Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 306 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2020
1 Andreasen, Johan Kristian; Lund, Ingrid.
Med et kritisk blikk på barns mobilbruk. Fædrelandsvennen 2020
UIA Untitled
 
2 Lund, Ingrid.
Barn er helt avhengige av voksnes veiledning og støtte. https://www.barnehage.no/artikler/vi-har-ogsa-sett-voksne-ga [Internett] 2020-08-28
UIA Untitled
 
3 Lund, Ingrid.
De resultatene vi helst ikke vil ha. Fædrelandsvennen 2020
UIA Untitled
 
4 Lund, Ingrid.
Dialog og samarbeid. Skolelederen 2020
DMMH UIA Untitled
 
5 Lund, Ingrid.
Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker. Kristiansand: NORCE Norwegian Research Centre AS 2020 (ISBN 978-82-8408-047-5) 67 s.
UIA Untitled
 
6 Lund, Ingrid.
Ny lov skal hindre mobbing i barnehagen. VG [Internett] 2020-04-29
UIA Untitled
 
7 Lund, Ingrid.
Regine er neste 1,90 og har 46 i sko. Nrk.no [Internett] 2020-06-12
UIA Untitled
 
8 Lund, Ingrid.
Samarbeid til barnets beste. Praksisnære perspektiver fra barnehagen. Kommuneforlaget AS 2020 (ISBN 9788244624015) 201 s.
UIA Untitled
 
9 Lund, Ingrid.
Sårbare barn og unge. Fædrelandsvennen 2020
UIA Untitled
 
10 Lund, Ingrid.
Å høre til. VI-grunntonen i barnehagen. I: Samarbeid til barnets beste. Praksisnære perspektiver fra barnehagen. Kommuneforlaget AS 2020 ISBN 9788244624015. s. 77-89
UIA Untitled
 
11 Lund, Ingrid; Helgeland, Anne.
Mobbing i barnehage og skole. Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202681760) 175 s.
SSHF UIA Untitled
 
2019
12 Lund, Ingrid.
Barnehage.no. Barnehage.no [Internett] 2019-10-09
UIA Untitled
 
13 Lund, Ingrid.
Camillas sønn tryglet om å få slippe å gå i barnehagen. Tv2.no [Internett] 2019-02-05
UIA Untitled
 
14 Lund, Ingrid.
«Det er ikke så lett å snakke om at barnet mitt blir holdt utenfor i leken». Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i barnehagen. Forebygging.no 2019
UIA Untitled
 
15 Lund, Ingrid.
Dialogmodellen. NRK tv Dagsrevyen [TV] 2019-10-09
UIA Untitled
 
16 Lund, Ingrid.
Dialogmodellen i forebyggende arbeid mot mobbing. Dialogens plass i samarbeid; 2019-10-09 - 2019-10-09
UIA Untitled
 
17 Lund, Ingrid.
Du får i retur de signalene du sender ut. Fædrelandsvennen 2019 s. 22-22
UIA Untitled
 
18 Lund, Ingrid.
Holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing i barnehage og skole. Utdanningsdirektoratets kompetansehevingsprogram; 2019-09-24 - 2019-09-25
UIA Untitled
 
19 Lund, Ingrid.
Håndhevingsordningen i ny opplæringslov. Skolelederforbundets fagmøte; 2019-12-09 - 2019-12-09
UIA Untitled
 
20 Lund, Ingrid.
Håndhevingsordningen i paragraf 9§A. Muligheter og utfordringer i en inkluderende skole.. Oslo Viken konferanse for skoleeiere; 2019-11-12 - 2019-11-13
UIA Untitled
 
21 Lund, Ingrid.
Kongens tale- et viktig svar mot mobbing. Fædrelandsvennen 2019 s. 26-26
UIA Untitled
 
22 Lund, Ingrid.
Når kaller vi de mobbing?. Dagbladet.no 2019 s. 29-29
UIA Untitled
 
23 Lund, Ingrid.
Samarbeid mot mobbing. TV2 God Morgen Norge [TV] 2019-01-23
UIA Untitled
 
24 Lund, Ingrid.
Sårbare barn. Utdanningsdirektoratets kompetansehevingsprogram; 2019-09-17 - 2019-09-19
UIA Untitled
 
25 Lund, Ingrid; Helgeland, Anne.
«Dialogue and cooperation as tools in the efforts to prevent bullying". World Anti Bullying conference; 2019-06-04 - 2019-06-07
SSHF UIA Untitled
 
26 Lund, Ingrid; Helgeland, Anne.
Dialoguel in cooperation between kindergarten-employees and parents. Konferanse; 2019-06-19 - 2019-06-21
SSHF UIA Untitled
 
27 Lund, Ingrid; Helgeland, Anne; Kovac, Velibor Bobo; Cameron, David Lansing; Godtfredsen, Marianne.
Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i barnehagen. Universitetet i Agder 2019 (ISBN 978-82-7117-935-9) 57 s.
SSHF UIA Untitled
 
28 Lund, Ingrid; Lund Moseid, Andreas.
Styrerens fem viktigste grep for å forebygge mobbing. Første steg 2019 ;Volum 3. s. 58-61
UIA Untitled
 
29 Lund, Ingrid; Moseid Lund, Andreas.
Styrerens fem grep for å forebygge mobbing. Første steg 2019 (03) s. 59-61
UIA Untitled
 
30 Xanthopoulou, Themis Dimitra; Prinz, Andreas; Shults, F. LeRon; Puga-Gonzalez, Ivan; Lund, Ingrid.
Social Simulation of University Bullying. World Anti-Bullying Forum; 2019-06-04 - 2019-06-06
UIA Untitled
 
2018
31 Helgeland, Anne; Lund, Ingrid.
"Det hjelper ikke å si ifra til de voksne". Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2018 ;Volum 15.(2-3) Suppl. 2018 s. 148-158
SSHF UIA Untitled
 
32 Kovac, Velibor Bobo; Tveit, Anne Dorthe; Omdal, Heidi; Lund, Ingrid.
Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions. Improving Schools 2018 ;Volum 21.(2) s. 127-140
UIA Untitled
 
33 Lund, Ingrid.
Atferd er et språk som må leses av voksne. Barnehage.no [Internett] 2018-08-22
UIA Untitled
 
34 Lund, Ingrid.
Der mobbing skjer, ser vi at det er mange frakoblede voksne i lekesituasjoner. barnehage.no [Fagblad] 2018-04-10
UIA Untitled
 
35 Lund, Ingrid.
Det nytter ikke å si ifra. Skolelederkonferanse; 2018-09-14 - 2018-09-14
UIA Untitled
 
36 Lund, Ingrid.
Fersk mobberapport: 94 prosent av mobbingen er skolerelatert. Fædrelandsvennen [Avis] 2018-09-25
UIA Untitled
 
37 Lund, Ingrid.
Forfatteren tilbake på skolen der han ble mobbet. Agderposten [Avis] 2018-08-18
UIA Untitled
 
38 Lund, Ingrid.
Holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing. Arendalsuka; 2018-08-17 - 2018-08-17
UIA Untitled
 
39 Lund, Ingrid.
Hvordan bygge tillit når man ikke har tid?. Fædrelandsvennen [Avis] 2018-02-06
UIA Untitled
 
40 Lund, Ingrid.
Hvorfor går ikke mobbetallene ned?. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=nQBkhci_iWA 2018
UIA Untitled
 
41 Lund, Ingrid.
Inkluderende læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet; 2018-02-02
UIA Untitled
 
42 Lund, Ingrid.
Kommunikasjonens muligheter og utfordringer i samarbeid. I: Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205498181. s. 338-354
UIA Untitled
 
43 Lund, Ingrid.
Ledelse har stor effekt. Fedrelandsvennen [Avis] 2018-01-26
UIA Untitled
 
44 Lund, Ingrid.
Livsmestring og helse https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-livsmestring-og-helse/.
UIA Untitled
 
45 Lund, Ingrid.
Mobbeofrenes tall går ikke ned. NRK 1 [Radio] 2018-09-08
UIA Untitled
 
46 Lund, Ingrid.
Mobbetallene går ikke ned. Forskningsresultater fra chattetjenesten: Snakkommobbing.no. NRK 1, Dagsrevyen [TV] 2018-09-12
UIA Untitled
 
47 Lund, Ingrid.
Mobbing på universitetet; Fleip eller fakta?. ARK-konferansen 2018; 2018-06-20 - 2018-06-20
UIA Untitled
 
48 Lund, Ingrid.
Mobbing sett med nye øyne. Forskning, fakta og praksis.. Inkluderende læringsmiljøer; 2018-09-13 - 2018-09-13
UIA Untitled
 
49 Lund, Ingrid.
radikalisering og utenforskap: Mobbing i høyere utdanning. Sikkerhetskonferanse; 2018-01-04 - 2018-01-05
UIA Untitled
 
50 Lund, Ingrid.
Sunt kosthold og fysisk aktivitet er ikke nok. Fædrelandsvennen [Avis] 2018-12-08
UIA Untitled
 
    Vis neste liste