Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Elvestad   Fornavn: Helen   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-25 av 25

2021
1 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Beiteordninger som sak for jordskifteretten. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 197-221
NMBU Untitled
 
2 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
From rural to urban land consolidation – An analysis of recent changes in Norwegian land consolidation. Ås: Centre for Land Tenure Studies Working Paper 01/21 2021 (ISBN 978-82-7490-292-3) 18 s.
NMBU Untitled
 
3 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Jordleie, jordskifte og utradisjonelle arealbytter. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 222-246
NMBU Untitled
 
4 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre; Taubøll, Steinar.
Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215037776) 450 s.
NMBU Untitled
 
5 Sky, Per Kåre; Elvestad, Helen Elisabeth.
Land consolidation cases relating to grazing arrangements. Ås: Centre for Land Tenure Studies Working Paper no. 01/21 2021 22 s.
NMBU Untitled
 
2020
6 Elvestad, Helen Elisabeth; Holsen, Terje.
Negative covenants and real-estate developers’ modus operandi: the case of suburban densification in Oslo, Norway. Town planning review 2020 ;Volum 91.(3)
NMBU Untitled
 
7 Sky, Per Kåre; Elvestad, Helen Elisabeth.
Jordskifteretten er viktig for mer effektiv utnyttelse av utmarka. Nationen 2020 (97) s. 18-
NMBU Untitled
 
8 Sky, Per Kåre; Elvestad, Helen Elisabeth.
Leasing of farmland and land consolidation. FIG Peer Review Journal 2020 s. -
NMBU Untitled
 
9 Udnes, Heidi; Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Jordskifteretten har skapt mye nytte for Vestfold. Tønsbergs blad 2020 s. 10-11
NMBU Untitled
 
2019
10 Elvestad, Helen Elisabeth.
Negative Covenants in Densification Projects - Cadastral Challenges. FIG working week; 2019-04-22 - 2019-04-26
NMBU Untitled
 
11 Elvestad, Helen Elisabeth.
Strøksservitutters betydning for fortettingsprosjekter. Lokale geomatikkdager 2019; 2019-01-14 - 2019-01-15
NMBU Untitled
 
12 Elvestad, Helen Elisabeth; Holsen, Terje.
Negative covenants and planning Law. The case of suburban densification in Oslo, Norway. Preparing for Climate Change in the Planned and Unplanned City; 2019-02-18 - 2019-02-22
NMBU Untitled
 
13 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Effects of Land Consolidation in Norway. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research 2019 ;Volum 14.(1) s. 64-78
NMBU Untitled
 
14 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
From rural to urban land consolidation – An analysis of recent urban cases treated by the Norwegian Land consolidation Court. FIG Working Week; 2019-04-22 - 2019-04-26
NMBU Untitled
 
15 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Land consolidation, effects and rural development. RSA Annual Conference 2019 Pushing regions beyond their borders; 2019-06-05 - 2019-06-07
NMBU Untitled
 
16 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Store gebyrforskjeller ved deling av personlig sameie. Bondebladet 2019 s. 16-16
NMBU Untitled
 
17 Sky, Per Kåre; Elvestad, Helen Elisabeth.
From rural to urban land consolidation. An analysis of recent changes in Norwegian land consolidation. “Preparing for Climate Change in the Planned and Unplanned City”; 2019-02-18 - 2019-02-22
NMBU Untitled
 
2018
18 Elvestad, Helen Elisabeth.
Ingen klare svar om Strøtvetveien 8. Dagsavisen [Avis] 2018-10-27
NMBU Untitled
 
19 Elvestad, Helen Elisabeth.
Strøksservitutter i fortettingsprosjekter. Oppstartseminar, Master i areal og eiendom; 2018-08-20 - 2018-08-20
NMBU Untitled
 
20 Elvestad, Helen Elisabeth.
Strøksservitutter i fortettingsprosjekter - utfordringer og endringsforslag. Lunsjforedrag; 2018-11-28 - 2018-11-28
NMBU Untitled
 
21 Elvestad, Helen Elisabeth.
Strøksservitutter i fortettingsprosjekter - utfordringer og endringsforslag. : Norges miljø-og biovitenskapelige universitet 2018 (ISBN 978-82-575-1526-3) 234 s.
NMBU Untitled
 
2017
22 Elvestad, Helen Elisabeth.
Håndtering av konflikt mellom strøksservitutter og reguleringsplaner i Sverige og Danmark. Kart og plan 2017 ;Volum 77.(4) s. 333-346
NMBU Untitled
 
23 Elvestad, Helen Elisabeth.
Strøksservitutter i fortettingsprosjketer. Tidsskrift for eiendomsrett 2017 ;Volum 13.(2) s. 173-207
NMBU Untitled
 
2016
24 Elvestad, Helen Elisabeth.
Servituttsystemets voktere. Kart og plan 2016 ;Volum 76, årg. 109.(2) s. 121-143
NMBU Untitled
 
25 Elvestad, Helen Elisabeth.
Servituttsystemets voktere. Kart og plan 2016 ;Volum 76.(2) s. 121-143
NMBU Untitled