Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Bærug   Fornavn: Sølve   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 215 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Bærug, Sølve.
Verdsetting: jordskifteloven § 3-15 1. ledd vs. verdsetting ved ekspropriasjon. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 279-299
NMBU Untitled
 
2020
2 Bærug, Sølve.
Fikk ut 119 mill. med "kunstig oppblåst" leieavtale på familiegården. Dagens Næringsliv [Avis] 2020-01-21
NMBU Untitled
 
3 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendom i mindre sentrale strøk/mindre byer. NEAK seminar taksering av næringseiendom; 2020-12-14 - 2020-12-14
NMBU Untitled
 
4 Bærug, Sølve; Utgård, Karl Arne.
Fra rettspraksis. Skeidar - kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon.. Kart og plan 2020 ;Volum 80.(1) s. 59-62
NMBU Untitled
 
2019
5 Bærug, Sølve.
Bjørn Stordrange og Ove Chr. Lyngholt: Ekspropriasjonserstatningsloven. Lovkommentar. 4. utgave.. Kart og plan 2019 ;Volum 79.(2) s. 166-168
NMBU Untitled
 
6 Bærug, Sølve.
Fra rettspraksis. Zachariasbryggen - hvilket vederlag skal bortfester betale ved overtakelse av bygningsmassen?. Kart og plan 2019 ;Volum 79.(2) s. 160-162
NMBU Untitled
 
7 Bærug, Sølve.
«Fullt vederlag» er jus, ikke økonomi. Dagens næringsliv 2019 s. 35-35
NMBU Untitled
 
8 Bærug, Sølve.
«Fullt vederlag» ulikt i jus og økonomi. Dagens næringsliv 2019 s. 35-35
NMBU Untitled
 
9 Bærug, Sølve.
Hvordan kan partene håndtere forberedelser til forhandlinger og eventuelt skjønn ved erverv av næringseiendom i lys av Skeidar-saken?. Det årlige ekspropriasjonsrettskurset; 2019-03-26 - 2019-03-26
NMBU Untitled
 
10 Bærug, Sølve.
Jusen viser vei. Dagens næringsliv 2019 s. 27-27
NMBU Untitled
 
11 Bærug, Sølve.
Metodikk for taksering av bolig- og fritidseiendommer. KS Eiendomsskatteforum; 2019-03-27 - 2019-03-27
NMBU Untitled
 
12 Bærug, Sølve.
Stjæle?. Dagens næringsliv 2019 s. 33-33
NMBU Untitled
 
13 Bærug, Sølve.
Takseringsmetoder I (grunnelementene i næringstaksering). NEAK Næringstakst; 2019-10-28 - 2019-10-28
NMBU Untitled
 
14 Bærug, Sølve.
Verdsetting av bolig. TAK002 fordypming i taksering; 2019-11-14 - 2019-11-14
NMBU Untitled
 
15 Bærug, Sølve.
Verdsetting og metode. TAK002 fordypming i taksering; 2019-05-07 - 2019-05-07
NMBU Untitled
 
16 Bærug, Sølve.
Verdsetting ved ekspropriasjon og jordskifte - en sammenligning. Naturressursgruppa møter NMBU; 2019-09-06 - 2019-09-06
NMBU Untitled
 
17 Bærug, Sølve.
«Yield»: Praktisk verdsetting av næringseiendommer. Teknas grunnervervsdager; 2019-10-23 - 2019-10-23
NMBU Untitled
 
2018
18 Bærug, Sølve.
Bruksverdivurdering etter naturskadeerstatningsloven. Naturskadeopplæring T1; 2018-10-08 - 2018-10-10
NMBU Untitled
 
19 Bærug, Sølve.
Bruksverdivurderinger etter naturskadeerstatningsloven. Naturskadeopplæring T2; 2018-11-07 - 2018-11-08
NMBU Untitled
 
20 Bærug, Sølve.
Fordypning i taksering. Kurs for viderekomne takstmenn; 2018-10-30 - 2018-10-30
NMBU Untitled
 
21 Bærug, Sølve.
Investering i næringseiendom og investeringsanalyse for «viderekomne».. Eiendomsuka 2018; 2018-09-04 - 2018-09-04
NMBU Untitled
 
22 Bærug, Sølve.
Totenvika. Ekspropriasjonsrettsseminar; 2018-08-23 - 2018-08-23
NMBU Untitled
 
23 Bærug, Sølve.
Utfordringer ved verdsetting i jordskiftesaker. Kurs for nytilsatte jordskiftedommere; 2018-03-14 - 2018-03-14
NMBU Untitled
 
24 Bærug, Sølve.
Verdsettelse - prosess og metode. Eiendomsverdidagen; 2018-06-06 - 2018-06-06
NMBU Untitled
 
25 Bærug, Sølve.
Verdsetting av boligeiendom. Fordypning i taksering av fast eiendom, TAK002; 2018-04-06 - 2018-04-06
NMBU Untitled
 
26 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendom. Kurs næringstaksering for Norsk takst/HpV; 2018-09-26 - 2018-09-26
NMBU Untitled
 
27 Bærug, Sølve.
Verdsetting av tomter og næringseiendom. Taksering av store tomter og næringseiendommer; 2018-02-09 - 2018-02-09
NMBU Untitled
 
2017
28 Bærug, Sølve.
Bruksverdi ved naturskadeerstatning. Opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn; 2017-03-22 - 2017-03-22
NMBU Untitled
 
29 Bærug, Sølve.
Legal, Tolerated, Illegal: IVS Market Value Definition and the “Legally Permissible”. FIG Working week; 2017-05-29 - 2017-06-02
NMBU Untitled
 
30 Bærug, Sølve.
Legal, Tolerated, Illegal: IVS Market Value Definition and the “Legally Permissible”. FIG Peer Review Journal 2017 s. -
NMBU Untitled
 
31 Bærug, Sølve.
Skogprisen opp fra torva. Nationen 2017 s. 19-19
NMBU Untitled
 
32 Bærug, Sølve.
Verdsetting av fast eiendom - en innføring.. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028231) 296 s.
NMBU Untitled
 
33 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendom, med fokus på stripeerverv og parkering.. Fagdag grunnerverv næringseiendom; 2017-03-16 - 2017-03-16
NMBU Untitled
 
34 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendom, striper og parkering. Fagdag grunnerverv næringseiendom; 2017-08-30 - 2017-08-30
NMBU Untitled
 
35 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendommer - delavståelse. Grunnervervskonferansen; 2017-11-20 - 2017-11-20
NMBU Untitled
 
36 Bærug, Sølve.
Verdsetting og metoder.. Fordypning i taksering av fast eiendom.; 2017-05-19 - 2017-05-19
NMBU Untitled
 
37 Stokstad, Sæmund; Sky, Per Kåre; Bergsholm, Einar; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch; Berge, Erling; Bærug, Sølve.
Matjord eller asfalt - ja takk. Nationen 2017 s. 19-19
NMBU Untitled
 
2016
38 Bærug, Sølve.
Bruksverdi ved naturskade. Pilotkurs Natursskade; 2016-06-07 - 2016-06-07
NMBU Untitled
 
39 Bærug, Sølve.
Bruksverdi ved naturskadeersatning. Kurs i naturskade; 2016-10-25 - 2016-10-25
NMBU Untitled
 
40 Bærug, Sølve.
Diskonteringsrente ved ekspropriasjon. Jernbaneverkets seminarserie; 2016-09-28 - 2016-09-28
NMBU Untitled
 
41 Bærug, Sølve.
Innføring i takstteori. NITO Takst hovedkurs; 2016-02-03 - 2016-02-03
NMBU Untitled
 
42 Bærug, Sølve.
Innføring i verdsetting. Hovedkurs NITO Takst; 2016-09-14 - 2016-09-14
NMBU Untitled
 
43 Bærug, Sølve.
Kommersielle tiltak - gevinstfordeling. Seminar i anledning Carl August Fleischers 80-årsdag.; 2016-09-02 - 2016-09-02
NMBU Untitled
 
44 Bærug, Sølve.
Risikoanalyse og avkastningskrav. Taksering av næringseiendom; 2016-09-06
NMBU Untitled
 
45 Bærug, Sølve.
Verdifordeling. Internseminar jordskifteretten; 2016-09-19 - 2016-09-19
NMBU Untitled
 
46 Bærug, Sølve.
Verdsetting ved jordskifte. Bachelorkurset i jordskifte; 2016-10-13 - 2016-10-13
NMBU Untitled
 
47 Bærug, Sølve.
Verdsetting ved jordskifte. Kurs for nytilsatte jordskiftedommere; 2016-11-02 - 2016-11-02
NMBU Untitled
 
48 Bærug, Sølve; Liljefjell, Sigurd Flaat.
Hva er tomteverdi?. Basalerapporten 2016 (2) s. 4-11
NMBU Untitled
 
2015
49 Bærug, Sølve.
Boligkrise? Hvilken boligkrise?. Forskningsdagen; 2015-01-20 - 2015-01-20
NMBU Untitled
 
50 Bærug, Sølve.
Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Samfunnsutviklerdagene; 2015-02-10 - 2015-02-10
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste