Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Mørreaunet   Fornavn: Sissel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 55 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Mørreaunet, Sissel; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Østrem, Solveig; Jansen, Turid Thorsby.
Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?. FoU i praksis 2007; 2007-04-19 - 2007-04-20
DMMH USN UIS Untitled
 
2 Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Mørreaunet, Sissel.
Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?. I: FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2295-1. s. 375-379
DMMH USN UIS Untitled
 
3 Davies, Elise; Freeman, Ramona; Doherty, Gillian; Karlsson, Marlena; Everiss, Liz; Coucch, Jane; Foote, Lyn; Murray, Patricia; Modigliani, Kathy; Owen, Sue; Griffin, Sue; Friendly, Martha; McDonald, Grace; Bohana, India; Corr, Lara; Smyth, Lisa; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Mørreaunet, Sissel; Ogi, Mari; Fukukawa, Sumi; Hinke-Rahnau, Jutta.
An international perspective on regualted family day care systems. Australasian Journal of Early Childhood 2012 ;Volum 37.(4) s. 127-137
DMMH UIS Untitled
 
4 Dons, Carl Fredrik; Mørreaunet, Sissel.
Om å lede aksjoner i en lærende barnehage. I: Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245032758. s. 211-233
DMMH UiT Untitled
 
5 Dons, Carl Fredrik; Mørreaunet, Sissel.
Om å lede aksjoner i en lærende barnehage. I: Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1374-0. s. 199-220
DMMH NTNU Untitled
 
6 Glaser, Vibeke; Moen, Kari Hoås; Mørreaunet, Sissel; Søbstad, Frode.
Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01784-6) 304 s.
DMMH Untitled
 
7 Glaser, Vibeke; Moen, Kari Hoås; Mørreaunet, Sissel; Søbstad, Frode.
Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen.. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215028842) 320 s.
DMMH Untitled
 
8 Glaser, Vibeke; Moen, Kari Hoås; Mørreaunet, Sissel; Søbstad, Frode.
Innledning. I: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen.. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028842. s. 17-20
DMMH Untitled
 
9 Greve, Anne; Mørreaunet, Sissel; Winger, Nina.
Innledning. I: Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1281-1. s. 7-13
DMMH HIOA Untitled
 
10 Greve, Anne; Mørreaunet, Sissel; Winger, Nina.
Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1281-1) 271 s.
DMMH HIOA Untitled
 
11 Gunnestad, Arve; Mørreaunet, Sissel; Granseth, Ingrid; Vikan, Arne.
Barns oppfatning av tilgivelse. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 ;Volum 97.(6) s. 408-417
DMMH NTNU Untitled
 
12 Gunnestad, Arve; Mørreaunet, Sissel; Onyango, Silas.
An international perspective on value learning in the kindergarten - exemplified by the value forgiveness. Early Child Development and Care 2015 ;Volum 185.(11-12) s. 1894-1911
DMMH Untitled
 
13 Jansen, Kirsten Elisabeth; Johannessen, Øystein Lund; Mørreaunet, Sissel.
Den åpne barnehagen. Et mangfoldig møtested. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 9788245025071) 227 s.
VID DMMH UIA Untitled
 
14 Jansen, Kirsten Elisabeth; Johannessen, Øystein Lund; Mørreaunet, Sissel.
Etterord. I: Den åpne barnehagen. Et mangfoldig møtested. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245025071. s. 215-218
VID DMMH UIA Untitled
 
15 Jansen, Kirsten Elisabeth; Johannessen, Øystein Lund; Mørreaunet, Sissel.
Innledningskapittel. I: Den åpne barnehagen. Et mangfoldig møtested. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245025071. s. 11-22
VID DMMH UIA Untitled
 
16 Moe, Merete; Mørreaunet, Sissel; Nissen, Kjersti.
Barnehageledelse i bevegelse (Bib) Forsknings- og utviklingsarbeid i tilknytning til Trondheim kommunes ledelsesutviklingsprogram og opprettelse av nye avdelingslederstillinger. Trondheim: DMMH 2018 (ISBN 978-82-7332-096-4) 53 s.
DMMH Untitled
 
17 Moe, Merete; Nissen, Kjersti; Mørreaunet, Sissel.
Leadership in Motion II: Supporting leadership. NERA; 2019-03-06 - 2019-03-08
DMMH Untitled
 
18 Moen, Kari Hoås; Mørreaunet, Sissel.
Ledelse av vurdering i en lærende barnehage. I: Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1374-0. s. 173-198
DMMH Untitled
 
19 Moen, Kari Hoås; Mørreaunet, Sissel.
Ledelse av vurdering i en lærende barnehage. I: Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245032758. s. 185-210
DMMH Untitled
 
20 Moen, Kari Hoås; Mørreaunet, Sissel.
Presentasjon av "Jeg vil male dagen grønn". Temadag om læring, ved DMMH; 2009-04-16 - 2009-04-16
DMMH Untitled
 
21 Moen, Kari Hoås; Mørreaunet, Sissel.
Ståstedsanalyse - grunnlag for læring og utvikling blant personalet. Temadag om læring ved DMMH; 2009-04-16 - 2009-04-16
DMMH Untitled
 
22 Moen, Kari Hoås; Mørreaunet, Sissel; Groven, Berit.
Ståstedsanalyse og ekstern vurdering i barnehagen. Trondheim: Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærererutdanning. Senter for FEI 2009 93 s.
DMMH Untitled
 
23 Mørreaunet, Sissel.
Barnehagen som lærende organisasjon - styrerens rolle. Styrersamling i Mitre Gauldal; 2011-09-21
DMMH Untitled
 
24 Mørreaunet, Sissel.
Barnehagens byggesteiner - om verdiene i barnehagens formålsparagraf, med fokus på tilgivelse. Trondheim Asylselskaps høstfest; 2012-11-06 - 2012-11-06
DMMH Untitled
 
25 Mørreaunet, Sissel.
Forgiveness. The 11th International Network meeting: International Cooperation in Early Childhood Teacher Training; 2010-09-27 - 2010-09-29
DMMH Untitled
 
26 Mørreaunet, Sissel.
Forgiveness in the preschool. 23th EECERA annual conference. Values, culure and contects; 2013-08-28 - 2013-08-31
DMMH Untitled
 
27 Mørreaunet, Sissel.
Fra barnehagens allmøte til tydelig ledelse. Kursdag for pedagogiske ledere, styrere og barnehagerådgivere i Gauldalsregionen.. Kursdag; 2016-02-09 - 2016-02-09
DMMH Untitled
 
28 Mørreaunet, Sissel.
Fra formålsparagaf til paksis - fokus på tilgivelse i barnehagen. Styrerkonferansen 2013; 2013-01-17 - 2013-01-18
DMMH Untitled
 
29 Mørreaunet, Sissel.
Fra mål til mening - kompetanseutvikling i barnehagen. I: Inspirasjon og kvalitet i praksis : med hjerte for barnehagefeltet. Pedagogisk Forum - Forlaget 2009 ISBN 978-82-7391-154-4. s. 154-171
DMMH Untitled
 
30 Mørreaunet, Sissel.
Kvalitet og faglig veiledning i familiebarnehagen. Trondheim: Dronning Mauds Minne, Høgskolen / Tronndheim kommune 2006 (ISBN 8273320693) 23 s.
DMMH Untitled
 
31 Mørreaunet, Sissel.
Kvalitet og faglig veiledning i familiebarnehager. utenTitteltekst; 2006-09-25 - 2006-09-29
DMMH Untitled
 
32 Mørreaunet, Sissel.
La oss være venner- i all evighet? Om tilgivelse og vennskap mellom barn. I: Mot til å være barnehagelærer - med verdier som omdreiningspunkt. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1933-9. s. 177-200
DMMH Untitled
 
33 Mørreaunet, Sissel.
Leadership in motion I - Possibilities for Supporting. Nettverkskonferanse - Leadership in Early Childhood: Global Perspective; 2019-09-25 - 2019-09-27
DMMH Untitled
 
34 Mørreaunet, Sissel.
Ledelse av veiledning i en lærende barnehage. I: Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1374-0. s. 147-172
DMMH Untitled
 
35 Mørreaunet, Sissel.
Ledelse av veiledning i en lærende barnehage. I: Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245032758. s. 159-184
DMMH Untitled
 
36 Mørreaunet, Sissel.
Ledelse av veiledning i en lærende barnehage - konferansebidrag. Utdanningsforbundets lederkonferanse; 2015-10-23 - 2015-10-23
DMMH Untitled
 
37 Mørreaunet, Sissel.
Mellom sertifisering og kvalifisering – grensekryssing som aktivitet i profesjonell identitetsdanning. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ;Volum 14.(1) s. 75-89
DMMH Untitled
 
38 Mørreaunet, Sissel.
På vei mot barnehagelæreryrket – «grensekryssing» som deltidsstudentens kilde til motivasjon for å kvalifiseres og/eller sertifiseres. FoU i praksis - konferanse for lærerutdannere; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH Untitled
 
39 Mørreaunet, Sissel.
På vei mot barnehagelæreryrket. Forventninger og motivasjon - første semester. Fou i praksis 2013; 2013-04-22 - 2013-04-23
DMMH Untitled
 
40 Mørreaunet, Sissel.
Rapport fra den norske delen av prosjektet " Forgiveness in the Preschool" - våren 2011, med utgangspunkt i 6 private barnehager i Norge. : Dronning Mauds Minne, Høgskolen 2011
DMMH Untitled
 
41 Mørreaunet, Sissel.
Relasjonens betydning for tilgivelsespraksiser i barnehagen -og omvendt. I: Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1281-1. s. 147-162
DMMH Untitled
 
42 Mørreaunet, Sissel.
Tilgivelse - del av barnehagens praksis. I: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen.. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028842. s. 165-179
DMMH Untitled
 
43 Mørreaunet, Sissel.
Tilgivelse - del av barnehagens praksis?. I: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01784-6. s. 108-121
DMMH Untitled
 
44 Mørreaunet, Sissel.
Veiledning og coaching. Fagdag; 2016-05-22 - 2016-05-22
DMMH Untitled
 
45 Mørreaunet, Sissel.
Væremåter preget av "romslige" og "trange" mønster i møte med barn - fokus på verdien tilgivelse. Planleggingsdag, Bakklandet barnehage; 2013-08-16
DMMH Untitled
 
46 Mørreaunet, Sissel; Glaser, Vibeke; Lillemyr, Ole Fredrik; Moen, Kari Hoås.
Inspirasjon og kvalitet i praksis : med hjerte for barnehagefeltet. Pedagogisk Forum - Forlaget 2009 (ISBN 978-82-7391-154-4) 240 s.
DMMH Untitled
 
47 Mørreaunet, Sissel; Gotvassli, Kjell Aage; Moen, Kari Hoås; Skogen, Eva.
Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245032758) 300 s.
DMMH NORD Untitled
 
48 Mørreaunet, Sissel; Gotvassli, Kjell-Åge; Moen, Kari Hoås; Skogen, Eva.
Innledning. I: Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1374-0. s. 9-15
DMMH NORD HIOA Untitled
 
49 Mørreaunet, Sissel; Gotvassli, Kjell-Åge; Moen, Kari Hoås; Skogen, Eva.
Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1374-0) 285 s.
DMMH NORD HIOA Untitled
 
50 Mørreaunet, Sissel; Gunnestad, Arve.
Barn og tilgivelse. I: Livstolkning og livsmestring. : IKO-forlaget 2012 ISBN 978-82-8249-078-8. s. 35-43
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste