Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Holth   Fornavn: Fredrik   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 148 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Holth, Fredrik; Larsen, Ingrid Wang.
Domstolens adgang til å beslutte ekspropriasjon etter veglova § 53. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 300-325
NMBU Untitled
 
2020
2 Faafeng, Veslemøy; Holth, Fredrik; Høgvard, Dag; Sky, Per Kåre.
Matrikkelloven kommentarutgave. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215032122) 328 s.
NMBU Untitled
 
3 Holth, Fredrik; Larsen, Ingrid Wang.
Fra rettsprakis. Jordskiftelagdommers kompetanse til å delta i behandling av overskjønn. Kart og plan 2020 ;Volum 4. s. 275-282
NMBU Untitled
 
4 Larsen, Ingrid Wang; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch.
Ekspropriasjon Kort Forklart. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215030289) 236 s.
UiO NMBU Untitled
 
5 Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai Kristoffersen.
Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-313-1) ;Volum 2020.112 s. NIBR-rapport(17)
NORD OSLOMET NMBU Untitled
 
2019
6 Holth, Fredrik.
Ekspert om nytt Brønnøya-amnesti. -Svært oppsiktsvekkende.. Asker og Bærum Budstikke [Avis] 2019-06-14
NMBU Untitled
 
7 Holth, Fredrik.
Samiske parter i plan- og bygningsretten, Særlig om innsigelse og klage. Det årlige samerettskurset; 2019-03-14 - 2019-03-14
NMBU Untitled
 
8 Holth, Fredrik; Jetlund, Ragnhild Sæhlie.
Jordskifterettens kompetanse til å gi rett til bruk av eksisterende vei.. Tidsskrift for eiendomsrett 2019 ;Volum 15.(1) s. 10-32
NMBU Untitled
 
9 Holth, Fredrik; Sky, Per Kåre.
Fra rettspraksis. Fordeling av planskapte verdier. En kommentar til høyesterettsavgjørelse HR-2019-1152-A. Kart og plan 2019 ;Volum 112.(3) s. 230-233
NMBU Untitled
 
10 Winge, Nikolai K; Holth, Fredrik.
Virkningen av saksbehandlingsfeil på plan- og bygningsrettens område. I: Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03205-4. s. 261-278
UiO NMBU Untitled
 
11 Winge, Nikolai Kristoffersen; Holth, Fredrik.
Plan- og bygningsrett - Kort forklart 2. utgave. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215032092) 256 s.
NMBU UiO Untitled
 
2018
12 Bjerva, Øystein Jakob; Holth, Fredrik; Reiten, Magne; Sky, Per Kåre; Aasen, Ingrid.
Jordskifteloven. Kommentarutgave (2. utgave, digital versjon). Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02366-3) 380 s.
NMBU Untitled
 
13 Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K.
En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 481-519
HINN OSLOMET NORCE TØI UiO UiT NMBU Untitled
 
14 Hauge, Katrine Broch; Holth, Fredrik.
"Problematisk om Fornebu-skyskraper". Dagens næringsliv 2018
NMBU Untitled
 
15 Holth, Fredrik.
Ein kurzer Überblick über das norwegische Flurbereinigungsgesetz, die Rolle der Gerichte und deren Bezug zu der Verwaltung, insbesondere zur Rolle von Bauleitplänen in der Flurbereinigung.. Flurbereinigungsrichtertagung; 2018-06-06 - 2018-06-08
NMBU Untitled
 
16 Holth, Fredrik.
Hva bør diskuteres i plan- og bygningsretten? Et særlig fokus på ugyldighet.. Vestliaseminaret; 2018-04-20 - 2018-04-20
NMBU Untitled
 
17 Holth, Fredrik.
Jordskifterettens kompetanse til å gjennomføre skjønn. JUS-kurs; 2018-01-17
NMBU Untitled
 
18 Holth, Fredrik.
Kommuneplanenes arealdel. Hvilke muligheter har man og hva er de rettslige rammene.. Seminar Nannestad kommune; 2018-01-30
NMBU Untitled
 
19 Holth, Fredrik.
Loven prioriterer ikke mellom ulike resultater - Fremtidens byggenæring. Fremtidens byggenæring [Fagblad] 2018-03-13
NMBU Untitled
 
20 Holth, Fredrik.
Offentlige planer og tillatelser som rettslig ramme for jordskifteretten i rettsendrende saker. JUS-kurs; 2018-01-17
NMBU Untitled
 
21 Holth, Fredrik.
Plan- og bygningsloven, Studentboliger og rettslige rammer. Styreledersamling for styrelederne i norske studentsamskipnader; 2018-03-05
NMBU Untitled
 
22 Holth, Fredrik.
Prosjektplanlegging etter tysk modell: Kan endringer i pbl. bidra til større grad av effektivitet og forutsigbarhet i planlegging og gjennomføring av ønskede prosjekter?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 467-480
NMBU Untitled
 
23 Holth, Fredrik.
Rammer for planlegging, med fokus på planprogram, planbeskrivelse konsekvensutredning og reguleringsbestemmelser.. Seminar Statens vegvesen region Vest; 2018-02-07
NMBU Untitled
 
24 Holth, Fredrik.
Reguleringsbestemmelser i praksis.. Reguleringsplanlegging i praksis; 2018-02-08
NMBU Untitled
 
25 Holth, Fredrik.
Rettslige rammer, virkemidler og muligheter. Estetikk i planlegging og byggesak.. Fagdag estetikk - Fyleksmannen i Hedemark; 2018-04-05
NMBU Untitled
 
26 Holth, Fredrik.
Saker om fordeling av planskapte verdier for jordskifteretten. JUS-kurs; 2018-01-17
NMBU Untitled
 
27 Holth, Fredrik.
Svakheter i kontrollsystemet for plangrunnlaget ved behandling av byggesøknader.. Tromsøkonferansen 2018 - NKF; 2018-02-06
NMBU Untitled
 
28 Holth, Fredrik.
Systemet er sårbart Oppfølging av brudd på plan- og bygningsloven må prioriteres. Det er helt avgjørende for respekten for regelverket og tilliten til vår forvaltning, mener dosent i juridiske fag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fredrik Holth.. Tønsbergs blad [Avis] 2018-02-21
NMBU Untitled
 
29 Holth, Fredrik.
The Norwegian planning and building act – an overview and some perspectives on value capture. Seminar Bolzano; 2018-04-11 - 2018-04-12
NMBU Untitled
 
30 Holth, Fredrik.
Utredning av samiske interesser i arealplaner, og virkningen av manglende utredning. Det årlige samerettskurset; 2018-03-15
NMBU Untitled
 
31 Holth, Fredrik.
Ødeleggelse av villmarksnatur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
NMBU Untitled
 
32 Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch.
Hastar med regulering av havbruk. Dagens næringsliv 2018
NMBU Untitled
 
33 Holth, Fredrik; Walby, Fredrik A; Røstbakken, Thea; Lunde, Ingeborg; Ringen, Petter Andreas; Ramleth, Ruth-Kari; Romm, Kristin Lie; Tveit, Tone; Torgersen, Terje; Urnes, Øyvind; Kvarstein, Elfrida H.
Extreme challenges: psychiatric inpatients with severe self-harming behavior in Norway: a national screening investigation. Nordic Journal of Psychiatry 2018 ;Volum 72.(8) s. 605-612
HAUKELAND OUS STO UiO Untitled
 
34 Holth, Fredrik; Winge, Nikolai K.
Bekymringer etter Tjøme-saken (Debattinnlegg). Dagens næringsliv 2018
NMBU UiO Untitled
 
35 Sky, Per Kåre; Holth, Fredrik.
Jusekspertene Fredrik og Per gir kommunen støtte i betent sak om millionbeløp. Nå håper de Høyesterett tar saken. Tønsberg Blad [Avis] 2018-11-14
NMBU Untitled
 
36 Sky, Per Kåre; Holth, Fredrik.
Jusekspertene håper på behandling i Høyesterett: Gir kommunen støtte i betent sak. Tønsberg Blad [Avis] 2018-11-22
NMBU Untitled
 
37 Sky, Per Kåre; Holth, Fredrik.
Kommunenes rolle i jordskiftesaker - Kilen Syd-historien fortsetter. Dekar 2018 ;Volum 1.(2) s. 11-12
NMBU Untitled
 
38 Sky, Per Kåre; Holth, Fredrik.
Tønsberg kommune i sentrum for prinsippavgjørelse i Høyesterett?. Tønsbergs blad 2018
NMBU Untitled
 
39 Winge, Nikolai K; Holth, Fredrik.
Svak kontroll i plan- og bygningsretten. Plan 2018 (3) s. 8-13
UiO NMBU Untitled
 
2017
40 Hanssen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Holth, Fredrik; Hofstad, Hege.
«Innspill til foreslåtte lovendringer fra EVAPLAN». Presentasjon for Stortingets Energi- og miljøkomite; 2017-01-10 - 2017-01-10
OSLOMET NMBU UiO Untitled
 
41 Holth, Fredrik.
Byggesaksbehandling – svakheter i kontrollsystemet med utgangspunkt i Tjømesaken. §21-7 Plangrunnlaget ved behandling av byggesøknader. Den årlig plan- og byggesakskonferansen i Troms; 2017-11-14
NMBU Untitled
 
42 Holth, Fredrik.
De rikes arkitekt: Intervju i Dagens næringsliv 30. sept. 2017. Dagens næringsliv [Avis] 2017-09-30
NMBU Untitled
 
43 Holth, Fredrik.
Dosent Fredrik Holth om byggesaksbråket i Tjøme kommune, NRK P1 Vestfoldsendinga https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-vestfold/DKVE21019917/05-10-2017#t=2h7m53s. NRK P1 Vestfoldsendinga [Radio] 2017-10-05
NMBU Untitled
 
44 Holth, Fredrik.
Evaluering av plan- og bygningsloven, med særskilt fokus på gjennomføringsvirkemidler.. Landskonferansen i plan- og bygningsrett; 2017-09-06
NMBU Untitled
 
45 Holth, Fredrik.
Forbud mot opsjonsavtaler - Kronikk i Nationen 23. mars 2017. Kronikk i avis [Avis] 2017-03-23
NMBU Untitled
 
46 Holth, Fredrik.
Forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Vestliaseminaret; 2017-03-31
NMBU Untitled
 
47 Holth, Fredrik.
Gjennomføring av planer: • Planbestemmelser • Fradeling og bruksendring i LNF-områder på kommuneplan • Endringer i Plan- og bygningsloven 2017. Miljøfagkonferanse -; 2017-11-08
NMBU Untitled
 
48 Holth, Fredrik.
Hvordan sikre at hensynet til grunnerverv blir ivaretatt i planfasen/reguleringsplanarbeidet.. Konferanse; 2017-11-29
NMBU Untitled
 
49 Holth, Fredrik.
Jordskifte i byer og tettsteder -Næringseiendommer. JUC - Faglig nettverk; 2017-01-30
NMBU Untitled
 
50 Holth, Fredrik.
Jordskifteloven § 3-17 – Offentlige planer og tillatelser som rettslig ramme for jordskifteretten i rettsendrende saker. Kart og plan 2017 ;Volum 77.(4) s. 278-285
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste