7.(1) s. 8-22
UIS Untitled
 
4 Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne.
Second graders’ reflections about the number 24. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 ISBN 978-91-984024-1-4. s. 51-58
HIOF UIS Untitled
 
5 Mosvold, Reidar.
Fostering Relationships in the Work of Teaching Mathematics. I: Teaching and Learning Secondary School Mathematics: Canadian Perspectives in an International Context. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-92389-5. s. 293-299
UIS Untitled
 
6 Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne.
Opportunities and challenges of using the MDI framework for research in Norwegian teacher education. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 ISBN 978-91-984024-1-4. s. 209-219
UIS Untitled
 
7 Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti.
Fra undervisningskunnskap i matematikk til kjernepraksiser – endringer i grunnskolelærerutdanningens matematikkfag.. UNIPED 2018 ;Volum 41.(4) s. 401-411
NTNU UIS Untitled
 
8 Skott, Jeppe; Mosvold, Reidar; Sakonidis, Charalampos.
Classroom practice and teachers' knowledge, beliefs and identity. I: Developing Research in Mathematics Education: Twenty Years of Communication, Cooperation and Collaboration in Europe (European Research in Mathematics Education). Routledge 2018 ISBN 978-1138080294. s. 162-180
UIS Untitled
 
9 Tyskerud, Anita; Mosvold, Reidar.
Scrutinizing teacher-learner interactions on volume. Nordisk matematikkdidaktikk 2018 ;Volum 23.(2) s. 49-67
UIS Untitled
 
2017
10 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar.
Core practices and mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7. s. 2844-2853
UIS Untitled
 
11 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar.
Mathematics discourse in student teachers' instruction: The case of a Norwegian student teacher. I: Book of long papers: 25th Annual Meeting of the Southern African Association of Research in Mathematics, Science & Technology Education (SAARMSTE). The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2017 ISBN 978-0-9922269-4-7. s. 41-51
UIS Untitled
 
12 Mosvold, Reidar.
Studier av undervisningskunnskap i matematikk: internasjonale trender og nordiske bidrag. Nordisk matematikkdidaktikk 2017 ;Volum 22.(2) s. 51-69
UIS Untitled
 
13 Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne.
Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7. s. 2956-2963
UIS Untitled
 
14 Mosvold, Reidar; Hoover, Mark.
Mathematical knowledge for teaching and the teaching of mathematics. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3105-3112
UIS Untitled
 
15 Mwadzaangati, Lisnet; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond.
Investigating the work of teaching geometric proof: The case of a Malawian secondary mathematics teacher. I: Proceedings of the Third ERME Topic Conference on Mathematics Teaching, Resources and Teacher Professional Development (ETC3, October 5 to 7, 2016). European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-3-00-058755-9. s. 308-317
UIS Untitled
 
16 Sakonidis, Charalampos; Drageset, Ove G.; Mosvold, Reidar; Skott, Jeppe; Taylan, Rukiye Didem.
Introduction to the contributions of TWG19: mathematics teachers and classroom practices. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3033-3040
UIS UiT Untitled
 
17 Thomo, Florence Mamba; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond.
A preservice secondary teacher's pedagogical content knowledge for teaching algebra. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3336-3343
UIS Untitled
 
18 Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond.
Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3384-3391
UIS Untitled
 
2016
19 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar.
Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver. Nordisk matematikkdidaktikk 2016 ;Volum 21.(3) s. 73-88
UIS Untitled
 
20 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar.
Why are mathematics teachers “not sure”?. Mathematics Teacher Education and Development 2016 ;Volum 18.(2) s. 107-123
UIS Untitled
 
21 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Kristensen, Morten Søyland.
Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise.. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016 ;Volum 10.(1) s. -
UIS Untitled
 
22 Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Ball, Deborah; Lai, Yvonne.
Making Progress on Mathematical Knowledge for Teaching. The Mathematics Enthusiast 2016 ;Volum 13.(1-2) s. 3-34
UIS Untitled
 
23 Kajander, Ann; Millsaps, Gayle; Mosvold, Reidar; Underwood-Gregg, Diana; Holm, Jennifer.
Three international examples of mathematics content courses for elementary teachers. I: The Mathematics Education of Elementary Teachers: Issues and Strategies for Content Courses. Information Age Publishing 2016 ISBN 9781681235721. s. 103-122
UIS Untitled
 
24 Mosvold, Reidar.
The work of teaching mathematics from a commognitive perspective. I: Proceedings of the 24th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE) 2016. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2016 ISBN 978-0-9922269-2-3. s. 186-195
UIS Untitled
 
