Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Berge   Fornavn: Erling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 153 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Berge, Erling.
Grunnvassforvaltning.Om Elinor Ostrom si tilnærming til forvaltning av grunnvatn. Ostrom og norsk naturressursrett; 2018-09-07 - 2018-09-07
NMBU Untitled
 
2 Berge, Erling.
Understanding Norwegian Commons. 24th Riunione scientifica del Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive; 2018-11-15 - 2018-11-16
NMBU Untitled
 
3 Holden, Stein Terje; Strand, Geir-Harald; Berge, Erling; Sjaastad, Espen Olav; Steinsholt, Håvard.
Regional variasjon i jordleie og bruksstruktur: En studie basert på tre utvalgte kommuner. Kart og Plan 2018 ;Volum 78.(3) s. 247-260
NIBIO NMBU Untitled
 
4 Ngochera, Maxon; Donda, Steve; Hara, Mafaniso; Berge, Erling.
Defragmenting resource management on the southeast arm of Lake Malawi: Case of fisheries. Aquatic Ecosystem Health & Management 2018 ;Volum 21.(2) s. 139-151
NMBU Untitled
 
2017
5 Berge, Erling.
Jordleige og bruksstruktur i Norddal kommune. Storfjordnytt 2017 s. 14-14
NMBU Untitled
 
6 Berge, Erling.
Om allmenningane i dagens samfunn. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. s. 391-397
NMBU Untitled
 
7 Berge, Erling.
Problemet i distriktspolitikken i dag er ikkje avfolking, men uttynning. Forskning.no 2017 s. -
NMBU Untitled
 
8 Ngochera, Maxon; Donda, Steve; Hara, Mafaniso; Berge, Erling.
Defragmenting resource management on the Southeast Arm of Lake Malawi: Case of Fisheries. Ås: Centre for Land Tenure Studies, NMBU 2017 18 s.
NMBU Untitled
 
9 Sevatdal, Hans; Sky, Per Kåre; Berge, Erling.
Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02780-7) 486 s.
NMBU Untitled
 
10 Stokstad, Sæmund; Sky, Per Kåre; Bergsholm, Einar; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch; Berge, Erling; Bærug, Sølve.
Matjord eller asfalt - ja takk. Nationen 2017 s. 19-19
NMBU Untitled
 
2016
11 Berge, Erling.
Det haster med å bygge framtidas Oslo. www.forskning.no 2016
NMBU Untitled
 
12 Berge, Erling.
Jordleige og strukturendringar i norsk landbruk. Datadokumentasjon. Norddal. Ås: Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences 2016 210 s.
NMBU Untitled
 
13 Berge, Erling.
Of urban commons. Ås: Department of landscape architecture and spatial planning, Norwegian University of Life Sciences 2016 24 s.
NMBU Untitled
 
2015
14 Berge, Erling; Grønning, Marius.
Urban Commons. 5th International and Interdisciplinary Symposium: Land Ownership and Land Use Patterns; 2015-09-03 - 2015-09-05
NMBU Untitled
 
15 Berge, Erling; Haugset, Anne Sigrid.
Enclosure Norwegian Style: the Withering Away of an Institution. Ås: Centre for Land Tenure Studies, NMBU 2015 32 s.
TFoU NMBU Untitled
 
16 Berge, Erling; Haugset, Anne Sigrid.
On enclosure Norwegian style. International Journal of the Commons 2015 ;Volum 9.(2) s. 533-551
TFoU NMBU Untitled
 
17 Berge, Erling; McKean, Margaret.
On the commons of developed industrialized countries. International Journal of the Commons 2015 ;Volum 9.(2) s. 469-485
NMBU Untitled
 
2014
18 Berge, Erling.
On localized goods in urban society. Polish-Norwegian Seminar; 2014-11-10 - 2014-11-10
NMBU Untitled
 
19 Berge, Erling.
On The Commons of Developed Industrialized Countries. IASC 3rd European Meeting; 2014-09-16 - 2014-09-19
NMBU Untitled
 
20 Berge, Erling.
Planlegging av lokaliserte gode i urbane samfunn. Norsk Planmøte 2014; 2014-10-20 - 2014-10-21
NMBU Untitled
 
21 Berge, Erling.
Vern frå oven. http://www.aftenposten.no/viten/ Oslo 2014
NMBU Untitled
 
22 Berge, Erling; Kambewa, Daimon; Munthali, Alister; Wiig, Henrik.
Lineage and land reforms in Malawi: Do matrilineal and patrilineal landholding systems represent a problem for land reforms in Malawi?. Land Use Policy 2014 ;Volum 41. s. 61-69
HIOA NMBU Untitled
 
23 Donda, Steve; Hara, Mafaniso; Ngochera, Maxon; Berge, Erling.
Fragmentation of Resource Management on the South East Arm of Lake Malawi. Dynamics around Fisheries. LIT Verlag 2014 (ISBN 978-3-643-90505-5) 192 s.
NMBU Untitled
 
24 Hara, Mafaniso; Donda, Steve; Ngochera, Maxon; Berge, Erling.
Fragmentation of natural resource management on the Southeast Arm of Lake Malawi and the conceptual framework. I: Fragmentation of Resource Management on the South East Arm of Lake Malawi. Dynamics around Fisheries. LIT Verlag 2014 ISBN 978-3-643-90505-5. s. 1-14
NMBU Untitled
 
25 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Allmenningsrettene til småviltjakt som forsvant. En analyse av Follafoss privatallmenning i Verran.. Tidsskriftet Utmark 2014 ;Volum 2014.(1&2&S) s. -
TFoU NMBU Untitled
 
26 Mvula, Peter; Kalindekafe, Meya; Kishindo, Paul A.K.; Berge, Erling; Njaya, Friday.
Towards Defragmenting the Management System of Lake Chilwa Basin, Malawi. LIT Verlag 2014 (ISBN 978-3-643-90398-3) 130 s.
NMBU Untitled
 
27 Ngochera, Maxon; Donda, Steve; Hara, Mafaniso; Berge, Erling.
Discussion and recommendations for defragmentation of resource management on the Southeast Arm of Lake Malawi. I: Fragmentation of Resource Management on the South East Arm of Lake Malawi. Dynamics around Fisheries. LIT Verlag 2014 ISBN 978-3-643-90505-5. s. 147-173
NMBU Untitled
 
2013
28 Berge, Erling.
Local Commons and Democratic Environmental Governance. UNU Interactive Seminar, United Nations University; 2013-03-29 - 2013-03-29
NMBU Untitled
 
29 Berge, Erling; Haugset, Anne Sigrid.
Local ideas about rights of common in the context of a historical transformation from commons to private property. The 14th global conference of the International Association for the Study of Commons; 2013-06-03 - 2013-06-07
TFoU NMBU Untitled
 
30 Berge, Erling; Kambewa, Daimon; Munthali, Alister; Wiig, Henrik.
Lineage and Land Reform in Malawi. Workshop on youth, gender and land rights; 2013-06-13 - 2013-06-13
HIOA NMBU Untitled
 
31 Berge, Erling; Kambewa, Daimon; Munthali, Alister; Wiig, Henrik.
Lineage and Land Reforms in Malawi: Do Matrilineal and Patrilineal Landholding Systems Represent a Problem for Land Reforms in Malawi?. International Association for Study of the Commons – Africa Regional Conference; 2013-04-09 - 2013-04-13
HIOA NMBU Untitled
 
32 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Jakt- og fiskerett i Follafoss allmenning. Basert på innholdsanalyse av artikler i Trønder-Avisa 1965-2012. Ås: Center for Land Tenure Studies/ Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-483-0076-2) 85 s.
TFoU NMBU Untitled
 
33 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune (Norwegian). Ås: Center for Land Tenure Studies/ TFoU 2013 (ISBN 978-82-483-0075-5) 132 s.
TFoU NMBU Untitled
 
34 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Standhaftige oppfatninger av allmenningsrettigheter i Verran. Bygdeforskningsdagen 2013; 2013-11-04 - 2013-11-05
TFoU NMBU Untitled
 
2012
35 Berge, Erling.
Book Review of Cole, Daniel H. and Elinor Ostrom (eds.) 2012. Property in Land and Other Resources. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. International Journal of the Commons 2012 ;Volum 6.(2) s. 393-395
NMBU Untitled
 
36 Berge, Erling.
Elinor Ostrom på 15 minutter. Seminar om Ostrom's forsking; 2012-01-19 - 2012-01-19
NMBU Untitled
 
37 Berge, Erling.
Hvor er fjellstyrene i dag i forhold til de politiske intensjoner i 1912?. Landsmøte Norges Fjellstyresamband 14. – 15.juni 2012.; 2012-06-14 - 2012-06-15
NMBU Untitled
 
38 Berge, Erling.
Invited Comment on Wagner, John R. 2012. Water and the Commons Imaginary. Current Anthropology 2012 ;Volum 53.(5) s. 627-628
NMBU Untitled
 
2011
39 Berge, Erling.
Diversity: A core characteristic of the commons. The Common Core of European Private Law, 17th General Meeting: The Commons Core; 2011-06-16 - 2011-06-18
NMBU Untitled
 
40 Berge, Erling.
Eigedomsregime. Kart og Plan 2011 ;Volum 71.(3) s. 172-179
NMBU Untitled
 
41 Berge, Erling; Kranakis, Eda.
Technology-dependent commons: the radio spectrum. International Journal of the Commons 2011 ;Volum 5.(1) s. 86-91
NMBU Untitled
 
42 Berge, Erling; Laerhoven, Frank von.
Governing the Commons for two decades: A complex story. International Journal of the Commons 2011 ;Volum 5.(2) s. 160-187
NMBU Untitled
 
43 Berge, Erling; Mitsumata, Gaku; Shimada, Daisaku.
Legislation on commons (Statsallmenning/ Bygdeallmenning) in Norway. Aas: Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences 2011 (ISBN 82-483-0067-6) 94 s.
NMBU Untitled
 
44 Berge, Erling; Mitsumata, Gaku; Shimada, Daisaku.
Preface. I: Legislation on commons (Statsallmenning/ Bygdeallmenning) in Norway. Aas: Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences 2011 ISBN 82-483-0067-6. s. -
NMBU Untitled
 
45 Berge, Erling; Pieraccini, Margherita.
A theoretically grounded classification of European commons. The 13th Biennial Conference of the International Association for the Study of the Commons (IASC); 2011-01-10 - 2011-01-14
NTNU NMBU Untitled
 
46 Berge, Erling; Ullenes, Jone.
Bostadens kultur og den urbane habitus. Sosiologisk Årbok 2011 (3-4) s. 44-86
NMBU Untitled
 
47 Laerhoven, Frank von; Berge, Erling.
The 20th anniversary of Elinor Ostrom’s Governing the Commons. International Journal of the Commons 2011 ;Volum 5.(1) s. 1-8
NTNU NMBU Untitled
 
2010
48 Berge, Erling.
«Landskapets resilience». Det institusjonelle grunnlaget for berekraftig vern og bruk. "Landskap & filosofi", Tverrfagleg filosofiseminar på Sota Sæter i Breheimen; 2010-08-19 - 2010-08-20
NTNU Untitled
 
49 Berge, Erling.
Nobelpris på lokal forvaltning. Norges Fjellstyresamband's Landsmøte 2010; 2010-06-10 - 2010-06-11
NTNU Untitled
 
50 Berge, Erling.
Nobelprisvinner Elinor Ostrom og hennes bidrag til diskusjonen om ”allmenningenes tragedie” og teorier om samarbeid om bruk og vern av naturressurser. Stabsseminar; 2010-01-08 - 2010-01-08
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste