Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Bjugstad   Fornavn: Nils   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 236 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Tørresen, Kirsten; Bjugstad, Nils; Evju, Ingvild.
TILTAK I KORN: Kjemiske ugrasmidler og sprøyteteknikk. Sluttseminar ECRUSLI «Ugraset hønsehirse – biologi og tiltak i korn, grønnsaker og potet»; 2020-12-07 - 2020-12-07
NIBIO NMBU Untitled
 
2019
2 From, Pål Johan; Grimstad, Lars; Burud, Ingunn; Bjugstad, Nils.
Digitalisering og effektivisering av norsk landbruk: Å lytte til plantenes behov. I: Det Nye Digitale Norge. : John Grieg Forlag 2019 ISBN 978-82-533-0374-1. s. 177-187
NMBU Untitled
 
2018
3 Bjugstad, Nils.
Advances in Spraying Application, -today and in near future. Nationell Växtskyddkonferens, Uppsala, Sverige; 2018-11-14 - 2018-11-15
NMBU Untitled
 
4 Bjugstad, Nils.
Digitalisering i landbruket. Fagdag på Kalnes naturskole, Kalnes; 2018-11-12 - 2018-11-12
NMBU Untitled
 
5 Bjugstad, Nils.
Funksjonstest av åkersprøyter, teknisk del. Funksjonstest av åkersprøyter; 2018-03-20 - 2018-03-20
NMBU Untitled
 
6 Bjugstad, Nils.
Presisjonslandbruk. Roboter. Sensorer. Foredrag for vinterlandbruksskolen; 2018-10-23 - 2018-10-23
NMBU Untitled
 
7 Bjugstad, Nils.
Spraying Application in future farming. NJF EurAgEng Agromek Joint Seminar Advances and innovations in Agricultural Engineering; 2018-11-27 - 2018-11-28
NMBU Untitled
 
8 Grimstad, Lars.
Modular, Mobile Robots for Applications in the Agricultural Domain. : Norwegian University of Life Sciences, Ås 2018 (ISBN 978-82-575-1545-4) 184 s.
NMBU Untitled
 
9 Tørresen, Kirsten; Berge, Therese W.; Bjugstad, Nils; Netland, Jan.
How to manage increasing problems with Echinochloa crus-galli in northern Europe. 18th European Weed Research Society Symposium; 2018-06-17 - 2018-06-21
NIBIO NMBU Untitled
 
10 Tørresen, Kirsten; Berge, Therese W.; Bjugstad, Nils; Netland, Jan.
How to manage increasing problems with Echinochloa crus-galli in northern Europe. I: 18th European Weed Research Society Symposium. New approaches for smarter weed management. Book of abstracts. Ljubjana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2018 og EWRS 2018 ISBN 978-961-6998-21-5. s. 229-229
NIBIO NMBU Untitled
 
11 Tørresen, Kirsten; Berge, Therese W.; Bjugstad, Nils; Netland, Jan.
How to manage increasing problems with Echinochloa crus-galli in northern Europe. NIBIO-konferansen 2018; 2018-02-13 - 2018-02-14
NIBIO NMBU Untitled
 
12 Tørresen, Kirsten; Berge, Therese W.; Bjugstad, Nils; Netland, Jan.
Hvordan håndtere økende problemer med ugrasarten hønsehirse?. I: NIBIO-konferansen 2018. Ås: NIBIO 2018 ISBN 978-82-17-02022-6. s. 63-63
NIBIO NMBU Untitled
 
2017
13 Stensvand, Arne; Suthaparan, Aruppillai; From, Pål Johan; Grimstad, Lars; Bjugstad, Nils; Solhaug, Knut Asbjørn; Gislerød, Hans Ragnard; Johansen, Nina S; Gadoury, David M.; Bierman, Andrew; Rea, M.
Design and operation of static and mobile arrays to suppress powdery mildews in greenhouse and tunnel production systems with UV and visible light. Annual meeting of the American Phytopathological Society; 2017-08-06 - 2017-08-09
NIBIO NMBU Untitled
 
2016
14 Bjugstad, Nils.
Autorisasjonskurs for brukere av plantevernmidler 2016 Åkersprøyter - grøntanlegg - veksthus. Autorisasjonskurs; 2016-02-29 - 2016-02-29
NMBU Untitled
 
15 Bjugstad, Nils.
Framtidas plantevern i potet. Innlegg på Potetskolen i regi av Norsk Landbruksrådgivning.. Potetskolen; 2016-02-17 - 2016-02-17
NMBU Untitled
 
16 Bjugstad, Nils.
Fremtidig veksthusteknikk. Kurs i veksthusdynamikk; 2016-02-08 - 2016-02-08
NMBU Untitled
 
17 Bjugstad, Nils.
Funksjonstest av spredeutstyr i veksthus. Funksjonstestkurs; 2016-11-02 - 2016-11-03
NMBU Untitled
 
18 Bjugstad, Nils.
Funksjonstest av åkersprøyter. Funksjonstestkurs åkersprøyter; 2016-09-21 - 2016-09-22
NMBU Untitled
 
19 Bjugstad, Nils.
Mekanisering og robotisering av landbruket; - En grønn satsing. Råsdmøte for Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane; 2016-11-02 - 2016-11-03
NMBU Untitled
 
20 Suthaparan, Aruppillai; Solhaug, Knut Asbjørn; Bjugstad, Nils; Gislerød, Hans Ragnar; Gadoury, David M.; Stensvand, Arne.
Suppression of powdery mildews by UV-B: Application frequency and timing, dose, reflectance, and automation. Plant Disease 2016 ;Volum 100.(8) s. 1643-1650
NIBIO NMBU Untitled
 
2015
21 Bjugstad, Nils.
Autorisasjonskurs for brukere av plantevernmidler Follo. Autorisasjonskurs i bruk av plantevernmidler; 2015-03-23 - 2015-03-23
NMBU Untitled
 
22 Bjugstad, Nils.
Inspection of spraying equipment in use in greenhouses in Norway. NJF Congress Riga; 2015-06-16 - 2015-06-18
NMBU Untitled
 
23 Bjugstad, Nils.
Mer teknologi innen matstudiene?. Matsatsingen; 2015-11-04 - 2015-11-04
NMBU Untitled
 
24 Bjugstad, Nils.
Roboter inntar landbruket. Seminar innen "Innovative løsninger for framtidas mat"; 2015-01-27 - 2015-01-27
NMBU Untitled
 
25 Bjugstad, Nils.
Volume rate and dose units due to variations in tree size, shape and density. SuproFruit 2015; 2015-07-15 - 2015-07-18
NMBU Untitled
 
26 Bjugstad, Nils.
Volume rate and dose units for spraying in orchard fields with huge variations in size, shape and density. Julis-Kühn-Archiv 2015 (448) s. 55-56
NMBU Untitled
 
27 Grimstad, Lars; Phan, Huynh Nhat Trinh; Pham, Cong Dung; Bjugstad, Nils; From, Pål Johan.
Initial field-testing of Thorvald, a versatile robotic platform for agricultural applications. IROS Workshop on Agri-Food Robotics; 2015-10-02
NMBU Untitled
 
28 Hersleth, Margrethe; Bjugstad, Nils; Uhlen, Anne Kjersti; Suthaparan, Aruppillai; Steine, Torstein; Skeie, Siv Borghild; Skjerdal, Olaug Taran.
Framtidas mat på Campus Ås. Nationen 2015
NOFIMA NMBU Untitled
 
29 Suthaparan, Aruppillai; Bjugstad, Nils; Gislerød, Hans Ragnar; Nilsen, Silje Stenstad; Knudtzon, Liv; Bjelland, Bjørnar; Stensvand, Arne.
Miljøvennelig bekjempelse av meldugg i veksthuskulturer. MelduggFri. Gartneryrket 2015 (5) s. 34-35
NIBIO NMBU Untitled
 
2014
30 Bjugstad, Nils.
Adapted dose of pesticides in vegetables and orchards by simple means. International Conference of Agricultural Engineering; 2014-07-06 - 2014-07-10
NMBU Untitled
 
31 Bjugstad, Nils.
Autorisasjonskurs for brukere av plantevernmidler. Kurs i regi av BSF Follo; 2014-03-31 - 2014-03-31
NMBU Untitled
 
32 Bjugstad, Nils.
Dosering av plantevernmidler i frukthager. Kurs for veiledere og rådgivningstjeneste innen frukt og bær; 2014-01-20 - 2014-01-20
NMBU Untitled
 
33 Bjugstad, Nils.
Kompendium innen TMPA220 Park- og grøntanlegg, nyanlegg og skjøtsel. Boksmia 2014 319 s.
NMBU Untitled
 
34 Bjugstad, Nils.
Kurs for funksjonstestere av åkersprøyter. Foredrag; 2014-05-27 - 2014-05-27
NMBU Untitled
 
35 Bjugstad, Nils.
Optimized calibration of crop sprayers and orchard sprayers by simple means. NJF konferanse : Future arable farming and agricultural engineering; 2014-11-24 - 2014-11-25
NMBU Untitled
 