25 Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond.
Aktivitetsteoretiske perspektiver på Lesson Study og praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490888. s. 178-194
UIS Untitled
 
26 Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond.
Positioning in identifying narratives of/about pre-service mathematics teachers in field practice. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2016 ;Volum 58. s. 90-98
UIS Untitled
 
27 Mosvold, Reidar; Hanssen, Brit; Fauskanger, Janne.
På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016 ;Volum 10.(3) s. -
UIS Untitled
 
28 Mosvold, Reidar; Ohnstad, Frøydis Oma.
Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever. Norsk pedagogisk tidsskrift 2016 ;Volum 100.(1) s. 26-36
OSLOMET UIS Untitled
 
29 Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar.
Initiating a conceptualization of the professional work of teaching mathematics in kindergarten in terms of discourse. Nordisk matematikkdidaktikk 2016 ;Volum 21.(4) s. 79-93
UIS Untitled
 
2015
30 Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar.
Lesson study in teacher education: Learning from a challenging case. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2015 ;Volum 52. s. 83-90
UIS Untitled
 
31 Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne.
What questions do mathematics mentor teachers ask?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8. s. 2762-2769
UIS Untitled
 
32 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar.
En metodisk studie av innholdsanalyse – med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel. Nordisk matematikkdidaktikk 2015 ;Volum 20.(2) s. 79-96
UIS Untitled
 
33 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar.
Why are Laura and Jane «not sure»?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8. s. 3192-3198
UIS Untitled
 
34 Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar.
Mathematical Knowledge for Teaching in Africa –A Review of Empirical Research. I: Mathematics, Science and Technology Education for Empowerment and Equity: Final proceedings. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2015 ISBN 978-0-9922269-0-9. s. 115-124
UIS Untitled
 
35 Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne.
Analysing the use of history of mathematics through MKT. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2015 ;Volum 46.(4) s. 495-507
UIS Untitled
 
36 Mosvold, Reidar.
Interdiscursivity and developing mathematical discourse for teaching. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8. s. 3079-3085
UIS Untitled
 
37 Mosvold, Reidar.
Lærerstudenters tingliggjøring av elevers prestasjoner. FoU i praksis 2015 ;Volum 9.(1) s. 51-66
UIS Untitled
 
38 Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond.
Lærerstudenters utvikling av matematikklæreridentitet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(2) s. 97-109
UIS Untitled
 
39 Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne.
Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2015 ;Volum 9.(1)
UIS Untitled
 
40 Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne.
Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. I: Mathematics, Science and Technology Education for Empowerment and Equity: Final proceedings. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2015 ISBN 978-0-9922269-0-9. s. 380-385
UIS Untitled
 
41 Potari, Despina; Figueiras, Lourdes; Mosvold, Reidar; Sakonidis, Charalampos; Skott, Jeppe.
Introduction to the papers and posters of TWG 19: Mathematics teacher and classroom practices. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8. s. 2968-2973
UIS Untitled
 
42 Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar.
Asking productive mathematical questions in kindergarten. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8. s. 1982-1989
UIS Untitled
 
2014
43 Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar.
Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap. UNIPED 2014 ;Volum 37.(4) s. 46-57
UIS Untitled
 
44 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar.
Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 ;Volum 98.(2) s. 127-139
UIS Untitled
 
45 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar.
Studying teachers’ knowledge by the use of multiple-choice items. The case of “I’m not sure”. Nordisk matematikkdidaktikk 2014 ;Volum 19.(3–4) s. 41-55
UIS Untitled
 
46 Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne.
Common tasks of teaching as a resource for measuring professional content knowledge internationally. Nordisk matematikkdidaktikk 2014 ;Volum 19.(3–4) s. 7-21
UIS Untitled
 
47 Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond.
Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 5. - 10. trinn. I: QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-42098-7. s. 567-588
UIS Untitled
 
48 Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne.
Teachers’ Beliefs about Mathematical Horizon Content Knowledge. International Journal for Mathematics Teaching and Learning 2014 s. -
UIS Untitled
 
49 Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond.
Fra “de” til “vi”? – fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215. s. 192-200
UIS Untitled
 
50 Mosvold, Reidar; Jakobsen, Arne; Jankvist, Uffe Thomas.
How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics. Science & Education 2014 ;Volum 23.(1) s. 47-60
UIS Untitled
 
    Vis neste liste