Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Larsen   Fornavn: Ingrid Wang   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-23 av 23

2021
1 Holth, Fredrik; Larsen, Ingrid Wang.
Domstolens adgang til å beslutte ekspropriasjon etter veglova § 53. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 300-325
NMBU Untitled
 
2 Larsen, Ingrid Wang.
Vannforskriftens miljømål og kommunal arealplanlegging. Høringsmøte av regionale vannforvaltningsplaner 2022-2027, VANN I PLAN; 2021-03-17 - 2021-03-17
NMBU Untitled
 
2020
3 Holth, Fredrik; Larsen, Ingrid Wang.
Fra rettsprakis. Jordskiftelagdommers kompetanse til å delta i behandling av overskjønn. Kart og plan 2020 ;Volum 4. s. 275-282
NMBU Untitled
 
4 Larsen, Ingrid Wang; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch.
Ekspropriasjon Kort Forklart. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215030289) 236 s.
UiO NMBU Untitled
 
2019
5 Larsen, Ingrid Wang.
Bruksverdierstatning og tilpasningsplikten. I: Ekspropriasjon. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202596811. s. 407-479
NMBU Untitled
 
6 Wang._Larsen, Ingrid.
De EU-rettslige sider av en avhandling om vannforskriften. Seninar i regi av Naturressursgruppa, Juridisk fakultet, UIO; 2019-03-22 - 2019-03-22
NMBU Untitled
 
2018
7 Wang._Larsen, Ingrid.
Bruksverdierstatning – Fra Svenkerud-dommen til Totenvikadommen. Tekna - Grunnervervsdagene 2018; 2018-11-21 - 2018-11-21
NMBU Untitled
 
8 Wang._Larsen, Ingrid.
Bruksverdierstatning etter Totenvika-dommen. Ekspropriasjonsrettsseminar 2018; 2018-08-23 - 2018-08-23
NMBU Untitled
 
2014
9 Andersen, Ingrid Wang.
Vannforskriften - grunnleggende metodiske utfordringer. Naturressursgruppas Sanner seminar; 2014-01-06 - 2014-01-07
UiO Untitled
 
2013
10 Andersen, Ingrid Wang.
EUs rammedirektiv for vann - miljøkvalitetsnormer for vannmiljøet i møte med norsk rett. Kart og plan 2013 ;Volum 73.(5) s. 355-366
UiO Untitled
 
11 Andersen, Ingrid Wang.
Miljøkvalitetsnormer for vannmiljøet i møte med norsk rett. Seminar FNI; 2013-09-09 - 2013-09-09
UiO Untitled
 
2011
12 Andersen, Ingrid Wang.
Vanndirektivet – noen rettslige utfordringer. Seminar i regi av NIBR; 2011-04-27 - 2011-04-27
UiO Untitled
 
13 Andersen, Ingrid Wang.
Vannforskriften - utøvelse av offentlig myndighet i konsesjonsspørsmål. Miljørettsforum; 2011-11-30 - 2011-11-30
UiO Untitled
 
14 Andersen, Ingrid Wang.
Vannforskriftens rettsvirkinger for ny konsesjonspliktig påvirkning. Seminar hos advokatfirmaet Thommessen; 2011-06-14 - 2011-06-14
UiO Untitled
 
2010
15 Andersen, Ingrid Wang.
Ekspropriasjon av fallrettigheter – verdsettelsesprinsipper ved utmåling av fallerstatning og Samlet plans betydning for påregnelighetsvurderingen etter vederlagsloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (4)
UiO Untitled
 
16 Andersen, Ingrid Wang.
Etablering av oppdrettsanlegg og forholdet til vanndirektivet. Seminar i Kirkenes om bla.kystsoneforvaltning; 2010-06-16 - 2010-06-18
UiO Untitled
 
17 Andersen, Ingrid Wang.
Gjennomføring av en økosystemtilnærming i vanndirektivet. Seminar om ny rammelovgivning for naturressursforvaltning; 2010-03-02 - 2010-03-03
UiO Untitled
 
18 Andersen, Ingrid Wang.
Presentasjon av Phd-prosjekt - operasjonalisering av miljøkvalitetsnormer. Seminar i naturressursgruppa; 2010-04-16
UiO Untitled
 
19 Andersen, Ingrid Wang.
Vanndirektivet – noen utfordringer ved implementeringen av et sektorovergripende regelverk for vannbeskyttelse i Norge. Seminar; 2010-11-26
UiO Untitled
 
20 Stavang, Endre; Andersen, Ingrid Wang; Eriksen, Johannes A.; Ankerud, Anja Kristin; Johansen, Jan Erik.
Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk 2010 (ISBN 978-82-02-32949-5) 511 s.
UiO Untitled
 
2009
21 Andersen, Ingrid Wang.
Implementeringen av vanndirektivet - organisering av forvaltningsmyndighetene. Lunsjsamling for miljørettsgruppen; 2009-09-04 - 2009-09-04
UiO Untitled
 
2008
22 Andersen, Ingrid Wang.
Prinsipper for utmåling av bruksverdierstatning for skog, HR-2008-225-A (Regionsfelt Østlandet). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2008 (2)
UiO Untitled
 
23 Andersen, Ingrid Wang; Naas-Bibow, Jens.
Ekspropriasjon til vindkraftformål. Energi 2008 (9)
UiO Untitled