Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Kolflaath   Fornavn: Eivind   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 218 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

1 Kolflaath, Eivind.
Abduksjon i juridisk bevisbedømmelse. Second Annual Meeting of the Norwegian Society of Informal Logic; 2005-06-24 - 2005-06-25
UiB Untitled
 
2 Kolflaath, Eivind.
Abduksjon og plausibilitet. Torsdagsseminaret ved Filosofisk institutt; 2005-11-03 - 2005-11-03
UiB Untitled
 
3 Kolflaath, Eivind.
Bevisbedømmelse - sannsynlighet eller fortellinger?. Jussens venner 2004 ;Volum 39.(5-6) s. 279-304
UiB Untitled
 
4 Kolflaath, Eivind.
Bevisbedømmelse i straffesaker. Orientering om forskningsprosjekt. Dommermøte i Gulating lagmannsrett; 2005-05-27 - 2005-05-27
UiB Untitled
 
5 Kolflaath, Eivind.
Forskning på juridisk bevisbedømmelse. Slirå-seminaret; 2005-08-26 - 2005-08-28
UiB Untitled
 
6 Kolflaath, Eivind.
Forskningsprosjekt om bevisbedømmelse - gjennomføring i Borgarting lagmannsrett. Dommermøte i Borgarting lagmannsrett; 2006-10-30 - 2006-10-30
UiB Untitled
 
7 Kolflaath, Eivind.
Forskningsprosjekt om bevisbedømmelse - gjennomføring i Hålogaland lagmannsrett. Dommermøte i Hålogaland lagmannsrett; 2006-12-04 - 2006-12-04
UiB Untitled
 
8 Kolflaath, Eivind.
Litt om språk og argumentasjon i domstolene. Startkurs I for embetsdommere; 2004-01-26 - 2004-01-30
UiB Untitled
 
9 Kolflaath, Eivind.
Semantikk og filosofi. I: Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Larvik: Ariadne forlag 2000 ISBN 82-90477-45-7. s. 166-183
UiB Untitled
 
10 Kolflaath, Eivind.
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 82-450-0074-4) 245 s.
UiB Untitled
 
11 Kolflaath, Eivind.
Språket er juristens viktigste verktøy. Juristkontakt [Avis]
UiB Untitled
 
12 Kolflaath, Eivind.
(Anmeldelse av) Alf Petter Høgberg: I språkets bilde. Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 (3) s. 391-400
UiB Untitled
 
13 Kolflaath, Eivind.
(Anmeldelse av) Audun Kjus: Sakens fakta. Fortellingsstrategier i straffesaker, Unipub, Oslo 2008. Lov og Rett 2009 ;Volum 48.(8) s. 508-511
UiB Untitled
 
14 Kolflaath, Eivind.
(Anmeldelse av) Erling Eide: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2017 ;Volum 104.(2) s. 232-237
UiB Untitled
 
15 Kolflaath, Eivind.
(Anmeldelse av) Lena Schelin: Bevisvärdering av utsagor i brottmål. Norstedts juridik, Stockholm 2007. 281 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 (2) s. 248-253
UiB Untitled
 
16 Kolflaath, Eivind.
(Anmeldelse av) Markus Jerkø: Bevisvurderingens rettslige rammer. Bevistema, bevisbyrde, beviskrav. Tidsskrift for strafferett 2018 ;Volum 18.(3) s. 238-245
UiB Untitled
 
17 Kolflaath, Eivind.
(Anmeldelse av) Moa Bladini: I objektivitetens sken - en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2013 ;Volum 36.(3) s. 90-96
UiB Untitled
 
18 Kolflaath, Eivind.
Argumentasjonsteoriens begreper om holdbarhet og relevans. The Sixth Annual Meeting of the Norwegian Society of Informal Logic; 2009-06-21 - 2009-06-21
UiB Untitled
 
19 Kolflaath, Eivind.
Arild Linnebergs tallmagi. Klassekampen 2016
UiB Untitled
 
20 Kolflaath, Eivind.
Begrepet 'sannsynlighetsovervekt'. Fourth Annual Meeting of the Norwegian Society of Informal Logic; 2007-06-18 - 2007-06-19
UiB Untitled
 
21 Kolflaath, Eivind.
Betydningen av fortellinger i bevisbedømmelsen. Lunsjseminar ved Juridiska fakulteten, Lunds universitet; 2015-04-14 - 2015-04-14
UiB Untitled
 
22 Kolflaath, Eivind.
Bevis for modus operandi, og modus operandi som bevis. Slirå-seminaret; 2011-09-16 - 2011-09-18
UiB Untitled
 
23 Kolflaath, Eivind.
Bevis for modus operandi, og modus operandi som bevis. I: Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-39157-7. s. 149-170
UiB Untitled
 
24 Kolflaath, Eivind.
Bevis for skyld - særlig om forsett for skadefølge. Slirå-seminaret 2007; 2007-09-14 - 2007-09-16
UiB Untitled
 
25 Kolflaath, Eivind.
Bevis og fortellinger i rettssalen (samtale med krimforfatter og tidligere forsvarsadvokat Chris Tvedt). ProSalong; 2013-02-05 - 2013-02-05
UiB Untitled
 
26 Kolflaath, Eivind.
Bevis og fortellinger i straffesaker. Faglig-pedagogisk dag ved Universitetet i Bergen; 2013-02-01 - 2013-02-01
UiB Untitled
 
27 Kolflaath, Eivind.
Bevis og rasjonalitet. Rettsteoretisk seminar; 2006-06-06 - 2006-06-07
UiB Untitled
 
28 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Seminar om bevisvurdering for embetsdommere; 2010-03-22 - 2010-03-23
UiB Untitled
 
29 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Dommermøte i Agder lagmannsrett; 2016-02-08 - 2016-02-08
UiB Untitled
 
30 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Fagdag i Jæren tingrett; 2014-02-07 - 2014-02-07
UiB Untitled
 
31 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Dommerseminar i Bergen tingrett; 2013-04-11 - 2013-04-12
UiB Untitled
 
32 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Fagdag for dommerne i Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett; 2012-10-15 - 2012-10-15
UiB Untitled
 
33 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Seminar om bevisvurdering for embetsdommere; 2012-09-04 - 2012-09-05
UiB Untitled
 
34 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Dommerseminar i Agder lagmannsrett; 2012-04-16 - 2012-04-16
UiB Untitled
 
35 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Fagdag i Gulating lagmannsrett; 2012-02-24 - 2012-02-24
UiB Untitled
 
36 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. St. Thomas-seminaret (dommerseminar for Stavanger tingrett); 2011-12-21 - 2011-12-21
UiB Untitled
 
37 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Dommerseminar felles for tingrettene i Østfold; 2011-11-16 - 2011-11-16
UiB Untitled
 
38 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Dommerseminar felles for Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett; 2011-10-14 - 2011-10-14
UiB Untitled
 
39 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Dommerseminar felles for Nord-Troms tingrett og Senja tingrett; 2011-10-13 - 2011-10-14
UiB Untitled
 
40 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Fagmøte i Bergen tingrett; 2011-06-10 - 2011-06-10
UiB Untitled
 
41 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Internseminar i Hålogaland lagmannsrett; 2011-08-25 - 2011-08-26
UiB Untitled
 
42 Kolflaath, Eivind.
Bevisanalyse under domskonferansen. Seminar om bevisvurdering for embetsdommere; 2011-03-29 - 2011-03-30
UiB Untitled
 
43 Kolflaath, Eivind.
Bevisbedømmelse i praksis. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-0682-7) 269 s.
UiB Untitled
 
44 Kolflaath, Eivind.
Bevisbedømmelse i praksis. Dommerfullmektigforeningens årsmøte; 2015-10-16 - 2015-10-16
UiB Untitled
 
45 Kolflaath, Eivind.
Bevisbedømmelse i praksis. Påtalemøtet for Rogaland, Haugaland og Sunnhordland; 2014-05-13 - 2014-05-15
UiB Untitled
 
46 Kolflaath, Eivind.
Bevisbedømmelse i praksis. Fakultetsseminar ved Juridiska institutionen, Stockholms universitet; 2013-06-11 - 2013-06-11
UiB Untitled
 
47 Kolflaath, Eivind.
Bevisbedømmelse i praksis. Nordisk workshop i strafferett; 2013-04-26 - 2013-04-28
UiB Untitled
 
48 Kolflaath, Eivind.
Bevisbedømmelse i straffesaker. Rettsvitenskapens dag 2007; 2007-04-26 - 2007-04-26
UiB Untitled
 
49 Kolflaath, Eivind.
Bevisbedømmelse i straffesaker. Faglunsj hos Økokrim; 2014-06-19 - 2014-06-19
UiB Untitled
 
50 Kolflaath, Eivind.
Bevisbedømmelse og beviskrav i straffesaker. Seminar for lagdommere og tingrettsdommere i Gulating lagdømme; 2013-06-14 - 2013-06-14
UiB Untitled
 
    Vis neste liste