Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 182 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Hovik, Lise.
Sympoetisk samspill. Fra interaktivitet til intraaktivitet i kunst for de yngste barna. STOR KUNST FOR SMÅ BARN; 2021-04-15 - 2021-04-15
DMMH Untitled
 
2 Hovik, Lise.
Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. ITYARN Panel: Theatre for Early Years; 2021-03-23 - 2021-03-23
DMMH Untitled
 
3 Sandgrind, Silje Wiken; Hovik, Lise.
En perfekt kombinasjon at barn og kunstnere kan utforske sammen. Intervju med prosjektleder i Lydhør, Lise Hovik. barnehage.no 2021
DMMH Untitled
 
2020
4 Hopperstad, Marit Holm; Hovik, Lise; Moe, Jørgen; Torgersen, Jan Ketil.
Barnehagebarns kunstmøter på museum. Oslo: Kulturrådet i kommisjon hos Vigmostad og Bjørke AS 2020 (ISBN 978-82-7081-196-0) 43 s.
DMMH Untitled
 
5 Hovik, Lise.
Lydhør and the Sympoiesis of Seeds. 1st Nordic Symposium of Spiritual Technologies within Creative Practices; 2020-02-04 - 2020-02-06
DMMH Untitled
 
6 Hovik, Lise.
Lydhør og barnehagelærerenskunstfaglige profesjonsforståelse. Nettverksseminar med INN og UIA; 2020-03-05 - 2020-03-05
DMMH Untitled
 
7 Hovik, Lise.
Metoder og forståelsesrammer for en interdiscipliær praksis med teater for småbørn: Lydhør i Kongsgården. Masterseminar ved SDU, Odense; 2020-03-06 - 2020-03-07
DMMH Untitled
 
8 Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Hovde, Sunniva Skjøstad.
Baby Becomings på Rosendal Teater.
DMMH NTNU Untitled
 
9 Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Schnell Juvik, Siri; Hjertaas, Gunhild; Huke, Marte.
Himmel og Hav (0-2 og 3-5 år).
DMMH NTNU Untitled
 
10 Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Hovde, Sunniva Skjøstad.
Animalium Performance i utstillingen A Beast, a God and a Line på Kunsthall Trondheim.
DMMH NTNU Untitled
 
11 Hovik, Lise; Pérez, Elena.
Baby Becomings. Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies 2020 ;Volum 32.(1) s. 98-119
DMMH NTNU Untitled
 
12 Hovik, Lise; Rustad, Janne Brit; Haugerud, Tor; Eggen, Lars; Ryan, Ola Marius; Fonfara, Amalia; Mjølsnes, Hannah.
Operafrø. Forprosjekt.
DMMH NORD NTNU Untitled
 
2019
13 Hovik, Lise.
Animalium Vis. VIS – Nordic Journal for Artistic Research 2019 ;Volum #.(2)
DMMH Untitled
 
14 Hovik, Lise.
Animalium Visning. Guidet omvisning i en virtuell utstilling.. Faglig og vitenskapelig presentasjon av forskning og kunstpraksis; 2019-11-18 - 2019-11-18
DMMH Untitled
 
15 Hovik, Lise.
Animalium Workshop. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Workshop for professional artists. ASSITEJ Norway, SAND festival Artistic Gathering 2019; Kristiansand. 2019-09-05 - 2019-09-05
DMMH Untitled
 
16 Hovik, Lise.
Baby Becomings på Hamar Kulturhus 16.03.2019.
DMMH Untitled
 
17 Hovik, Lise.
Becoming small: Concepts and methods of interdisciplinary practice in theatre for early years. Youth Theatre Journal 2019 ;Volum 33.(1) s. 37-51
DMMH Untitled
 
18 Hovik, Lise.
Nordic Childhoods and Theatre for the Very Young. Faglig og vitenskapelig presentasjon av forskning; 2019-09-04 - 2019-09-04
DMMH Untitled
 
19 Hovik, Lise.
Thinking with Theatre. The Sympoiesis of Theatre for Early Years. Assitej Magazine 2019 s. 42-45
DMMH Untitled
 
20 Hovik, Lise.
Verken Fugl eller Fisk. Affektive sceniske platåer for små barn. Kunstnerisk forskning med posthumanistisk teamtikk. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2019 (1) s. 56-59
DMMH Untitled
 
21 Hovik, Lise.
What Kind of Art? Notes on conventions in a new artistic field. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2019 (1) s. 6-11
DMMH Untitled
 
22 Hovik, Lise; Haugerud, Tor.
Animalium Performance. I Anna Daniells utstilling KONFERANSE på Kunsthall Trondheim.
DMMH NTNU Untitled
 
23 Hovik, Lise; Haugerud, Tor.
Animalium Stunt. Åpningen av Rosendal Teater 25.8.2019.
DMMH NTNU Untitled
 
24 Hovik, Lise; Henning, Anne Helga.
Lydhørt Samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen.. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2019 (1) s. 28-36
DMMH NTNU Untitled
 
25 Olaussen, Ingvild Olsen; Hovik, Lise.
Artistic exploration of a storyteller’s expressive repertoire in events with toddlers. I: Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-33487-8. s. 71-80
DMMH Untitled
 
2018
26 Hovik, Lise.
Affective Approaches to Artmaking for Early Years. NERA Pre Conference; 2018-03-07 - 2018-03-08
DMMH Untitled
 
27 Hovik, Lise.
Artistic Research in Theater for Early Years: Methodological Movements in Mum’s Dancing. Qualitative Inquiry 2018 s. 1-10
DMMH Untitled
 
28 Hovik, Lise.
Great art for Young Children / Stor kunst for små barn. GREAT art for Young Children; 2018-12-04 - 2018-12-04
DMMH Untitled
 
29 Hovik, Lise.
Manifest for en analog dramapedagogikk. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2018 (2-3) s. 12-13
DMMH Untitled
 
30 Hovik, Lise.
Opp som en drage! En omtale av Mona Wiigs doktoravhandling. Ånd i hanske 2018 ;Volum 1.(36) s. 6-10
DMMH Untitled
 
31 Hovik, Lise.
Støtteordninger for kunstnerisk forskning på teater for de aller minste: Verken fugl eller fisk?. Teatervitenskapelig dugnad; 2018-11-21 - 2018-11-21
DMMH Untitled
 
32 Hovik, Lise.
The Red Shoes Project Revisited. Journal for Artistic Research (JAR) 2018 (16) s. -
DMMH Untitled
 
33 Hovik, Lise; Haugerud, Tor.
Theatre for Early Years Workshop i Hong Kong. Faglig og vitenskapelig presentasjon av forskning og kunstpraksis; 2018-08-28 - 2018-09-01
DMMH NTNU Untitled
 
34 Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Duch, Michael Francis.
Sparrow - 3 forestillinger i Beijing. [Kunstnerisk og museal presentasjon] ASSITEJ Artistic Gathering. ASSITEJ China; Beijing. 2018-08-24 - 2018-08-26
DMMH NTNU Untitled
 
35 Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Hjertaas, Gunhild; Fazlic, Ibrahim.
Begynnelser - Verken Fugl eller Fisk (3-5 år).
DMMH NTNU Untitled
 
36 Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Hjertaas, Gunhild; Fazlic, Ibrahim.
Begynnelser - 12 forestillinger på Teaterhuset Avant Garden. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Forestillinger. Teaterhuset Avant Garden; Trondheim. 2018-04-21 - 2018-05-05
DMMH NTNU Untitled
 
37 Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Hovde, Sunniva Skjøstad; Juvik, Siri Schnell.
Baby Becomings - Verken Fugl eller Fisk (0-2).
NTNU Untitled
 
38 Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Hovde, Sunniva Skjøstad; Juvik, Siri Schnell.
Baby Becomings - 2 forestillinger på Kammermusikkfestivalen. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Trondheim Kammermusikkfestival. Trondheim Kammermusikkfestival; Trondheim. 2018-09-30 - 2018-09-30
DMMH NTNU Untitled
 
39 Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Hovde, Sunniva Skjøstad; Juvik, Siri Schnell.
Baby Becomings - 2 forestillinger på Småkunstfestivalen. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Småkunstfestivalen. Seanse - Senter for kunstproduksjon; Trondheim. 2018-09-29 - 2018-09-29
DMMH NTNU Untitled
 
40 Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Gjære, Siri; Hovde, Sunniva Skjøstad; Juvik, Siri Schnell.
Baby Becomings, 8 forestillinger for DKS og 3 for Teaterhuset Avant Garden. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Forestillinger. Trondheim Kommune og Trondheim Kunsthall; DMMH og Trondheim Kunsthall. 2018-11-20 - 2018-11-25
DMMH NTNU Untitled
 
41 Hovik, Lise; Henning, Anne Helga.
Lydhøre Ører - Et kunstnerisk utviklingsprosjekt i samarbeid med LYDHØR og ReMida - senter for kreativt gjenbruk i Trondheim.
DMMH Untitled
 
42 Hovik, Lise; Reinertsen, Anne Beate.
Betydningen av affekt i kunst for barnehagebarn. Fagseminar etter forestillingen Baby Becomings; 2018-11-25 - 2018-11-25
DMMH UiT Untitled
 
43 Hovik, Lise; Reinertsen, Anne Beate.
Posthumanisme og kunst for barnehagebarn. Fagseminar etter forestillingen Verken Fugl eller Fisk - Begynnelser; 2018-05-05 - 2018-05-05
DMMH UiT Untitled
 
44 Hovik, Lise; Østern, Tone Pernille.
Baby Becomings.
NTNU Untitled
 
2017
45 Hovik, Lise.
Affects of Toddler Theatre. ASSITEJ World Congress, ITYARN Research Network; 2017-05-15 - 2017-05-17
DMMH Untitled
 
46 Hovik, Lise.
Hvor blir det av Småkunsten?. Kykeliky. Kultur for de yngste; 2017-05-04 - 2017-05-05
DMMH Untitled
 
47 Hovik, Lise.
Ugler i mosen. Kapittel 3 i Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. I: Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020946. s. 69-79
DMMH Untitled
 
48 Hovik, Lise.
Verken Fugl eller Fisk - et kunstnerisk forskningsprosjekt om betydningen av affekt i teater for de aller minste.
DMMH Untitled
 
49 Hovik, Lise; Guss, Faith Gabrielle.
Du skal få høre fuglesang: Mellom fugl og menneske. I: Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020946. s. 55-68
DMMH HIOA Untitled
 
50 Hovik, Lise; Haugerud, Tor; Duch, Michael Francis.
Sparrow in Bologna - 2 performances. [Kunstnerisk og museal presentasjon] VISIONI DI FUTURO, VISIONI DI TEATRO... - International festival of theatre and culture for early childhood. La Baracca. Testoni Ragazzi; Bologna. 2017-02-27 - 2017-02-28
DMMH NTNU Untitled
 
    Vis neste liste