Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Bergsholm   Fornavn: Einar   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Bergsholm, Einar.
Fagdag - Plan, tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-05-15 - 2019-05-15
NMBU Untitled
 
2 Bergsholm, Einar.
Fagdag - Plan, tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-06-04 - 2019-06-04
NMBU Untitled
 
3 Bergsholm, Einar.
Fagdag - Plan, tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-05-29 - 2019-05-29
NMBU Untitled
 
4 Bergsholm, Einar.
Fagdag - Plan, tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-05-27 - 2019-05-27
NMBU Untitled
 
5 Bergsholm, Einar.
fagdag - Plan, tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-02-26 - 2019-02-26
NMBU Untitled
 
6 Bergsholm, Einar.
fagdag - Plan. tiltak og oppmålingsforretning. Fagdag - geoforum; 2019-05-14 - 2019-05-14
NMBU Untitled
 
7 Bergsholm, Einar.
Jordskifte. foredrag for eiendomsadvokatene; 2019-11-07 - 2019-11-07
NMBU Untitled
 
8 Bergsholm, Einar.
Jordskifte. foredrag - Vest-Agder advokatforening; 2019-11-12 - 2019-11-12
NMBU Untitled
 
9 Bergsholm, Einar.
Rettigheter i fast eiendom - en innføring i tingsrett 2. utg.. Bergen: Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2488-3) 328 s.
NMBU Untitled
 
2018
10 Bergsholm, Einar.
Nabokrangler er ikke lovløse. Arendalsuka; 2018-08-14 - 2018-08-14
NMBU Untitled
 
2017
11 Bergsholm, Einar.
Eiendomsgrenser i sjø og vassdrag. Regionssamling - Jordskifteretten; 2017-11-29 - 2017-11-29
NMBU Untitled
 
12 Bergsholm, Einar.
feil i matrikkelen. geoforum - lokal kartdager; 2017-11-28 - 2017-11-28
NMBU Untitled
 
13 Bergsholm, Einar.
Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom?. Geoforum Troms; 2017-01-08 - 2017-01-09
NMBU Untitled
 
14 Bergsholm, Einar.
Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom?. Geoforum - lokale kartdager; 2017-10-17 - 2017-10-17
NMBU Untitled
 
15 Bergsholm, Einar.
Løsningsrettigheter og leiegårdsloven. årlig bolig- og eiendomsrettskurs; 2017-10-19 - 2017-10-20
NMBU Untitled
 
16 Bergsholm, Einar.
rettslige spørsmål som kan oppstå ved gjennomføring av en oppmålingsforretning. geoforum; 2017-01-24 - 2017-01-25
NMBU Untitled
 
17 Bergsholm, Einar.
sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter. privat seminar; 2017-08-24 - 2017-08-25
NMBU Untitled
 
18 Stokstad, Sæmund; Sky, Per Kåre; Bergsholm, Einar; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch; Berge, Erling; Bærug, Sølve.
Matjord eller asfalt - ja takk. Nationen 2017 s. 19-19
NMBU Untitled
 
2016
19 Bergsholm, Einar.
Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom?. Fagsamling geoforum; 2016-11-22 - 2016-11-22
NMBU Untitled
 
20 Bergsholm, Einar.
Hva kjennetegner rettigheter i fast eiendom?. Julemøte geoforum Østfold; 2016-12-15 - 2016-12-15
NMBU Untitled
 
21 Bergsholm, Einar.
Kompetansekrav til landmåleren. Geoforumdagene Rogaland; 2016-09-29 - 2016-09-30
NMBU Untitled
 
22 Bergsholm, Einar.
Nabolovgivningen. Eiendomskonferansen; 2016-10-17 - 2016-10-18
NMBU Untitled
 
23 Bergsholm, Einar.
Rettigheter i fast eiendom. den profesjonelle landmåleren; 2016-11-01 - 2016-11-01
NMBU Untitled
 
24 Bergsholm, Einar.
Rettigheter i fast eiendom - hvorfor trenger landmåleren kunnskap om det?. Lokal geomatikkkonferanse; 2016-12-05 - 2016-12-05
NMBU Untitled
 
25 Bergsholm, Einar.
Rettigheter i fast eiendom - en innføring i tingsrett. Bergen: Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-2075-5) 263 s.
NMBU Untitled
 
26 Bergsholm, Einar.
Rettslig spørsmål som kan oppstå under en oppmålingsforretning. Lokale kartdager; 2016-01-19 - 2016-01-19
NMBU Untitled
 
