Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Johansen   Fornavn: Nina S   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 96 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Johansen, Nina S; Eklo, Toril; Fajardo, Marta Bosque.
Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus - 2018. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02302-9) ;Volum 5.16 s. NIBIO Rapport(40)
NIBIO Untitled
 
2 Johansen, Nina S; Fajardo, Marta Bosque; Gauslå, Elisa; Helgheim, Marit.
Resistenstesting av spinnmidd fra jordbær og bringebær, og tiltak som motvirker resistens. Frukt og bærseminaret 2019; 2019-03-12 - 2019-03-12
NIBIO Untitled
 
3 Johansen, Nina S; Fajardo, Marta Bosque; Gauslå, Elisa; Helgheim, Marit.
Trying out a leaf-dip bioassay to assess susceptibility of Tetranychus urticae to acaricides used in strawberries and raspberries in Norway. 11 NORBARAG meetin; 2019-03-07 - 2019-03-08
NIBIO Untitled
 
4 Johansen, Nina S; Fajardo, Marta Bosque; Petillon, Thomas; Suthaparan, Aruppillai; Westrum, Karin; Øyri, Carl Emil.
Effekt av UV på skade- og nyttedyr. Resultater fra UVBio-prosjektet. Frukt og bærseminaret 2019; 2019-03-12 - 2019-03-12
NIBIO NMBU Untitled
 
5 Johansen, Nina S; Fajardo, Marta Bosque; Schjøll, Annette; Strand, Einar; Thöming, Gunda.
Håndtering av resistens mot kjemiske midler hos glansbiller i oljevekster. Norsk Landbruk 2019 (01/02-2019) s. 50-51
NIBIO Untitled
 
6 Johansen, Nina S; Fajardo, Marta Bosque; Stensvand, Arne; From, Pål Johan; Suthaparan, Aruppillai; Smith Eriksen, Annichen; Andersen, Astrid Sigaard.
Ingen negative effekter på nyttedyr ved bruk av UV mot meldugg i veksthus og tunnel. Gartneryrket 2019 (01/2019)
NIBIO NMBU Untitled
 
7 Johansen, Nina S; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Ringselle, Björn; Fajardo, Marta Bosque; Gauslå, Elisa; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn.
Plantevernmiddelresistens i norske jord- og hagebrukskulturer. Resultater fra kartlegging og overvåking i 2018. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02283-1) ;Volum 5.26 s. NIBIO Rapport(25)
NIBIO NMBU Untitled
 
8 Johansen, Nina S; Schjøll, Annette; Fajardo, Marta Bosque.
Pollen beetle resistance monitoring - Norway. 11th NORBARAG meeting; 2019-03-07 - 2019-03-08
NIBIO Untitled
 
9 Johansen, Nina S; Schjøll, Annette; Fajardo, Marta Bosque.
Pollen beetle resistance monitoring - Norway. Nordisk våroljevekstkonferanse; 2019-03-11 - 2019-03-11
NIBIO Untitled
 
10 Johansen, Nina S; Smith Eriksen, Annichen.
Se opp for nye skadedyr i tomat. Gartneryrket 2019 (4/2019)
NIBIO Untitled
 
11 Johansen, Nina S; Trandem, Nina; Fajardo, Marta Bosque; Gauslå, Elisa; Helgheim, Marit; Henriksen, Jan Karstein.
Tegn til resistens hos veksthusspinnmidd i bær. Norsk frukt og bær 2019 s. 30-31
NIBIO NMBU Untitled
 
12 Smith Eriksen, Annichen; Johansen, Nina S.
Tripsblanding skaper trøbbel for integrert plantevern. Gartneryrket 2019 (4/2019)
NIBIO Untitled
 
13 Thöming, Gunda; Johansen, Nina S.
IPM strategier for insektbekjempelse i vårraps. Nordisk Våroljevekstkonferanse; 2019-03-11 - 2019-03-11
NIBIO NMBU Untitled
 
14 Thöming, Gunda; Johansen, Nina S.
Resistens mot insekticider i Skandinavia. Nordisk Våroljevekstkonferanse; 2019-03-11 - 2019-03-11
NIBIO NMBU Untitled
 
2018
15 Johansen, Nina S.
En ny tripsart er funnet i norske gartnerier. Gartneryrket 2018 (5) s. 23-27
NIBIO Untitled
 
16 Johansen, Nina S.
Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus - 2017. Ås: NIBIO 2018 (ISBN 978-82-17-02068-4) ;Volum 4.18 s. NIBIO Rapport(38)
NIBIO Untitled
 
17 Johansen, Nina S; Spetz, Carl; Schjøll, Annette; Glorvigen, Borghild.
Bladlus – Ny kunnskap om redusert smittenivå av bladlusoverført virus (PVA og PY) i settepotet (2016-2018). Bransjemøte Fagforum Potet 18/1/2018; 2018-01-18 - 2018-01-18
NIBIO Untitled
 
18 Johansen, Nina S; Torp, Torfinn; Solhaug, Knut Asbjørn.
Phototactic response of Frankliniella occidentalis to sticky traps with blue light emitting diodes in herb and Alstroemeria greenhouses. Crop Protection 2018 ;Volum 114. s. 120-128
NIBIO NMBU Untitled
 
2017
19 Johansen, Nina S.
Bladlus i potet. Norges Landbruksrådgivings kursuke; 2017-11-15 - 2017-11-15
NIBIO Untitled
 
20 Johansen, Nina S; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria-Luz; Hong Le, V; Netland, Jan; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn.
Plantevernmiddelresistens hos skadegjørere i norske jord- og hagebrukskulturer. Ås: NIBIO 2017 (ISBN 978-82-17-01987-9) ;Volum 3.60 s. NIBIO Rapport(150)
NIBIO NMBU Untitled
 
21 Johansen, Nina S; Asalf, Belachew; Suthaparan, Aruppillai; Stensvand, Arne; From, Pål Johan; Gadoury, David; Grimstad, Lars; Øyri, Carl Emil.
Nighttime treatments of ultraviolet (UV) light targeting powdery mildews also suppress the two-spotted spider mite. Annual meeting of the American Phytopathological Society; 2017-08-05 - 2017-08-09
NIBIO NMBU Untitled
 
22 Johansen, Nina S; From, Pål Johan; Grimstad, Lars; Pathak, Ranjana; Petillon, Thomas; Smith Eriksen, Annichen; Suthaparan, Aruppillai; Westrum, Karin; Øyri, Carl Emil.
Nytt fra UVBio-prosjektet om virkningen av UV på mjøldogg, skadedyr og biologisk bekjempelse. Gartneryrket 2017 (12) s. 17-23
NIBIO UiO NMBU Untitled
 
23 Johansen, Nina S; Schjøll, Annette; Thöming, Gunda; Waalen, Wendy.
Oilseed rape pests in Norway. EPPO Workshop on integrated management of insect pests in oilseed rape; 2017-09-20 - 2017-09-22
NIBIO Untitled
 
24 Johansen, Nina S; Smith Eriksen, Annichen; From, Pål Johan; Suthaparan, Arruppillai.
Kan UVB mot mjøldogg kombineres med biologisk skadedyrbekjempelse?. Gartneryrket 2017 (2) s. 16-19
NIBIO NMBU Untitled
 
25 Johansen, Nina S; Spetz, Carl; Schjøll, Annette; Johansen, Tor Jacob; Glorvigen, Borghild.
Bladlus – Ny kunnskap om redusert smittenivå av bladlusoverført virus (PVA og PY) i settepotet (2016-2017). Norges Landbruksrådgivings kursuke; 2017-11-15 - 2017-11-15
NIBIO Untitled
 
26 Labbe, Roselyn; Vänninen, Irene; Johansen, Nina S; Nasreen, A; Kevan, Peter G.; McCreary, Cara; Shipp, Les.
Lighting impacts on greenhouse beneficials and pest arthropods. IOBC Working Group Meeting "Integrated Control in Protected Crops, Temperate Climate"; 2017-06-04 - 2017-06-08
NIBIO Untitled
 
27 Stensvand, Arne; Suthaparan, Aruppillai; From, Pål Johan; Grimstad, Lars; Bjugstad, Nils; Solhaug, Knut Asbjørn; Gislerød, Hans Ragnard; Johansen, Nina S; Gadoury, David M.; Bierman, Andrew; Rea, M.
Design and operation of static and mobile arrays to suppress powdery mildews in greenhouse and tunnel production systems with UV and visible light. Annual meeting of the American Phytopathological Society; 2017-08-06 - 2017-08-09
NIBIO NMBU Untitled
 
28 Weintraub, Phyllis G.; Scheffer, Sonja J.; Visser, Diedrich; Valladares, Graciela; Correa, Alberto Soares; Shepard, B. Merle; Rauf, Aunu; Murphy, Sean T.; Mujica, Norma; MacVean, Charles; Kroschel, Jürgen; Kishinevsky, Miriam; Joshi, Ravindra C.; Johansen, Nina S; Hallett, Rebecca H.; Civelek, Hasan S.; Chen, Bing; Metzler, Helga Blanco.
The Invasive Liriomyza huidobrensis (Diptera: Agromyzidae): Understanding Its Pest Status and Management Globally. Journal of Insect Science 2017 ;Volum 17.(1) s. 1-27
NIBIO Untitled
 
2016
29 Johansen, Nina S; Sundbye, Anette.
Vintergulløye, en ny og syngende alliert i kampen mot bladlus. Gartneryrket 2016 (5) s. 14-17
NIBIO Untitled
 
30 Johansen, Nina S; Vänninen, Irene; Labbe, Roselyn.
Optical manipulation of arthropod pests in northern greenhouses -state of the art. ICE 2016-XXV International Congress of Entomology; 2016-09-25 - 2016-09-30
NIBIO Untitled
 
2015
31 Eckhoff, Marte; Johansen, Nina S.
Undersøkelse av resistens hos noen bladluspopulasjoner fra veksthus og friland. Gartneryrket 2015 (9) s. 34-38
NIBIO Untitled
 
32 Johansen, Nina S.
Plantevernmiddelresistens hos skadedyr. Ås: Bioforsk 2015 (ISBN 978-82-17-01381-5) ;Volum 10.12 s. Bioforsk TEMA(1)
NIBIO Untitled
 
33 Johansen, Nina S; Netland, Jan; Nærstad, Ragnhild.
Plantevernmiddelresistens i Norge: Status, utfordringer og behov for videre innsats. I: Bioforsk-konferansen 2015. Sammendrag av presentasjoner og plakater. Ås: Bioforsk 2015 ISBN 978-82-17-01389-1. s. 78-78
NIBIO Untitled
 
34 Johansen, Nina S; Trandem, Nina.
Forebygging av resistens mot skadedyrmidler i jordbær på friland og i tunnel. Gartneryrket 2015 (2) s. 19-25
NIBIO Untitled
 
35 Johansen, Nina S; Trandem, Nina.
Resistens mot kjemiske midler hos skadedyr i jordbær på friland og i tunnell. Norsk frukt og bær 2015 (2) s. 16-18
NIBIO Untitled
 
36 Sundbye, Anette; Johansen, Nina S; Klingen, Ingeborg.
Hvilke "nye" nytteorganismer er mest aktuelle i norsk landbruk. I: Bioforsk-konferansen 2015. Sammendrag av presentasjoner og plakater. Ås: Bioforsk 2015 ISBN 978-82-17-01389-1. s. 76-76
NIBIO Untitled
 
2014
37 Johansen, Nina.
Marihøner. Radio Øst [Radio] 2014-07-17
NIBIO Untitled
 
38 Johansen, Nina.
Småprat om edderkopper. Radio Øst [Radio] 2014-09-01
NIBIO Untitled
 
39 Sundbye, Anette; Johansen, Nina.
Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i veksthuskulturer (del 3) - Nytteorganismer. Gartneryrket 2014 (7) s. 14-20
NIBIO Untitled
 
40 Sundbye, Anette; Johansen, Nina; Klingen, Ingeborg.
Godkjenning av preparater med makroorganismer (del 1) Nytteorganismer. Gartneryrket 2014 (5) s. 38-41
NIBIO Untitled
 
41 Sundbye, Anette; Johansen, Nina; Klingen, Ingeborg; Nærstad, Ragnhild.
Godkjenning av preparater med mikroorganismer (del 2) - Nytteorganismer. Gartneryrket 2014 (6) s. 16-21
NIBIO Untitled
 
2013
42 Johansen, Nina.
Lyskvalitet og integrert plantevern i veksthus. Bioforsk-konferansen 2013; 2013-02-06 - 2013-02-07
NIBIO Untitled
 
43 Johansen, Nina.
Resistens mot plantevernmidler – økende problem?. Gartnerdagene; 2013-10-22 - 2013-10-23
NIBIO Untitled
 
44 Johansen, Nina S.
Forebygging av resistensutvikling hos veksthusskadedyr. [Insecticide resistance management in greenhouse crops.]. Gartneryrket 2013 (9) s. 20-23
NIBIO Untitled
 
45 Johansen, Nina S.
Plantevernmiddelresistens hos skadedyr, et økende problem?. Gartnerdagene 2013; 2013-10-23
NIBIO Untitled
 
46 Sundbye, Anette; Klingen, Ingeborg; Johansen, Nina.
Nytteorganismer til biologisk bekjempelse. I: Bioforsk-konferansen 2013. Sammendrag og presentasjoner. Ås: Bioforsk 2013 ISBN 978-82-17-00998-6. s. 104-106
NIBIO Untitled
 
2012
47 Johansen, Nina.
Lyskvalitet og vertplantevalg hos veksthusmellus. Gartneryrket 2012 (5) s. 30-33
NIBIO Untitled
 
48 Johansen, Nina.
Lyskvalitet, vertplantevalg og populasjonsutvikling hos veksthusmellus. Gartnerdagene 2012 på Gjennestad; 2012-10-23
NIBIO Untitled
 
49 Johansen, Nina; Eriksen, Annichen Smith; Gislerød, Hans Ragnar.
Lys til bekjempelse av skadedyr i veksthus. Gartneryrket 2012 ;Volum 110.(4) s. 16-19
NIBIO NMBU Untitled
 
50 Johansen, Nina; Smith Eriksen, Annichen.
Ulike metoder for bekjempelse av trips i roser – LED-lys, limfeller, biologisk- og kjemisk bekjempelse. Rosefagdagen 2012; 2012-03-20 - 2012-03-20
NIBIO Untitled
 
    Vis neste liste