Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Iversen   Fornavn: Elisabeth   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-25 av 25

2019
1 Iversen, Elisabeth; Jonsdottir, Gudrun.
‘We did see the lapwing’ – practising environmental citizenship in upper-secondary science education. Environmental Education Research 2019 ;Volum 25.(3) s. 411-421
NMBU Untitled
 
2 Iversen, Elisabeth; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Hernar, Ingvild; Mårtensson, Jan; Haugstvedt, Anne.
Transition from paediatric to adult care: a qualitative study of the experiences of young adults with type 1 diabetes. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2019 ;Volum 33. s. 723-730
HAUKELAND HVL Untitled
 
3 Iversen, Elisabeth; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Hernar, Ingvild; Mårtensson, Jan; Haugstvedt, Anne.
Young adults with type 1 diabetes and their experiences with the transition from paediatric to adult care. Nasjonal diabetes forskningskonferanse og diabetesforum 2019; 2019-04-02 - 2019-04-04
HAUKELAND HVL Untitled
 
2018
4 Iversen, Elisabeth.
Gjennomføring av uteundervisning i naturfag ved bruk av et didaktisk undervisningsdesign. : Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet 2018 (ISBN 978-82-575-1542-3) 159 s.
NMBU Untitled
 
5 Iversen, Elisabeth.
Uteundervisning - en god idé?. Lektorutdanning i realfag, NMBU; 2018-01-08
UiO Untitled
 
6 Iversen, Elisabeth; Jonsdottir, Gudrun.
A Bit More than a Fly on the Wall: Roles and Responsibilities in Design-Based Research. Designs for Learning 2018 ;Volum 10.(1) s. 18-28
NMBU Untitled
 
7 IVERSEN, ELISABETH; Packer, Erik; Sandberg, Synne Margrethe; Bleie, Øyvind; Hoff, Per Ivar; Schuster, Peter.
Long-term follow-up in patients treated by stent implantation for post-ablation pulmonary vein stenosis. Journal of interventional cardiac electrophysiology 2018 ;Volum 53.(3) s. 309-315
HAUKELAND UiB Untitled
 
2017
8 Iversen, Elisabeth.
En unghunds første jakt. Hundesport 2017 ;Volum 118.(4) s. 44-47
NMBU Untitled
 
9 Iversen, Elisabeth.
Utdanning for bærekraftig utvikling i naturbruk. Oppstartsseminar for Kristian Bergersen; 2017-12-22
UiO Untitled
 
2016
10 Hansen, Ellen Kristine Solbrekke; Iversen, Elisabeth; Lefdal, Hans Erik.
NVivo innføringskurs. NVivo innføringskurs; 2016-01-06 - 2016-01-06
UiO NMBU Untitled
 
11 Iversen, Elisabeth.
The intervention of a tool supporting teacher practice in outdoor science education. NAFOL; 2016-10-17 - 2016-10-19
NMBU Untitled
 
12 Iversen, Elisabeth.
Ulike forskerposisjoner i et Design-Based Research prosjekt - Hvordan kan den tilpassningsdyktige forskeren bidra til et produktivt samarbeid med praksisfeltet?. Høstseminar; 2016-09-21
NMBU Untitled
 
13 Iversen, Elisabeth.
'We did see the lapwing' - Practicing Environmental Citizenship in upper-secondary science education. ECER; 2016-08-25
NMBU Untitled
 
14 Iversen, Elisabeth; Jonsdottir, Gudrun.
Is the adaptive researcher the road to success in design based research?. Designs for learning; 2016-05-18 - 2016-05-20
NMBU Untitled
 
2015
15 Iversen, Elisabeth.
Introduksjonskurs i NVivo. Seminar; 2015-03-05
NMBU Untitled
 
16 Iversen, Elisabeth.
Negotiating constraints in collaborative design based research. European Science Education Research Association; 2015-08-31 - 2015-09-04
NMBU Untitled
 
17 Iversen, Elisabeth.
The researcher’s cross-role in collaborative Design-Based Research. Rommetveit summer school; 2015-06-08 - 2015-06-12
NMBU Untitled
 
2013
18 Iversen, Elisabeth.
Den generelle delen av læreplanen - en ekstra byrde eller et nyttig verktøy?. Naturfag 2013 ;Volum 2. s. 22-24
NMBU Untitled
 
19 Iversen, Elisabeth; Agnete, Sporild Olsen.
Kartlegging av norske vitensentre - likheter og unikheter. Ås: IMT-Rapport 53/2013 2013 48 s.
NMBU Untitled
 
2012
20 Iversen, Elisabeth; Lefdal, Hans Erik; Nilssen, Vivi Lisbeth; Tislevoll, Snefrid; Tobiassen, Roald; Rud, Anne-Kari; Amsrud, Arve.
Praksismodeller i PPU - OFA. IMT: Universitet for miljø- og biovitenskap 2012 36 s.
HIOF USN NTNU NMBU Untitled
 
21 Iversen, Elisabeth; Solveig, Strangstadstuen.
Tospråklige lærerstudenter og skrivekamerater i PPU ved UMB. : IMT 2012 16 s.
NMBU Untitled
 
22 Strangstadstuen, Solveig; Iversen, Elisabeth.
Tospråklige lærerstudenter og skrivekamerater i PPU ved UMB. UMB, Ås: IMT-Rapport 2012 16 s.
NMBU Untitled
 
2011
23 Iversen, Elisabeth.
Interactions between European minnow (Phoxinus phoxinus) and brown trout (Salmo trutta) in a subalpine lake 40 years after the minnow establishment. : UMB 2011 36 s.
NMBU Untitled
 
2009
24 Svein Birger, Wærvågen; Iversen, Elisabeth.
Zooplankton som indikator på økologisk tilstand for innsjøer i Hurum, Buskerud 2007. : Fylkesmannen i Buskerud 2009 (ISBN 978-82-7426-276-8) 30 s.
HINN NMBU Untitled
 
25 Wærvågen, Svein Birger; Iversen, Elisabeth.
Zooplankton som indikator på økologisk tilstand for innsjøer i Hurum, Buskerud 2007. Drammen: Fylkesmannen i Buskerud 2009 (ISBN 978-82-7426-276-8) 30 s. (1)
HINN Untitled