27 Bergsholm, Einar.
Servitutter og skjønn. Dømesamling jordskifteretten; 2016-04-06 - 2016-04-07
NMBU Untitled
 
28 Holth, Fredrik; Bergsholm, Einar.
Arealplaner og jordskifte, med særlig fokus på delingssaker. Regionsamling for jordskifterettene på Østlandet; 2016-12-06
NMBU Untitled
 
2015
29 Bergsholm, Einar.
Rettsforhold i strandsonen. Jordskifte for advokater; 2015-02-12 - 2015-02-12
NMBU Untitled
 
30 Bergsholm, Einar.
Rettslige problemstillinger knyttet til en oppmålingsforretning. Geoforum; 2015-11-23 - 2015-11-23
NMBU Untitled
 
2014
31 Bergsholm, Einar.
Avtaler i skjæringspunktet mellom privatrett og offentlig rett. Statens vegvesen; 2014-06-20 - 2014-06-20
NMBU Untitled
 
32 Bergsholm, Einar.
Rettskildelære. Eidsivating jordskiftedøme seminar; 2014-04-10 - 2014-04-10
NMBU Untitled
 
33 Bergsholm, Einar.
Rettslig grunnlag for eiendomsgrenser. Grunnvervsdagene; 2014-12-05 - 2014-12-05
NMBU Untitled
 
34 Bergsholm, Einar.
Sameiet i et prosessuelt lys. Jordskifterettens temadager; 2014-12-10
NMBU Untitled
 
35 Bergsholm, Einar.
Servitutter og deling av eiendom. geomatikkdagene; 2014-01-13
NMBU Untitled
 
36 Bergsholm, Einar.
tinglysing av rettigheter i fast eiendom. startkurs for nye jordskiftedommere; 2014-09-08
NMBU Untitled
 
37 Bergsholm, Einar.
Ulike former for sameie. Kurs i seksjonering; 2014-09-16
NMBU Untitled
 
38 Bergsholm, Einar.
Ulike former for sameie. Kurs i seksjonering; 2014-11-17
NMBU Untitled
 
2013
39 Bergsholm, Einar.
Avtaler i skjæringspunktet mellom privatrett og offentlig rett. Seminar; 2013-06-20 - 2013-06-20
NMBU Untitled
 
40 Bergsholm, Einar.
Avtalerett for jordskiftedommere. Kurs i avtalerett for jordskiftedommere; 2013-10-15 - 2013-10-15
NMBU Untitled
 
41 Bergsholm, Einar.
Grunntrekk i engelsk tingsrett. Kart og plan 2013 ;Volum 73.(4) s. 239-254
NMBU Untitled
 
42 Bergsholm, Einar.
Rettslig grunnlag for eiendomsgrenser på land. Grunnerversdagene på Gardermoen; 2013-12-05
NMBU Untitled
 
43 Bergsholm, Einar.
Sameiformer i fast eiendom. TEKNA/NTNU kursdager; 2013-01-09
NMBU Untitled
 
44 Bergsholm, Einar.
Seksjonering eller oppløsning av sameier. TEKNA/NTNU kursdager; 2013-01-10 - 2014-01-10
NMBU Untitled
 
45 Bergsholm, Einar.
Tinglysning. Kurs for jordskiftedommere; 2013-09-09
NMBU Untitled
 
2012
46 Bergsholm, Einar.
Overdragelse av eiendom uten delingstillatelse etter jordloven § 12. Lov og Rett 2012
NMBU Untitled
 
2011
47 Bergsholm, Einar.
Bor eiendomsgrenser være en privatsak eller et offentlig ansvar?. Tidsskrift for eiendomsrett 2011 ;Volum 7.(3) s. 147-164
NMBU Untitled
 
2010
48 Bergsholm, Einar.
Noen refleksjoner omkring nyere teori om rettens bevisvurdering med utgangspunkt i noen tingsrettslige saker. Kart og plan 2010 s. 218-223
NMBU Untitled
 
2008
49 Bergsholm, Einar.
Innløsning og forlengelse av festeavtaler: Er lovbestemt innløsningsrett et hensiktsmessig virkemiddel for å verne festerens interesser?. Lov og Rett 2008 ;Volum 47.(9) s. 515-528
NMBU Untitled
 
2006
50 Bergsholm, Einar.
- Tomtefeste - Rettspraksis fra tingsretten siste 6 år - Oppløsning av sameie. Eiendomskonferansen 2006; 2006-10-17 - 2006-10-17
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste