Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Haugen   Fornavn: Odd Einar   Fra: 1990   Til: 2020   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 277 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

1 Haugen, Odd Einar; Janss, Christian; Modalsli, Tone.
Filologi og hermeneutikk. Solum 2007 (ISBN 9788256015764) 181 s.
UiO Untitled
 
2 Haugen, Odd Einar.
Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter 2007 (ISBN 9783110184860) 653 s.
NTNU Untitled
 
3 Haugen, Odd Einar.
Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter 2007 (ISBN 978-3-11-018486-0) 655 s.
UiT Untitled
 
4 Haugen, Odd Einar.
Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter 2007 (ISBN 978-3-11-018486-0) 656 s.
UiB Untitled
 
5 Haugen, Odd Einar.
Altnordische Philologie, Norwegen und Island. Walter de Gruyter 2007 (ISBN 978-3-11-018486-0) 656 s.
UiO Untitled
 
6 Haugen, Odd Einar.
Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 82-450-0105-8) 515 s. LNUs skriftserie(157)
UiO Untitled
 
7 Haugen, Odd Einar.
Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 82-450-0105-8) 512 s.
UiB UiT Untitled
 
8 Haugen, Odd Einar.
Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 82-450-0105-8) 512 s.
NTNU UiB Untitled
 
9 Haugen, Odd Einar.
Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 82-450-0105-8) 512 s.
NORCE UiB Untitled
 
10 Haugen, Odd Einar; Janss, Christian; Modalsli, Tone.
Filologi og hermeneutikk. Bidrag til ein konferanse halden av Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologar 16.-18. september 2005. Novus Forlag 2007 (ISBN 978-82-560-1576-4) 182 s.
UiB Untitled
 
11 Haugen, Odd Einar.
Grunnbok i norrønt språk (3. utg.). Inkl. dataoppgåver på cd-rom. : Ad Notam Gyldendal, Oslo 1998 (ISBN 82-417-0970-6) 320 s.
UiB Untitled
 
12 Haugen, Odd Einar; Mundal, Else.
Selected papers. : Odense University Press 1997 (ISBN 87-7838-275-0)
UiB Untitled
 
13 Fidjestøl, Bjarne; Haugen, Odd Einar; Mundal, Else.
Selected papers. : Odense University Press 1997 (ISBN 87-7838-275-0) 406 s.
UiB Untitled
 
14 Haugen, Odd Einar.
Merknader til tekstpensum i norrønt. Fagbokforlaget 1994 (ISBN 82-7674-041-3) 104 s.
UiB Untitled
 
15 Haugen, Odd Einar.
Nordica Bergensia. : Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 1995 (ISBN 82-90500-25-4)
UiB Untitled
 
16 Haugen, Odd Einar.
Grunnbok i norrønt språk (2. utg.). : Ad Notam Gyldendal, Oslo 1995 (ISBN 82-417-0506-9) 320 s.
UiB Untitled
 
17 Haugen, Odd Einar.
Merknader til tekstpensum i norrønt. Utdrag frå Ol#/afs saga ins helga, Den yngre Edda, Strengleikar. 3. utg. : Fagbokforlaget, Bergen 1994 (ISBN 82-7674-041-3) 104 s.
UiB Untitled
 
18 Haugen, Odd Einar.
Norrøne tekster i utval. Ved Odd Einar Haugen. : Ad Notam Gyldendal 1994 (ISBN 82-417-0213-2) 312 s.
UiB Untitled
 
19 Haugen, Odd Einar.
Grunnbok i norrønt språk. : Ad Notam Gyldendal, Oslo 1993 304 s.
UiB Untitled
 
20 Haugen, Odd Einar.
Grunnkurs i norrønt språk. Fonologi, morfologi, syntaks. : Universitetet i Bergen, nordisk institutt 1991 (ISBN 82-90500-08-4) 250 s.
UiB Untitled
 
21 Haugen, Odd Einar.
Bjarne Fidjestøl: The Dating of Eddic Poetry. A historical survey and methodological investigation. København: C.A. Reitzel 1999 (ISBN 87-7876-154-9)
UiB Untitled
 
22 Haugen, Odd Einar; Kyrkjebø, Rune; Johansson, Karl Gunnar; Driscoll, Matthew James.
The Menota handbook: Guidelines for the electronic encoding of Medieval Nordic primary sources (v. 1.0 : 20 May 2003). Bergen: Medieval Nordic Text Archive 2003
UiB Untitled
 
23 Haugen, Odd Einar; Johansson, Karl Gunnar; Kyrkjebø, Rune.
Håndbok for koding av nordiske middelaldertekster. : Prosjektet utgivelse av middelaldertekster, ved Det Norske Videnskaps-Akademis senter for høyere studier 2001
UiB Untitled
 
24 Haugen, Odd Einar; Johansson, Karl Gunnar; Kyrkjebø, Rune.
Håndbok for koding av nordiske middelaldertekster. Oslo: Prosjektet Utgivelse av middeladertekster, Det Norske Videnskaps-Akademis senter for høyere studier 2001
UiB Untitled
 
25 Vannebo, Kjell Ivar; Haugen, Odd Einar.
Maal og Minne. : Bymålslaget 2002 (ISBN 82-521-6084-0) -1 s.
UiO Untitled
 
26 Vannebo, Kjell Ivar; Haugen, Odd Einar.
Maal og Minne. : Bymålslaget 2001 -1 s.
UiO Untitled
 
27 Vannebo, Kjell Ivar; Haugen, Odd Einar.
Maal og Minne. : Bymålslaget 1997 (ISBN 82-521-5652-5) -1 s.
UiO Untitled
 
28 Vannebo, Kjell Ivar; Haugen, Odd Einar.
Maal og Minne. : Bymålslaget 1996 (ISBN 82-521-5652-5) -1 s.
UiO Untitled
 
29 Vannebo, Kjell Ivar; Haugen, Odd Einar.
Maal og Minne. : Bymålslaget 2000 (ISBN 82-521-5652-5) 236 s.
UiO Untitled
 
30 Haugen, Odd Einar; Thomassen, Einar.
Den filologiske vitenskap. : Oslo 1990 -1 s.
UiO Untitled
 
31 Vannebo, Kjell Ivar; Haugen, Odd Einar.
Maal og Minne. : Bymålslaget 1998 -1 s.
UiO Untitled
 
32 Haugen, Odd Einar; Johansson, Karl G.; Kyrkjebø, Rune.
Håndbok for koding av nordiske middelalderhåndskrifter. Oslo: Senter for høyere studier 2001
UiB Untitled
 
33 Haugen, Odd Einar; Johansson, Karl G.; Kyrkjebø, Rune.
Håndbok for koding av nordiske middelalderhåndskrifter. Oslo: Senter for høyere studier 2001
UiB Untitled
 
34 Haugen, Odd Einar.
Grunnbok i norrønt språk. Gyldendal Akademisk 2001 (ISBN 82-05-28109-2) 320 s.
UiB Untitled
 
35 Haugen, Odd Einar.
Fem argument mot filologien. I: Den fornnordiska texten i filologisk och litteraturvetenskaplig belysning. Göteborg: Litteraturvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet 2000 ISBN 91-86270-69-9. s. 17-26
UiB Untitled
 
36 Haugen, Odd Einar.
Soga om nedstiginga i dødsriket. I: Draumkvedet og tekster fra nordisk middelalder. : De norske bokklubbene 2004 s. 275-287
NORCE UiB Untitled
 
37 Johansson, Karl G.; Haugen, Odd Einar.
De nordiske versjonene av Barlaam-legenden. I: Barlaam i nord. Legenden om Barlaam og Josaphat i den nordiska medeltidslitteraturen. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-519-6. s. 11-29
UiB UiO Untitled
 
38 Haugen, Odd Einar.
An apology for the text that never was: Reconstructing The King's Mirror. I: Medieval texts - Contemporary media. The art and science of editing in the digital age. Pavia: Ibis 2009 ISBN 978-88-7164-283-3. s. 57-79
UiB Untitled
 
39 Haugen, Odd Einar.
A Quarrel of the Ancients and the Moderns: On the Merits of Old and New Philology in the Editing of Old Norse Texts. I: On Editing Old Scandinavian texts: Problems and Perspectives. Trento: Università degli Studi di Trento : Collana Labirinti 2009 ISBN 978-88-8443-307-7. s. 9-37
UiB Untitled
 
40 Haugen, Odd Einar.
Forteljingane i forteljinga. Interpolasjonane i Barlaams ok Josaphats saga. I: Barlaam i nord. Legenden om Barlaam och Josaphat i den nordiska medeltidslitteraturen. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-519-6. s. 47-73
UiB Untitled
 
41 Haugen, Odd Einar; Johansson, Karl G..
De nordiske versjonene av Barlaam-legenden. I: Barlaam i nord. Legenden om Barlaam och Josaphat i den nordiska medeltidslitteraturen. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-519-6. s. 11-29
UiB UiO Untitled
 
42 Haugen, Odd Einar; Janss, Christian; Modalsli, Tone.
Forord. I: Filologi og hermeneutikk. Bidrag til ein konferanse halden av Nordisk Nettverk for Edisjonsfilologar 16.-18. september 2005. Novus Forlag 2007 ISBN 978-82-560-1576-4. s. 7-10
UiB Untitled
 
43 Haugen, Odd Einar.
Paläographie. I: Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter 2007 ISBN 978-3-11-018486-0. s. 223-274
UiB Untitled
 
44 Haugen, Odd Einar.
Textkritik und Textphilologie. I: Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter 2007 ISBN 978-3-11-018486-0. s. 99-145
UiB Untitled
 
45 Haugen, Odd Einar.
Einleitung. I: Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter 2007 ISBN 978-3-11-018486-0. s. 13-31
UiB Untitled
 
46 Haugen, Odd Einar.
Storms norske lydskrift i Unicode. I: Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag 2007 ISBN 978-82-7099-456-4. s. 71-81
UiB Untitled
 
47 Haugen, Odd Einar.
On the diplomatic turn in editorial philology. I: The Fantastic in Old Norse/Icelandic literature. Durham: Centre for Medieval and Renaissance Studies, Durham University 2006 ISBN 0-9553335-0-4.
UiB Untitled
 
48 Haugen, Odd Einar.
Datamaskinelle metodar i tekstkritikk og tekstutgjeving. I: Datahåndbok for humanister. Oslo: Ad Notam Gyldendal AS 1999 ISBN 82-417-0812-2. s. 147-171
UiB Untitled
 
49 Haugen, Odd Einar.
Gåseaugo: nokre synspunkt på sitatteikn i norsk og andre språk. I: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. : Norsk Bokreidingslag, Bergen 1998 ISBN 82-7834-013-7. s. 137-146
UiB Untitled
 
50 Haugen, Odd Einar.
Silva portentosa. Togreina stemmata i den arnamagnæanske tradisjonen. I: #/Islensk m#/alsaga og textafræ@di. (Rit Stofnunar Sigur@da r Nordals, 3.). : Stofnun Sigur@dar Nordals, Reykjav#/ik 1997 ISBN 9979-9111-3-1. s. 68-90
UiB Untitled
 
    Vis neste liste