Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Kjelland   Fornavn: Arnfinn   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 214 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2017
1 Kjelland, Arnfinn.
Bygdebok for Lesja. Prosjektblogg for 2017.
HVO Untitled
 
2 Kjelland, Arnfinn.
Bør det startast eit prosjekt for å oppdatere Bygdebok for Lesja bind 1-3?. Kveldsseto; 2017-05-18 - 2017-05-18
HVO Untitled
 
3 Kjelland, Arnfinn.
Kjeldebruk i slektsgransking. Ope møte; 2017-03-27 - 2017-03-27
HVO Untitled
 
4 Kjelland, Arnfinn.
Mikrohistorie som museumsforskingsfelt?. Forsking i musea; 2017-04-22 - 2017-04-22
HVO Untitled
 
5 Kjelland, Arnfinn.
Om å kople "fiksert" informasjon (papirformat) med dynamisk informasjon (på nett) - med busetnadshistorie som døme.
HVO Untitled
 
6 Kjelland, Arnfinn.
Oppdatere Bygdebok for Lesja - gards- og slektshistoriebinda?.
HVO Untitled
 
7 Kjelland, Arnfinn.
Statsmakt og kyrkje etter Luther – konsekvensar for slektsgranskinga. Pareliusseminaret 2017; 2017-04-03 - 2017-04-03
HVO Untitled
 
2016
8 Kjelland, Arnfinn.
Kornlagerhistorie, i God ettermiddag Møre og Romsdal, NRK.. Kontoret per telefon, intervju [Radio] 2016-01-04
HVO Untitled
 
9 Kjelland, Arnfinn.
Kulturminnevern og bygdebokarbeid. Kulturminnedagen 2016 i Rauma; 2016-09-18 - 2016-09-18
HVO Untitled
 
10 Kjelland, Arnfinn.
Local history as Microhistory?. Workshop on Microhistory; 2016-06-27 - 2016-06-30
HVO Untitled
 
11 Kjelland, Arnfinn.
Om busetnadshistoriesjangeren i ei meir og meir digitalisert tid.
HVO Untitled
 
12 Kjelland, Arnfinn.
Om landskyldvara «bergefisk» i Gudbrandsdalen. I: Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140781. s. 137-156
HVO Untitled
 
13 Kjelland, Arnfinn.
Om å få til ei busetnadshistorie utan offentleg fullfinansiering.
HVO Untitled
 
2015
14 Kjelland, Arnfinn.
Busetnadssoga for Volda. Band 6 registerband. Volda: Volda kommune 2015 (ISBN 978-82-93047-02-5) 456 s.
HVO Untitled
 
15 Kjelland, Arnfinn.
Dynamikken i skriftlege digitale forteljingar – om lokalhistoriewiki.no. Vårseminar; 2015-04-11 - 2015-04-11
HVO Untitled
 
16 Kjelland, Arnfinn.
«Hans maa ikke reise til Amerika som har saa meget arbeid her». Om litt av innhaldet i 34 brev frå ein husmannsplass i Lesja til slekt i USA. Norske historiedagar; 2015-06-19 - 2015-06-21
HVO Untitled
 
17 Kjelland, Arnfinn.
Liste over mobiliserte i aprildagane 1940 med tilknyting til Volda.
HVO Untitled
 
18 Kjelland, Arnfinn.
Møre infanteriregiment nr. 11 i aprildagane 1940. 75-årsmarkering av starten på andre verdskrigen; 2015-04-09 - 2015-04-09
HVO Untitled
 
19 Kjelland, Arnfinn.
Nora Kiperberg.
HVO Untitled
 
20 Kjelland, Arnfinn.
Nora (103) sin krigsinnsats har blitt gløymd. Sunnmørsposten [Avis] 2015-04-28
HVO Untitled
 
21 Kjelland, Arnfinn.
Om bergefisken frå Gudbrandsdalen på 15- og 1600-talet. Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom; 2015-06-03 - 2015-06-04
HVO Untitled
 
22 Kjelland, Arnfinn.
Returnee emigrants in the BSS database(s). Atlantic Migration and Scandinavia, 1850–1950 – an international workshop; 2015-06-08 - 2015-06-09
HVO Untitled
 
23 Kjelland, Arnfinn.
Tyskarane skaut over hovudet på dei norske. Sunnmørsposten [Avis] 2015-04-24
HVO Untitled
 
24 Kjelland, Arnfinn.
75-årsmerkering i Volda. Sunnmørsposten [Avis] 2015-04-09
HVO Untitled
 
2014
25 Kjelland, Arnfinn.
Arnfinn Engen.
HVO Untitled
 
26 Kjelland, Arnfinn.
Den gamle villreinfangsten.
HVO Untitled
 
27 Kjelland, Arnfinn.
Embetsfolks fadderskapspraksis i Nord-Gudbrandsdalen på 1700- og 1800-talet. Ei samanlikning av to bygder, Lesja og Lom. Heimen 2014 ;Volum 51.(3) s. 225-238
HVO Untitled
 
28 Kjelland, Arnfinn.
Grøndalen (Lesjaskogen).
HVO Untitled
 
29 Kjelland, Arnfinn.
Hans W. Brimi.
HVO Untitled
 
30 Kjelland, Arnfinn.
I kva grad kan vi kalle busetnadshistorie – eller gards- og ættesogeverk – ‘forsking’?. Heimen 2014 ;Volum 51.(2) s. 168-177
HVO Untitled
 
31 Kjelland, Arnfinn.
Methods and sources for analyzing social networks among migrants in a microhistorical perspective. Gender and transatlantic migration, ca. 1850-2000; 2014-03-24 - 2014-03-24
HVO Untitled
 
32 Kjelland, Arnfinn.
Sersjant Hans Jacob Hee på Lesja (1729–73). Årbok for Lesja historielag 2014 s. 80-87
HVO Untitled
 
33 Kjelland, Arnfinn.
Årstalsliste for Lesja.
HVO Untitled
 
2013
34 Kjelland, Arnfinn.
Arbeidsvandringar på 1800-talet. Om migrasjon til nordlegare fylke. Gudbrandsdalsseminaret 2013; 2013-01-30 - 2013-01-30
HVO Untitled
 
35 Kjelland, Arnfinn.
Christen Henriksen Pram.
HVO Untitled
 
36 Kjelland, Arnfinn.
Eliten og allmugen i norske bygdesamfunn 1660‐1870 – eit kulturmøte? Med mikrohistorisk blikk på fadderskapet som sosial relasjon. Ope møte; 2013-02-20 - 2013-02-20
HVO Untitled
 
37 Kjelland, Arnfinn.
Erfaringar frå 30 års busetnadssogearbeid - med vekt på element som har relevans for pågåande og framtidige prosjekt. Norske historiedagar 3.-5. mai 2013; 2013-05-03 - 2013-05-05
HVO Untitled
 
38 Kjelland, Arnfinn.
Gautsjøulykka 25. september 1941.
HVO Untitled
 
39 Kjelland, Arnfinn.
Gudbrandsdølar på vandring. Årbok for Gudbrandsdalen 2013 ;Volum 81. s. 6-16
HVO Untitled
 
40 Kjelland, Arnfinn.
Hans Enstad.
HVO Untitled
 
41 Kjelland, Arnfinn.
Lokalhistorie og norsk-amerikanske kulturmøter. Instituttseminar Kulturmøte Norge-Nord Amerika; 2013-05-23 - 2013-05-24
HVO Untitled
 
42 Kjelland, Arnfinn.
Olaf Heitkøtter.
HVO Untitled
 
43 Kjelland, Arnfinn.
Ragnar Standal.
HVO Untitled
 
44 Kjelland, Arnfinn.
Reindøl (Lesja).
HVO Untitled
 
45 Kjelland, Arnfinn.
St. Jetmundkyrkja på Åheim.
HVO Untitled
 
46 Kjelland, Arnfinn.
Vågåkyrkja.
HVO Untitled
 
47 Kjelland, Arnfinn; Aurdal, Gunnar Sigve.
DNA i slektsgransking - historia ligg i munnen din. Forskingsdagane 2013; 2013-09-24 - 2013-09-24
HVO Untitled
 
48 Nordal, Hild; Kjelland, Arnfinn.
Kven trur du at du er? Studium i slektsgransking. Sunnmørsposten [Avis] 2013-03-02
HVO Untitled
 
2012
49 Døssland, Atle; Kjelland, Arnfinn; Krøvel, Harald; Sinderud, Marte Bogen.
Historiestudiet – Historisk institutt – i Volda førti år. I: Frå Volda til verda - fjerne og nære kulturmøte. Historiestudiet i Volda 40 år. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0007-1. s. 13-16
HVO Untitled
 
50 Kjelland, Arnfinn.
A/S Eidefoss.
HVO Untitled
 
    Vis neste liste