Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Hanssen   Fornavn: Jon Fredrik   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 62 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Angell, Inga Leena; Bergaust, Linda Liberg; Hanssen, Jon Fredrik; Aasen, Else Marie; Rudi, Knut.
Ecological Processes Affecting Long-Term Eukaryote and Prokaryote Biofilm Persistence in Nitrogen Removal from Sewage. Genes 2020
NMBU Untitled
 
2019
2 Fjørtoft, Kristian; Morken, John; Hanssen, Jon Fredrik; Briseid, Tormod.
Pre-treatment methods for straw for farm-scale biogas plants. Biomass & Bioenergy 2019 ;Volum 124. s. 88-94
NIBIO NTNU NMBU Untitled
 
3 Oarga-Mulec, Andreea; Hanssen, Jon Fredrik; Jenssen, Petter D.; Bulc, Tjasa.
A comparison of various bulking materials as a supporting matrix in composting blackwater solids from vacuum toilets. Journal of Environmental Management 2019 ;Volum 243. s. 78-87
NMBU Untitled
 
2017
4 Angell, Inga Leena; Hanssen, Jon Fredrik; Rudi, Knut.
Prokaryote species richness is positively correlated with eukaryote abundance in wastewater treatment biofilms. Letters in Applied Microbiology 2017 ;Volum 65.(1) s. 66-72
NMBU Untitled
 
2016
5 Szczesniak, Olga; Hestad, Knut; Hanssen, Jon Fredrik; Rudi, Knut.
Isovaleric acid in stool correlates with human depression. Nutritional neuroscience 2016 ;Volum 19.(7) s. 279-283
HINN NTNU SI NMBU Untitled
 
2014
6 Fjørtoft, Kristian; Morken, John; Hanssen, Jon Fredrik; Briseid, Tormod.
Methane production and energy evaluation of a farm scaled biogas plant in cold climate area. Bioresource Technology 2014 ;Volum 169. s. 72-79
NIBIO NMBU Untitled
 
2012
7 Hagen, Live Heldal; Jordhøy, Fredrik; Rudi, Knut; Hanssen, Jon Fredrik.
Gas Production and Deep Characterization of Microbiota in Anaerobic Digestion -effect of cow manure and fish silage. Cambi Biogas Summer Seminar; 2012-06-18 - 2012-06-20
NMBU Untitled
 
2010
8 Gao, Youling; Nabulime, M; Hanssen, Jon Fredrik; Denstadli, Vegard; Gjøen, Hans Magnus; Storebakken, Trond.
Solid state fermentation with Asperigillus Niger to improve the nutritional value of rapeseed meal as a feed ingredient for Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.). The 14th international symposium on fish nutrition and feeding; 2010-05-31 - 2010-06-04
NMBU Untitled
 
9 Hanssen, Jon Fredrik.
Degradation of organic material in graves. Degradation of organic material in graves; 2010-06-02 - 2010-06-02
NMBU Untitled
 
10 Stjepanovic, Nenad Miroljub; Hanssen, Jon Fredrik; Shearer, Karl Douglas; Vogt, Gjermund; Storebakken, Trond.
STORAGE STABILITY AND DIVERSITY OF KRILL FLAVOUR CONCENTRATE. First Marine Ingredients Conference; 2010-09-20 - 2010-09-21
NOFIMA NMBU Untitled
 
2009
11 Hanssen, Jon Fredrik.
Vil gravinnholdet gå til grunne innenfor en rimelig fredningstid i den jorda vi benytter?. Om gravminner og jord i gravfelt; 2009-11-16 - 2009-11-17
NMBU Untitled
 
12 Hanssen, Jon Fredrik; Briseid, Tormod; Linjordet, Roar.
Full gass på Ås. VVS aktuelt 2009 (7) s. 12-13
NIBIO NMBU Untitled
 
13 Heistad, Arve; Scott, T; Skaarer, AM; Seidu, Razak; Hanssen, Jon Fredrik; Stenström, Thor-Axel.
Virus removal by unsaturated wastewater filtration: effects of biofilm accumulation and hydrophobicity. Water Science and Technology 2009 ;Volum 60.(2) s. 399-407
NMBU Untitled
 
14 Heistad, Arve; Seidu, Razak; Flø, Andreas Svarstad; Paruch, Adam; Hanssen, Jon Fredrik; Stenström, Thor-Axel.
Long-term Hygienic Barrier Efficiency of a Compact On-site Wastewater Treatment System. Journal of Environmental Quality 2009 ;Volum 38.(6) s. 2182-2188
NIBIO NMBU Untitled
 
2008
15 Hanssen, Jon Fredrik.
Bakteriell aktivitet i Årungen. Prosjekt PURA: "Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget"; 2008-11-05 - 2008-11-05
NMBU Untitled
 
2007
16 Corneliussen, Camilla Hedlund; Meland, Sondre; Hanssen, Jon Fredrik; Rosseland, Bjørn Olav.
Effekter av tunnelvaskemiddel (Remikraft 703) på vekst hos bakterier isolert fra fangdam ved E6. Oslo: Statens vegvesen 2007 12 s.
NIVA NMBU Untitled
 
17 Hanssen, Jon Fredrik.
Biogassproduksjon. a) Faktorer som påvirker metandannelse. b) Biogassreaktorer. c) Beregning av gassutbytte. Kurs i biogass. Tomb kompetansesenter/forsøksringen SørØst; 2007-11-25 - 2007-11-27
NMBU Untitled
 
18 Hanssen, Jon Fredrik.
Genmodifiserte mikroorganismer (GMO) i jord og avfall - et problem?. Avfall Innlandet 2007; 2007-01-25 - 2007-01-26
NMBU Untitled
 
19 Hanssen, Jon Fredrik.
Konvertering av biomasse til gass, biodrivstoff og kjemikalier. Prosjektmøte; 2007-05-03 - 2007-05-03
NMBU Untitled
 
20 Hanssen, Jon Fredrik.
Kort innføring i grunnleggende mikrobiologiske forhold under nedbrytning av organisk materiale. Kurs i biogass , Tomb kompetansesenter/forsøksringen SørØst; 2007-11-21 - 2007-11-23
NMBU Untitled
 
2006
21 Hanssen, Jon Fredrik.
Mikrobiell vekst i oljeprodukter. Vekst av mikroorganismer i mineralolje (oljeprodukter); 2006-04-26 - 2006-04-28
NMBU Untitled
 
22 Hanssen, Jon Fredrik.
Selvantenning. UKJENT 2006
NMBU Untitled
 
23 Hanssen, Jon Fredrik; Olsen, Rolf Arnt.
Bakterier florerer i maskinolje. [Avis] 2006-05-15
NMBU Untitled
 
2005
24 Paruch, Adam; Krogstad, Tore; Jenssen, Petter D.; Hanssen, Jon Fredrik.
Reuse of wetland filter media-content of heavy metals and indicator bacteria. 3rd. International conference on ecological sanitation.; 2005-05-23 - 2005-05-27
NMBU Untitled
 
25 Hanssen, Jon Fredrik.
Gass fra søppelfyllinger. [Avis] 2005-09-05
NMBU Untitled
 
26 Jenssen, Petter D.; Hanssen, Jon Fredrik; Breland, Tor Arvid.
Kretsløpsteknologi - systemer for resirkulering av ressurser i avløp og avfall. Sluttrapport til ORIO-prosjektet. Ås: UMB/Inst. for matematiske realfag og teknolgi 2005 (10)
NMBU Untitled
 
2004
27 Heistad, Arve; Hanssen, Jon Fredrik; Paruch, Adam.
Undersøkelse av tilsettingsmiddel til sisterner i vannklosett. Ås: Institutt for matematiske realfag og teknologi/ NLH 2004 10 s. (2)
NMBU Untitled
 
28 Bomo, Anne Marie; Ekeberg, Dag; Stevik, Tor Kristian; Hanssen, Jon Fredrik; Frostegård, Åsa.
Retention and removal of the fish pathogenic bacterium Yersinia ruckeri in biological sand filters. Journal of Applied Microbiology 2004 ;Volum 97.(3) s. 598-608
NMBU Untitled
 
29 Bomo, Anne Marie; Stevik, Tor Kristian; Hovi, Ine; Hanssen, Jon Fredrik.
Bacterial removal and protozan grazing in biological sandfilters. Journal of Environmental Quality 2004 ;Volum 33.(3) s. 1041-1047
NMBU Untitled
 
30 Bomo, Anne Marie; Stevik, Tor Kristian; Hovi, Ine; Hanssen, Jon Fredrik.
Technical reports - Waste Management - Bacterial Removal and Protozoan Grazing in Biological Sand Filters. Journal of Environmental Quality 2004 ;Volum 33.(3) s. 1041-1047
NMBU Untitled
 
31 Hanssen, Jon Fredrik.
Dyrking og påvisning av mikroorganismer isolert fra oljeprøver. Kurs i tilstandsbasert vedlikehold, driftssikkerhet og bakterievekst i smøreolje-/hydraulikksystemer. Norges Landbrukshøyskole, Institutt for kjemi, mikrobiologi og matvitenskap; 2004-04-29 - 2004-04-30
NMBU Untitled
 
32 Hanssen, Jon Fredrik.
Mikrobiell nedbrytning/omforming av organisk avfall til bruk som gjødsel (plantenæring). Mattrygghet i økologisk landbruk i Norden; 2004-05-11 - 2004-05-11
NMBU Untitled
 
33 Hanssen, Jon Fredrik.
Mikrobiell vekst i oljeprodukter. Maskinteknisk forum 2004; 2004-09-15 - 2004-09-16
NMBU Untitled
 
34 Hanssen, Jon Fredrik.
Miljøstabilisering av plastgraver på Nordre gravlund, Oslo 2003. Ås: Norges landbrukshøgskole, IKBM 2004
NMBU Untitled
 
35 Heistad, Arve; Hanssen, Jon Fredrik; Paruch, Adam.
Undersøkelse av tilsettingsmiddel til sisterner i vannklosett. : Institutt for matematiske realfag og teknologi/ NLH Ås 2004 10 s.
NIBIO NMBU Untitled
 
36 Stevik, Tor Kristian; Aa, Kari; Ausland, Geir; Hanssen, Jon Fredrik.
Retention and removal of pathogenic bacteria in wastewater percolating through porous media: a review. Water Research 2004 ;Volum 38.(6) s. 1355-1367
NMBU Untitled
 
2003
37 Hanssen, Jon Fredrik; Paruch, Adam.
Advanced technology with a simple operating system for composting various organic materials. Research Seminar at the Department of Chemistry and Biotechnology at the Agricultural University of Norway; 2003-05-23 - 2003-05-23
NMBU Untitled
 
38 Bomo, Anne Marie; Husby, Asbjørn; Stevik, Tor Kristian; Hanssen, Jon Fredrik.
Removal of fish pathogenic bacteria in biological sand filters. Water Research 2003 ;Volum 37.(11) s. 2618-2626
NMBU Untitled
 
39 Hanssen, Jon Fredrik.
Biokalk (Calcium Carbonate)as a Manure Additive for Reduction of Ammonia Loss and Odour Emissions. International Symposium on Gaseous and Odour Emissions from Animal Production Facilities; 2003-06-01 - 2003-06-04
NMBU Untitled
 
40 Hanssen, Jon Fredrik.
Lager fineste gjødsel - Kompostering. [Avis] 2003-03-17
NMBU Untitled
 
41 Hanssen, Jon Fredrik.
Påvisning og identifikasjon av mikroorganismer i olje. Driftssikkerhet og oljekvalitet i hydraulikk- og smøreolje for vannkraftmaskiner, 29 – 30 april 2003.; 2003-04-29 - 2003-04-30
NMBU Untitled
 
42 Hanssen, Jon Fredrik.
Tilsettingsmiddel i husdyrgjødsel. Plantemøtet Østlandet 2003; 2003-02-11 - 2003-02-12
NMBU Untitled
 
43 Hanssen, Jon Fredrik; Paruch, Adam.
Advanced technology with a simple operating system for composting various organic materials. Research Seminar at the Department of Chemistry and Biotechnology at the Agricultural University of Norway; 2003-05-23 - 2003-05-23
NIBIO NMBU Untitled
 
44 Olsen, Rolf Arnt; Hanssen, Jon Fredrik.
Mikroorganismer i smøre-/hydraulikk-olje. Et driftsikkerhetsproblem. Research Seminar at the Department of Chemistry and Biotechnology at the Agricultural University of Norway; 2003-05-23 - 2003-05-23
NMBU Untitled
 
2002
45 Ausland, Geir; Stevik, Tor Kristian; Hanssen, Jon Fredrik; Køhler, Jens Chr.; Jenssen, Petter D..
Intermittent filtration of wastewater removal of fecal coliforms and fecal streptococci. Water Research 2002 ;Volum 36.(14) s. 3507-3516
NMBU Untitled
 
46 Hanssen, Jon Fredrik.
Feltundersøkelse. Gassanalyser/ visuell inspeksjon med endoskop av gravsteder ved Elverum hovedkirkegård. Ås: 2002 11 s.
NMBU Untitled
 
47 Hanssen, Jon Fredrik.
Feltundersøkelse. Lokalisering av plastgraver på Nordre gravlund,Oslo. Ås: 2002 8 s.
NMBU Untitled
 
48 Hanssen, Jon Fredrik.
Utprøving av komposteringsreaktor fra NOPRO Notodden AS. Teknologiprosjekt (TP) fra TEFT - Program for teknologiformidling fra forskningsinstitutter til SMB. Norges forskningsråd. Ås: 2002 16 s.
NMBU Untitled
 
49 Hanssen, Jon Fredrik; Paruch, Adam.
Utprøving av komposteringsreaktor fra NOPRO Notodden AS. Ås: Norges Landbrukshøgskole (NLH), Institutt for kjemi og bioteknologi (IKB), Seksjon mikrobiologi 2002 16 s.
NIBIO NMBU Untitled
 
50 Olsen, Rolf Arnt; Hanssen, Jon Fredrik.
Oljenedbrytende mikroorganismer. [Radio] 2002-03-14
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste