Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2021   Til: 2021   Enhet: Institutt for eiendom og juss (NMBU)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-23 av 23

Bok
1 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre; Taubøll, Steinar.
Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215037776) 450 s.
NMBU Untitled
 
Del av bok/rapport
2 Akerhaugen, Else Birgitte Engell.
Veggrunn og eiendomsopplysningene i matrikkelen. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 76-112
NMBU Untitled
 
3 Bærug, Sølve.
Verdsetting: jordskifteloven § 3-15 1. ledd vs. verdsetting ved ekspropriasjon. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 279-299
NMBU Untitled
 
4 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Beiteordninger som sak for jordskifteretten. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 197-221
NMBU Untitled
 
5 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
Jordleie, jordskifte og utradisjonelle arealbytter. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 222-246
NMBU Untitled
 
6 Hoddevik, Cathrine Liss.
Intensjonen med å fordele planskapte verdiar. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776.
NMBU Untitled
 
7 Holsen, Terje.
Forhandlinger ved private forslag til reguleringsplaner. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776.
NMBU Untitled
 
8 Holth, Fredrik; Larsen, Ingrid Wang.
Domstolens adgang til å beslutte ekspropriasjon etter veglova § 53. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 300-325
NMBU Untitled
 
9 Stokstad, Sæmund.
Forhandlingar om minneleg løysing ved grunnerverv - om grunnerverv hjå Statens vegvesen. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776.
NMBU Untitled
 
10 Trygstad, Veronica.
Forholdet mellom matrikkelregelverket og jordskifteregelverket. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776.
NMBU Untitled
 
11 Udnes, Heidi.
Hjemmelsgrunnlaget for tiltaksjordskifte - lovutviklingen. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776.
NMBU Untitled
 
12 Utgård, Karl Arne.
Om bergregalet og andre grunnregale. I: Eiendom og juss vol. 1. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037776. s. 55-77
NMBU Untitled
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon
13 Akerhaugen, Birgitte.
Utfordringer ved oppmåling av veggrunn – sett fra veglovsiden. Fagdag, Geoforum Rogaland; 2021-01-27 - 2021-01-27
NMBU Untitled
 
14 Boge, Knut.
The affordable housing puzzle. PLPR 2021 Online Sessions - The International Academic Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR); 2021-02-01 - 2021-02-25
NMBU Untitled
 
15 Larsen, Ingrid Wang.
Vannforskriftens miljømål og kommunal arealplanlegging. Høringsmøte av regionale vannforvaltningsplaner 2022-2027, VANN I PLAN; 2021-03-17 - 2021-03-17
NMBU Untitled
 
16 Trygstad, Veronica.
The backlog of cadastral records of older cases conducted by the land consolidation court in Norway. Malmö Real Estate Research Conference; 2021-05-06 - 2021-05-07
NMBU Untitled
 
Rapport/avhandling
17 Elvestad, Helen Elisabeth; Sky, Per Kåre.
From rural to urban land consolidation – An analysis of recent changes in Norwegian land consolidation. Ås: Centre for Land Tenure Studies Working Paper 01/21 2021 (ISBN 978-82-7490-292-3) 18 s.
NMBU Untitled
 
18 Sky, Per Kåre; Elvestad, Helen Elisabeth.
Land consolidation cases relating to grazing arrangements. Ås: Centre for Land Tenure Studies Working Paper no. 01/21 2021 22 s.
NMBU Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
19 Holm, Erling Dokk.
Dyrt, sikkert og farvel til Solberg?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021
NMBU Untitled
 
20 Holm, Erling Dokk.
En bro for mye. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021 s. 25-25
NMBU Untitled
 
21 Sky, Per Kåre.
Utskiftningsloven 200 år. Lokalavisa Trysil - Engerdal 2021 ;Volum 14.(3) s. 8-8
NMBU Untitled
 
22 Sky, Per Kåre.
Utskiftningsloven 200 år – finnes det kart fra Vestfold?. Østlandsposten 2021 ;Volum 140.(47) s. 9-9
NMBU Untitled
 
23 Solli, Gunnhild Storbekkrønning.
Rammer for domstolskontroll ved brudd på EØS-rettslige forpliktelser på miljøforvaltningsrettens område. Lov og Rett 2021
NMBU Untitled