Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Krogh   Fornavn: Erling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 402 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

2020
1 Jolly, Linda; Krogh, Erling; Lehrmann, Mathias.
Norwegian section of Field to School, Erasmus Project 2018-2020 https://www.fieldtoschool.eu/no.
NMBU Untitled
 
2019
2 Kalungwizi, Vituce Jelasy; Gjøtterud, Sigrid; Krogh, Erling.
Democratic processes to overcome destructive power relations and sustain environmental education in primary schools: Implications for teacher education in Tanzania. Educational Research for Social Change 2019 ;Volum 8.(2) s. 61-76
NMBU Untitled
 
2018
3 Bergersen, Kristian; Krogh, Erling.
Utdanning for bærekraftig utvikling i naturbruk. Nettverksseminar for naturbrukslærere i Akershus; 2018-11-30 - 2018-11-30
NMBU Untitled
 
4 Gjøtterud, Sigrid; Krogh, Erling; Østergaard, Edvin.
Elementer fra en lærerutdanning i realfag og naturbruk med orientering mot bærekraftig utvikling.. Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning; 2018-10-25 - 2018-10-26
NMBU Untitled
 
5 Kalungwizi, Vituce Jelasy; Krogh, Erling; Gjøtterud, Sigrid; Matte, A.
Experiential strategies and learning in environmental education: lessons from a teacher training college in Tanzania.. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 2018 s. -
NMBU Untitled
 
2017
6 Gjøtterud, Sigrid; Krogh, Erling.
The power of belonging. International Journal for Transformative Research 2017 ;Volum 4.(1) s. -
NMBU Untitled
 
7 Gjøtterud, Sigrid; Krogh, Erling; Strangstadstuen, Solveig.
Organisasjonsutvikling i en lærerutdanningsseksjon. Samarbeidsstrategier.. CARNorge Nettverkssamling; 2017-06-08 - 2017-06-09
NMBU Untitled
 
8 Gjøtterud, Sigrid; Strangstadstuen, Solveig; Krogh, Erling.
Strategier for samarbeidende aksjonsforskning i lærerutdanning. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202529819. s. 187-208
NMBU Untitled
 
9 Jolly, Linda; Krogh, Erling.
Bærekraftig utvikling på timeplanen: Tenk skolehage.. Bedre Skole 2017 (2) s. 27-31
NMBU Untitled
 
10 Kalungwizi, Vituce Jelasy; Gjøtterud, Sigrid; Krogh, Erling; Mattee, Amon Z.; Ahmad, Athman Kyaruzi.
Participative planning of environmental education activities: experiences from tree planting project at a teacher training college in Tanzania.. Educational Action Research 2017 ;Volum 26.(3) s. 403-419
NMBU Untitled
 
11 Krogh, Erling.
Behov for etterutdanningstilbud i yrkesdidaktikk i naturbruk. Nettverkssamling Naturbruksskolenes forening; 2017-10-30 - 2017-10-30
NMBU Untitled
 
12 Krogh, Erling.
Betydning av internat for ungdomsskolejenter i Uluguru-fjellene. Medlemsmøte Norsk Tjenestemannslag, NMBU; 2017-08-24 - 2017-08-24
NMBU Untitled
 
13 Krogh, Erling.
Bærekraftige prosjekter i Uluguru-fjellene. Medlemsmøte Trøgstad Rotary; 2017-06-01 - 2017-06-01
NMBU Untitled
 
14 Krogh, Erling.
De uegnede. Klassekampen 2017
NMBU Untitled
 
15 Krogh, Erling.
Den sosiale dimensjonen og det sosiale potensialet ved andelslandbruk. Kurs i andelslandbruk; 2017-09-02 - 2017-09-02
NMBU Untitled
 
16 Krogh, Erling.
Fostering humanity and transformation through farming as learning activity. 3rd International Conference on School-Farm Cooperation; 2017-11-15 - 2017-11-16
NMBU Untitled
 
17 Krogh, Erling.
Helsefremmende læringsaktiviteter. Masteremne i Salutogenese; 2017-09-08 - 2017-09-08
NMBU Untitled
 
18 Krogh, Erling.
Hva er egentlig å lære og hvordan kan læring skje på gården?. Gården som pedagogisk ressurs; 2017-11-03 - 2017-11-04
NMBU Untitled
 
19 Krogh, Erling.
Hvordan og hva aksjonsforskning kan bli til. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202529819. s. 113-132
NMBU Untitled
 
20 Krogh, Erling.
Omvendt læreplan - anvendelse i friluftsliv. Forelesning i emnet Pedagogikk, veiledning og ledelse; 2017-02-04 - 2017-02-04
NMBU Untitled
 
21 Krogh, Erling.
Solidaritetsprosjekter i Uluguru-fjellene i Tanzania. Styremøte i Norsk tjenestemannslags lokalavdeling NMBU; 2017-05-11 - 2017-05-11
NMBU Untitled
 
22 Krogh, Erling.
Sosialt landbruk. Samfunnets og enkeltmenneskers behov for gården som arena for livsutfoldelse og læring. Gården som pedagogisk ressurs; 2017-11-03
NMBU Untitled
 
23 Krogh, Erling.
Stedsbasert læring som basis for helse og entreprenørskap. Masteremne i Salutogenese; 2017-09-08 - 2017-09-08
NMBU Untitled
 
24 Krogh, Erling.
Å realisere min visjon - og å realisere prosjektets visjon.. Kurs i andelslandbruk; 2017-09-02 - 2017-09-02
NMBU Untitled
 
25 Krogh, Erling; Jolly, Linda.
Living and learning through school-farm cooperation in Tanzania.. KIck-off seminar: Innovations in teaching and learning through contextualized approaches to increase the quality, relevance and sustainability of education in Nepal.; 2017-11-05 - 2017-11-09
NMBU Untitled
 
2016
26 Ahmad, Athman Kyaruzi; Gjøtterud, Sigrid; Krogh, Erling.
Dialogue conferences and empowerment: transforming primary education in Tanzania through cooperation. Educational Action Research 2016 ;Volum 24.(2) s. 300-316
NMBU Untitled
 
27 Krogh, Erling.
Brukermedvirkning ved utarbeidelse av forvaltningsplaner og skjøtselsplaner. Kulturlandskapsseminar; 2016-06-01 - 2016-06-01
NMBU Untitled
 
28 Krogh, Erling.
Cooperation between schools, farms and communities in Norway. Study tour Italian agricultural teachers; 2016-05-30 - 2016-05-30
NMBU Untitled
 
29 Krogh, Erling.
Ettertanker fra nettverksamling. Nettverkssamling for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket; 2016-08-24 - 2016-08-24
NMBU Untitled
 
30 Krogh, Erling.
From Action to Action Research, an example from an ongoing project in Tanzania. Ph.d. course: Philosophy of Science, Research Methodologies and Ethics (Action Research); 2016-10-18 - 2016-10-18
NMBU Untitled
 
31 Krogh, Erling.
Omvendt læreplanarbeid og forbindende erfaringslæring. Forelesning i kurset Pedagogikk, veiledning og ledelse; 2016-02-19 - 2016-02-19
NMBU Untitled
 
32 Krogh, Erling.
Samfunnets behov for grønn kompetanse, fagskolenes og Veas rolle. Strategiseminar for fagskolestyret; 2016-05-25 - 2016-05-25
NMBU Untitled
 
33 Krogh, Erling.
Steinerskolen i Moss som vennskapsskole for Maguruwe barneskole og Bunduki ungdomsskole i Uluguru-fjellene i Tanzania. Forelesning og seminar for mellomtrinnet og lærere på Steinerskolen i Moss; 2016-05-18 - 2016-05-18
NMBU Untitled
 
34 Krogh, Erling.
Tokke i Afrika. Grimdalsstemnet; 2016-07-31 - 2016-07-31
NMBU Untitled
 
35 Krogh, Erling.
Å bygge samfunn ved å få og gi tilbake. Pengevirke. Tidsskrift for ny bankkultur 2016 (1) s. 18-20
NMBU Untitled
 
36 Velvin, Jan; Bjørnstad, Kristian; Krogh, Erling.
Social value Change, embeddedness and social Entrepreneurship. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2016 ;Volum 10.(3) s. 262-280
USN NMBU Untitled
 
2015
37 Ahmad, Athman Kyaruzi; Gjøtterud, Sigrid; Krogh, Erling.
Exploring possibilities for contextualizing primary school education in rural Tanzania following a participatory action research approach. Action Researcher in Education 2015 (6) s. 69-90
NMBU Untitled
 
38 Gjøtterud, Sigrid; Krogh, Erling; Dyngeland, Cecilie; Mwakasumba, Nicholaus Solomon.
Orphans as agents for change. International Journal for Transformative Research 2015 ;Volum 3.(1) s. 3-15
NMBU Untitled
 
39 Krogh, Erling.
Begrunnelser for å bruke gården som læringsarena for grunnskoleelever. Voksenagronomutdanningen; 2015-12-04 - 2015-12-04
NMBU Untitled
 
40 Krogh, Erling.
Betydningen av videregående trinn på Steinerskolen på Nøtterøy. Seminar i forkant av lærermøte; 2015-11-26 - 2015-11-26
NMBU Untitled
 
41 Krogh, Erling.
De lokale organisasjonenes oppfatninger omkring forslag til Jomfruland nasjonalpark. Høringsmøte om Jomfruland nasjonalpark; 2015-06-20 - 2015-06-20
NMBU Untitled
 
42 Krogh, Erling.
Foreldreløse som endringaktører. Forberedelsessamling for solidaritetsaksjon II; 2015-10-08 - 2015-10-08
NMBU Untitled
 
43 Krogh, Erling.
From Goats to Empowerment. Education and Community Development in Mgeta. Opening of Luale Hostel; 2015-10-29 - 2015-10-29
NMBU Untitled
 
44 Krogh, Erling.
Gode grunner til å ta PPU ved Norges miljø- og biovitenskapelge universitet. Landssamling for naturbruksskolene; 2015-11-05 - 2015-11-06
NMBU Untitled
 
45 Krogh, Erling.
Helsefremmede læringsaktiviteter og generell læreplan. To sider av samme sak.. Masteremne i salutogenese; 2015-11-17 - 2015-11-17
NMBU Untitled
 
46 Krogh, Erling.
Hva kan vi lære av arbeid med foreldreløse ungdommer i Tanzania?. Landskonferanse Inn På Tunet; 2015-11-02 - 2015-11-03
NMBU Untitled
 
47 Krogh, Erling.
Hvor går landbruket?. Voksenagronomutdanning; 2015-10-09 - 2015-10-09
NMBU Untitled
 
48 Krogh, Erling.
Jomfruland. Cultural landscape, National park and Geopark. Studietur GeoSust, forskningsprosjekt i samarbeid mellom Telemarksforskning og Romania; 2015-05-09 - 2015-05-09
NMBU Untitled
 
49 Krogh, Erling.
Kommentarer til "Relevant, yrkesrettet yrkesfagopplæring og profesjonsrettet høyere utdanning" av Ann Lisa Sylte. Midtveisseminar Ann Lisa Sylte; 2015-04-28 - 2015-05-28
NMBU Untitled
 
50 Krogh, Erling.
Presentasjon av skoleprosjekt i Mgeta, Tanzania.. Skolebesøk med presentasjon for alle klassene på skolen i tre grupper; 2015-05-26 - 2015-05-26
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste