Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Amundsen   Fornavn: Marie-Lisbet   Fra: 1980   Til: 2018   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 156 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Bunting, Mette; Engh, Knut Roar; Garmannslund, Per Einar.
Teacher students in the Norwegian practical pedagogical education course. EDULEARN proceedings 2017 s. 7110-7114
USN UIA Untitled
 
2 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Postponement behaviour and learning habits in higher education students. EDULEARN proceedings 2017 s. 7121-7127
USN UIA Untitled
 
3 Amundsen, Marie-Lisbet.
AD/HD - har hjelpeapparatet god nok kompetanse?. NSF´s landsgruppe for psykiatriske sykepleiere; 2006-08-10
USN Untitled
 
4 Amundsen, Marie-Lisbet.
ADHD og spesialundervisning. Aftenposten [Avis] 2017-10-26
USN Untitled
 
5 Amundsen, Marie-Lisbet.
Afasi og læremidler. Spesialpedagogikk [Avis] 1995-09-01
USN Untitled
 
6 Amundsen, Marie-Lisbet.
Afasirammede med aleksi og agrafi- en studie av effekt av behandling. Oslo: Universitetet i Oslo 1997
USN Untitled
 
7 Amundsen, Marie-Lisbet.
Afasirammende med aleksi og agrafi : en studie av effekt av logopedisk behandling. Oslo: M.L. Amundsen 1997 177 s.
USN Untitled
 
8 Amundsen, Marie-Lisbet.
Aggresjon i et kommunikasjonsperspektiv. Om å møte aggresjon; 2007-11-11 - 2007-11-11
USN Untitled
 
9 Amundsen, Marie-Lisbet.
"Anfallene begynte da de tok den nyfødte jenta mi fra meg". Aftenposten [Avis] 2012-04-26
USN Untitled
 
10 Amundsen, Marie-Lisbet.
Atferdsvansker - lærers ansvar?. Karrieredagene 2011; 2011-02-16 - 2011-02-16
USN Untitled
 
11 Amundsen, Marie-Lisbet.
Attføring. Afasiposten 1998 (1) s. 2021-
USN Untitled
 
12 Amundsen, Marie-Lisbet.
Bak glemselens slør. Fontene forskning 2010 ;Volum 10.(1) s. 4-15
USN Untitled
 
13 Amundsen, Marie-Lisbet.
Barnehagen som pedagogisk tiltak. Oslo [Radio] 2014-05-15
USN Untitled
 
14 Amundsen, Marie-Lisbet.
Barnevernet trenger varslere. Tønsbergs blad 2008
USN Untitled
 
15 Amundsen, Marie-Lisbet.
Barnevernsbarn frykter voksenlivet. VG [Avis] 2012-12-26
USN Untitled
 
16 Amundsen, Marie-Lisbet.
Barnevernsbarn trenger oppfølging. NRK [Radio] 2013-02-26
USN Untitled
 
17 Amundsen, Marie-Lisbet.
Barnevernsbarn trenger oppfølging i voksen alder. NRK Dagsrevyen [TV] 2013-02-27
USN Untitled
 
18 Amundsen, Marie-Lisbet.
Barnevernsbarn trenger støtte i voksen alder. Tønsbergs blad [Avis] 2013-04-08
USN Untitled
 
19 Amundsen, Marie-Lisbet.
Barns rett til tilpasset opplæring. [Radio] 2005-09-13
USN Untitled
 
20 Amundsen, Marie-Lisbet.
Behandling av barn og voksne med erhvervet hjerneskade. Erhvervede hjerneskader ; Norsk Logopedlags fagkonferanse; 1997-02-20 - 1997-02-20
USN Untitled
 
21 Amundsen, Marie-Lisbet.
Behov for alternative skoler. Tønsbergs blad 2008
USN Untitled
 
22 Amundsen, Marie-Lisbet.
Bemanningsnorm i barnehagen. NRK [Radio] 2013-02-06
USN Untitled
 
23 Amundsen, Marie-Lisbet.
Bemanningssituasjonen i barnehagen. NRK [TV] 2013-02-18
USN Untitled
 
24 Amundsen, Marie-Lisbet.
Bruk av datahjelpemidler i skole og barnehage. Spesialundervisning i fokus; 2000-10-10
USN Untitled
 
25 Amundsen, Marie-Lisbet.
"De som hverken lykkes sosialt eller faglig er i en ekstremt sårbar situasjon". VG [Avis] 2012-02-26
USN Untitled
 
26 Amundsen, Marie-Lisbet.
Dysfagi. Afasiposten 2000 (3)
USN Untitled
 
27 Amundsen, Marie-Lisbet.
Elever med lærevansker- behov for tettere oppfølging!. Vestfold [Radio] 2014-02-15
USN Untitled
 
28 Amundsen, Marie-Lisbet.
Elever med sosiale og emosjonelle vansker. I: Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46280-9. s. 171-190
USN Untitled
 
29 Amundsen, Marie-Lisbet.
En av to tenker på selvmord. Psykisk syke i fengslene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Avis] 2006-03-31
USN Untitled
 
30 Amundsen, Marie-Lisbet.
En brobygger på det spesialpedagogiske området. Afasiposten 1996 (4)
USN Untitled
 
31 Amundsen, Marie-Lisbet.
En meningsfull skole for alle. Tønsbergs blad 2008
USN Untitled
 
32 Amundsen, Marie-Lisbet.
Forebyggende tiltak. [Radio] 2007-02-24
USN Untitled
 
33 Amundsen, Marie-Lisbet.
Fosterfar vil gi ung overgriper en ny sjanse: Før tenkte jeg de var monstre. NRK [Internett] 2018-10-31
USN Untitled
 
34 Amundsen, Marie-Lisbet.
Fra segregering til integrering : involveringspedagogikk i skolen. Oslo: Oslo kommune. Utdanningsetaten 2000 34 s.
USN Untitled
 
35 Amundsen, Marie-Lisbet.
Fri forskning og implementering i praksisfeltet. Forskning og brukermedvirkning; 2016-05-25 - 2016-05-25
USN Untitled
 
36 Amundsen, Marie-Lisbet.
Får ikke hjulpet barn i helgene. Problemene vises tidlig. Dagsavisen [Avis] 2007-02-18
USN Untitled
 
37 Amundsen, Marie-Lisbet.
Gjengangerne i norske fengsler. Spesialpedagogikk 2007 (1) s. 30-38
USN Untitled
 
38 Amundsen, Marie-Lisbet.
Gjengangerne, identitet og selvfølelse. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2008 ;Volum 95.(2) s. 192-202
USN Untitled
 
39 Amundsen, Marie-Lisbet.
Gutten var utagerende. Skolens løsning ble å isolere ham i ett år.. Aftenposten [Avis] 2015-10-28
USN Untitled
 
40 Amundsen, Marie-Lisbet.
Gutter med problematisk eller skadelig seksuell atferd- under barnevernets omsorg.. Psykologi i kommunen (PIK) 2018 ;Volum 53.(4) s. 35-44
HIOF USN Untitled
 
41 Amundsen, Marie-Lisbet.
Gutter og overgrep. NRK P1 [Radio] 2017-11-10
USN Untitled
 
42 Amundsen, Marie-Lisbet.
Gutter og overgrepsproblematikk. Fagmøte; 2018-11-15
USN Untitled
 
43 Amundsen, Marie-Lisbet.
Han har sonet 19 ganger. VG : Verdens gang [Avis] 2007-01-25
USN Untitled
 
44 Amundsen, Marie-Lisbet.
Hva er galt med leseopplæringen ?. Leseopplæring i ungdomstrinnet; 2018-08-30
USN Untitled
 
45 Amundsen, Marie-Lisbet.
Hva kan gjøres for å forebygge kriminalitet blant unge? Kriminalpolitisk konferanse.. Stortinget; 2015-02-24 - 2015-02-26
USN Untitled
 
46 Amundsen, Marie-Lisbet.
Hva kjennetegner kvinnelige innsatte, og hvordan tilrettelegge for oppfølging etter soning.. Kvinnelige innsatte i kriminalomsorgen; 2016-02-12 - 2016-02-14
USN Untitled
 
47 Amundsen, Marie-Lisbet.
Hvem har rett til voksenopplæring, og hvordan bør tilbudet organiseres?. Voksenopplæring; 1995-09-10 - 1995-09-10
USN Untitled
 
48 Amundsen, Marie-Lisbet.
Hvorfor er det viktig å synliggjøre effekt av tilrettelagt undervisning?. Tilrettelagt undervisning. Vinterkurs; 2001-02-23
USN Untitled
 
49 Amundsen, Marie-Lisbet.
Hvorfor synliggjøre effekt av spesialundervisning?. Norsk logopedlags vinterkonferanse; 2001-02-21 - 2001-02-21
USN Untitled
 
50 Amundsen, Marie-Lisbet.
Ingen reagerte på denne tegningen. Gutt (10) fikk beskjed om å tegne noe som gjorde ham trist.. NRK Vestfold [Internett] 2018-07-13
USN Untitled
 
    Vis neste liste