Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Etternavn: Aass   Fornavn: Laila   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 235 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Aass, Laila; Brodin, Janne Karin.
EAT-dietten vil føre til avvikling av store deler av norsk landbruk. forskning.no [Internett] 2020-01-13
NMBU Untitled
 
2 Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
Er hesten ei hellig ku i areal- og klimadebatten?. www.nationen.no 2020
NMBU Untitled
 
3 Samsonstuen, Stine; Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila.
Mitigation of greenhouse gas emissions beef cattle production systems. European Federation of Animal Science - EAAP; 2020-12-01 - 2020-12-04
NMBU Untitled
 
4 Samsonstuen, Stine; Åby, Bente Aspeholen; Crosson, Paul; Beauchemin, Karen A.; Aass, Laila.
Mitigation of greenhouse gas emissions from beef cattle production systems. Acta agriculturæ Scandinavica. Section A, Animal science 2020 s. -
NMBU Untitled
 
5 Samsonstuen, Stine; Åby, Bente Aspeholen; Crosson, Paul; Beauchemin, Karen A.; Wetlesen, Marit Smith; Bonesmo, Helge; Aass, Laila.
Variability in greenhouse gas emission intensity of semi-intensive suckler cow beef production systems. Livestock Science 2020 ;Volum 239. s. -
NORD NIBIO NMBU Untitled
 
6 Wetlesen, Marit Smith; Åby, Bente Aspeholen; Vangen, Odd; Aass, Laila.
Estimation of breed and heterosis effects for cow productivity, carcass traits and income in beef × beef and dairy × beef crosses in commercial suckler cow production. Acta agriculturæ Scandinavica. Section A, Animal science 2020 ;Volum 69.(3) s. 137-151
NORD NMBU Untitled
 
7 Wetlesen, Marit Smith; Åby, Bente Aspeholen; Vangen, Odd; Aass, Laila.
Simulations of feed intake, production output, and economic result within extensive and intensive suckler cow beef production systems. Livestock Science 2020 ;Volum 241. s. -
NORD NMBU Untitled
 
8 Wetlesen, Marit Smith; Åby, Bente Aspeholen; Vangen, Odd; Aass, Laila.
Suckler cow efficiency – breed by environment interactions in commercial herds under various natural production conditions. Acta agriculturæ Scandinavica. Section A, Animal science 2020 ;Volum 68.(4) s. 161-173
NORD NMBU Untitled
 
9 Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila.
Mer om hest og klima. www.nationen.no 2020
NMBU Untitled
 
2019
10 Aass, Laila.
EAT-Lancet rapporten og "The Global Reference Diet" - konsekvenser for norsk landbasert matproduksjon, matsikkerhet og bærekraft. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2019 (ISBN 978-82-575-1678-9) 75 s.
NMBU Untitled
 
11 Aass, Laila; Olsen, Hanne Fjerdingby; Åby, Bente Aspeholen.
Klimatiltak i landbruket-en utredning om modeller, karbonlagring og bærekraftig matproduksjon. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2019 (ISBN 978-82-575-1648-2) 144 s.
NMBU Untitled
 
12 Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
Melkeytelse og klimagassutslipp. Nationen 2019
NMBU Untitled
 
13 Samsonstuen, Stine; Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila.
Mitigation of greenhouse gas emissions from suckler cow beef production. Feed Mileage avslutningssemninar; 2019-10-23
NMBU Untitled
 
14 Samsonstuen, Stine; Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila.
Variability in greenhouse gas emissions intensity of farm-scale suckler cow beef production systems. Greenhouse Gas and Animal Agriculture Conference, GGAA; 2019-08-04 - 2020-08-10
NMBU Untitled
 
15 Samsonstuen, Stine; Åby, Bente Aspeholen; Crosson, Paul; Beauchemin, Karen A.; Bonesmo, Helge; Aass, Laila.
Farm scale modelling of greenhouse gas emissions from semi-intensive suckler cow beef production. Agricultural Systems 2019 ;Volum 176.
NMBU Untitled
 
16 Åby, Bente Aspeholen; Randby, Åshild Taksdal; Bonesmo, Helge; Aass, Laila.
Impact of grass silage quality on greenhouse gas emissions from dairy and beef production. Grass and Forage Science 2019 ;Volum 74.(3) s. 525-534
NMBU Untitled
 
2018
17 Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
En faglig vurdering av referansebanen og klimatiltak "overgang fra kjøtt til mer vegetabilsk og fisk". : NMBU 2018 (ISBN 978-82-575-1573-7) 18 s.
NMBU Untitled
 
18 Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
Klimagasser fra norsk landbruk. Faktagrunnlag og potensiale for utslippskutt på gårdsnivå.. Klimaseminar; 2018-10-09
NMBU Untitled
 
19 Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
Mulige tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra husdyrsektoren. : NMBU 2018 (ISBN 978-82-575-1574-4) 56 s.
NMBU Untitled
 
20 Uhlen, Anne Kjersti; Svihus, Birger; Aass, Laila; Reksen, Olav; Risbråthe, Mette.
Hva er et bærekraftig kosthold?. Nationen [Avis] 2018-12-17
NMBU Untitled
 
21 Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila.
Hva vet vi om klimatiltakene for kua. Seminar; 2018-10-18
NMBU Untitled
 
22 Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila.
Hva vet vi om klimatiltakene for kua. Seminar om klima og kjøtt; 2018-12-12
NMBU Untitled
 
23 Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila.
Hva vet vi om klimatiltakene for kua. Miniseminar om klima og kjøtt; 2018-12-12
NMBU Untitled
 
24 Åby, Bente Aspeholen; Wetlesen, Marit Smith; Aass, Laila.
Enteric methane emissions from beef cows in Norway. Method description. I: Greenhouse Gas Emissions 1990-2016, Annexes to NIR 2018. : Miljødirektoratet 2018 s. 17-23
NMBU Untitled
 
2017
25 Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
Reduksjon av klimagasser fra landbruket- potensiale på gårdsnivå. Samling for Fylkesledere i Bondelaget; 2017-03-28
NMBU Untitled
 
26 Wetlesen, Marit Smith; Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
Ammekueffektivitet– rase x miljø samspill i praktisk norsk ammekuproduksjon. Fakultetsdagen; 2017-10-18 - 2017-10-18
NMBU Untitled
 
27 Wetlesen, Marit Smith; Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
Ammekueffektivitet– rase x miljø samspill i praktisk norsk ammekuproduksjon. Forskningsdagene; 2017-09-20 - 2017-09-20
NMBU Untitled
 
28 Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila.
Klimagasskalkulatorer. Samling for fylkesledere i Bondelaget; 2017-03-28
NMBU Untitled
 
29 Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila.
Norsk kjøtt på norske ressurser. Kjøttkongressen; 2017-11-22 - 2017-11-23
NMBU Untitled
 
30 Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila.
Stort potensial for reduksjon i klimagassutslippene. Buskap : medlemsblad for Geno 2017 (1) s. 17-24
NMBU Untitled
 
2016
31 Aass, Laila.
Bærekraftig kjøttproduksjon - i et helhetsperspektiv. MEETeat; 2016-03-16 - 2016-03-17
NMBU Untitled
 
32 Aass, Laila.
Bærekraftig matproduksjon. Møte; 2016-06-09 - 2016-06-09
NMBU Untitled
 
33 Aass, Laila.
Bærekraftig matproduksjon- i et helhetsperspektiv. NBSL årsmøte; 2016-11-04 - 2016-11-04
NMBU Untitled
 
34 Aass, Laila.
Den norske klima-kua kan gå på en smell i jordbruksoppgjøret. http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/05/10/1952 [Internett] 2016-05-10
NMBU Untitled
 
35 Aass, Laila.
Hvorfor er det bærekraftig å utnytte norske gras- og beiteressurser. Etikk og bærekraftseminar; 2016-11-16 - 2016-11-16
NMBU Untitled
 
36 Aass, Laila.
Importkjøtt gir dobbelt utslipp av klimagasser. Kjøttbransjen 2016 (5) s. 32-33
NMBU Untitled
 
37 Aass, Laila.
Kornets plass i mjølke- og kjøttproduksjonen, og klimaeffekter av ulike strategier. NFK Temaseminar; 2016-04-20 - 2016-04-20
NMBU Untitled
 
38 Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
Melkeytelse, storfekjøtt og klimaavtrykk. Buskap : medlemsblad for Geno 2016 (8) s. 82-85
NMBU Untitled
 
39 Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen; Harstad, Odd Magne.
The effect of increased production efficiency in beef Production I Cow population size. EAAP; 2016-08-29 - 2016-09-02
NMBU Untitled
 
40 Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen; Harstad, Odd Magne.
The effect of increased production efficiency in beef production I: Cow population size. I: Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Wageningen Academic Publishers 2016 ISBN 978-90-8686-284-9. s. 208-208
NMBU Untitled
 
41 Harstad, Odd Magne; Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
Fremtiden i våre hender er "avkledd". Nationen 2016
NMBU Untitled
 
42 Harstad, Odd Magne; Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
Tall-tull fra FIVH. Nationen 2016
NMBU Untitled
 
43 Harstad, Odd Magne; Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen; Flaten, Ola.
Mens graset gror, dør kua. Nationen 2016
NIBIO NMBU Untitled
 
44 Wetlesen, Marit; Aass, Laila; Åby, Bente Aspeholen.
Suckler Cow Efficiency – GxE Interaction in British and Continental Beef Cattle Breeds. Forskningskonferanse EAAP; 2016-08-29 - 2016-09-02
NMBU Untitled
 
45 Wetlesen, Marit; Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila.
Suckler Cow Efficiency: GxE interaction in British and Continental Beef Cattle Breeds. I: Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Wageningen Academic Publishers 2016 ISBN 978-90-8686-284-9. s. 213-213
NMBU Untitled
 
46 Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila; Harstad, Odd Magne.
Optibiff-prosjektet sett i forhold til dagens kjøttfeavl.. TYRs årsmøte 2016.; 2016-03-17
NMBU Untitled
 
47 Åby, Bente Aspeholen; Aass, Laila; Harstad, Odd Magne.
Scenarioer om fôr- og storfekjøttbehov. Utmarksbeite for storfe; 2016-04-20
NMBU Untitled
 
48 Åby, Bente Aspeholen; Crosson, Paul; Aass, Laila; Harstad, Odd Magne.
The effect of increased production efficiency in beef production II: Greenhouse Gas Emissions. EAAP; 2016-08-29 - 2016-09-02
NMBU Untitled
 
49 Åby, Bente Aspeholen; Crosson, Paul; Aass, Laila; Harstad, Odd Magne.
The effect of increased production efficiency in beef production II: Greenhouse Gas Emissions. I: Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Wageningen Academic Publishers 2016 ISBN 978-90-8686-284-9. s. 209-209
NMBU Untitled
 
50 Åby, Bente Aspeholen; Randby, Åshild Taksdal; Aass, Laila.
Impact of superior silage quality on greenhouse gas emissions. International Fertiliser Society Agronomic Conference; 2016-12-08 - 2016-12-09
NMBU Untitled
 
    Vis neste liste