36 Grimstad, Lars; Pham, Cong Dung; Phan, Huynh Nhat Trinh; From, Pål Johan; Bjugstad, Nils.
Flexible compact agricultural robot. Agromek and NJF joint seminar; 2014-11-23 - 2014-11-24
NMBU Untitled
 
37 Suthaparan, Aruppillai; Stensvand, Arne; Solhaug, Knut Asbjørn; Bjugstad, Nils; Gadoury, David; Gislerød, Hans Ragnar.
On the use of ultraviolet-B radiation and red light against powdery mildews. 29th International Horticultural Congress, Brisbane, Australia, 17-22 August 2014. Book of Abstracts. 2014
NIBIO NMBU Untitled
 
2013
38 Suthaparan, Aruppillai; Hagen, Ida Kristin; Solhaug, Knut Asbjørn; Bjugstad, Nils; Gislerød, Hans Ragnar; Gadoury, David; Stensvand, Arne.
Praktisk tilpassing av UV-B mot mjøldogg i veksthus: Forsøk med rosmarin. Gartneryrket 2013 ;Volum 111.(10) s. 26-28
NIBIO NMBU Untitled
 
39 Suthaparan, Aruppillai; Stensvand, Arne; Solhaug, Knut Asbjørn; Bjugstad, Nils; Gadoury, David; Gislerød, Hans Ragnar.
Practical application of UV-B radiation against powdery mildews under greenhouse conditions. Phytopathology 2013 ;Volum 103.(6) s. 9-9
NIBIO NMBU Untitled
 
40 Suthaparan, Aruppillai; Stensvand, Arne; Solhaug, Knut Asbjørn; Bjugstad, Nils; Gadoury, David; Gislerød, Hans Ragnar.
UV-B as a means to control powdery mildew in strawberry. NJF Report 2013 ;Volum 9.(8) s. 23-24
NIBIO NMBU Untitled
 
41 Suthaparan, Aruppillai; Stensvand, Arne; Solhaug, Knut Asbjørn; Bjugstad, Nils; Hagen, Ida Kristin; Gadoury, David.
Ny ikke-kjemisk teknologi for bekjempelse av meldugg. I: Bioforsk-konferansen 2013. Sammendrag og presentasjoner. Ås: Bioforsk 2013 ISBN 978-82-17-00998-6. s. 314-315
NIBIO NMBU Untitled
 
2012
42 Bjugstad, Nils.
FlexiDose- a spraying system develped for variable pesticide dosage without using pesticide injection methods. International Advances in Pesticide Application Conference; 2012-01-10 - 2012-01-12
NMBU Untitled
 
43 Bjugstad, Nils.
Inspection of sprayers in Norway. NJF-seminar Testing and Certification of Agricultural Machinery; 2012-10-16 - 2012-10-18
NMBU Untitled
 
44 Bjugstad, Nils.
Kurs for nye og etablerte testere innen funksjonstest av åkersprøyter. Kurs for funksjonstestere; 2012-04-15 - 2012-04-15
NMBU Untitled
 
45 Bjugstad, Nils.
Prøve av sprøyteutstyr påmontert helikopter 2012. Ås: IMT, UMB 2012 7 s. IMT Rapport serie(49/2012)
NMBU Untitled
 
46 Bjugstad, Nils; Ensby, Tore.
A spraying system developed for variable pesticide dosage without using pesticide injection methods. International Conference of Agricultural Engineering; 2012-07-08 - 2012-07-12
NMBU Untitled
 
47 Bjugstad, Nils; Ensby, Tore.
FlexiDose- a spraying system developed for variable pesticide dosage without using pesticide injection methods. Aspects of Applied Biology 2012 ;Volum 1.(114) s. 181-188
NMBU Untitled
 
48 Bjugstad, Nils; Nilsson, Eskil; Birzietis, Gints.
Inspection of sprayers in Norway. NJF Report 2012 ;Volum 8.(6) s. 32-37
NMBU Untitled
 
49 Bjugstad, Nils; Nilsson, Eskil Visavi AB Sverige; Birzietis, Gints.
Testing and Certification of Agricultural Machinery. Riga: NJF 2012 ;Volum 8.109 s. NJF Report(6)
NMBU Untitled
 
50 Nilsson, Eskil; Bjugstad, Nils.
Final discussion, summing up; Inspection of sprayers. NJF Report 2012 ;Volum 8.(6) s. 81-82
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste