Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Krogstad   Fornavn: Tore   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 338 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2020
1 Krogstad, Tore.
Jordanalyser og gjødslingsplanlegging som verktøy i økologisk landbruk. ØKO2020; 2020-01-21 - 2020-01-22
NMBU Untitled
 
2 Magnusson, Christer; Krogstad, Tore; Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Huseby, Stine; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Talgø, Venche; Tangvik, Marte Persdatter; Hatleli, Liv.
Jordtrøtthet i eple - forskjell mellom økologiske og konvensjonelle hager?. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978-82-17-02564-1) ;Volum 6.30 s. NIBIO Rapport(58)
NIBIO NMBU Untitled
 
2019
3 Jenssen, Petter D.; Krogstad, Tore; Halvorsen, Kyrre.
Community wastewater infiltration system at Setermoen, Troms county, Artic Norway. Journal of the Northern Territories Water and Waste Association 2019 s. 14-16
NMBU Untitled
 
4 Krogstad, Tore.
Hva får vi vite om næringsinnholdet i jorda ved bruk av Albrechts metode?. Jordkurs; 2019-09-27 - 2019-09-27
NMBU Untitled
 
5 Krogstad, Tore.
Hvilke faktorer i jord er med på å bestemme næringsopptaket i plantene?. Jordkurs; 2019-09-27 - 2019-09-27
NMBU Untitled
 
6 Krogstad, Tore.
Hvilke faktorer påvirker anvendelighet av jordprøveresultatene og hvor er de største feilkildene.. Kursuka 2019; 2019-11-12 - 2019-11-12
NMBU Untitled
 
7 Krogstad, Tore.
Uttak av jordprøver. Jordkurs; 2019-09-27 - 2019-09-27
NMBU Untitled
 
8 Rittl, Tatiana Francischinelli; Krogstad, Tore; Eikås, Sondre; Saltnes, Torgeir; Sørensen, Gjermund; Glestad, Hans Emil; Løes, Anne-Kristin.
Effects of struvite application on soil and plants: a short-term field study. Tingvoll: NORSØK 2019 (ISBN 978-82-8202-091-6) ;Volum 4.38 s. NORSØK RAPPORT(10)
NORSØK NMBU Untitled
 
9 Tajet, Torgeir; Krogstad, Tore; Johansen, Kurt R.; Guren, Gerd.
Bormangel i gulrot. Gartneryrket 2019 ;Volum 117.(4) s. 22-27
NMBU Untitled
 
10 Zivanovic, Valentina; Krogstad, Tore.
Inter laboratory comparison and testing for plant available nutrients in Scandinavian soil samples - aspect of uncertainty. ISSPA2019 16th International Symposium on Soil and Plant Analysis; 2019-06-17 - 2019-06-21
NMBU Untitled
 
2018
11 Brod, Eva; Toven, Kai; Haraldsen, Trond; Krogstad, Tore.
Unbalanced nutrient ratios in pelleted compound recycling fertilizers. Soil use and management 2018 ;Volum 34.(1) s. 18-27
NIBIO NMBU Untitled
 
12 Dragicevic, Ivan; Eich-Greatorex, Susanne; Sogn, Trine Aulstad; Horn, Svein Jarle; Krogstad, Tore.
Use of high metal-containing biogas digestates in cereal production – Mobility of chromium and aluminium. Journal of Environmental Management 2018 ;Volum 217. s. 12-22
NMBU Untitled
 
13 Krogstad, Tore.
Jordanalyser relatert til vekst av trær i grøntanlegg. Jordfagdag i Vegvesenet Øst; 2018-01-15 - 2018-01-15
NMBU Untitled
 
14 Krogstad, Tore.
Jordkjemi relatert til vekst av trær i grøntanlegg.. Jordfagdag i Vegvesenet Øst; 2018-01-15 - 2018-01-15
NMBU Untitled
 
15 Krogstad, Tore.
Jordstruktur, pH og næringsstoff.. Norske Fruktdagar; 2018-02-08 - 2018-02-09
NMBU Untitled
 
16 Krogstad, Tore.
The phosphorus mineral reserves are limited. Do we have alternatives in plant production?. Gjesteforelesning ved Faculty of Agriculture, University of Belgrade; 2018-05-31 - 2018-05-31
NMBU Untitled
 
17 Krogstad, Tore; Haraldsen, Trond Knapp.
Temahefte: Jord til grøntanlegg - sammensetning, egenskaper og vekstenes vitalitet.. Oslo: Norsk Gartnerforbund 2018 (ISBN 978-82-575-1513-3) 52 s.
NIBIO NMBU Untitled
 
18 Lunnan, Tor; Øgaard, Anne Falk; Krogstad, Tore.
Potassium fertilization of timothy-based cut grassland—Effects on herbage yield, mineral composition and critical K concentration on soils with different K status. Grass and Forage Science 2018 ;Volum 73.(2) s. 500-509
NIBIO NMBU Untitled
 
19 Nestby, Rolf; Martinussen, Inger; Ness, Arnfinn; Rohloff, Jens; Uleberg, Eivind; Krogstad, Tore.
The possibility of exploiting the European blueberry (Vaccinium myrtillus). European Conference on Blueberry; 2018-11-12 - 2018-11-14
NIBIO NTNU NMBU Untitled
 
20 Sogn, Trine Aulstad; Dragicevic, Ivan; Linjordet, Roar; Krogstad, Tore; Eijsink, Vincent; Eich-Greatorex, Susanne.
Recycling of biogas digestates in plant production: NPK fertilizer value and risk of leaching. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2018 ;Volum 7.(1) s. 49-58
NIBIO NMBU Untitled
 
2017
21 Almås, Åsgeir R.; Kvifte, Åsmund; McGrath, Steve; Krogstad, Tore.
Samspill mellom hveteavling og fosfor i jord i langvarige forsøk på Rothamsted og Ås ved bruk av DGT. Agronomiens betydning for økt norsk matproduksjon; 2017-06-21 - 2017-06-22
NMBU Untitled
 
22 Almås, Åsgeir R.; Sævarsson, Hilmar Thor; Krogstad, Tore.
The partitioning of P in soil determines the fluxes and deliveries of labile P in soil solution. Geoderma 2017 ;Volum 306. s. 135-143
NMBU Untitled
 
23 Almås, Åsgeir R.; Whalley, Richard; McGrath, Steve; Krogstad, Tore; Børresen, Trond.
Kan lett jordpakking fremme P-opptak i plantene? Fosforopptak i DGT styres av vannmetning og pakking, særlig i P-fattig jord. Agronomiens betydning for økt norsk matproduksjon; 2017-06-21 - 2017-06-22
NMBU Untitled
 
24 Brod, Eva; Krogstad, Tore.
Norsk fiskeslam til gjødseleksport. Dagens næringsliv 2017
NIBIO NMBU Untitled
 
25 Brod, Eva; Oppen, Johan; Kristoffersen, Annbjørg; Haraldsen, Trond; Krogstad, Tore.
Drying or anaerobic digestion of fish sludge: Nitrogen fertilisation effects and logistics. Ambio 2017 ;Volum 46.(8) s. 852-864
MF NIBIO NMBU Untitled
 
26 Dragicevic, Ivan; Eich-Greatorex, Susanne; Sogn, Trine Aulstad; Krogstad, Tore.
Environmental implications of aluminium and chromium release from soils amended with biogas digestates. RAMIRAN 2017; 2017-09-04 - 2017-09-06
NMBU Untitled
 
27 Dragicevic, Ivan; Eich-Greatorex, Susanne; Sogn, Trine Aulstad; Linjordet, Roar; Krogstad, Tore.
Fate of copper, nickel and zinc after biogas digestate application to three different soil types. Environmental science and pollution research international 2017 ;Volum 24.(14) s. 13095-13106
NIBIO NMBU Untitled
 
28 Dragicevic, Ivan; Eich-Greatorex, Susanne; Sogn, Trine Aulstad; Linjordet, Roar; Krogstad, Tore.
Mobility and release of heavy metals after biogas digestate application to three different soils. 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT; 2017-06-18 - 2017-06-22
NMBU Untitled
 
29 Haraldsen, Trond Knapp; Krogstad, Tore.
Anleggsjord - produsert for bruk i grøntanlegg.. Park & anlegg : fagblad for grøntanleggssektoren 2017 ;Volum 16.(1) s. 14-17
NIBIO NMBU Untitled
 
30 Haraldsen, Trond Knapp; Krogstad, Tore.
Jordegenskapene er nøkkelen til varierte grøntanlegg. Park & anlegg : fagblad for grøntanleggssektoren 2017 ;Volum 16.(10) s. 20-23
NIBIO NMBU Untitled
 
31 Haraldsen, Trond Knapp; Krogstad, Tore.
Organiske avfallsmaterialer i grøntanlegg og anleggsjord. Park & anlegg : fagblad for grøntanleggssektoren 2017 ;Volum 16.(9) s. 54-58
NIBIO NMBU Untitled
 
32 Haraldsen, Trond Knapp; Krogstad, Tore.
Spesielle grøntanlegg krever spesialjord.. Park & anlegg : fagblad for grøntanleggssektoren 2017 ;Volum 16.(2) s. 38-40
NIBIO NMBU Untitled
 
33 Haraldsen, Trond Knapp; Krogstad, Tore.
Svovel - det glemte makronæringsstoff.. Park & anlegg : fagblad for grøntanleggssektoren 2017 ;Volum 16.(6) s. 44-47
NIBIO NMBU Untitled
 
34 Krogstad, Tore.
Fagdag i Norsk landbruksrådgivning Viken (5 timer). Tema: Jord og næring.. Norsk landbruksrådgivning Viken; 2017-12-07 - 2017-12-07
NMBU Untitled
 
35 Krogstad, Tore.
Jordkjemi og gjødsling. Fagseminar; 2017-03-17 - 2017-03-17
NMBU Untitled
 
36 Krogstad, Tore.
Jordkjemi og gjødsling (Kurs over 3.5 time). Kursuka 2017; 2017-11-14 - 2017-11-14
NMBU Untitled
 
37 Krogstad, Tore; Haraldsen, Trond Knapp.
Jordanalyser – et viktig hjelpemiddel for å sikre god plantevekst i grøntanlegg. Park & anlegg : fagblad for grøntanleggssektoren 2017 ;Volum 16.(3) s. 46-49
NIBIO NMBU Untitled
 
38 Krogstad, Tore; Haraldsen, Trond Knapp.
Kalking er ofte et nødvendig tiltak i sur jord. Park & anlegg : fagblad for grøntanleggssektoren 2017 ;Volum 16.(8) s. 32-34
NIBIO NMBU Untitled
 
39 Krogstad, Tore; Haraldsen, Trond Knapp.
Mangelsymptomer - hvordan kan de se ut?. Park & anlegg : fagblad for grøntanleggssektoren 2017 ;Volum 16.(7) s. 42-46
NIBIO NMBU Untitled
 
40 Krogstad, Tore; Haraldsen, Trond Knapp.
Mikronæringsstoffer – nødvendige, men i små mengder. Park & anlegg : fagblad for grøntanleggssektoren 2017 ;Volum 16.(5) s. 44-48
NIBIO NMBU Untitled
 
41 Krogstad, Tore; Haraldsen, Trond Knapp.
pH – en viktig kjemisk parameter for plantevekst. Park & anlegg : fagblad for grøntanleggssektoren 2017 ;Volum 16.(4) s. 52-55
NIBIO NMBU Untitled
 
42 Myrvang, Mona Bakke; Heim, Michael; Krogstad, Tore; Almås, Åsgeir R.; Gjengedal, Elin Lovise Folven.
The use of carbonatite rock powder as a liming agent. Zeitschrift für Pflanzenernahrung und Bodenkunde 2017 ;Volum 180.(3) s. 326-335
NMBU Untitled
 
43 Nestby, Rolf; Krogstad, Tore; Hovstad, Knut Anders.
Botanical survey of two Norwegian forest fields, dominated by European blueberry (Vaccinium myrtillus L.). Acta Horticulturae 2017 ;Volum 1180. s. 177-187
NIBIO NMBU Untitled
 
44 Pavlovic, Jelena B.; Krogstad, Tore; Rajic, Nevenka.
Applicability of zeolites in potassium and nitrate retention in different soil types. Journal of the Serbian Chemical Society 2017 ;Volum 82.(11) s. 1303-1314
NMBU Untitled
 
45 Simic, Aleksandar; Rakic, Vesna; Krogstad, Tore; Rac, V; Dzeletovic, Z.
The use of natural zeolite in the Western Balkans for the treatment of farm slurry and as a fertilizer carrier.. Book of abstracts, 3rd International conference Agrobiodiversity, Organic Agriculture for Agrobiodiversity Preservation, Novi Sad, Serbia 2017 s. 26-26
NMBU Untitled
 
46 Uhlen, Anne Kjersti; Børresen, Trond; Kværnø, Sigrun; Krogstad, Tore; Waalen, Wendy; Strand, Einar; Bleken, Marina Azzaroli; Seehusen, Till; Deelstra, Johannes; Sundgren, Tove; Lillemo, Morten; Riley, Hugh; Abrahamsen, Unni; Øygarden, Lillian.
Økt kornproduksjon gjennom forbedret agronomisk praksis. En vurdering av agronomiske tiltak som kan bidra til avlingsøkninger i kornproduksjonen.. Ås: NIBIO 2017 (ISBN 978-82-17-01888-9) ;Volum 3.48 s. NIBIO Rapport(87)
NIBIO NMBU Untitled
 
47 Wang, Yanliang; Krogstad, Tore; Clarke, Nicholas; Øgaard, Anne K. Falk; Clarke, Jihong.
Impact of phosphorus on rhizosphere organic anions of wheat at different growth stages under field conditions. AoB Plants 2017 ;Volum 9.(2) s. -
NIBIO NMBU Untitled
 
48 Zivanovic, Valentina; Dragicevic, Ivan; Krogstad, Tore.
Analysis of plant available nutrients by use of ICP-MS, ICP-OES and MP-AES – simplifying the analytical approach in everyday analysis.. The 15th International Symposium on Soil and Plant Analysis; 2017-05-14 - 2017-05-19
NMBU Untitled
 
2016
49 Anda, Torhild Narvestad.
Jordflytting som tiltak for å opprettholde produksjon på dyrka areal etter terrenginngrep i jordbruksområder - undersøkelse av flyttet jord i Nedre Eiker. Ås: Norges miljø og biovitenskapelige universitet 2016 62 s.
NIBIO NMBU Untitled
 
50 Brod, Eva; Haraldsen, Trond; Krogstad, Tore.
Fiskeslam som nitrogengjødsel. Effekt av ulike behandlingsteknologier. Ås: NIBIO 2016 (ISBN 978-82-17-01718-9) ;Volum 2.19 s. NIBIO Rapport(118)
NIBIO NMBU Untitled
 
    Vis neste liste