Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Hidle   Fornavn: Kari-Mette   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 80 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann.
New Roles for Research Librarians. World Learning Summit 2016; 2016-06-14 - 2016-06-16
UIA Untitled
 
2 Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann.
New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. Chandos Publishing 2016 (ISBN 9780081005774) 208 s.
UIA Untitled
 
3 Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann.
Nye roller for bibliotekarer i UH-sektoren. Ser inn i spåkulen. Bibliotekaren (Oslo) 2016 (7) s. 16-17
UIA Untitled
 
4 Hidle, Kari-Mette Walmann.
- Skeiv teologi vil ikke bli vanlig. vl.no [Internett] 2016-01-16
UIA Untitled
 
5 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Barnehage, språklæring og trygghet. Vårt land 2014 s. 31-31
UIA Untitled
 
6 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Barnehagelæreres arbeid med fagområdet etikk, religion og filosofi. «Å spørre foreldrene om det er rus, religion eller andre problemer barnehagen bør ta spesielt hensyn til». Forskerforum; 2015-03-25 - 2015-03-25
UIA Untitled
 
7 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Barnehagens arbeid med religion - en arena for integrering og demokrati. I: Minoritetsreligioner i barnehagen. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2026-7. s. 67-90
UIA Untitled
 
8 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Barnehagens arbeid med religion - en arena for integrering og demokrati. I: Minoritetsreligioner i barnehagen. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2026-7. s. 67-90
UIA Untitled
 
9 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Barnets rettigheter. Klassekampen 2011 s. 39-
UIA Untitled
 
10 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Bibelens plass i nyere teologiske posisjoner - tre eksempler. Ny Bibel, nye perspektiver; 2011-10-24 - 2011-10-25
UIA Untitled
 
11 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner. I: Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-76-4. s. 75-90
UIA Untitled
 
12 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Bidrar statens kostholdsråd til fedmeepidemien?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 15 del 2-
UIA Untitled
 
13 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Bragder fra Agder. Forskning.no 2012
UIA Untitled
 
14 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Debatt om seksualundervisning i barnehagen som tiltak mot seksuelle overgrep. NRK P2 / Dagsnytt 18 [Radio] 2013-04-16
UIA Untitled
 
15 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Disputerer for doktorgrad. Lillesandsposten [Avis] 2013-05-31
UIA Untitled
 
16 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Ekteskapet som religiøst symbol. Tekstseminaret på Hum-Ped; 2009-10-16 - 2009-10-16
UIA Untitled
 
17 Hidle, Kari-Mette Walmann.
En analyse av innstillingen fra Bispemøtets samlivsetiske utvalg (2013) med vekt på hvilken rolle allmenn livserfaring bør spille i kristen etisk refleksjon. Prøveforelesning for phd-graden; 2013-06-03 - 2013-06-03
UIA Untitled
 
18 Hidle, Kari-Mette Walmann.
En statlig norm for livsfortolkning. En analyse av debatten om "felles ekteskapslov for heterofile og homofile par" ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement. Kristiansand: Universitetet i Agder 2013 (ISBN 978-82-7117-730-0)
UIA Untitled
 
19 Hidle, Kari-Mette Walmann.
En statlig norm for livsfortolkning. Utdrag. Nordisk Systematiker Konferanse; 2013-01-10 - 2013-01-14
UIA Untitled
 
20 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Ethical implications of poison literacy. Deadly Dreams Workshop Week; 2016-11-21 - 2016-11-25
UIA Untitled
 
21 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Ethical implications of the changing conceptualizations of poison. The Cultural History of Poison, Oppstartseminar; 2016-05-10 - 2016-05-12
UIA Untitled
 
22 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Feil adresse, Horn. Vårt land 2014 s. 20-21
UIA Untitled
 
23 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Feilslått moralisering. Vårt land 2014 s. 23-23
UIA Untitled
 
24 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Fryktar religionstabbar. www.vl.no [Internett] 2015-05-10
UIA Untitled
 
25 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Fryktar religionstabbar. Vårt Land [Avis] 2015-05-11
UIA Untitled
 
26 Hidle, Kari-Mette Walmann.
General ethical guidelines and practical solutions in interview data collections, handling and presentation. Formal approval procedures.. Deadly Dreams, Workshop III; 2016-09-22 - 2016-09-23
UIA Untitled
 
27 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Grunnlovsjubileet 1814-2014. Religionsvitenskapens mest og minst demokratiske trekk. https://uia.mediaspace.kaltura.com/ [Internett] 2014-03-20
UIA Untitled
 
28 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Har geistligheten sovet i timen?. Fædrelandsvennen 2012 s. 3-3
UIA Untitled
 
29 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Hva er mangfoldskompetanse i utdanningsfeltet?. Nettverkskonferanse for samfunnsfagene i norsk skole og lærerutdanning; 2017-11-27 - 2017-11-28
UIA Untitled
 
30 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Hva er sammenhengen mellom teologi og samfunnssyn i Lausannebevegelsens primærdokument fra 1974, Lausannepakten?. Kristiansand: Høgskolen i Agder 2007 128 s.
UIA Untitled
 
31 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Hva skal til for at fristen overholdes?. Fædrelandsvennen 2011 s. 4-5
UIA Untitled
 
32 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Hvor kan begynneropplæringen begynne? Sammenheng og progresjon mellom barnehagens fagområder og skolefagene.. Nasjonal samfunnsfagkonferanse: Lærerutdanningene fram mot 2025: muligheter og utfordringer for samfunnsfagene; 2018-11-28 - 2018-11-29
UIA Untitled
 
33 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Hvordan vet du at det er forskning du driver med? - Om å skrive fram en god litteraturoversikt.. Stipendiatsamling før "Grenseløs læring, samfunnet i en digital virkelighet"; 2019-11-19 - 2019-11-19
UIA Untitled
 
34 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Identity on the line - Engaging personal narratives to promote cultural richness, dialogue and diversity in Europe. Seminar with Professor Dr. Mekada Graham, Visiting International Scholar; 2018-09-25 - 2018-09-25
UIA Untitled
 
35 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Interpreting Religious Symbols in a Public Context. Hermeneutics, Compassion and Religious Boundaries; 2009-09-04 - 2009-09-04
UIA Untitled
 
36 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Legers uenighet er bra for pasienten. Fædrelandsvennen 2013 s. 6-6
UIA Untitled
 
37 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Lokalbefolkningens identitet og tilhørighet i museenes arbeid. Fagdag for ansatte; 2019-03-22 - 2019-03-22
UIA Untitled
 
38 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Marginalisert teologi. Vårt land 2011 s. 22-23
UIA Untitled
 
39 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Minoritetsreligioner i barnehagelærerutdanningen. Kompetanse for mangfold; 2015-05-28 - 2015-05-29
UIA Untitled
 
40 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Minoritetsreligioner i barnehagen. Instituttseminar; 2015-06-10 - 2016-06-11
UIA Untitled
 
41 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Minoritetsreligioner i barnehagen: Barnehagens arbeid med religion - en arena for integrering og demokrati. Møte om religions- og etikkdidaktisk forskning; 2018-01-25 - 2018-01-25
UIA Untitled
 
42 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Minoritetsreligioner i barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Forskergruppe barnehagelærerutdanningen; 2015-05-05 - 2015-05-05
UIA Untitled
 
43 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Mixed methods i forskning på fagområdet etikk, religion og filosofi i barnehagen. Workshop; 2019-11-12 - 2019-11-13
UIA Untitled
 
44 Hidle, Kari-Mette Walmann.
New Possibilities for Theology in the Public Sphere. Philosophy of Religion in Postmodernity; 2010-03-11 - 2010-03-13
UIA Untitled
 
45 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Niclas Lindstrøm, Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken. Lund: Lunds Universitet 2012, 289 sid. Svensk Teologisk Kvartalskrift 2015 ;Volum 91.(3) s. 138-
UIA Untitled
 
46 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Overfladisk forståelse av religion. Vårt land 2014 s. 20-20
UIA Untitled
 
47 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Portrettintervju: Kari-Mette Walmann Hidle. senterforlikestilling.org [Internett] 2015-05-07
UIA Untitled
 
48 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Profesjonsetikk i møte med fete pasienters erfaringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 13-
UIA Untitled
 
49 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Redd for å forkynne. NRK Dagsrevyen [TV] 2015-03-25
UIA Untitled
 
50 Hidle, Kari-Mette Walmann.
Samfunnsfaglæreres bruk av hverdagsopplevelser utenfor klasserommet. Nasjonal konferanse for samfunnsfagdidaktikk; 2020-11-25 - 2020-11-26
UIA Untitled
 
    Vis neste liste